Gmina Bełchatów wśród najlepszych w kraju

Transkrypt

Gmina Bełchatów wśród najlepszych w kraju
nr 11 (sierpień 2014)
str.
3
Targowisko w Zawadach handlowa wizytówka Gminy
Bezpłatna Gazeta Gminy Bełchatów
str.
12
Mistrzostwa w grillowaniu świetny pomysł na wakacje
str.
24
Na gminne Dożynki zapraszamy
do Dobrzelowa
Gmina Bełchatów wśród najlepszych w kraju
15 lipca Dziennik Rzeczpospolita zaprezentował coroczny Ranking Samorządów.
Gazeta podsumowuje w nim skalę wykorzystania środków unijnych przez polskie
miasta i gminy.
które bez dotacji w tak szerokim zakresie nie
byłyby możliwe. Dzięki temu, że Rada Gminy podzieliła mój zapał i zaufała pomysłom,
mogliśmy nadrobić wiele straconego czasu
i zmienić to miejsce.
wództwie łódzkim nie jest wcale zaskoczeniem.
- Zdobyliśmy w tym rankingu 10 punktów,
dokładnie 10,31 – mówi Wójt Kamil Ładziak
Jubileuszowa, dziesiąta edycja Rankingu okazała się pomyślna dla nas –
Gmina Bełchatów znalazła się wśród
stu najlepszych gmin wiejskich w kraju.
- Udało nam się zbudować markę tego zestawienia – zauważył we
wprowadzeniu do wyników Rankingu, Zastępca Redaktora Naczelnego
Rzeczypospolitej, Paweł Jabłoński
– Od dziesięciu lat kapituła wskazuje
i nagradza najlepsze lokalne władze.
Wśród blisko 2,5 tysiąca gmin
w Polsce około 1500 to gminy wiejskie.
Gmina Bełchatów znalazła się wśród
stu najlepszych, zajmując 91 pozycję.
Warto podkreślić, że z województwa
łódzkiego do pierwszej setki zakwalifikowało się tylko sześć takich samorządów.
Kapituła Rankingu brała pod uwagę dane
finansowe, a konkretnie informacje z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zestawienie powstało na
podstawie danych o dochodach pochodzących z funduszy unijnych oraz na podstawie
wielkości wsparcia z UE przyznanego jednostkom samorządu terytorialnego z krajowych
i regionalnych programów operacyjnych.
- Od początku kadencji podejmowaliśmy
działania, mające na celu poprawę sytuacji
i przełamanie marazmu, w jakim znalazła
się Gmina Bełchatów – mówi Wójt Kamil
Ładziak – Skuteczne pozyskiwanie środków
unijnych pozwala na realizację inwestycji,
nr 11 sierpień 2014
Trafne decyzje, sprawdzona kadra - Gmina Bełchatów
wśród najlepszych w kraju
Przed Gminą Bełchatów stały wielkie wyzwania, począwszy od inwestycji w infrastrukturę drogową, przez poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, budowę bazy sportowej
i kulturalnej po walkę z wykluczeniem cyfrowym. Dziś korzystać możemy z wielofunkcyjnego Orlika, wielu wiejskich centrów
sportowo-rekreacyjnych, posyłać dzieci do
nowoczesnych, dobrze wyposażonych szkół.
200 gospodarstw domowych otrzyma za
darmo komputery z bezpłatnym dostępem
do internetu, Gmina koncentruje się na pozyskiwaniu inwestorów tworzących miejsca
pracy, dokłada starań, by wyremontować
jak największe odcinki dróg. W świetle tych
informacji 91 miejsce w Polsce i 6 w woje-
– Najlepszy spośród województwa łódzkiego
był Kiełczygłów, który uplasował się na 30
pozycji i wyprzedził nas tylko o 4,84 pkt. To
świadczy o tym, jak „gęsta” była ta finałowe
setka i jak niewiele zabrakło, by nasza pozycja była jeszcze lepsza.
Być może stanie się tak już za rok – w tej
chwili gminy czekają na nowa pulę funduszy.
Z danych wynika, że przez pięć pierwszych
miesięcy 2014 roku JST pozykały ponad 83
miliardy złotych unijnych pieniędzy. Ten wysoki pułap ma być utrzymany także w okresie 2014-2020, a to stwarza dla Gminy Bełchatów szansę na dalszy rozwój. Tej szansy
nie wolno zaprzepaścić!
1
WYWIAD z WÓJTEM
Razem możemy więcej
Pod względem wykorzystania funduszy
unijnych przez gminy wiejskie jesteśmy
na 6 miejscu w województwie łódzkim i 91
w kraju. To dowód na to, że mamy pomysły na rozwój naszej Gminy – mówi w rozmowie z Robertem Kornackim Wójt Kamil
Ładziak.
Robert Kornacki: W najnowszym rankingu dziennika Rzeczpospolita (lipiec 2014),
obrazującym wykorzystanie środków unijnych przez polskie samorządy, po raz pierwszy znalazła się Gmina Bełchatów. Kapituła
Rankingu uplasowała nas na 91 miejscu –
to wysoka pozycja, proszę przyjąć gratulacje!
