Cezary Graborczyk Pan Andrzej WOJCIECHOWSKI Uwzględniając

Transkrypt

Cezary Graborczyk Pan Andrzej WOJCIECHOWSKI Uwzględniając
MINISTER INFRASTRUKTURY
Warszawa, dnia21 września 2010 r.
Cezary Graborczyk
Nr MG-4-111-14/1O
Pan
Andrzej WOJCIECHOWSKI
Uwzględniając wyniki postępowania konkursowego oraz opinię Rady Naukowej,
z dniem 30 września 2010 r. p o w o l uj ę Pana, na okres 5 lat, na funkcję
dyrektora
Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona Panu odrębną decyzją.
Podstawa
prawna: art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych
Otrzymują:
1) adresat-2egz.;
2) ITS - l egz.;
3) a/a - l egz.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, z późno zm.).

Podobne dokumenty