pobierz - bsstegna.pl

Transkrypt

pobierz - bsstegna.pl
nr
99
wrzesień 2013
NA CO BĘDĄ PIENIĄDZE ...
... w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), którego projekt trafił ostatnio do konsultacji społecznych.
W obszernym artykule redaktor Paweł Kuroczycki przedstawił szereg tematów, które poruszył w trakcie rozmowy z Zofią
Szalczyk – wiceminister rolnictwa. Z licznych wypowiedzi pani wiceminister i trafnych uwag prowadzącego rozmowę redaktora
wymienić należy kilka, dość istotnych, natomiast tym z Państwa, których ten temat zainteresuje szczególnie – polecić wypada
lekturę całego, dość długiego artykułu w numerze 33 z dnia 18 sierpnia tygodnika “Poradnik Rolniczy”.
Nowy PROW będzie dokumentem, który wpisze się w strategię “Zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na
lata 2012-2020”, będzie też spójny ze wspólnotową polityką rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.
Głównym zamysłem planowanego Programu jest przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa. Modernizacja gospodarstw rolnych to jeden z najbardziej oczekiwanych przez środowisko rolnicze mechanizmów pomocowych, dlatego właśnie będzie jednym z najważniejszych.
Nowe podejście do działania “Doradztwo” powinno powstrzymać degradację Ośrodków Doradztwa Rolniczego, zwiększyć
dostęp rolników do bezpłatnych usług doradczych, podwyższyć ich jakość.
W działaniu “Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” przewidziane jest wsparcie dwóch rodzajów: po pierwsze - zapobiegające lub
minimalizujące skutki prawdopodobnych tego rodzaju wydarzeń, po drugie – odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub
zwierzęcej zniszczonej w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof.
ZBOŻA SĄ TANIE, ZBYT TANIE
Wiele polskich gospodarstw dotknęła finansowa zapaść z powodu spadających cen rzepaku i zbóż. Dość drastycznie zareagowali na tę sytuacje rolnicy z Pomorza i Kujaw organizując w pierwszych dniach sierpnia, blokadę drogi krajowej nr 16, a następnie blokując setką traktorów starostwo powiatowe w Grudziądzu, wjazd na most na Wiśle oraz rondo na drodze krajowej 91.
Do protestujących przyjechał Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa. Stwierdził, że ministerstwo nie ma możliwości
regulowania wysokości cen skupu, obiecał natomiast, że w trybie urzędowym sprawdzi, czy zakłady skupowe nie dokonały
niezgodnej z prawem zmowy cenowej. Odpowiednie dokumenty skierowane zostały do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), ale ceny nadal spadały. Rolnicy w tej sytuacji zapowiedzieli znacznie gwałtowniejsze akcje protestacyjne. Termin kolejnej demonstracji w Grudziądzu zbiegł się z terminem pobytu w tym mieście prezydenta Komorowskiego,
co spowodowało potężne zamieszanie w Biurze Ochrony Rządu. Ostatecznie uzgodniono kompromisowe rozwiązanie - rolnicy nie będą w tym czasie demonstrować, a prezydent wysłucha ich argumentów. W rzeczywistości doszło do wymiany kilku
zdawkowych zdań, po czym delegację rolników “przekierowano” do wiceministra. Rolnicy w Grudziądzu zastanawiali się,
czy państwowy moloch nie gra z wyrachowaniem na obniżkę cen na rynku.
Jest przecież “ELEWARR” spółką niezależną (samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100% udziałem Agencji Rynku Rolnego) i rozliczaną z wyników finansowych. Plony zarówno rzepaku jak i pszenicy były przyzwoite, jeszcze wiosną
większość prognoz przewidywała utrzymanie się wysokich cen skupu.
A tymczasem obecne ceny skupu są tak niskie, że nie zapewniają nawet
zwrotu poniesionych nakładów. Sprzedają tylko ci, którzy muszą, pod presją trudnej sytuacji finansowej. Kto ma możliwości magazynuje, czekając
na poprawę sytuacji na rynku.
W obszernym artykule autor przytacza wypowiedzi rolników z różnych województw, opisuje też liczne formy protestów, które miały miejsce
w ostatnim czasie. Zachęcamy do lektury pełnego tekstu w numerze 33,
z dnia 18 sierpnia tygodnika “Poradnik Rolniczy”, do pobrania (bezpłatnie)
w naszych placówkach.
Zmieniły się godziny otwarcia Filii Nr 3 w Sztutowie. Od 02.09.2013 r.
Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1500.
PIENIĄDZE CZEKAJĄ
O tym, że trzeba już zadecydować o przeznaczeniu należnej każdemu z udziałowców dywidendy będziemy
przypominać w każdym numerze “Gazetki” aż do końca roku. Im wcześniej sprawa będzie załatwiona, tym mniej
pracy mieć będą panie w księgowości w ostatnich dniach roku. Zachęcamy więc aby zadecydować, bez pośpiechu
(i przypominania w ostatniej chwili) o przeznaczeniu kwoty dywidendy. Jak zapewne wiadomo każdemu z udziałowców, można o tę kwotę powiększyć swoje udziały, można też zadecydować o jej podjęciu.
