andrzejkowe ortograficzne łamanie głowy

Transkrypt

andrzejkowe ortograficzne łamanie głowy
Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie, ul. Jesienna 42
zaprasza na XIII edycję miejskiego konkursu ortograficznego pod
hasłem:
„ANDRZEJKOWE ORTOGRAFICZNE ŁAMANIE GŁOWY ”
przeznaczony dla uczniów klas III.
CELE KONKURSU:





Wzbudzanie zainteresowania regułami polskiej ortografii
Budzenie czujności ortograficznej
Kształcenie umiejętności poprawnej pisowni
Popularyzowanie obowiązujących zasad pisowni
Sprawdzenia własnych umiejętności w zakresie ortografii
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:
 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas III.
 Każda szkoła może wystawić jednego reprezentanta wyłonionego w drodze
eliminacji szkolnych.
 Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą przybory do pisania.
 Uczestnicy piszą tekst dyktanda, w którym występują różnorodne trudności
ortograficzne
 Jury wyłonione spośród przybyłych nauczycieli będzie sprawdzać i oceniać
prace pod względem poprawności ortograficznej
 Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody. Zainteresowani opiekunowie
otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie
TERMIN:
Konkurs odbędzie się 24 listopada 2015 roku, o godzinie 13 00.
Czas trwania konkursu ok. 1,5 godziny.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie, telefoniczne: 34 363 27 06
lub e-mailowe: [email protected] do 20 listopada 2015 roku.
ORGANIZATORZY:
Renata Konodyba
Małgorzata Bernacka-Wójcik
Joanna Krawczyk
Załącznik:
 Konkurs będzie miał formę dyktanda.
 Pisownia cytatów, przysłów, fragmentów tekstów.
 Pisownia skrótów
 Pisownia wyrazów wielką literą
 Zasady pisowni wyrazów z ż- rz, h-ch, ó-u, wymienne i niewymienne
 Pisownia wyrazów z ą-ę.
 Zasady interpunkcji.

Podobne dokumenty