Regulamin - Gimnazjum nr 3

Transkrypt

Regulamin - Gimnazjum nr 3
Szkolny konkurs literacki pod hasłem
„Kreujemy literackie światy”
III edycja
Zwycięzca zdobędzie Literackiego Ignasia.
Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Naszego
Gimnazjum.
Regulamin:
Celem konkursu jest rozwijanie literackich talentów naszych uczniów.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Naszego Gimnazjum.
Tematyka i forma pracy literackiej – dowolne! Możecie pisać prozą lub
wierszem! Możecie napisać np. opowiadanie, list, esej, bajkę, nawet
reportaż.
Liczą się: literacki talent, oryginalność, pomysłowość.
Ważne, aby praca była samodzielna, nigdzie wcześniej niepublikowana.
Praca powinna być napisana na komputerze czcionką „12”, z
zachowaniem odstępu 1,5. . Nie może przekroczyć czterech stron
maszynopisu.
Praca powinna być opatrzona informacją: imię i nazwisko autora, klasa,
imię i nazwisko nauczyciela polonisty.
Autorów prosimy o przekazanie również elektronicznej wersji pracy - za
pośrednictwem nauczyciela j. polskiego.
Wydrukowane prace należy składać do pani Grażyny Antosik lub pani
Iwony Mandziej do 03 marca 2017 roku.
Pamiętajcie: patron Gimnazjum nr 3 – Ignacy Krasicki – nazwany został
Księciem Poetów. Miejcie odwagę pójść w jego ślady.
Grażyna Antosik, Iwona Mandziej

Podobne dokumenty