Artykuł pochodzi ze strony

Transkrypt

Artykuł pochodzi ze strony
Artykuł pochodzi ze strony:
Miastecki Portal Internetowy
Widowisko teatralno- muzyczne dla Seniorów
Z okazji Dnia Seniora, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku gościł u siebie ponad 50
Seniorów, dla których przygotowano Widowisko teatralno-muzyczne pod tytułem "Gdzie się podziały
te kwiaty?".
Było uroczyste powitanie, życzenia oraz wiersz czytany przez wybrane seniorki. Dzieci i młodzież z
różnych sekcji PMDK prezentowała przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności recytatorskie,
teatralne, wokalne oraz kulinarne.
Seniorzy, a także rodzice dzieci zobaczyli więc recytacje i spontaniczne inscenizacje znanych
wierszy Jana Brzechwy, które przedstawiła sekcja recytatorsko- teatralna, poznali prezentacje
pantomimiczne ilustrujące zajęcia w różnych sekcjach w wykonaniu teatrzyku „Rummelek” oraz
wysłuchali piosenek przygotowanych przez Studio piosenki.
Artystyczne popisy zapowiadali artyści z kabaretu „Szpilka”, którzy integrowali dziadków z
rodzicami oraz wnukami poprzez przeprowadzenie wspólnych pląsów oraz wesołych zabaw.
Natomiast o słodki poczęstunek dla zaproszonych gości zadbały „kuchciki” z sekcji gospodarstwa
domowego .
Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane przez p. Irenę Remelską ( teatrzyk Rummelek i sekcja
recytatorsko-teatralna),p. Grażynę Jamniak (kabaret Szpilka i sekcja dziennikarska), p. Katarzynę
Bąk (Studio piosenki), p. Agnieszkę Warsińską ( sekcja gospodarstwa domowego) i ponad 50 ich
wychowanków pozostaną na długo w pamięci zaproszonych gości.
data publikacji: 2016-11-18 12:43:40

Podobne dokumenty