Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo wobec kultury

Komentarze

Transkrypt

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo wobec kultury
Program
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Prawo wobec kultury i sztuki
która odbędzie się
8 grudnia 2016 r. w godz. 9.30-16.30
Miejsce obrad:
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa
9.30 – rozpoczęcie konferencji
9.30 – 9.45 – otwarcie konferencji przez przedstawicieli organizatorów konferencji
9.45 – 11.45 – Panel I
9.45 – 10.05 prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś Rola kodeksów etycznych ICOM w kształtowaniu
postaw wobec dóbr kultury
10.05-10.20
dr hab. Katarzyna Zalasińska
Rola prawa wobec kultury i sztuki
10.20-10.30
dyskusja
10.30-10.45
dr Bartosz Hordecki
Wizerunek jako kategoria teologiczno-filozoficzna
10.45-11.00
MR dr Mateusz Bieczyński
Prawo do dziedzictwa kulturowego: sprawa dwóch
sądów - Strasburg v. Luksemburg
11.00-11.15
prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak
Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku
kulturowego – perspektywa europejska
11.15-11.40
dyskusja
11.40 – 12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 13.40 – Panel II
12.00-12.15
Prof. US dr hab. Dorota Ewolucja droit de suite w polskim prawie autorskim
Sokołowska
12.15-12.30
dr hab. Grzegorz Tylec
Twórczość artystyczna jako dobro osobiste - czyli o
tym gdzie nie sięga ochrona prawnoautorska
12.30-12.45
Prof. UWM dr hab. Małgorzata Twórczość pracownicza
Czuryk
12.45-13.00
dr Katarzyna Błeszyńska
Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej
w społeczeństwie informacyjnym w ramach
ograniczeń praw autorskich
13.00-13.15
dr Maria Błeszyńska-Przybylska
Rola organizacji zbiorowego zarządzania w
relacjach twórca – korzystający
13.15-13.40
dyskusja
13.40 – 14.30 – przerwa lunchowa
14.30 – 16.20 – Panel III
14.30-14.45
prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes
Ochrona dóbr kultury w reżimie obrony cywilnej –
prawo polskie i międzynarodowe
14.45-15.00
dr Ksenia Kakareko
Poszukiwanie statusu prawnego kolekcji
15.00-15.15
dr Joanna Buchalska
Prawne aspekty ochrony mody
15.15-15.30
dr Agnieszka Wąsowska
Promocja kultury i sztuki w radiu i telewizji –
otoczenie prawne
15.30-15.45
dr Rafał Paprzycki
Prawna ocena „sztuki obrazoburczej“
15.45-16.00
mgr Paweł Trojanek
Czy artyści powinni płacić podatki?
16.00-16.15
mgr Robert Kaczmarczyk
Sztuka „cemntarna“. Zagadnienie prawne
16.15–16.30 dyskusja
16.30 – zakończenie konferencji
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5 | 02-739 Warszawa | t: +48 22 380 49 00 | f: +48 22 380 49 01 | [email protected] | NIP 525-234-20-56

Podobne dokumenty