Pozostawienie tych pieniędzy w banku oznacza powiększenie jego funduszu udziałowego, a to przecież leży w interesie każdego z udziałowców. Zachęcamy więc do pozostawienia w banku kwot dywidendy i uzupełniania niepełnych sum do wartości jednej dywidendy, czyli do 100 zł.
O wysokości należnej z tytułu dywidendy kwoty obligatoryjnie informują nasze miłe panie w okienkach kasowych
przy okazji załatwiania jakichkolwiek spraw w naszych
placówkach.
SOLENIZANT
Z okazji – wprawdzie w dość odległym jeszcze terminie, bo aż
29 września – imienin pana Michała Pietrucina, emerytowanego
prezesa Zarządu, wielce zasłużonego dla naszego Banku Spółdzielczego, moc najserdeczniejszych życzeń – wszelkiej pomyślności, pogody ducha, wielu sukcesów w sprawach osobistych,
zdrowia i zawsze dobrego samopoczucia składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Stegnie.
ZAŁOŻYMY SWÓJ BANK ...
... i będziemy starać się zdobyć główną nagrodę. Takie zadanie realizować będą uczestnicy zespołowej gry interaktywnej, o której pierwsze informacje zamieściliśmy już w majowym numerze (nr 95) naszej “Gazetki”.
Dziś nieco więcej szczegółów.
Organizatorem gry (konkursu) jest bank zrzeszający SGB-Bank S.A., natomiast bezpośrednim współorganizatorem – nasz Bank Spółdzielczy w Stegnie. Konkurs trwa od 7 października do 19 listopada 2013 r., ale działania
w grze możliwe są tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
Gra jest internetową grą ekonomiczną, w której uczestnik zarządza wirtualnym Bankiem Spółdzielczym, a zadaniem uczestnika jest osiągnięcie jak najlepszych wyników finansowych.
Konkurs adresowany jest do osób w przedziale wiekowym: ukończone 13 lat – nie ukończone 20 lat. W rywalizacji o nagrody indywidualne wymagane jest dodatkowo, aby uczestnik skorzystał z oferty “ Dla młodych”
w miejscowym banku, oferującym nagrody indywidualne. Szczegóły tej oferty poznać można we wszystkich placówkach naszego banku.
Uczestnictwo osoby niepełnoletniej – nie ukończone 18 lat – wymaga dodatkowo pisemnej zgody jednego
z rodziców, ew. opiekuna prawnego.
Rywalizacja o nagrody zespołowe odbywa się w zespołach 5 osobowych, start możliwy jest już w dwuosobowym zespole, ale w trakcie gry zespół musi osiągnąć pełny skład, przynajmniej na pewien czas gry. Uczestnictwo
w konkursie można zgłosić w dowolnym dniu trwania gry, jednak im później, tym szansa na dobry wynik maleje.
Szczegółowe zasady gry, jej funkcjonalności oraz instrukcje zawarte są na stronie www.sgbgra.pl
Chętnych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną gry: demo.byss.pl/sgbgra. Aby uzyskać dostęp do demonstracyjnej wersji gry należy wpisać:
login: demo
hasło: borsuk2010
oraz zalogować się jako jeden z 10 użytkowników (user1, user2 ... user10):
użytkownik 1 - należy podać: adres e-mail: [email protected] kod dostępu: fairplaybank
użytkownik 2 - należy podać: adres e-mail: [email protected] kod dostępu: fairplaybank
itd.
Do wygrania atrakcyjne nagrody zespołowe:
za zajęcie I miejsca - 25 000,00 zł, II miejsca - 15 000,00 zł, III miejsca - 10 000,00 zł.
oraz nagrody indywidualne:
pendrive 975 szt., mysz bezprzewodowa 780 szt., odtwarzacz Mp3 65 szt., słuchawki bezprzewodowe 65 szt.,
smartphone NOKIA LUMIA 65 szt.
Zapraszamy szkoły do udziału!
Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem naszego Banku
pod numer 55 246 9090 – p. Barbara Szwagrzyk-Wróblewska
PŁAĆ KARTĄ VISA BUSINESS
i wygraj 4000 zł – każdego dnia
Pod takim hasłem trwa kampania promocyjna adresowana do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, której
celem jest skłonienie ich do regularnego korzystania z kart Visa Business przypisanych do konta firmowego. Czas trwania
kampanii: od 9 września do 6 października.
Organizator stara się zwrócić uwagę posiadaczy tych kart na korzyści związane z wykorzystaniem kart Visa Business takie
jak:
łatwość śledzenia firmowych wydatków, a tym samym sytuacji finansowej firmy, łatwość oddzielania wydatków firmowych
od prywatnych, wygoda firmowych rozliczeń pomiędzy dostawcami, wysokie bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych,
powszechna akceptacja kart w Polsce i na świecie.
Jak wziąć udział w konkursie:
Zapłać kartą za firmowe wydatki - zachowaj wydruk z terminala,
- wejdź na stronę www.visa.pl - zarejestruj swoją transakcję.
