Przedłużenie terminu

Transkrypt

Przedłużenie terminu
Wałbrzych, dnia 19.12.2016 r.
Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia p.n.
„Dostawa armatury wodno - kanalizacyjnej”
Informujemy, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa armatury wodno - kanalizacyjnej” do dnia
12.01.2017 r. do godz. 12:00 (termin otwarcia ofert: 12.01.2017 r. o godz. 12:15).
PODSTAWA PRAWNA: rozdz. IX ust. 5 pkt 6) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podobne dokumenty