NWR ogłasza program inwestycji kapitałowych o wartości 300 mln

Transkrypt

NWR ogłasza program inwestycji kapitałowych o wartości 300 mln
New World Resources
NWR ogłasza program inwestycji kapitałowych o wartości 300 mln euro
w ramach swojej czeskiej spółki zależnej.
KOMUNIKAT PRASOWY
Amsterdam, 19 listopada 2007 r. – New World Resources B.V. (“NWR”), wiodący producent
węgla kamiennego Republice Czeskiej i Europie Środkowej, ogłasza dziś swoje plany
dotyczące znaczącego kapitałowego programu inwestycyjnego o wartości w przybliżeniu 300
mln euro w ramach należącej do NWR w całości spółki zależnej OKD, największego w
Czechach producenta węgla kamiennego.
Program inwestycji kapitałowych obejmuje zakup 10 nowych systemów wielkościanowego
sprzętu górniczego oraz 12 nowych zestawów chodnikowych z myślą o przedsięwzięciach
górniczych realizowanych przez OKD. Ich zakup oraz składający się z kilku faz montaż
planowany jest na najbliższe 24 miesiące. List intencyjny dotyczący zakupu sprzętu został
podpisany przez dostawcę. Spodziewane jest, iż nowy sprzęt zakupiony w ramach programu
inwestycji kapitałowych pozwoli na wzrost efektywności operacyjnej kopalni, podwyższenie
produktywności oraz bezpieczeństwa.
Prezes NWR, Pan Mike Salomon powiedział: „Program inwestycji kapitałowych jest zgodny z
szerszą strategią rozwoju NWR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększa
nasze zaangażowania inwestycyjne w przedsięwzięcia wydobywcze, w celu
zagwarantowania, że są one bezpieczne, wydajne i produktywne.”
Klaus-Dieter Beck, Dyrektor Zarządu NWR, oraz Prezes OKD powiedział: „Ten program
inwestycji kapitałowych stanowi kluczowy komponent trzyletniego planu optymalizacji
produktywności, który NWR realizuje w OKD. Wywrze on pozytywny wpływ na poziomy
produktywności i wydajności w ramach naszych przedsięwzięć górniczych na ternie Czech,
oraz pozwoli OKD na bezpieczne, głębsze wydobycie, które będzie towarzyszyło konwersji
zasobów w rezerwy.
Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia prognozujące. Oświadczenia
prognozujące bazują na aktualnych oczekiwaniach NWR i przeświadczeniach odnośnie
przyszłych działań i ich skutków dla NWR. Nie ma żadnej gwarancji, iż przyszłe działania
odniosą skutek dla NWR taki, jaki przewidywany jest przez NWR. Oświadczenia
prognozujące wiążą się z pewnymi ryzykami, niejasnościami i innymi faktami, które mogą
spowodować, że faktyczne wyniki mogą istotnie różnić się tych, które wyrażone zostały lub
dorozumiane w oświadczeniach prognozujących. Niniejszy komunikaty prasowy nie stanowi
oferty sprzedaży lub zachęty do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych.
Informacje dodatkowe:
ƒ
New World Resources B.V. jest wyłącznym właścicielem OKD a.s., największej
czeskiej spółki wydobywającej węgiel kamienny i jednego z jego największych
producentów w Europie Środkowej pod względem przychodów i wolumenu
wydobycia. Obsługuje klientów w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i
w Niemczech. Spółka sprzedała około 13,5 miliona ton węgla w 2006 roku, w tym 7,8
mln stanowił węgiel koksujący wykorzystywany przez przemysł hutniczy. NWR
osiągnął przychody za pełen rok 2006 na poziomie 37,282 miliardów czeskich koron,
1
EBIDTA w tym okresie wyniosła 8,198 miliardów czestkich koron przy marży EBIDTA
wynoszącej ponad 20%. Holenderska spółka NWR jest spółką zależną należącą w
całości do RPG Industries SE, europejskiej spółki z siedzibą na Cyprze.
ƒ
ƒ
RPG Industries SE jest spółką inwestycyjną koncentrującą swoje działania na
obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. W 81% należy do RPG Partners i
właścicieli beneficyjnych RPG Partners, w 19% niebezpośrednio należy do First
Reserve Corporation oraz American Metals and Coal, Inc.
RPG Partners należy pośrednio do Pana Zdenka Bakali, pochodzącego z Republiki
Czeskiej finansisty i biznesmena oraz do Crossroads Capital Investments, Inc.,
europejskiej spółki inwestycyjnej, której działania ogniskują się na terenie Europy
Środkowej i Wschodniej.
ƒ
First Reserve Corporation jest amerykańską firmą private equity specjalizującą się
w przemyśle energetycznym, zarządzającą 12,5 miliardami dolarów amerykańskich.
ƒ
American Metals and Coal International, Inc. Jest prywatną spółką wydobywczą i
marketingową zaangażowaną w wydobycie węgla na terenie Stanów Zjednoczonych,
Australii , Połuniowej Afryki, Wenezueli I Chin
Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z:
Marek Jelinek
Dyrektior Finansowy
New World Resources N.V.
Tel.: + 31. 20. 5702210
Email: [email protected]
Joe Cook
Cook Communications
Tel.: + 420. 602. 683230
Email: [email protected]
Vladimír Bystrov
Bison & Rose Public Relations
Tel.: + 420. 777. 130788
Email: [email protected]
2

Podobne dokumenty