Dane jednostka Informacje ogólne Metoda Rezydualna

Transkrypt

Dane jednostka Informacje ogólne Metoda Rezydualna
Dane
jednostka
Informacje ogólne
Metoda
Nazwa nieruchomości
Klasa składnika aktywów
Data wyceny
Lokalizacja
Ulica
Miasto
Kraj
Lokalizacja (centrum biz./poza centrum biz.
Wartość Rynkowa Lokalizacji
EUR
Komentarze
Brak transakcji porównawczych – przyjęto metodę rezydualną
Rezydualna
Harfa
Mieszkaniowa
25 stycznia 2012 r.
Ceskomorawska
Praga
Czechy
poza centrum biznesowym
12 650 000

Podobne dokumenty