Ghetto Fighters House Archives

Transkrypt

Ghetto Fighters House Archives
Ghetto Fighters House Archives
http://www.infocenters.co.il
A Jew in Zychlin, holding a human skull and bones. Note: This photograph was
apparently taken after the liberation upon the opening of a mass grave.
Żyd w Żychlinie, trzymający ludzką czaszkę i kości. Uwaga: Ta fotografia została najwyraźniej podjęta po wyzwoleniu na
otwarciu masowym grobie.

Podobne dokumenty