Klasyfikacja UKTZED Opis grupy towarowej Artykuły medyczne dla

Komentarze

Transkrypt

Klasyfikacja UKTZED Opis grupy towarowej Artykuły medyczne dla
Klasyfikacja UKTZED
Opis grupy towarowej
Artykuły medyczne dla przeprowadzania hemodializy
9018 39 00 00
Cewnik do dializy otrzewnowej i hemodializy
9018 39 00 00
Adapter do cewnika do dializy otrzewnowej
3917
Przedłużacz cewnika
3926
Klips (przełącznik) magistrali
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej z glukozą 1,35—1,5 % w dwukomorowych workach o pojemności
2000 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej z glukozą 2,25—2,5 % w dwukomorowych workach o pojemności
2000 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej z glukozą 3,85—4,25 % w dwukomorowych workach o pojemności
2000 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej z glukozą 1,35—1,5 % w dwukomorowych workach o pojemności
2500 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej z glukozą 2,25—2,5 % w dwukomorowych workach o pojemności
2500 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej z glukozą 3,85—4,25 % w dwukomorowych workach o pojemności
2500 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej o długim działaniu (bez zawartości glukozy) w dwukomorowych
workach o pojemności 2000 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej o długim działaniu (bez zawartości glukozy) w dwukomorowych
workach o pojemności 2500 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3004 90 00 00
Płyn do dializy otrzewnownej zawierający aminokwasy w dwukomorowych workach o pojemności
2000 ml (system Y dla dializy otrzewnowej)
3923,
3926,
9018
Czepek dezynfekcyjny
9018 90 30 00
Sztuczna nerka i jej elementy składowe
9018 90 30 00
Dializator
3917
Przewód krwionośny
8421 21 00 00
Ultrafiltr do dodatkowego oczyszczania wody dla dializy
9018 32 10 00
Igła przetokowa
2836 30 00 00,
3824 90
Koncentrat do przygotowania płynu do dializy – kwasowy i zasadowy (płynny lub suchy)
2918 14 00 00,
3402,
3808 94
Środki do dezynfekcji i odwapniania sztucznej nerki
3824 90
Worek z płynem substytucyjnym do przeprowadzania hemodiafiltracji i hemofiltracji
2501 00,
3808 94,
8421 21 00 00,
8421 99 00 00
System oczyszczania wody do przygotowania wody oczyszczonej oraz środki obsługi technicznej
systemu (części zamienne, płyny techniczne)
Artykuły medyczne do leczenia chorych na raka
9018 90 85 00
Instrumenty chirurgiczne
9402 90 00 00
Stół operacyjny
9402 90 00 00
Łóżko funkcjonalne (oddziałowe)
9019 20 00 00
Aparat do sztucznej wentylacji płuc
Klasyfikacja UKTZED
Opis grupy towarowej
8419 20 00 00
Środki do sterylizacji
9402 90 00 00
Stół opatrunkowy
9405 40 10 00
Lampa oświetleniowa dla sali operacyjnej
9018 90 20 00
Endoskopowy sprzęt chirurgiczny
9018 32 10 00,
9018 39 00 00,
9018 90 84 00
Aparatura do pobierania materiału do biopsji i igły biopsyjne
9018 90 20 00
Endoskopowy sprzęt diagnostyczny
9021
Endoprotezy wszystkich rodzajów (dla tkanek miękkich, kości, stawów i narządów)
9018 13 00 00,
9022 12 00 00,
9022 14 00 00
Urządzenie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI)
9018 12 00 00,
9018 90 84 00
Ultrasonograf z przystawką do biopsji
9018 90 84 00
Aparatura do lokalnej i regionalnej hemoperfuzji hipertermicznej
9018 90 40 00
Aparatura do diatermokoagulacji
9018 90 40 00
Aparatura do kriodestrukcji
9018 90 40 00
Aparatura do radiodestrukcji
9018 90 40 00
Aparatura do elektrokoagulacji
9018
Dermatoskop
9022 21 00 00