Kamil Ładziak: Dziękuję w imieniu swoim
i urzędników, odpowiedzialnych za ten dobry
wynik. 91 miejsce na blisko 2,5 tysiąca gmin
w Polsce, a w tym ponad 1500 gmin wiejskich, na pewno robi wrażenie. Tegoroczny
ranking był wyjątkowy, mija 25 lat odkąd
rozpoczęły się przemiany ustrojowe w naszym kraju, a znaczna część tych wydarzeń
przebiegała przy udziale lokalnych samorządów. Nie inaczej było w naszej Gminie,
ale nie chcę teraz mówić o historii, wolę patrzeć w przyszłość, a ta – mimo że do zrobienia wciąż jeszcze mamy dużo, zapowiada się
niezwykle interesująco.
to będę musiał właśnie na tym polu wykazać no dla inwestorów, lokalizujących tu nowe
się znaczną skutecznością.
przedsięwzięcia biznesowe, jak i dla osób
uciekającychz miasta, poszukujących spoR.K.: Ranking Rzeczypospolitej pokazuje, kojnych zakątków do osiedlenia się. Dzięki
że ta skuteczność jest dobra, a przyjęta for- pieniądzom z Unii Europejskiej udało nam
muła współpracy z sąsiadami jak najbardziej się w krótkim czasie stworzyć korzystne wazasadna. Nasza Gmina przystąpiła przecież runki dla obu tych grup.
nie tylko do Lokalnej Grupy Działania?
R.K.: Potwierdzenia tych słów będziemy szuK.Ł.: Jesteśmy w gronie 19 samorządów kać w tegorocznej edycji konkursu o tytuł
z terenu Obszaru Funkcjonalnego Zagłę- „Gminy Fair Play”?
bia Górniczo – Energetycznego Bełchatów
– Szczerców – Złoczew zainteresowanych K.Ł.: Rzeczywiście, chcemy potwierdzić,
skutecznym pozyskiwaniem unijnych pie- że ubiegłoroczny sukces nie był dziełem przyniędzy w kolejnym okresie programowania.
padku i ponownie
Stoimy na stanowisku, że realizacja działań,
zamierzamy się
które wpisują się w strategię rozwoju Wojeubiegać o tytuł
wództwa Łódzkiego daje gwarancję sukcesu.
„Fair Play”. DoPracujemy właśnie nad listem intencyjnym
datkowym wyw tej sprawie, który podpisany wraz z partzwaniem jest
nerem prywatnym, na przykład PGE GiEK
udział w konSA , mógłby być przedłożony w postaci prokursie „Przyjektu uchwały w sprawie zawarcia porozujazna Polska”.
mienia Radzie Gminy jeszcze w sierpniu. Tu
Tutaj celem jest
zasada jest prosta – obecność w takiej forzaprezentowamule, współpraca nawet z odległymi gminie społeczności
nami skutkuje wyższą punktacją naszych
krajowej i mięwniosków, lepszą oceną projektów, co
dzynarodowej
zwiększa kwotę dofinansowania
wyróżi podnosi nasze szanse.
niają-
R.K.: Komentując wyniki rankingu Rzeczypospolitej, były Premier i przewodniczący
Kapituły Rankingu Jerzy Buzek podkreślał,
że samorządy muszą się dzisiaj napracować,
by jutro korzystać z dobrego finansowania...
R.K.: W tym roku w rankingowej
setce gmin wiejskich jest tylko
sześć samorządów z województwa łódzkiego, wśród
nich my. Czy wyobraża Pan
sobie rozwój Gminy bez
środków unijnych?
K.Ł.: Tak, i warto też podkreślić, że pan Premier mówił jednocześnie o konieczności
współpracy między samorządami. Taką drogą idziemy właśnie my, teraz. Gmina Bełchatów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania BUD-UJ Razem, dzięki temu osiągamy
pewne profity, łatwiej jest nam pozyskiwać środki unijne, a to z kolei przekłada się
na rozmach inwestycyjny. Pozyskujemy środki na remont dróg, wymianę infrastruktury
oświetleniowej, budowę szkół czy innych
budynków użyteczności publicznej. W pojedynkę te działania byłyby praktycznie niemożliwe. I rzeczywiście, trzeba się przy tym
napracować, ale to w dużej mierze skutek
zaprzepaszczonej szansy sprzed lat, kiedy
dostęp do finansowania zewnętrznego nie
był tak ograniczony jak obecnie. Podejmując w 2010 roku decyzję o starcie w wyborach na wójta wiedziałem, że jeśli zwyciężę,
K.Ł.: 10 lat temu Gmina Bełchatów była zapleczem rozwijającej
się stolicy polskiej
energetyki. Mało kto
znał gminną historię, niewiele osób
potrafiło wskazać jej
zasięg terytorialny,
w świadomości społecznej funkcjonowały
tylko Bełchatów, kopalnia
i elektrownia. O terenach
przylegających do miasta
nie mówiono za dużo. Fundusze unijne pozwalają
nam zmienić ten stan rzeczy – Gmina staje się ciekawym miejscem zarów-
2
sierpień 2014 nr 11
cych się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie,
że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania. Chcemy, by udział w tym
projekcie potwierdził nasze umiejętności
tworzenia korzyści rozwojowych, przedsiębiorczość mieszkańców, a także to, że mamy
tu do zaoferowania wiele atrakcji oraz propozycji spędzania wolnego czasu.
R.K.: Jakie są założenia?
kultury, powodują zainteresowanie działkami budowlanymi na terenie samej Gminy. K.Ł.: Nie stać nas na marnowanie czasu.
Przybywa nam mieszkańców!
Chcę teraz zebrać jak najwięcej informacji,
by po okresie urlopowym mieć już konkretR.K.: A o tych mieszkańców trzeba dbać...
ny plan działania, zgodny z oczekiwaniami
mieszkańców Gminy i przystający do naszych
K.Ł.: Oczywiście, taka jest nasza rola, temu możliwości finansowych. Jesienią prace musłużą realizowane w Gminie inwestycje. szą pójść „pełną parą”.
