nie wiesz, co przyniesie przyszłość. możesz ją jednak zabezpieczyć.

Transkrypt

nie wiesz, co przyniesie przyszłość. możesz ją jednak zabezpieczyć.
NIE WIESZ, CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ.
MOŻESZ JĄ JEDNAK ZABEZPIECZYĆ.
POLECAMY NASZĄ OFERTĘ USŁUG
FINANSOWYCH W ZAKRESIE:
indywidualnych ubezpieczeń
na życie dla całych rodzin
programów emerytalnych
ubezpieczeń inwestycyjnych
IKE
Skontaktuj się z nami:
Marceli Jacher
Departament Klientów Korporacyjnych ING
kredytów refinansowych
i hipotecznych
e-mail: [email protected]
tel.: 515 222 251
Katarzyna Mędlewska
Departament Klientów Korporacyjnych ING
e-mail: [email protected]
tel.: 515 222 281
RAZEM BEZPIECZNIEJ
Ubezpieczenie grupowe dla Pracowników
Urzędu Miasta w Poznaniu
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
www.ingżycie.pl
[email protected]
801 20 30 40
22 522 71 24
UBEZPIECZENIE GRUPOWE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA W POZNANIU
Propozycja ochrony ubezpieczeniowej
Wariant 1
Wysokość
Świadczenia
Zdarzenie Ubezpieczeniowe
Czy wiesz, że w Polsce co 11 minut zdarza się wypadek na drodze,
a co 5 minut ktoś ma wypadek przy pracy?
BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA
Statystyki są bezlitosne. W każdej chwili może wydarzyć się nieszczęście,
które znacząco odmieni życie nasze i bliskich. Nigdy nie wiadomo,
co czeka za zakrętem. Dlatego już teraz warto zadbać o swoją przyszłość.
CO DAJE CI TO UBEZPIECZENIE?
Wariant 3
Składka
Wysokość
Świadczenia
Suma
Ubezpieczenia
Wariant 4
Składka
Wysokość
Świadczenia
Suma
Ubezpieczenia
Wariant 5
Składka
Wysokość
Świadczenia
Suma
Ubezpieczenia
Składka
40 000 zł
4,09 zł
65 000 zł
65 000 zł
6,56 zł
75 000 zł
75 000 zł
7,43 zł
90 000 zł
90 000 zł
8,88 zł
100 000 zł
100 000 zł
9,78 zł
80 000 zł
40 000 zł
0,55 zł
130 000 zł
65 000 zł
0,89 zł
150 000 zł
75 000 zł
1,01 zł
180 000 zł
90 000 zł
1,20 zł
200 000 zł
100 000 zł
1,32 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku
komunikacyjnego (ADT)
120 000 zł
40 000 zł
0,20 zł
195 000 zł
65 000 zł
0,32 zł
225 000 zł
75 000 zł
0,36 zł
270 000 zł
90 000 zł
0,44 zł
300 000 zł
100 000 zł
0,48 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy
(WADR)
120 000 zł
40 000 zł
0,08 zł
195 000 zł
65 000 zł
0,13 zł
225 000 zł
75 000 zł
0,15 zł
270 000 zł
90 000 zł
0,18 zł
300 000 zł
100 000 zł
0,20 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy
w Wypadku komunikacyjnym
160 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca
lub udarem mózgu (HSDR)
80 000 zł
40 000 zł
1,30 zł
130 000 zł
65 000 zł
2,08 zł
150 000 zł
75 000 zł
2,36 zł
180 000 zł
90 000 zł
2,81 zł
200 000 zł
100 000 zł
3,10 zł
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego spowodowany NW (LHB)
40 000 zł
40 000 zł
5,11 zł
55 000 zł
55 000 zł
6,93 zł
75 000 zł
75 000 zł
9,28 zł
80 000 zł
80 000 zł
9,85 zł
90 000 zł
90 000 zł
10,99 zł
90 000 zł
11,44 zł
za 1% uszczerbku
Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego spowodowany zawałem serca
lub udarem mózgu (LHS)
za 1% uszczerbku
260 000 zł
400 zł
40 000 zł
300 000 zł
550 zł
40 000 zł
5,32 zł
400 zł
55 000 zł
360 000 zł
750 zł
55 000 zł
7,22 zł
550 zł
75 000 zł
400 000 zł
800 zł
75 000 zł
9,66 zł
750 zł
80 000 zł
900 zł
80 000 zł
10,26 zł
800 zł
90 000 zł
900 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
– wariant rozszerzony (CIB_B)**
6 000 zł
6 000 zł
2,40 zł
7 000 zł
7 000 zł
2,77 zł
8 000 zł
8 000 zł
3,10 zł
9 000 zł
9 000 zł
3,47 zł
15 000 zł
15 000 zł
5,74 zł
Operacja Ubezpieczonego spowodowana NW
lub chorobą (MSR+)**
3 000 zł
3 000 zł
1,60 zł
4 000 zł
4 000 zł
2,11 zł
5 000 zł
5 000 zł
2,59 zł
7 000 zł
7 000 zł
3,61 zł
8 000 zł
8 000 zł
4,09 zł
50 zł
3,04 zł
65 zł
3,91 zł
70 zł
4,13 zł
90 zł
5,29 zł
120 zł
6,99 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (HDB)**
s zybka wypłata świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku,
m
ożliwość samodzielnego kontynuowania ubezpieczenia
w razie zmiany pracodawcy, po zakończeniu umowy grupowej.
