biuletyn BnO - AR Team Cup

Transkrypt

biuletyn BnO - AR Team Cup
AR TEAM CUP’17
Bieg na Orientację
04 MARCA 2017
1. ORGANIZOTOR
Stowarzyszenie Rajdów Przygodowych “Napieraj”
96-300 Żyrardów, ul. Piękna 10a/12
we współpracy z:
Uczniowski Klub Sportowy ORIENTUŚ Łódź
92-108 Łódź, ul Janosika 136
Sędzia Główny – Maciej Marcjanek
Budowniczy tras - Piotr Paszyński
2. PARTNERZY ZAWODÓW
3. CENTRUM ZAWODÓW
Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym, Łódź, ul. Wycieczkowa 86,
W tym miejscu zlokalizowane będą także: Start i Meta zawodów.
Biuro zawodów czynne będzie od godziny 830
Na terenie Centrum dostępny jest niestrzeżony/ogrodzony parking – możliwość pozostawienia samochodu
na czas zawodów.
Bezpośrednio przed i po zawodach zawodnicy będą mieli do dyspozycji toalety oraz pomieszczenie szatni.
W biurze zawodów będzie możliwość zdeponowania na czas rajdu dokumentów/kluczyków itd. (na własną
odpowiedzialność)
Organizator nie zapewnia noclegu.
Możliwe dostępne miejsca noclegowe (przykładowe):
1. Flamingo Hostel Łódź, ul. Sienkiewicza 67 / e-mail: [email protected]
http://www.pl.lodz.flamingo-hostel.com/
2. Hotel Agat, ul. Strykowska 94 / e-mail: [email protected]
www.agathotel.pl
3. Hotelowy Kompleks Leśny „ ARTURÓWEK” e-mail: [email protected]
http://www.arturowek.eu/
4. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ ul. Rogowska 26 / e-mail: [email protected]
http://csk.uni.lodz.pl/
4. PROGRAM
Sobota, 11 marca 2017
8:30–10:00 – rejestracja zawodników,
10:30 – odprawa techniczna,
11:00 – START BIEGU,
16:00 - ZAMKNIĘCIE METY (limit czasu 5h)
16:30 - dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów
5. TEREN / FORMA ZAWODÓW
Indywidualny bieg na orientację w formie scorelaufu (punkty kontrolne (PK) zaliczamy w dowolnej
kolejności).
Każdy zawodnik otrzymuje mapę i kartę startową. PK potwierdzane są za pomocą perforatorów na
kartach startowych.
Zadaniem uczestników jest zaliczenie punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. O wyniku
decyduje czas ukończenia trasy z uwzględnieniem kar czasowych. Za ominięcie punktu kontrolnego naliczana jest kara, która podana jest na mapie obok PK (w zależności od punktu jest to 3060 minut).
Do sklasyfikowania wymagane jest zaliczenie połowy trasy, tzn. 50% + 1 punktów.
Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 5 godz.
Za zgłoszenie się na mecie po limicie czasu naliczane są minuty karne: 5 minut karnych za każdą
rozpoczętą minutę spóźnienia. Spóźnienie większe niż 15 minut skutkuje dyskwalifikacją.
Przewidywany czas zwycięzcy: 3-3,5 godziny.
Klasyfikacja w 2 kategoriach: M i K.
W kilku miejscach trasy zawonicy będą przekraczać jezdnię o średnim, bądź niskim natężeniu
ruchu - Apelujemy o uwagę!!!
6. MAPA
Mapy do biegu na orientację w skali 1:10000 - 1:15000, zafoliowane, z naniesionymi na mapę
opisami PK (sugerujemy zapoznanie się z opisami punktów kontrolnych w biegu na orientację).
7. ZGŁOSZENIA / OPŁATY STARTOWE
Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów do dnia 26.02.17
Opłaty startowe:
- 15 w terminie do 17.02.17 płatne na konto:
STOWARZYSZENIE RAJDÓW PRZYGODOWYCH NAPIERAJ
62 2030 0045 1110 0000 0251 3520
96-300 Żyrardów, ul. Piękna 10A/12
- 25 zł płatne w biurze zawodów
8. LISTA STARTOWA
Lista startowa będzie publikowana i uaktualniana od 30.01
9. WYNIKI / NAGRODY
Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów oraz wręczenie nagród dla 3 najlepszych zawodników w
kategorii nastąpi 30 minut po zamknięciu Mety zawodów około godziny 1630
Szczegółowe i bieżące informacje umieszczane będą na stronie
zawodów www.arteamcup.pl
oraz profilu
www.facebook.com/arteampolska

Podobne dokumenty