LIFE SKILLS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w

Transkrypt

LIFE SKILLS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w
LIFE SKILLS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
w Zespole Szkół Nr 5 Warszawie
Polska edycja programu Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych, realizowana przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży, jest częścią międzynarodowego programu realizowanego przez International Youth
Foundation (Międzynarodowa Fundacja Młodzieży). Sponsorem programu jest amerykański koncern
finansowy J.P. Morgan.
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą
możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia
osobistego.
Program składa się z dwóch części.
Pierwsza część, teoretyczna, to cykl 25 lekcji, podczas których uczniowie szkoleni są w trzech obszarach
Umiejętności Życiowych (Life Skills):
•
Rozwój osobisty, rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania
celów, umiejętności przywódczych;
• Rozwiązywanie problemów, rozumiane
porozumienia, zarządzanie konfliktem;
•
jako
umiejętności
komunikacyjne,
budowanie
Rozwój umiejętności pracowniczych, rozumiany jako umiejętność pracy w grupie, etyka pracy,
zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem, czasem i finansami.
Druga część, praktyczna, to realizacja projektów młodzieżowych, stworzonych przez uczniów w trakcie
trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektu.
Realizując projekty wedle własnych pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko
zdobywają umiejętności życiowe, będące celem programu, ale i pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej.
Projekt zakłada zaangażowanie nie tylko społeczności szkolnej, ale także lokalnej (rodziny uczniów, lokalne
świetlice, domy dziecka, kluby itp.). Zgodnie z hasłem „Samodzielni, ale nie samotni”, które przyświeca
działaniom Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, projekty są realizowane przez ich autorów samodzielnie,
ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad przebiegiem prac.
Uczniowie mają szansę na zdobycie takich umiejętności jak planowanie, umiejętności pracownicze,
umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów oraz określanie własnej przyszłości. Mają również
okazję zrozumieć i doświadczyć znaczenia świadomego planowania własnej przyszłości. Ponadto biorą
udział w planowaniu i realizacji projektów, które pomogą im zrozumieć lokalne środowisko i umożliwią
kompleksowy rozwój nabytych umiejętności. Program przewiduje współzawodnictwo grup młodzieży
biorącej udział w programie, zachęcające młodych ludzi do aktywności, wzmacniające motywację do nauki.
Nauczyciele zyskują znajomość nowych metod pracy z uczniem, które znajdują zastosowanie także podczas
regularnych lekcji. Deklarują też znaczną poprawę relacji z uczniami. Uczniowie uczestniczący w programie
otrzymają certyfikat. Również szkoła i nauczyciele prowadzący zajęcia zostaną uhonorowani certyfikatem
po zakończeniu realizacji programu.
W ramach międzynarodowego programu „LIFE SKILLS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH” grupa
młodzieży ZS Nr 5 w Warszawie z klas: II CAI, III CAI oraz 1 AE, pod opieką nauczyciela i trenera p. Marty Wróblewskiej, realizuje trzy własne projekty uczniowskie, na które dostała dotacje przyznane
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (dotacja w wysokości 600 zł na jeden projekt).
Projekty realizowane przez uczniów:

22 czerwca 2013 r. – projekt pt. „My też mamy mamy…”, realizowany w Domu samotnej matki
w Otwocku; lider projektu – Klaudia Sarnowska (kl. II CAI)

23 czerwca 2013 r. – projekt pt. „Wspieramy zwierzyniec”, realizowany w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Józefowie koło Legionowa; lider projektu – Krystian Kołowrocki
(kl. II CAI)

25 czerwca 2013 r. – projekt pt. „Niech żyje bal”, realizowany w Zespole Szkół Specjalnych
przy ul. Kordeckiego 54 w Warszawie; lider projektu – Paulina Bartosewicz (kl. III CAI)
Program LIFE SKILLS będzie kontynuowany po wakacjach w kolejnym roku szkolnym 2013/2014.

Podobne dokumenty