Suma
Ubezpieczenia
40 000 zł
w
ysokie sumy ubezpieczenia przy bogatej liście zdarzeń,
d
odatkowe wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, takich
jak wypadek, ciężka choroba, pobyt w szpitalu lub operacja,
Wysokość
Świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW (ADR)
spowodowany NW od 1. do 14. dnia
100 zł
130 zł
140 zł
180 zł
240 zł
spowodowany NW powyżej 14. dni
100 zł
130 zł
140 zł
180 zł
240 zł
pobyt na OIOM
100 zł
130 zł
140 zł
180 zł
240 zł
spowodowany chorobą od 1. do 14. dnia
50 zł
65 zł
70 zł
90 zł
120 zł
spowodowany chorobą powyżej 14. dni
50 zł
65 zł
70 zł
90 zł
s kładki o wiele niższe, niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego,
m
ożliwość ubezpieczenia współmałżonka i dodatkowa wypłata
w przypadku narodzin dziecka,
Wariant 2
Składka
Śmierć Ubezpieczonego (MAIN)
JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ NA WYPADEK NIESZCZĘŚCIA?
Wybierz Ubezpieczenie Grupowe w ING Życie, które za niewielkie składki
oferuje wysokie sumy świadczenia do wypłaty.
Suma
Ubezpieczenia
Śmierć Małżonka (DSB)
120 zł
8 000 zł
8 000 zł
2,97 zł
10 000 zł
10 000 zł
3,67 zł
10 000 zł
10 000 zł
3,60 zł
12 000 zł
12 000 zł
4,30 zł
13 500 zł
13 500 zł
4,80 zł
Śmierć Małżonka wskutek NW (SADR)
16 000 zł
8 000 zł
0,13 zł
20 000 zł
10 000 zł
0,16 zł
20 000 zł
10 000 zł
0,16 zł
24 000 zł
12 000 zł
0,19 zł
27 000 zł
13 500 zł
0,22 zł
Śmierć Małżonka wskutek wypadku komunikacyjnego
(SADT)
16 000 zł
– zł
– zł
20 000 zł
– zł
– zł
20 000 zł
– zł
– zł
24 000 zł
– zł
– zł
27 000 zł
– zł
– zł
1 300 zł
1 300 zł
7,90 zł
1 400 zł
1 400 zł
8,40 zł
1 500 zł
1 500 zł
8,83 zł
1 600 zł
1 600 zł
9,37 zł
1 800 zł
1 800 zł
10,46 zł
40 zł
0,86 zł
40 zł
0,85 zł
40 zł
0,83 zł
50 zł
1,03 zł
60 zł
1,23 zł
Śmierć rodzica lub śmierć rodzica Małżonka (DPB)
Rekonwalescencja
Narodziny Dziecka (BCB)
1 300 zł
1 300 zł
6,92 zł
1 400 zł
1 400 zł
7,36 zł
1 500 zł
1 500 zł
7,74 zł
1 600 zł
1 600 zł
8,22 zł
1 800 zł
1 800 zł
9,17 zł
Osierocenie Dziecka (OCB)
4 000 zł
4 000 zł
0,15 zł
5 000 zł
5 000 zł
0,18 zł
6 000 zł
6 000 zł
0,21 zł
7 000 zł
7 000 zł
0,25 zł
8 000 zł
8 000 zł
0,28 zł
Śmierć Dziecka (DCB)
4 000 zł
4 000 zł
0,17 zł
5 000 zł
5 000 zł
0,21 zł
6 000 zł
6 000 zł
0,25 zł
7 000 zł
7 000 zł
0,29 zł
8 000 zł
8 000 zł
0,32 zł
Narodziny martwego Dziecka (SBB)
4 000 zł
4 000 zł
0,21 zł
5 000 zł
5 000 zł
0,26 zł
6 000 zł
6 000 zł
0,31 zł
7 000 zł
7 000 zł
0,36 zł
8 000 zł
8 000 zł
0,41 zł
Składka za osobę
43,00 zł
54,00 zł
62,00 zł
70,00 zł
81,00 zł