Kontrola pzu 1906 Projektu POIS.07.01-00-00

Komentarze

Transkrypt

Kontrola pzu 1906 Projektu POIS.07.01-00-00
Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów
(4201-1906)
Nazwa Beneficjenta
Nr/Tytuł projektu
Rodzaj kontroli
Termin kontroli
Nazwy
skontrolowanych
postępowań
o udzielenie
zamówienia
publicznego
Główne ustalenia
z przeprowadzonej
kontroli
PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie
POIS.07.01.00-00-036/12 / „Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl – Szczecin – Etap II”
Kontrola doraźna ex - post
2015-08-25 do 2015-10-20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów drogowo-szynowych oraz pojazdów do odbioru fekaliów z
wagonów osobowych (umowa nr UM-BPT-14-900-0006 z dnia 16.12.2014 r. dotycząca drugiej części zamówienia)
Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami

Podobne dokumenty