Warto podkreślić, że chcemy wcielać w życie pomysły zgłaszane przez mieszkańców. R.K.: Zanim jednak do tego dojdzie czekają
Od sierpnia rusza cykl zebrań wiejskich, nas jeszcze gminne dożynki...
będziemy konsultować naszle plany. Nie
chcemy nikogo uszczęśliwiać na siłę, dlatego K.Ł.: W tym roku Święto Plonów odbędzie
decyzje o kolejnych inwestycjach podejmo- się w Dobrzelowie. Spotykamy się zatem na
wać będziemy po wysłuchaniu opinii najbar- placu przy szkole już 31 sierpnia. Przygotodziej zainteresowanych, a więc mieszkańców waliśmy program, który spodoba się mieszposzczególnych sołectw. To da nam wiedzę kańcom w różnym wieku. Mam nadzieję,
o najpilniejszych potrzebach Augustynowa, że pożegnamy lato w dobrych nastrojach
Bukowej, Podwód czy Kurnosa.
i wielkim stylu.
K.Ł.: Do obu przedsięwzięć Gmina Bełchatów
przystępuje z hasłem „miejsce idealne do zamieszkania, stworzone dla przedsiębiorczości”. Chcemy w ten sposób podkreślić zmiany, jakie dokonały się na tym terenie w ciągu
kilku lat. Gmina Bełchatów jest atrakcyjnym
miejscem do zamieszkania między innymi
z uwagi na swoje położenie. Bliskie sąsiedztwo miasta Bełchatów, a co za tym idzie ła- R.K.: To wskazuje, że okres letni wcale nie R.K.: Dziękuję za rozmowę.
twy dostęp do placówek medycznych i skle- przeznacza się w Gminie jedynie na wypopów wielkopowierzchniowych, przybytków czynek?
PRZEGLĄD GMINNYCH INWESTYCJI
Handlowa wizytówka
Gminy Bełchatów
Ponad dwa miliony złotych kosztowała gruntowna modernizacja targowiska
w Zawadach. Należący do Gminy Bełchatów obiekt zmienił się nie do poznania.
To może być nasza handlowa wizytówka –
cieszą się w Gminie, tym bardziej że handlować przyjeżdżają tu rolnicy nawet spoza
Powiatu Bełchatowskiego. Targ oficjalnie
oddano do użytku 21 czerwca.
W Gminie od dawna mówiło się, że problemem wymagającym natychmiastowego
rozwiązania staje się kwestia zaniedbanego
placu handlowego. Obiekt wykorzystywany
od lat przez rolników nie spełniał podstawowych wymogów sanitarnych, należało więc
zadbać o wygodę handlujących i bezpieczeństwo zwierząt. W 2012 roku Gmina Bełchatów złożyła więc do Zarządu Województwa
Łódzkiego wniosek o dofinansowanie inwe-
dofinansował Europejski Fundusz Rolny na
- Jest pomysł, by odbywał się tu handel
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
w wielu wymiarach – tłumaczy Wójt Ładziak
– Poniedziałek był i będzie dniem rolniczym,
ale już na przykład wtorek może być przeznaczony dla branży ogrodniczej. Zastanawiamy się też nad otwarciem giełdy motoryzacyjnej, targu staroci...
W uroczystości otwarcia wzięli
udział gminni Radni
- Cały teren wyłożony jest kostką brukową,
przez co nikt nie grzęźnie już po kostki w błocie – wylicza Wójt Kamil Ładziak – Stanęły
zadaszone stanowiska handlowe, teren jest
oświetlony, powstał obszerny parking. Handel odbywa się pod ciągłym nadzorem lekarza weterynarii, co pozwala na sprzedaż nie
tylko płodów rolnych ale i zwierząt oraz ptactwa. Warunki zmieniły się tu diametralnie,
korzystający chwalą sobie nowe targowisko,
a frekwencja w dzień handlowy pokazuje, że
to miejsce jest bardzo potrzebne.
Rzeczywiście, swoje produkty sprzedaje tu
wielu rolników, nie tylko z terenu Gminy Bełchatów. Wśród handlarzy są hodowcy drobiu
spod Częstochowy, producenci akcesoriów
do maszyn rolniczych z Kielc – to miejsce
Otwarcie targowiska to jedno z najzdążyło już zyskać dobrą markę wśród rolniważniejszych wydarzeń w tym roku
ków i producentów z wielu zakątków Polski.
W Gminie chcą jednak, by obiekt był otwarty
stycji. Ogół prac wyceniono na nieco ponad nie tylko w poniedziałki, ale przyciągał gości
dwa miliony złotych, z czego niemal połowę także w pozostałe dni tygodnia.
nr 11 sierpień 2014
Zespół Pieśni i Tańca POLTEX prezentował się niezwykle barwnie
Jak przekonują pracownicy Urzędu Gminy
tych pomysłów jest wiele, bo przecież mając
tak wspaniały obiekt, trzeba go wykorzystać
w stu procentach.
Tragowisko otwarte, pora na zakupy
3
PRZEGLĄD GMINNYCH INWESTYCJI cd...
