Koło Naukowe Awioniki MelAvio 2. Nazwa projektu

Transkrypt

Koło Naukowe Awioniki MelAvio 2. Nazwa projektu
1. Nazwa Koła: Koło Naukowe Awioniki MelAvio
2. Nazwa projektu: Projekt małego bezzałogowego samolotu do 5kg wykonanego nową technologią
formowania PVC.
3. Opis projektu
Celem projektu jest opracowanie niewielkiego, bezzałogowego statku powietrznego wykonanego w
jak największym stopniu z tworzyw sztucznych formowanych przy użyciu termoformingu, rotoformingu i
wtrysku. Przy dopracowaniu wykonywania aerodynamicznych kształtów w tych technologiach możliwe jest
stworzenie taniej metody produkcji bezzałogowych
statków powietrznych, które mogłyby być wykorzystywane w wielu branżach: rolnictwo, nadzór sieci
energetycznych itd.
Podczas projektu Koło planuje wytworzyć formy kadłuba i skrzydeł nadające się do stosowania
powyższych technologii i ewentualnie udoskonalić proces. W tych formach może powstać dowolna ilość
gotowych samolotów, jednak w ramach tego projektu wykonamy trzy egzemplarze, które pozwolą na
wykonanie testów wytrzymałościowych oraz w locie.
Wartość naukowo-dydaktyczna.
Projekt pozwala na znaczny rozwój umiejętności i kompetencji członków MelAvio. Istotnym
elementem całego projektu jest zapoznanie się z technologiami produkcji tworzyw sztucznych.
Przetestowane zostaną różnego rodzaju sposoby napełniania form płynnym lub częściowo płynnym
tworzywem sztucznym. Ponad to projektowanie procesu wytwarzania za pomocą wtrysku pozwoli zdobyć
członkom Koła unikalne doświadczenie na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Dodatkowo,
stworzone w ten sposób samoloty, których czas wytworzenia będzie ograniczał się do dwóch dni, będą
mogły służyć nowym członkom Koła do nauki latania oraz do testów awioniki powstającej w Kole. Będzie to
nowy projekt samolotu bezzałogowego, który będzie dysponował większą długotrwałością lotu niż
dotychczasowe konstrukcje piankowe. W ten sposób wśród członków koła utrzymana zostanie umiejętność
projektowania samolotów o wysokich osiągach.
Innowacyjność.
Obecnie nie stosuje się takich technologii do wykonywania samolotów bezzałogowych, a przemysł
krajowy skupia się na wykorzystaniu technologii kompozytowej. Wykonywanie elementów z PVC ma jednak
spore zalety jeśli chodzi o łatwość i koszt produkcji. Dzięki zastosowaniu takiej technologii obniżamy również
masę własną samego płatowca, a co za tym idzie zwiększamy ilość płatnego ładunku lub ilość sprzętu
pokładowego . Konsekwentnie idąc, większa ilość sprzętu pokładowego, czyli w naszym przypadku większa
ilość akumulatorów pokładowych zwiększa długotrwałość lotu. Projektowany obiekt, powinien osiągnąć
długotrwałość lotu powyżej2h, co również znacznie przewyższa konkurencyjne konstrukcje.
Potencjał rozwoju.
Rozwinięcie technologii na niewielkim obiekcie, może w przyszłości owocować zastosowaniem do
innych większych konstrukcji. W dodatku po zapoznaniu się z technologią Koło będzie w stanie
wyprodukować dowolny niewielki samolot w bardzo krótkim czasie. To daje niesamowite możliwości nie
tylko na poziomie testowania samych konstrukcji, ale również badania aerodynamiki różnorodnych
konfiguracji, testowania awioniki oraz szkolenia nowych pilotów w Kole.
Liczba beneficjentów.
Gdy projekt się zakończy na zdobytej wiedzy korzystać nie będą jedynie członkowie Koła. Koło ściśle
współpracuje z Zakładem Automatyki i Osprzętu Lotniczego nad badaniami awioniki do niewielkich
bezzałogowych jednostek latających, a rozwój tak dobrej i taniej technologii wytwarzania płatowców może
obniżyć koszty badań. Do tej pory koło dostarczyło kilka wykonanych przez siebie płatowców do Zakładu
Automatyki i Osprzętu Lotniczego, gdzie są wykorzystywane z powodzeniem. W dodatku Koło współpracuje
z firmami zewnętrznymi nad rozwijaniem spadochronowych systemów ratunkowych do bezzałogowych
samolotów. Podczas badań takich systemów bardzo łatwo stracić płatowca, a możliwości szybkiego
wytworzenia nowej jednostki są jak najbardziej wymagane.
Medialność.
W 2015 roku Koło Naukowe Awioniki MelAvio planuje pojawić się na następujących wydarzeniach:
- Konferencja „Pięć Żywiołów” zakończona Droniadą w czerwcu 2015 w Krakowie. Na Droniadzie zostanie
zaprezentowany obiekt, który jest tematem tego zgłoszenia.
- Targi technologii wojskowych „Air Fair” w maju 2015 w Bydgoszczy. Na targach zostanie zaprezentowany
obiekt wykonany technologią wtryskową przez KNA MelAvio.
- International Paris Air Show Salon du Bourget w czerwcu 2015 w Paryżu. Pokazy Le Bourget uznawane są
za największą tego typu imprezę na świecie. Podczas takiego wydarzenia, jesteśmy w stanie zaprezentować
polską technologię szerokiej publiczności z całego świata.