Kino dla malucha i nastolatka

Transkrypt

Kino dla malucha i nastolatka
www.dziennikpolski24.pl/nowosadecki
SOBOTA, 24 WRZEŚNIA 2011
B2
Na dzień dobry
17 7
POGODA NA DZIEŃ
I NOC
Coś z widłami
NASZA REKOMENDACJA
►►Otwarcie wystawy ikon „Boży Posłańcy Starego Przymierza”,
sobota godz. 15
KRYNICA–ZDRÓJ, MUZEUM NIKIFORA, BULWARY DIETLA 19
Kino dla malucha i nastolatka
DP KinoJazda to nie pierwszy
festiwal organizowany przez
MCK „SOKÓŁ” z myślą
o młodych widzach.
– Rzeczywiście. Wcześniej wspólnie z Krakowską
Fundacją Filmową Apollo
Film organizowaliśmy sądecką edycję Festiwalu Filmów Dziecięcych GALICJA.
W tym roku postanowiliśmy
sami stworzyć od początku
do końca swój własny festiwal i poszerzyć trochę jego
formułę. KinoJazda to impreza kierowana do maluszków od trzeciego roku życia
po młodzież 16–letnią.
– Co będzie można zobaczyć
w ramach pięciodniowego festiwalu?
– Jest kilka filmów 3D, takich komercyjnych, które są
lubiane przez dzieci, czyli
„Auta 2”, „Król Lew” i z myślą o młodzieży „Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach”.
Oprócz
tego
wyświetlony zostanie szereg europejskich filmów
pełno i krótkometrażowych.
Przed każdym seansem
uczestnicy festiwalu będą
wprowadzani przez kompetentne osoby w klimat obrazów, które będą oglądać.
W ramach festiwalu zostanie zaprezentowany też
Przegląd Polskich Filmów
Animowanych zorganizowany przez Stowarzyszenie
Filmowców Polskich przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Leśny Dziennik
Grzegorz Tabasz
W
idłak to paprotnik,
niewielka roślinka,
jaka można gdzie
niegdzie znaleźć na suchych
łąkach i wrzosowiskach. Łatwo ją poznać po widlasto
rozgałęzionych łodyżkach
pełnych drobnych, ostrych
liści. Bardzo wolno rośnie
i okaz o długości metra
może mieć liczyć kilkadziesiąt lat. Znacznie łatwiej zobaczyć wyniesione ponad
ziemię zarodnionośne kłosy.
Oczywiście również widlasto
rozgałęzione. Ten roślinny
drobiazg, który z łatwością
ukrywa się przed wzrokiem
na łące, to nędzne pozostałości po gigantycznych drzewiastych paprotnikach, porastających ziemię kilkaset
milionów lat temu. Na pamiątkę zostały po nich złoża
kamiennego węgla i powietrze przesycone tlenem,
dzięki czemu życie wreszcie
mogło wypełznąć z morza
na ląd. To już historia,
a zdjęcie widlaka wypatrzyłem kiedyś w zielarskim poradniku, jako roślinę o cennych właściwościach
leczniczych. Ciekawe. Zaczą-
łem szperać i koniec końcem
doczytałem się, że wywar
z paprotnika stosowano kiedyś do leczenia pewnych
schorzeń wątroby i nerek.
Informacja okraszona była
solidnym ostrzeżeniem, że
widłak jest trujący i stosowanie na własną rękę to karkołomny zabieg. Mniej ryzykowne okazało się za to
stosowanie wytrzepywanych
z kłosów zarodników. Sypki
pyłek znakomicie goił
trudno gojące się rany
i owrzodzenia. Sporządzano
z nich nawet zasypki dla niemowląt. Tylko proszę uważać z ogniem: są wyjątkowo
łatwopalne! Prawdziwą sensację odkryłem w wydanym
tuż przed wojną podręczniku
dla zbieraczy ziół. Zarodniki
widłaka były strategicznym
surowcem, bez którego nie
mógł się obejść ówczesny
przemysł zbrojeniowy. Miano
nimi posypywać formy do
metalowych odlewów drobnych, precyzyjnych elementów. Kto wie, może celowniki
do dział lub coś podobnego?
Dacie wiarę? Zarodniki widłaka i przemysł zbrojeniowy!