Unijne dofinansowanie pomogło utworzyć Wiejskie Centrum SportowoRekreacyjne w Zdzieszulicach Górnych
Zdzieszulice Górne
mają swoje Centrum
Sportowo-Rekreacyjne
miejsce i jestem przekonana, że będzie ono elementów drewnianych. Tam, gdzie zlokasłużyć nam wszystkim.
lizowano łazienki, kuchnie i kotłownię ściany są murowane, co zapewni odpowiednie
Najmłodsi mieszkańcy na placu zabaw zabezpieczenie przed wilgocią. Sala główna
mają do dyspozycji huśtawki, piaskownicę, jest za to wykonana w konstrukcji drewniazjeżdżalnię i karuzelę. Oprócz placu zabaw nej, monolitycznej, dzięki czemu szybko najest również boisko, na którym można grać grzewa się zimą i jesienią.
w koszykówkę, tenisa ziemnego czy siatkówkę.
– To chyba najnowocześniejsza świetlica
w Gminie Bełchatów – mówi Miłosz Rudnicki, Sekretarz Urzędu Gminy – Budynek
sam w sobie robi wrażenie, zdecydowaliśmy
się na połączenie tradycji z nowoczesnością. Świetlica jest ogrzewana, wyposażona
w ogniwa słoneczne; jestem przekonany,
że będzie służyć mieszkańcom wiele lat.
Uroczystym przecięciem wstęgi przez Wójta
Gminy Bełchatów Kamila Ładziaka oraz RadNajbardziej na oddanie obiektu
ną Teresę Ceglarek rozpoczął swoje funkcjoczekali mali sportowcy
nowanie kompleks sportowo rekreacyjny w
Podczas otwarcia obiektu wspominano
Zdzieszulicach Górnych.
zmarłego w 2012 roku Radnego Mariana Skibińskiego, który był inspiratorem powstania
centrum w Zdzieszulicach Górnych. To nie
pierwszy i na pewno nie ostatni tego typu
kompleks w naszej Gminie, który powstał
z myślą o mieszkańcach. Inwestycja kosztowała 360 tysięcy złotych. Gmina blisko połowę tej kwoty pozyskała ze środków Unii
Europejskiej.
Oprócz zaplecza sportowego Centrum
w Zdzieszulicach Górnych ma też bogato
wyposażony plac zabaw dla najmłodszych
Ładna i funkcjonalna
– świetlica w Myszakach
Świetlica w Myszakach jest już praktycznie
gotowa do użytku. Obiekt przechodzi właśNa oddanie obiektu czekała tu cała miejsco- nie ostatnie kontrole i już niedługo będzie
wość, choć największe emocje wzbudzał on go można wyposażyć w meble oraz sprzęt,
a następnie oddać do użytku.
– co zrozumiałe – wśród najmłodszych.
Myszaki - wnętrze budynku jest jasne i przestronne, a kominek ociepli atmosferę
Patrząc na świetlicę w Myszakach trudno
nie być zadowolonym z końcowego efektu.
Obiekt naprawdę robi wrażenie i z całą pewnością będzie wizytówką miejscowości.
- Ta świetlica tak spodobała się mieszkańcom innych miejscowości, że stanie się chyba
wzorcowa dla całej Gminy Bełchatów – mówi
Wójt Kamil Ładziak – Rzeczywiście budynek
robi wrażenie, jest nie tylko funkcjonalny, ale
i estetyczny. Najprawdopodobnie będziemy
właśnie takie świetlice stawiać, a kolejna
budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku
w Wólce Łękawskiej. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z założeniami, to latem 2015 roku
również mieszkańcy Wólki będą mieli swoją
świetlicę!
Budowa obiektu w Myszakach możliwa była
dzięki wsparciu środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten cel Gmina
Bełchatów pozyskała blisko 200 tysięcy złotych.
Po części oficjalnej sprawdzono w praktyce
możliwości wielofunkcyjnego
boiska w Zdzieszulicach Górnych
Świetlica w Myszakach
- takie obiekty powstaną również
w innych miejscowościach
- Maluchy pytały o huśtawki i plac zabaw już
od kilku tygodni – mówi Radna Teresa Ceglarek – Ostatnie dni przypominały niemal at- Gmina zdecydowała się na projekt archimosferę oczekiwania na gwiazdowe prezen- tektoniczny, który przewidywał połączenie
ty. Ciesze się, że udało nam się stworzyć to technologii murowanej z wykorzystaniem
4
Sala OSP w Oleśniku
jak nowa!
Na tę chwilę mieszkańcy Oleśnika i okolic
czekali od wielu lat – w sobotę, 14 czerwca,
oficjalnie otwarto wyremontowaną świetlicę strażacką. Budynek zmienił się nie do po-
sierpień 2014 nr 11
znania; ocieplony i odnowiony z pewnością
będzie dobrze służył lokalnej społeczności.
Obecny na uroczystości Wójt Kamil Ładziak
podkreślał, że znakomity wygląd i stan
obiektu to przede wszystkim zasługa samych
mieszkańców; Gmina jedynie w małym stopniu pomogła przy modernizacji sali.
ABSOLUTORIUM
Absolutorium dla Wójta Kamila Ładziaka
W ostatni dzień czerwca nad absolutorium dla Wójta debatowała Rada Gminy. Absolutorium głosowane jest co roku, w okresie maja i czerwca i stanowi potwierdzenie prawidłowości działań finansowych podejmowanych przez Wójta w poprzednim roku.
Rada Gminy po wysłuchaniu pozytywnej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zapoznaniem się z opiniami Komisji Stałych udzieliła absolutorium Wójtowi Ładziakowi. Przypomnijmy - budżet Gminy Bełchatów został przyjęty na sesji Rady Gminy uchwałą
z dnia 28 grudnia 2012 roku w wysokości:
Sala OSP w Oleśniku po remoncie
prezentuje się znakomicie
- Przez szereg lat to sami mieszkańcy podejmowali trud poprawy stanu tej świetlicy
– mówił Wójt Kamil Ładziak – Nam pozostało teraz jedynie uzupełnić ich działania.