Urządzenie do radioterapii
8413,
9018 90 84 00
Dozownik chemioterapii (preparatów medycznych)
9018 90 84 00
Chirurgiczne urządzenie zszywające (staplerowe)
8413,
9018 90 84 00
Pompa infuzyjna
9018 39 00 00,
9021
Stent do rozszerzania zwężeń przewodu pokarmowego
9022 12 00 00
Tomograf komputerowy
9022 14 00 00
Mammograf
9022 14 00 00
Urządzenie do RTG klatki piersiowej z przystawką do biopsji
3822 00 00 00
Antykoagulant kwas cytrynian dekstroza A (ACD-A)
3926,
9018
Zestaw do trombocytaferezy (okres przechowania 5 dób) do separatora krwinek COM. TEC
3926,
9018
Zestaw do erytrocytaferezy z wykorzystaniem oddanej krwi do separatora krwinek COM. TEC
3926,
9018
Zestaw do pobierania limfocytów albo komórek macierzystych z krwi obwodowej do separatora
komórek krwi COM. TEC
3926,
9018
Zestaw dwuigłowy do pobierania długo żyjących trombocytów wyposażony w kamerę LRS COBE
Spectra do systemu do aferezy COBE Spectra
3926,
9018
Zestaw do pobierania krwinek z filtrem do aparatu do automatycznej kompleksowej aferezy
MCS+ (do przygotowania koncentratu krwinek płytkowych)
3926
Zbiornik do krioterapii, 60-100 ml
2934,
3822 00 00 00,
Stabilizator SAG-M, paczki z roztworem 100 ml
Klasyfikacja UKTZED
Opis grupy towarowej
3824 90
8421 29 00 00
Filtr lub urządzenie do wydzielania leukocytów z masy erytrocytarnej (do zastosowania
przyłóżkowego)
8421 29 00 00
Filtr lub urządzenie do wydzielania leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych (do
zastosowania przyłóżkowego)
8421 29 00 00
Filtr lub urządzenie do wydzielania leukocytów z osocza (do zastosowania przyłóżkowego)
8421 29 00 00
Filtr infuzyjny (96-godzinny)
9018
System dla infusomatów B. Braun
3926,
9018
Zestaw do automatycznego pobierania trombocytów, osocza i erytrocytów do aparatu „Trima
Accel”
3926,
9018
Zestaw pobierający Optia do systemu aferezy Spectra Optia (lub ekwiwalent)
3926,
9018
Zestaw wymienny Optia do systemu aferezy Spectra Optia + (lub ekwiwalent)
8421 90 00 00,
9018 90 84 00
Frakcjonator osocza Evaflux (lub ekwiwalent)
3926,
9018
Zestaw do automatycznej cytaferezy krwinek do separatora komórek Amicus
3926
Pojemnik plastikowy do przechowywania szpiku kostnego
3824 90,
9018
Potrójny plastikowy pojemnik na krew z roztworem antykoagulantu niezawierającego adeniny
oraz roztworem konserwantu zawierającego adeninę
3824 90,
9018
Poczwórny plastikowy pojemnik ze zintegrowanym filtrem leukocytarnym
3824 90,
9018
Sterylny pojemnik plastikowy na krew ludzką oraz składniki krwi ze zintegrowanym filtrem
leukocytarnym oraz możliwością uzyskania dawek pediatrycznych
3926,
9018
Materiały eksploatacyjne dla plazmaferezy automatycznej
3926,
9018
Materiały eksploatacyjne dla cytaferezy automatycznej
9018
Materiały eksploatacyjne do aparatury inaktywacji wirusów w osoczu
3002,
3822
System testowy do badań przesiewowych oddanej krwi na markery wirusowego zapalenia
wątroby typu B
3002,
3822
System testowy do badań przesiewowych oddanej krwi na markery wirusowego zapalenia
wątroby typu C
3002,
3822
System testowy do badań przesiewowych oddanej krwi na markery krętka bladego
3002,
3822
System testowy do badań przesiewowych oddanej krwi na markery wirusa HIV/AIDS
3402,
3808 94,
3822 00 00 00,
3926
Materiały eksploatacyjne, reagenty i testy do badań przesiewowych oddanej krwi i jej składników
metodą analizy immunochemiluminescencyjnej na markery wirusa HIV 1 i 2, wirusowego
zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły

Podobne dokumenty