Podręczniki dla klasy drugiej 2016/2017 Technikum zawód : technik

Transkrypt

Podręczniki dla klasy drugiej 2016/2017 Technikum zawód : technik
Podręczniki dla klasy drugiej 2016/2017
Technikum
zawód : technik hotelarstwa
L.p.
1
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
Język polski
Autor
Aleksander
Nawarecki
Dorota Siwicka
E. Paczoska
2
Język angielski
3
Język niemiecki
4
Język rosyjski
5
Wiedza o kulturze
T. Falla,
P. Davies
K. Łuniewska,
U. Tworek,
Z. Wąsik,
M. Zagórna
M. Zybert
M. Bokiniec,
B. Forysiewicz,
J. Michałowski i inni
Tytuł
Uwagi
„Przeszłość to dziś”
Literatura -język-kultura
cz.2
STENTOR
„Przeszłość to dziś”
Literatura-język-kultura
cz.1
„Oxford Solutions”
podręcznik i ćwiczenia,
poziom Pre-Intermediate
„Alles klar Neu 1” Język
niemiecki do szkół
ponadgimnazjalnych,zakres
podstawowy.
Nowyj Dialog. Część 1.
WSiP
„Spotkania z kulturą”
NOWA ERA
OXFORD
WSiP
(rok wydania
od 2015 r.)
Matematyka 1 kontynuacja z klasy
pierwszej
6
Matematyka
W. Babiański
L. Chańko
J.Czarnowska,
G. Janocha
7
Wiedza o
społeczeństwie
M.Grondas
J. Żmijski
8
Działalność recepcji
9
Organizacja pracy w
hotelarstwie
10
Marketing usług
hotelarskich
Kontynuacja z klasy
pierwszej
B. CymańskaGrabowska,
J. Pietras,
D. Wirtykus,
G. Wolak
B. CymańskaGrabowska,
J. Pietras,
D. Wirtykus,
G. Wolak
A. Stefański
Matematyka 2.
Zakres podstawowy.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Po prostu WOS
Działalność recepcji.
Podręcznik do nauki
zawodu. Tom 3, cz. 2
NOWA ERA
WSiP
WSiP
Organizacja pracy w
hotelarstwie
Podręcznik do nauki
zawodu cz 2
kwalifikacja T.12
WSiP
Marketing usług
hotelarskich
REA
11
12
13
14
Podstawy działalności
przedsiębiorstwa
hotelarskiego
Zasady żywienia
J. Musiałkiewicz
E. Superczyńska
Pracownia hotelarska
M. Halama
Pracownia hotelarska.
Działalność recepcji
kwalifikacja T.11
Język zawodowy
Thish Stoft
Alison Pohl
Highly recommended
intermediate
Roman Malarz
15
Podejmowanie i
prowadzenie działalności
gospodarczej
Zasady żywienia
Geografia
Marek Więckowski
Oblicza geografii cz.1,
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i
technikum, Zakres
rozszerzony
Ekonomik
REA
OXFORD
NOWA ERA, W-wa
2012

Podobne dokumenty