FOT. (ALF)
Rozmowa z MARTĄ WITEK, organizatorką Festiwalu Filmów
dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda
– Festiwal rozpocznie się w poniedziałek. Szykują się specjalne atrakcje?
– Zaczniemy o godz. 9
przedstawieniem interaktywnym „Fotograf”, połączonym
z happeningiem w wykonaniu
Teatru na Bruku z Wrocławia,
a następnie koło godz. 10.15
wyświetlony zostanie film
Zdzisława Kudły, honorowego
gościa festiwalu, długoletniego dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku–Białej, pt. „Gwiazda
Kopernika”. Reżyser spotka
się z dziećmi przed i po seansie. Oprócz tego na dziedzińcu
przed „Sokołem” rozłożony
zostanie plan filmu science fiction, animowany przez artystów z krakowskiej grupy LO-
COMOTORA. Najmłodsi będą
mieli okazję podpatrzeć kulisy
pracy na planie i wcielić się
w filmowych bohaterów.
– Podczas tej imprezy dzieci
i młodzież będzie miała
ważne zadanie do wykonania.
– Szczególnie siedmioosobowe jury dziecięce, które zostało
wyłonione
spośród
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Nowego
Sącza i okolic. Ich zadaniem
będzie obejrzenie konkursowych obrazów i ocena 24 filmów – sześciu pełnometrażowych i 18 krótkometrażowych.
Dzieci przyznają dwie statuetki
„Złotych Kadrów” dla najlepszych filmów. Także publiczność będzie wręczać swoją nagrodę, a będzie to „Złota
Stonoga Gustaw”.
– Ale ten festiwal to nie tylko
filmy, ale też warsztaty.
– Zajęcia plastyczne pt. „Podróże na magicznej chmurze”
przygotowała i poprowadzi Dominika Jarmolińska z BWA
„Sokół”. Odbędą się one w poniedziałek i wtorek. Niestety,
nie ma już na nie wolnych
miejsc. Drugie warsztaty – animacji filmowej – przeprowadzą: Eugeniusz Gordziejuk,
szef produkcji, Wiesław Zięba,
reżyser i Szymon Adamski,
montażysta i operator ze Studia Miniatur Filmowych z Warszawy. Młodzież przygotuje
podczas tych zajęć film, który
zostanie wyświetlony na zakończenie festiwalu.
Rozmawiała
ALICJA FAŁEK
KRYNICA–ZDRÓJ
Czternaście par małżeńskich
w środę odebrało z rąk burmistrza uzdrowiska Dariusza
Reśki medale przyznane przez
prezydenta RP za długoletnie
pożycie małżeńskie. Jubilaci
odebrali je w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Burmistrz rozdał małżeństwom albumy o Krynicy i wypił z nimi
lampkę szampana. Złote gody
obchodzili: Ludwika i Marian
Baranowie, Krystyna i Wojciech Baranowie, Irena i Andrzej Boroniowie, Władysława
i Józef Czopowie, Józefa i Franciszek Jaworscy, Janina i Józef
Kłoskowscy, Stanisława i Wiktor Liszkiewiczowie, Janina
i Władysław Łysakowie, Zofia
i Franciszek Majewscy, Teresa
i Bogdan Matraccy, Anna i Michał Morawscy, Krystyna i Jan
Semczyszakowie, Anna i Stefan
Wołowcowie, Krystyna i Antoni
Zaczykowie.
(ALF)
Koordynator projektu: Monika Kowalczyk
Region
NOWY SĄCZ
Redaguje zespół: Wojciech Chmura, Alicja Fałek, Izabela Frączek,
Monika Kowalczyk, Katarzyna Magiera, Paweł Szeliga, Daniel Weimer (sport),
Kuba Toporkiewicz, Edyta Zając.
FOT. JERZY KOWALSKI
FOT. GRZEGORZ TABASZ
Pół wieku razem
ADRES REDAKCJI:
Nowy Sącz, 33–300, ul. Narutowicza 6 (I piętro)
tel./faks 18–443–54–49, 443–54–78,
443–85–45
e–mail: [email protected]–dp.pl
BIURO REKLAMY
Dyrektor: Beata Ziemba
Adres: NOWY SĄCZ ul. Narutowicza 6 (I piętro)
tel. (18) 440–74–52,444–21–50, 444–22–84
e–mail: [email protected]