Wynik postępowania

Transkrypt

Wynik postępowania
Poznań 13 grudnia 2013r
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję że w
dniu 12 grudnia 2013 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
projektu realizowanego w ram ach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka lata 2007 -2013, pt.: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu
do polioli i kwasów dikarboksylowych” wybrano ofertę najkorzystniejszą firma :
Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o ul. Teodorów 3B, 98-105 Wodzierady
która uzyskała maksymalną liczbę punktów (100pkt) .
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy - A.S AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski
ul. Podhalańska 10/11 85-132 Bydgoszcz , ponieważ wykonawca złożył ofertę niepodpisaną.
Niepodpisana oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia2004r- Prawo Zamówień Publicznych ( Dz U.z 2013r.poz.907.ze zm )
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
L
p
Nazwa oferenta
Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o ul. Teodorów 3B,
98-105 Wodzierady
Audit Consulting „Pająk i Partnerzy”- Lider Konsorcjum
2 Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”-Partner Konsorcjum
ul. 1 Maja 7, 64-915 Jastrowie
HANDIKAP AUDYT Agnieszka Mazurek ul. Bieniewicka 2b/18,
3
01-632 Warszawa
DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. ul. Armii Krajowej 15/7 45-071
4 Opole
1
Razem punktów
100 pkt
99 pkt
98 pkt
97 pkt
AUDITORES Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze Przemysław Ura
5 ul. Siercza 370, 32-020 Wieliczka
96 pkt
Audmax Błażej Biliński
ul. Orzechowa 2, Królikowice 55-040 Kobierzyce
Grupa Gumułka – Audyt Spółka z.o.o. ul. J Matejki 4
7
40-077 Katowice
AUDiM Andrzej Dwórnik ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław
8
95 pkt
6
9
A.S AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski ul. Podhalańska 10/11 85132 Bydgoszcz
94 pkt
93 pkt
oferta odrzucona
Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Czesław Szafrański

Podobne dokumenty