Zobacz więcej

Transkrypt

Zobacz więcej
„Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Mikołaj Rej
23 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im.2 DP 1 AWP w Górze
Puławskiej odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz
Ortografii". Honorowy patronat nad nim objął Wójt Gminy Puławy,
pan Krzysztof Brzeziński.
Nadrzędnym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań językiem
polskim jako składnikiem dziedzictwa kulturowego oraz zachęcanie młodego
pokolenia do pogłębiania swoich umiejętności piśmienniczych. Jako nauczyciele
uczący języka polskiego zdajemy sobie sprawę, że droga do opanowania
nawyku ortograficznego jest długa i trudna, zaś gwarantem sukcesu jest
długotrwała i systematyczna praca z dziećmi. Dlatego poszukujemy
atrakcyjnych i bardziej efektywnych metod zgłębiania tajników ortografii. Jedną
z nich są konkursy ortograficzne.
Serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi Brzezińskiemu oraz pani
dyrektor Hannie Padewskiej za pomoc w zorganizowaniu konkursu. Pragniemy
również podziękować wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do
konkursu.
Konkurs przebiegał na dwóch etapach: szkolnym i gminnym. W III edycji
na szczeblu gminnym udział wzięło 18 uczniów z sześciu szkół naszej gminy. W
teście łącznie można było zdobyć 72 punktów, w tym 15 punktów za dyktando
i 57 za zadania ortograficzne. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało
jury.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 5b: Maria Pacocha
i Amelia Grzywacz oraz Martyna Zielińska – uczennica z klasy 6a.
„Mistrzem Ortografii” III edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego
została Izabella Opacka ze Szkoły Podstawowej w Opatkowicach. Jednak nasze
dziewczyny kolejny raz zaprezentowały wysoki poziom swojej wiedzy. Drugi
wynik w konkursie i I wyróżnienie zdobyła Martyna Zielińska, zaś trzeci wynik
i II wyróżnienie przypadło Amelii Grzywacz. Gratulujemy!

Podobne dokumenty