Położnictwo HARMONOGRAM 2016

Transkrypt

Położnictwo HARMONOGRAM 2016
HARMONOGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ Z PATOLOGII DLA
STUDENTÓW II ROKU POŁOŻNICTWA
Rok akademicki 2016/17 SEMESTR III
WYKŁADY
1.W. 04.10.16
Niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego – wstrząs
Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa.
2.W. 11.10.16
Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Astma. Niewydolność oddechowa.
Rak płuca.
3.W. 18.10.16
Choroba refluksowa przełyku. Dyspepsja czynnościowa. Choroba wrzodowa żołądka i
dwunastnicy. Biegunka. Zaparcie. Zespół jelita drażliwego. Rak jelita grubego.
4.W. 08.11.16
Żółtaczka. Kamica żółciowa.
Wirusowe zapalenie wątroby.
Stłuszczenie wątroby. Marskość wątroby.
5.W. 15.11.16
Patologia układu rozrodczego. Niepłodność. Zespół policystycznych jajników.
Hiperprolaktynemia. Stan przedrzucawkowy. Rzucawka.
6.W. 22.11.16
Choroba Parkinsona. Udar mózgu.
Stwardnienie rozsiane. Padaczka.
Choroba Alzheimera. Ból.
ĆWICZENIA
1.Ć. 03.10.16
Regulamin.
Zaburzenia termoregulacji. Zapalenie. Reakcje nadwrażliwości.
2.Ć. 10.10.16
Niewydolność serca.
Obrzęk płuc.
3.Ć. 17.10.16
Nadciśnienie tętnicze.
Choroba niedokrwienna serca.
Zawał serca.
4.Ć. 24.10.16
Niedokrwistość. Skazy krwotoczne.
5.Ć. 07.11.16
KOLOKWIUM I
6.Ć. 14.11.16
Patologia nowotworów
7.Ć. 21.11.16
Choroby nerek.
8. Ć. 28.11.16
Cukrzyca. Choroby tarczycy.
9.Ć. 05.12.16
Analiza przypadków klinicznych.
10.Ć. 12.12.16
KOLOKWIUM II
SAMOKSZTAŁCENIE
Materiały do samodzielnego opracowania zostaną podane przez asystenta prowadzącego
zajęcia.
1. Do pierwszego kolokwium:
Choroba (definicja, podział). Etiopatogeneza. Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i
wewnętrzne. Homeostaza – podstawy działania układów regulacyjnych. Sprzężenie
zwrotne dodatnie i ujemne. Stres jak czynnik patogenny.
2. Do drugiego kolokwium:
Oparzenie - jako przykład czynnika chorobotwórczego zewnętrznego,
choroba oparzeniowa.
Szczegółowy opis tematów ćwiczeń dla studentów:
1.Ć.




Mechanizmy i zaburzenia termoregulacji
Gorączka – definicja, przyczyny i patomechanizm,
Zapalenie: komórki biorące udział w zapaleniu, mediatory zapalenia, patogeneza zapalenia, niszczenie
mikroorganizmów w zapaleniu, podział zapaleń objawy miejscowe i ogólnoustrojowe.
Typy reakcji nadwrażliwości I-IV, choroby alergiczne.





definicja niewydolności serca, przyczyny, podział, objawy kliniczne,
niewydolność serca prawo- i lewokomorowa,
zaburzenia funkcji skurczowej i rozkurczowej serca,
mechanizmy kompensacyjne niewydolności serca
obrzęk płuc hemodynamiczny i przeciekowy









kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego,
naciśnie pierwotne,
nadciśnienie wtórne,
powikłania nadciśnienia tętniczego
nadciśnienie tętnicze u kobiety w ciąży.
etiopatogeneza i podział choroby niedokrwiennej serca, kryteria typowego bólu dławicowego,
stabilne zespoły wieńcowe, ostre zespoły wieńcowe
podział, kryteria rozpoznania i obraz kliniczny zawału serca,
zmiany w EKG, markery martwicy mięśnia sercowego, powikłania zawału serca










definicja i klasyfikacja niedokrwistości
niedokrwistość z niedoboru żelaza
niedokrwistość chorób przewlekłych
niedokrwistość megaloblastyczna
niedokrwistość hemolityczna
nadkrwistość prawdziwa, nadkrwistość wtórna
skazy krwotoczne płytkowe
skazy krwotoczne osoczowe
skazy krwotoczne naczyniowe
Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
2. Ć.
3.Ć.
4.Ć.
5. Ć. KOLOKWIUM I Obejmuje zagadnienia z wykładów 1-3, ćwiczeń 1-4, oraz z samokształcenia
6.Ć.








etapy karcinogenezy,
rodzaje karcinogenów (chemiczne, fizyczne, biologiczne),
rola genów w karcinogenezie,
cechy komórek nowotworowych,
objawy miejscowe i uogólnione choroby nowotworowej,
markery nowotworowe.
Rak gruczołu krokowego
rak piersi, endometrium, szyjki macicy i jajnika





Symptomatologia chorób nerek
Ostre uszkodzenie nerek.
Przewlekła choroba nerek.
Zespół nefrytyczny i nerczycowy.
Zakażenia układu moczowego.









Cukrzyca typu 1.
Cukrzyca typu 2.
Cukrzyca o znanej etiologii.
Cukrzyca ciążowa.
Powikłania ostre i przewlekłe cukrzycy.
Wole proste.
Nadczynność tarczycy: przyczyny i obraz kliniczny.
Niedoczynność tarczycy: przyczyny i obraz kliniczny.
Choroby tarczycy w ciąży
7.Ć.
8.Ć.
9.Ć
Analiza przypadków klinicznych z chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, krwiotwórczego,
rozrodczego i endokrynnego
10.Ć. KOLOKWIUM II Obowiązuje materiał z wykładów 4-6, ćwiczeń 6-9, oraz z samokształcenia