Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji Łódź

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji Łódź
KOMENDA POWIATOWA POLICJI ŁÓDŹ-WSCHÓD
Źródło:
http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/elw/informacje/8232,Kobieto-pozwol-sobie-pomoc-Skorzystaj-z-pomocy-policji.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 13:10
KOBIETO - POZWÓL SOBIE POMÓC !!! SKORZYSTAJ Z POMOCY
POLICJI !!!
25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ruszyła kampania pod
hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Kobiety, które zaznały przemocy, zarówno
fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to
zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery
alarmowe 997 lub 112.
Kampania organizowana jest na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz
Globalnego Przywództwa Kobiet.
Jej celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:
- budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania
przemocy wobec kobiet,
- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji
powstrzymywania przemocy wobec kobiet.
W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach.
Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno
fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w
każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.
Osoby doznające przemocy zwłaszcza tej w rodzinie, bardzo często boją się lub wstydzą poprosić o pomoc,
ale trzeba wiedzieć, że jedynym sposobem na zmianę sytuacji jest przerwanie milczenia. Jest to pierwszy
krok do przerwania przemocy.
Dlatego, też w siedzibie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w
Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 62 F, będzie istniała mozliwość skorzystania z fachowej
pomocy policjantów, zajmujących się na codzień tą problematyką.
Specjalne dyżury wyznaczono na dzień :
5 grudzień 2016 r. godz. 10:00 - 14:00 - mł.asp. Aneta Żyłka-Banaszczyk
7 grudnia 2016 r. godz. 13:00 - 16:00 - sierz. sztab. Marta Marczak
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij