Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie

Transkrypt

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej serdecznie zaprasza do udziału
w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt.
„DO CZEGO MORZE SŁUŻYĆ MOŻE”
Interpretacja tematu jest dowolna.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
klasy I-III szkoły podstawowej
klasy IV-VI szkoły podstawowej
gimnazja
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 18 roku życia
Technika wykonania prac- manualna, plastyczna (dozwolone m.in. rysowanie, malowanie,
wyklejanie, wydzieranie).
Do udziału w konkursie organizatorzy nie dopuszczają prac stworzonych na komputerze.
Format prac A4 - A2 (42x59,4cm)
Uczestnik może przesłać jedną pracę, na odwrocie której należy dokleić kartę zgłoszenia.
Prace na konkurs można oddawać w terminie do 14.10.2016r. do p. Magdaleny Kuczmy sala 17

Podobne dokumenty