Cecha Rodzaj PZU Życie - FUTURA Życie Ubezpieczonego Tak

Transkrypt

Cecha Rodzaj PZU Życie - FUTURA Życie Ubezpieczonego Tak
Cecha
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczony
Ubezpieczający
Okres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Częstotliwość płacenia
składki
Forma płatności składki
Wykup ubezpieczenia
* W przypadku składki jednorazowej
Źródło: Opracowanie własne
Rodzaj
Życie Ubezpieczonego
Dożycie dziecka
Dziecko do 17 roku życia
Osoba dorosła
Dziecko
Osoba dorosła - pełnoletnia
Min 5 lat
10 lat
15 lat
Max 25 lat
20 000 dla dzieci do 3 lat
Górna granica 50 000
Brak górnej granicy
Miesięcznie
Kwartalnie
Półrocznie
Rocznie
Jednorazowa
Gotówka
Przelew
Przekaz pocztowy
Możliwy
Niemożliwy
W dniu zawarcia umowy
Min. po 2 latach
** W przypadku pozostałych składek
PZU Życie - FUTURA
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak*
Tak**

Podobne dokumenty