Pośrednictwo pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Transkrypt

Pośrednictwo pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Źródło: http://pupbilgoraj.pl/bil/dla-pracodawcow-i-przed/abc-pracodawcow-i-przed/114,Posrednictwo-pracy.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 12:56
Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacji zawodowych.
Pośrednicy pracy dokonują analizy bezrobotnych-kandydatów do pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pod
kątem zgłoszonych przez Państwa ofert pracy.
W celu nawiązania kontaktu między pracodawcą a bezrobotnym pośrednicy pracy:
●
wysyłają zaproszenia na umówione wcześniej rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą
●
wystawiają skierowania do pracy na zgłoszone oferty
●
udostępniają pracodawcom informacje o bezrobotnych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
●
organizują spotkania grupowe dla kandydatów z udziałem pracodawcy w celach informacyjnych i rekrutacyjnych,
●
ułatwiają wzajemny bezpośredni kontakt, organizując:
●
giełdy pracy: w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy
na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie, PUP dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala
miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i
własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną,
żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.
●
targi pracy: spotkania trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy
są dostępne w jednym miejscu. PUP wspólnie z pracodawcami organizuje miejsca targów, rozpowszechnia informacje o
targach i ew. umieszcza oferty w okazjonalnym katalogu, a pracodawca organizuje własne stanowisko i zapewnia jego
obsługę oraz informuje PUP o zatrudnieniu bezrobotnych
Metryka strony
Data publikacji 14 grudnia 2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2
Liczba wejść: 1524
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz