efektywne zarządzanie czasem

Komentarze

Transkrypt

efektywne zarządzanie czasem
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. +48 606 356 999
 www.mr-db.pl
MRDB
Szkolenie otwarte:
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM,
czyli jak „kupić” czas zarządzając sobą!
Każdy, kto może być dla Ciebie symbolem sukcesu ma do dyspozycji dwadzieścia cztery godziny dziennie –
dokładnie tyle samo co Ty. Nie jest ważne ile masz czasu, ale jak go wykorzystasz.
Szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem, czyli jak ‘kupić’ czas zarządzając sobą” to skompresowany (w
czasie) kurs, który pozwoli Ci osiągać więcej w krótszym czasie. Samo szkolenie jest dowodem na to, że w
ciągu ośmiu godzin można zrobić wiele dla podniesienia poziomu efektywności wykorzystania Twojego
czasu.
Cel szkolenia:
 Rozwijamy umiejętności zarządzania czasem, priorytetyzacji oraz efektywnej realizacji zadań
(zarówno zawodowych i osobistych)
Szkolenie jest szczególnie przydatne dla osób pragnących:
 Lepiej wykorzystywać dostępny czas
 Podnosić efektywność realizowanych działań
 Obniżyć stres związany z podejmowanymi działaniami
Korzyści związane z aktywnym uczestnictwem w szkoleniu:
 Podniesiesz poziom efektywności osobistej
 Zrozumiesz mechanizmy efektywnego zarządzania czasem, realizacji zadań oraz skutecznego
osiągania celów (zawodowych i osobistych)
 Rozwiniesz umiejętność efektywnego zarządzania czasem i priorytetami (cele, zadania, zasoby,
realizacja)
 Rozwiniesz umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi wspomagających skuteczne zarządzanie
czasem
 Rozwiniesz umiejętność monitorowania i ciągłego rozwijania własnej efektywności w zarządzaniu
czasem
© Copyright 2013 MRDB
Metodologia:
Interaktywny warsztat, który w praktyczny sposób przedstawia wiedzę i narzędzia związane z efektywnym
zarządzaniem czasem oraz realizacją zadań. W ramach ćwiczeń, będziesz w stanie na bieżąco wykorzystać
poznane metody i narzędzia do bardziej efektywnego określenia, planowania oraz realizacji swoich celów i
zadań – zarówno w bliskiej, jak i dalszej perspektywie. Takie praktyczne podejście pozwoli Ci wypracować
(lub zmodyfikować) swój własny system zarządzania czasem oraz ocenić i dobrać najlepsze narzędzia go
wspomagające.
Metody aktywnego uczenia stosowane podczas warsztatu:
 Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 Analizy przypadków
 Przykłady dobrych praktyk
Program szkolenia:
1. Wstęp do poprawy efektywności zarządzania czasem
 Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą
 Dlaczego efektywne zarządzanie czasem jest takie ważne?
 Remanent czasu – jak go przeprowadzić?
 Automotywacja w dążeniu do poprawy efektywności wykorzystania czasu
2. Zarządzanie celami w efektywnym zarządzaniu czasem
 SMART – sposób efektywnego określania celu
 Cele krótko, średnio i długoterminowe
 Regularny przegląd realizacji celów
3. Planowanie w ramach efektywnego zarządzania czasem
 Złote zasady i reguły planowania czasu (Pareto, Parkinson, 60/40)
 Planowanie czasu przy wykorzystaniu metody ALPEN
4. Podejmowanie decyzji w ramach efektywnego zarządzania czasem
 Metody priorytetyzacji zadań (metoda Eisenhowera, metoda ABCDE, matryca czasu
Stephena Covey’a)
 Metody efektywnego podejmowania decyzji w ramach priorytetyzacji zadań
5. Efektywna realizacja zadań w ramach zarządzania czasem
 Naturalny i indywidualny poziom energii w ciągu dnia
 Zarządzanie bieżącą realizacją działań
 Metody eliminacji „złodziei czasu”
6. Efektywne narzędzia wspomagające zarządzanie czasem
 Metody planowania i monitorowania efektywności zarządzania czasem
 Wybór i praca z narzędziami wspomagającymi zarządzanie czasem (narzędzia „papierowe” i
elektroniczne)
 Wypracowanie planu rozwoju własnych umiejętności efektywnego zarządzania czasem
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień)
© Copyright 2013 MRDB