ANKIETA DOTYCZĄCA POZIOMU RYZYKA PODATKOWEGO W

Transkrypt

ANKIETA DOTYCZĄCA POZIOMU RYZYKA PODATKOWEGO W
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM W FIRMIE – SZKOLENIA DLA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”
POKL.08.01.01-30-399/11
ANKIETA DOTYCZĄCA POZIOMU RYZYKA PODATKOWEGO W FIRMIE
Nazwa firmy………………………………………………………………..
1.
Czy obowiązują u państwa procedury zarządzania ryzykiem podatkowym?
2.
Jeśli tak: jaki jest cel ich obowiązywania?
3.
TAK
NIE
Czy zatrudnia Pan osobę która odpowiada za rozliczanie zobowiązań podatkowych?
TAK
NIE
4.
Jeśli tak: czy zakres jej obowiązków obejmuje zarządzanie ryzykiem podatkowym?
TAK
NIE
5.
Czy w państwa firmie prowadzona była kontrola skarbowa?
TAK
NIE
6.
Jeśli tak: jaki były wynik kontroli (np. postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji,
wyniku kontroli; Spółka składała odwołanie od decyzji organów skarbowych; Spółka
odwoływała się od decyzji organów skarbowych do sądów wojewódzkich)?
7.
Czy byli Państwo zaskoczeni przebiegiem postępowania kontrolnego?
TAK
NIE
8.
Czy organy podatkowe zakwestionowały rozliczenia Spółki?
TAK
NIE
9.
Czy pracownicy spółki odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe uczestniczą w
szkoleniach podatkowych?
TAK
NIE
10.
Czy w państwa firmie wykonywane były audyty podatkowe?
TAK
NIE
11.
Czy w państwa firmie obowiązują procedury koordynujące współpracę pomiędzy
poszczególnymi departamentami, których działanie może mieć wpływ na rozliczenia
podatkowe?
TAK
NIE
12.
Czy spółka na poziomie tworzenia produktu w projektowanej cenie uwzględnia ryzyka
zwiększonych obciążeń finansowych/fiskalnych?
TAK
NIE
13.
Czy obowiązuje u Państwa kodeks dobrych praktyk?
TAK
NIE
14.
Czy posiadają Państwo instrukcje postepowania podatkowego?
TAK
NIE
…………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej przez
Przedsiębiorcę
Załącznik nr 3
1|S t r o n a

Podobne dokumenty