Chciałbym podkreślić, że mieszkańcy Oleśnika i sama miejscowość są wyjątkowi. Gmina
Bełchatów do tej pory mało tu inwestowała,
ale to zmieni się bardzo szybko! Stąd nasze
zaangażowanie w remont budynku strażackiego oraz startująca na dniach budowa
chodnika przez Oleśnik.
•
•
dochody budżetu gminy 31.616.797,00 zł
wydatki budżetu gminy 40.320.047,65 zł
W budżecie zabezpieczono kwotę 650.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zaplanowano, iż różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 8.703.250,65
zł zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu bankowego oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 9.353.250,65 zł.
Obok sali stanął ładny i funkcjonalny plac
zabaw dla najmłodszych – to sprawia,
że z obiektu korzystać mogą wszyscy chętni,
niezależnie od wieku.
- Duża w tym zasługa strażaków – mówił
Radny Jerzy Kowalczyk – To oni byli tu inicjatorami zmian, starali się ze wszelkich sił by
ten budynek nie niszczał. Teraz wspólnymi
siłami z Gminą udało się zbudować zupełnie
nową jakość. Cieszymy się i dziękujemy!
Rada Gminy Bełchatów udzieliła absolutorium Wójtowi Kamilowi Ładziakowi
- W 2013 roku w ramach budżetu Gminy Bełchatów realizowane były zadania własne,
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na
podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wylicza Anna Sadurska, Skarbnik Gminy Bełchatów – Do
tego doszły też zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych.
Koniec remontu, sala w Oleśniku
tętni życiem
Uroczystość była okazją do świętowania
w sąsiedzkim gronie; były więc przysmaki
z grilla, było ciasto i przekąski. Tańcom i biesiadowaniu nie było końca; wszystko wskazuje więc na to, że sala OSP w Oleśniku nie
będzie świeciła pustkami.
W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań Gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość
w porównaniu do kwot ustalonych na początku okresu uległa zwiększeniu o kwotę
5.121.247,94 zł.
- Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach, plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013
roku wyniósł blisko 37 milionów zł, plan wydatków to 48,5 miliona – wylicza Wójt Kamil
Ładziak – Rozchody zaplanowano w wysokości 560 tysięcy zł, natomiast przychody z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek plasowały się lekko powyżej 12 milionów zł.
Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością korekty zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji,
środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających
na przenoszeniu wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej. Dokonywane były
nr 11 sierpień 2014
5
ABSOLUTORIUM cd...
w ramach budżetu uchwalonego przez Radę 36.018,48 zł.
Gminy Bełchatów na podstawie podjętych
Uchwał oraz decyzji Wójta Gminy.
• W ramach działania PROW - LDG Małe
Projekty zostało zrealizowane i rozliczone
- Warto w tym miejscu wspomnieć, że w zadanie piknik edukacyjno – rekreacyjny
ramach realizacji zadań własnych Gminy, „Bezpieczny powrót do szkoły” szansą na
w budżecie wyodrębniono środki finansowe aktywizację dzieci i podniesienie poziomu
z przeznaczeniem na wykonanie wydatków wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz wyw ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku chowania w trzeźwości. Gmina Bełchatów
– mówi Miłosz Rudnicki, Sekretarz Urzędu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
Gminy - Wydatki zaplanowane do realiza- 21.263,60 zł,
cji przez poszczególne sołectwa Gminy to
kwota przekraczająca 405 tysięcy zł, które w • ,,Indywidualizacja procesu nauczania
2013 roku zostały zrealizowane w 84,69% tj. i wychowania uczniów klas I – III szkół podkwotą 343 tysięcy.
stawowych prowadzonych na terenie Gminy
Bełchatów – „ Chcę to wiedzieć ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
Dotacje celowe na zadania własne,
178.040,70 zł. Realizacja tego projektu ma
zlecone i subwencje ogólne dla Gminy
za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
Z otrzymanych dotacji w 2013 roku Gmina do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakouzyskała kwotę na realizację zadań zleco- ści usług edukacyjnych. Dotacja otrzymana
nych, która wyniosła 2.699.174,12 zł, wo- z tego tyt. na dzień 31.12.2013 roku wyniobec planu 2.809.728,12 zł. Należne Gmi- sła 7.804,88 zł.
nie subwencje, ustalone według kryteriów
określonych w ustawie o dochodach jed- • W ramach działania POKL//II/9.1.1/12
nostek samorządu terytorialnego Minister – Zmniejszenie nierówności w stopniu upoFinansów przekazuje na rachunek bieżący wszechniania edukacji przedszkolnej – „BliGminy bezpośrednio z budżetu Państwa. sko do przedszkola, bliżej do Europy” Gmina
Subwencje otrzymane w 2013 roku wynio- Bełchatów w 2013 roku otrzymała wsparcie
sły 7.139.774,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 143.374,49 zł.
w 100,00%.
W ramach programów finansowanych
z udziałem środków zewnętrznych Gmina
uzyskała dotacje w kwocie 2.336.450,55 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
• „Aktywni z przyszłością” - rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 175.598,10 zł.
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji w miejscowości Łękawa.
W ramach działania PROW – Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Gmina Bełchatów otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 1.637.970,00 zł. Pierwsza
transza wpłynęła w sierpniu 2013 roku w
kwocie 943.678,00 zł.
