Formularz opisu teczki

Transkrypt

Formularz opisu teczki
Nazwa jednostki organizacyjnej
Nazwa komórki organizacyjnej
Znak akt
Kategoria archiwalna
Tytuł teczki
(hasło klasyfikacyjne poszerzone o informacje o rodzaju
dokumentacji, ewentualnie kolejny numer tomu)
Roczne daty krańcowe akt
Sygnatura archiwalna

Podobne dokumenty