ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2010/7030,Dostawy-czesci-zamiennych-i-eksploatacyjnyc
h-do-samochodow-marki-Renault.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 12:44
DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO
SAMOCHODÓW MARKI RENAULT
Nr referencyjny: WZP-695/10/29/T
Wartość zamówienia: Powyżej 125 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 3430000-0
Termin składania ofert: 17.05.2010 r. godz. 11:30
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 438.6 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 196.47 KB
Załączniki do edycji 451.98 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 36.01 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 276.23 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty