Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD

Transkrypt

Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD
2016-10-25
Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD
Przedmiot zamówienia
Ministerstwo Rozwoju zwraca się z prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku
oferty na: „Sprzedaż i dostawę do Ministerstwa Rozwoju:
●
●
●
●
zmywarki KRUPS c 453 – 2 szt
pralko-suszarki AEG L99695HWD
lodówka SAMSUNG RS552NRUA9M
szafy chłodniczej LG 800 S CEBEA”.
Informacje o ofercie
Oferty należy złożyć droga mailową do 31 października 2016 r. włącznie, na adres:
[email protected]
1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – Ministerstwo Rozwoju w Warszawie,
Pl. Trzech Krzyży 3/5.
2. Składając ofertę Oferent potwierdza, że oferowane przez niego towary spełniają wymagania
Zamawiającego, określone w załącznikach do niniejszego zapytania.
3. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączanego formularza ofertowego. Pod uwagę
będą brane wyłącznie oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym,
podpisane i zawierające wycenę wszystkich pozycji.
4. W cenę jednostkową brutto Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia – oferta nie powinna zawierać innych (dodatkowych) kosztów.
5. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
przesłanych dokumentów.
6. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą łączną ceną brutto oferty.
7. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty
oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
9. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą – najkorzystniejszą łączną ceną
brutto.
10. Oferty przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu
Szymon Gadoś, tel. 22 693 52 67

Podobne dokumenty