"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w

Transkrypt

"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Caritas Diecezji Radomskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej Jedlanka Stara
"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
"Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2016.
Kwota dofinansowania: 443,880 zł."
1

Podobne dokumenty