• W ramach działania PROW - LDG Odnowa i
rozwój wsi zostało zrealizowane i rozliczone
zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej w Augustynowie”. Zgodnie z Umową Gmina Bełchatów otrzymała
wsparcie finansowe w wysokości 133.049,00
zł.
• W ramach działania PROW - Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej została spisana Umowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska gminnego w
Zawadach”. W 2013 roku Gmina Bełchatów
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
875.664,00 zł.
• W ramach działania PO IG.8.3 Gmina Bełchatów realizuje projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów- szansą na lepsze jutro”. Projekt jest
realizowany w II etapach.( Etap I wsparcie do wysokości 1.684.980,00 zł, Etap II
– 1.201.960,00 zł). W 2013 roku Gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości
6
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kurnosie Drugim. Gmina
Bełchatów zaciągnęła pożyczkę w wysokości 1.000.000,00 zł, która wpłynęła w lutym
2013 r. oraz zgodnie z Umową otrzymała
dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 350.000,00 zł.
- Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowany był projekt w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej pn.: „Rozbudowa budynku SP w Łękawie
o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”. Zgodnie z Umową Gmina Bełchatów otrzymała
w 2012 r wsparcie finansowe w wysokości
150.000,00 zł, w 2013 roku 100.000,00 zł.
- W ramach działania PROW - LDG Małe
Projekty zostało zrealizowane i rozliczone
zadanie „Budowa placu zabaw we wsi Janów”. Zgodnie z Umową Gmina Bełchatów
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
7.804,88 zł.
- W dniu grudniu 2013 r. podpisano umowę na dotację na kwotę 265.032,00 zł pn.:
„Modernizacja kotłowni olejowych na pellet
w budynkach oświatowych (SP w Łękawie,
SP i Gimnazjum w Dobrzelowie, SP i Gimnazjum w Domiechowicach, SP w Dobiecinie)”.
- Zakup oprogramowania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Bełchatów.
W 2013 r. została podpisana z WFOŚiGW
w Łodzi umowa dotacji, która zasiliła budżet
Gminy w kwocie 16.150,00 zł.
- Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja i remont budynku Gminnego Centrum
Kultury w Kurnosie. Inwestycja zrealizowana
z dofinansowaniem z WFOŚIGW w Łodzi.
W grudniu 2013 r. podpisano umowę pożyczki na kwotę 71.126,00 zł.
-Demontaż i utylizacja azbestu z budynku
GCK i budynku komunalnego w Kurnosie
Wykonanie budżetu w zakresie realizowa- Drugim. W październiku 2013 r. podpisano
nych zadań inwestycyjnych z uwzględnie- umowę dotacji na kwotę 6.419,00 zł.
niem programów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych:
- Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji
i wypoczynku w Zdzieszulicach Górnych na
- Przebudowa, termomodernizacja i remont kwotę 171.138,00 zł; W ramach działania
budynku OSP w Oleśniku wraz z zagospoda- PROW - LDG Odnowa i rozwój wsi została
rowaniem placu -w dniu 30.12.2013 r. podpi- spisana Umowa na dofinansowanie zadania
sano umowę pożyczko – dotacji w kwotach: na kwotę 171.138,00 zł.
pożyczka: 23.824,00 zł, dotacja: 23.100,00
zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg odroczeń, umo- Budowa boiska sportowego przy SP w Do- rzeń i zwolnień z opłat
brzelowie. Dotację w wysokości 131.900,00
zł Gmina Bełchatów otrzymała z Minister- W wyniku obniżenia przez Radę Gminy makstwa Sportu i Turystyki.
symalnych stawek podatków i opłat lokal-
sierpień 2014 nr 11
nych na podstawie uchwały z dnia 22 listopada 2012 roku na dzień 31 grudnia 2013 roku
uzyskano dochody niższe o 1.052.460,64 zł,
dochody z tytułu zastosowanych zwolnień
niższe o 15.377,36 zł, umorzeń zaległości
podatkowych i rozłożenia na raty 1.288,00
zł, odroczenie terminu płatności dochody
niższe o 70.093,80 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE
rę wodociągową i sanitacyjną, gospodarkę
gruntami i nieruchomościami, utrzymanie
mienia komunalnego, ochronę przeciwpożarową, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, obsługę długu publicznego, ochronę środowiska, sport.
Struktura wykonania wydatków w poszczeW ramach wydatków bieżących wydatko- gólnych działach klasyfikacji budżetowej
wano środki m.in. na: wynagrodzenia wraz przedstawia się następująco:
- Rada Gminy Bełchatów korzystając z pochodnymi, remonty dróg, infrastruktuz uprawnienia zawartego w ustawie o po%
Dział
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wykonania
datku rolnym w art. 6 ust.3, w 2013 roku
010
Rolnictwo i łowiectwo
4 915 861,12
4 212 976,88
85,70
obniżyła cenę skupu żyta przyjmowanej jako
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
400
771 000,00
745 802,54
96,73
podstawę do obliczenia podatku rolnego
gaz i wodę
na terenie naszej Gminy o 20 zł. – tłumaczy
500
Handel
1 428 000,00
1 421 057,24
99,51
600
Transport i łączność
2 296 653,23
2 193 797,76
95,52
Przewodnicząca Lucyna Masiarek - Skutkiem
700
Gospodarka
mieszkaniowa
569
433,58
548
014,37
96,24
obniżenia ceny żyta są niższe wpływy podat710
Działalność usługowa
66 000,00
59 273,70
89,81
kowe od budżetu Gminy w 2013 roku o nie720
Informatyka
1 232 433,66
41 701,08
3,38
mal 138 tysięcy. Nie destabilizuje to naszej
750
Administracja publiczna
4 915 523,10
4 797 991,67
97,61
sytuacji finansowej, ma jednak ogromny
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
751
1 780,00
1 780,00
100,00
wpływ na domowe budżety mieszkańców.