- weź udział w quizie i zostań ekspertem biznesu.
Każdego dnia szansa na wygranie kwoty 4 tys. zł.
ZABIERZ KARTĘ NA ZAKUPY
...to hasło nowego, ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest SGB-Bank S.A. a celem – promocja
kart płatniczych z logo Maestro oraz MasterCard posiadanych przez indywidualnych klientów.
Konkurs trwa od 26 sierpnia do 30 września tego roku i dotyczy wszystkich transakcji gotówkowych o wartości
wyższej niż 20 zł., dokonanych w dniach od 26.08 do 30. bież. roku, rozliczonych do dnia 5.10.2013 r. Konkursem
nie objęte są transakcje dokonywane w bankomatach, internetowe, zwrócone lub sporne.
Uczestnictwo w konkursie jest niezwykle proste – trzeba tylko płacić kartą przy każdej możliwej okazji,
tworząc szansę na jedną z nagród ufundowanych przez organizatora: voucher o wartości 2000 zł – 15 szt., nagroda
pieniężna wartości 100 zł – 500 szt. (organizator opłaca
należny podatek).
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego konkursu
utworzony zostanie ranking uczestników według liczby
dokonanych transakcji. Lista obejmie 515 pozycji – tyle ile
jest nagród. Pierwszych piętnastu uczestników otrzymuje
vouchery, pozostali nagrodę pieniężną. Nagrodzeni uczestnicy
zostaną powiadomieni listownie o kwocie i trybie przekazania
nagrody.
PŁAĆ KARTĄ MASTERCARD
W każdy weekend – aż do 27 października, płacąc w hipermarkecie Carrefour kartą zbliżeniową
MasterCard PayPass rachunek powyżej 50 zł, każdy klient otrzyma w prezencie kupon rabatowy
o wartości 5 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Pula nagród 150 000 szt.
LOKATA SGB z nagrodami
LATO 2013
OFERTA AKTUALNA DO 11 PAŹDZIERNIKA
Minimalny wkład 500 zł lub wielokrotność.
Oprocentowanie stopą zmienną w stos. rocznym:
3 mies. - 2,5%, 6 mies. - 2,9 %
Wymagany czas utrzymania
lokaty - odpowiednio do deklaracji:
3 lub 6 miesięcy.
ŻEBY WYGRAĆ, TRZEBA GRAĆ
Z grona naszych klientów, którzy skorzystali z oferty LOKATA –
JESIEŃ 2012 trzy osoby wygrały nagrody rzeczowe: jedna - rower
treningowy o wartości 697 zł oraz dwie osoby komplety garnków,
każdy o wartości 522 zł. Gratulujemy, kolejnym uczestnikom
życzymy najwyższej wygranej. Przy okazji przypominamy, że
jeden z naszych klientów stał się laureatem loterii promocyjnej
Lokata - JESIEŃ 2011 wygrywając nagrodę główną – samochód
osobowy marki FORD-KA.
Życzenia imieninowe
Moc najserdeczniejszych życzeń imieninowych – wszelkiej pomyślności, zdrowia, licznych sukcesów w
sprawach zawodowych i osobistych kierujemy do solenizantów, którymi są:
We wrześniu:
10. Łukasz, Mikołaj. 11. Jacek, Prot. 12. Maria, Gwidon.
13. Eugenia, Filip. 14. Bernard, Cyprian.15. Albin, Nikodem.
16. Edyta, Kornel. 17. Justyna, Justyn. 18. Irena, Irma.
19. Konstancja, January. 20. Eustachy, Filipina. 21. Hipolit,
Mateusz. 22. Maurycy, Tomasz. 23. Tekla, Bogusław.
24. Gerard, Teodor. 25. Aurelia, Władysław. 26. Justyna,
Cyprian. 27. Damian, Kosma. 28. Marek, Wacław.
29. Michalina, Michał. 30. Wera, Hieronim.
W październiku:
1. Danuta, Igor, Remigiusz. 2. Dionizy, Sława, Teofil.
3. Bogumił, Gerard, Teresa. 4. Franciszek, Konrad, Rozalia.
5. Apolinary, Igor, Placyd. 6. Artur, Fryderyk, Petra. 7. Marek,
Mirella, Sergiusz. 8. Brygida, Marcin, Pelagia. 9. Arnold,
Bogdan, Ludwik. 10. Daniel, Franciszek, Paulina.
Osoby zainteresowane informujemy, że najbliższe terminy posiedzeń
Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie to 11 i 25 września,
następne 9 i 23 października w godz. 900-1500.
Wydaje Bank Spółdzielczy w Stegnie 82-103 Stegna, ul. Lipowa 8
tel: 55 246 90 90, 55 246 90 91
e-mail: [email protected]
strona www.bsstegna.pl
Informacje na podstawie danych od Zarządu Banku Spółdzielczego w Stegnie aktualizowano dnia 10.09.2013 r.
Skład i druk:
Sztutowo, ul. Lipowa 8, tel./fax 55 247 84 83 www.wydawnictwomw.pl