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rada Gminy postanowiła wyjść naprzeciw
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
969 250,18
954 789,19
98,51
oczekiwaniom podatników i poszukać pieprzeciwpożarowa
757
Obsługa długu publicznego
180 000,00
166 698,62
92,61
niędzy u innych źródeł.
Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień miały odroczenia w podatku od nieruchomości (66,63%)
oraz podatku od środków transportowych
(20,90%).
Realizacja wydatków ogółem w 2013 roku
wyniosła 44.070.346,55 zł, tj. 90,73% planu
rocznego, czyli na poziomie niższym o 0,31
pkt. proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
758
801
851
852
854
900
921
926
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultra i ochrona dziedzicwtwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem
300 000,00
18 201 645,60
139 000,00
5 171 529,76
179 474,00
4 796 288,40
2 091 944,35
347 059,69
17 224 647,92
127 477,24
4 811 712,04
170 022,79
4 479 676,40
1 805 333,05
307 594,06
94,63
91,71
93,04
94,73
93,40
86,30
88,63
48 572 876,67
44 070 346,55
90,73
Gminna Spółka
na „pełnych obrotach”
21 lipca rozpoczęła się „Akcja Żniwa” - na pola wyjechały pierwsze
kombajny. Zainteresowanie jest duże
i chętnych do skorzystania z gminnego sprzętu z pewnościa, nie zabraknie. W Spółce policzono też pasażerów korzystających z bezpłatnej
komunikacji autobusowej; frekwencja na gminnych liniach stale rośnie.
Spółka na zlecenie Urzędu Gminy Bełchatów od 30 marca obsługuje cztery linie komunikacji regularnej specjalnej. Przez okres
trzech miesięcy zbierano wnioski i propozycje zmian, które sukcesywnie wprowadzono. Od 1 lipca na dwóch liniach dodano
Gminna komunikacja pracuje
bez przerwy wakacyjnej
nr 11 sierpień 2014
przystanek „Rynek Grocholski”. Obecnie komunikacja obejmuje 34 miejscowości Gminy Bełchatów, a autobusy Spółki w ramach
komunikacji gminnej dziennie przejeżdżają
241 km. Do połowy wakacji z komunikacji
skorzystało przeszło 5 tyięcy mieszkańców
Gminy Bełchatów.
1. cztery linie regularne specjalne:
• Janów – Bełchatów (przez Oleśnik, Kurnos,
Nowy Świat, Ludwików)
• Łękawa – Bełchatów (przez Zawadów, Wólkę Łękawska, Zdzieszulice Górne)
• Podwody Kolonia – Bełchatów (przez Podwody, Wola Mikorska, Mikorzyce, Józefów,
Ławy, Zawady)
• Dobrzelów – Bełchatów (przez Myszaki,
Niedyszynę, Postękalice, Dobiecin)
Kartę Mieszkańca upoważniającą
do przejazdów odebrało już ponad 350 osób
mieszkańcom, którzy często nie mają dostępu do komunikacji publicznej, ani własnych
środków transportu do urzędu , placówek
służby zdrowia itp., czy też na zakupy.
Komunikacja wykonywana jest w ramach
bezpłatnych przewozów regularnych i przeznaczona jest dla określonej grupy pasażerów tj. mieszkańców Gminy Bełchatów.
Do tej pory kursy wykonywane były jedynie
w dni nauki szkolnej, jednakże w związku
z dużym zainteresowaniem pasażerów linie
te zostały także uruchomione od 1 lipca i są
wykonywane w dni robocze od poniedziałku
do piątku, oprócz świąt. Pozwala to dotrzeć
7
Darmowy internet? Tylko w Gminie Bełchatów!
Projekt przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Bełchatów wkracza w decydującą fazę – 27 czerwca
w Gminnym Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe
działania.
Przypomnijmy; w 2013 roku rozpoczął się nabór mieszkańców, którzy w ramach udziału
w projekcie otrzymać mieli darmowe komputery z bezpłatnym dostępem do internetu. Sto gospodarstw domowych uzupełniono o listę kolejnych stu urządzeń, jakie zasilą
gminne szkoły, świetlice wiejskie i budynki
OSP. To wszystko dopełniają szkolenia i warsztaty, które pozwolą na przyswojenie sobie
niezbędnych informacji o bezpiecznym użytkowaniu cyfrowych technologii – oczywiście
w tym najprostszym, używanym na co dzień
wymiarze.
- Zdiagnozowaliśmy szereg barier społecznych – mówi Wójt Kamil Ładziak – Z przeprowadzonego przez nas rozpoznania wynika jasno, że 75% przedstawicieli grupy
docelowej nie posiada w domu komputera.
To powoduje w tych rodzinach narastanie
frustracji i pogłębianie wykluczenia cyfrowego, stąd decyzja o przystąpieniu do działania
finansowanego w wiekszej częsci ze środków
unijnych.
Grupa docelowa, o której wspomina Wójt
Gminy Bełchatów, to mieszkańcy znajdujący się w trudnym położeniu finansowym;
wśród nich są rodziny objęte pomocą społeczną, osoby niepełnosprawne czy rodziny
zastępcze. Dzięki przystąpieniu do projektu
otrzymają oni komputery z bezprzewodo-
Komputery, internet i wsparcie techniczne - Gmina Bełchatów
przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu
wym dostępem do internetu – umowy uży- do szkoły – mówił pan Krzysztof z Kurnosa
czenia zawarte zostały aż do 2020 roku.
– Na książki mnie zwyczajnie nie stać, internet to najlepsze rozwiązanie. Cieszę się,
- Podchodziłam do tego ze sporą nieufnoś- że w naszej Gminie wpadli na ten pomysł…
cią, bo za darmo to mi jeszcze nikt nic nie dał
– mówiła pani Anna, mieszkanka Wólki Łę- A ten pomysł ma ciąg dalszy – również
kawskiej – A tu proszę, dziś rano przyjechała i w tym roku Gmina Bełchatów przystąpiła
ekipa i przywieźli komputer. Nie mam pienię- do projektu przeciwdziałania wykluczeniu
dzy na wysłanie dzieci na wakacje, więc przy cyfrowemu. Rozszerzono grupę beneficjenbraku pogody będzie to dla nich prawdziwa tów o osoby w wieku „50+”, a znaczną pulę
gratka, a od września przyda się do nauki. miejsc zagwarantowano uczniom z dobrymi
osiągnięciami szkolnymi.
Takie uwagi zgłaszali też i inni mieszkańcy,
podkreślając, że w dzisiejszych czasach dzię- - Chcemy pomagać wszystkim i przy okazji
ki dostępowi do internetu załatwić można promować uzdolnionych –wyjaśnia Mariola
coraz więcej spraw.
Czechowska, Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół – Jeśli te komputery posłu- Syn potrzebuje coraz to więcej informacji żą do osiągania jeszcze lepszych wyników
w nauce, to warto było się na takie działanie
zdecydować.
Nabór do drugiego projektu zakończył się
30 czerwca. W Gminie Bełchatów również
i teraz spodziewają się dobrych zmian, jakie
będą efektem działania.
- Zapobieganie biedzie i jej dziedziczeniu,
wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, a nade wszystko rozwój indywidualny
i gospodarczy – wylicza Wójt Kamil Ładziak
– To jest nasz cel i takich spodziewamy się
efektów.
Koszt całkowity pierwszego projektu to dokładnie 1.684.980 PLN, wartość dofinansowania z UE zamknęła się kwotą 1.432.233
PLN. Finansowanie drugiego przebiega na
zbliżonym poziomie.
Jeszcze tylko podpis pod umową i będzie można odebrać komputer
8
sierpień 2014 nr 11
OŚWIATA
Wakacje?
Nie dla wszystkich!
Wakacje w pełni - uczniowie korzystają
z uroków lata, tymczasem dla dyrektorów placówek, a przede wszystkim organów prowadzących, to czas analizy podejmowanych przedsięwzięć wspierających
rozwój edukacji. To właśnie teraz ocenie
Gimnzajaliści z Domiechowic
poddawany jest stopień zaspokojenia poosiągali dobre wyniki w nauce i sporcie
trzeb edukacyjnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w minionym roku
szkolnym.
przez likwidację barier architektonicznych
oraz barier w dostępie do edukacji uczniom
Dynamicznie zmieniający się świat, zjawiska ze środowisk problemowych (pomoc soglobalizacji, pojawiające się nowe technolo- cjalna, zajęcia wyrównawcze dla uczniów
gie, środki komunikacji i otwartości świata z niepowodzeniami szkolnymi i pomoc psywywołują potrzeby wspomagania rozwoju chologiczno-pedagogiczna,
monitorowadzieci i młodzieży, w tym szczególnie wypo- nie absencji szkolnej, zapewnienie dowozu
sażania ich w języki obce, wiedzę i umiejęt- do placówek szkolno-wychowawczych na
ności informatyczne, rozwijanie ich postaw terenie miasta Bełchatowa oraz stwarzanie
twórczych.
warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów poprzez zwiększanie oferty
- W Gminie Bełchatów za priorytetowe zajęć dodatkowych.
w dziedzinie polityki edukacyjnej uznaje się
stałe podnoszenie jakości kształcenia w szko- - Ta oferta naprawdę jest bogata – przekołach – mówi Mariola Czechowska, Dyrektor nuje Dyrektor Mariola Czechowska i wylicza
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół - Osiągamy - przedmiotowe koła zainteresowań, koła jęto poprzez bogatą ofertę zajęć, nowoczesne zykowe, komputerowe i artystyczne, zajęcia
pomoce dydaktyczne, wykorzystywanie Tab- sportowe, możliwość udziału w różnorodlic Interaktywnych, podnoszenie kwalifikacji nych konkursach i zawodach organizowakadry nauczycielskiej, tworzenie przyjaznego nych w szkołach, na szczeblu gminnym, poi bezpiecznego środowiska wychowawczego wiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
w szkołach czy też współpracę z rodzicami do tego dodajmy stałą poprawę bazy dydakw zakresie tworzenia dokumentów szkolnych tycznej i sportowej.
oraz organizacji pracy szkoły.
Obok dbałości o podnoszenie jakości naSzkoły nawiązuja współpracę ze środowi- uczania, gmina zwraca szczególną uwagę
skiem lokalnym (organizacja spotkań inte- na realizację zadań z zakresu wychowania
gracyjnych, pikników, uroczystości o zasięgu i opieki. Uczniowie otoczeni są opieką pedalokalnym); w Gminie powaznie traktuje się goga szkolnego i logopedy, placówki współwspieranie rozwoju małego dziecka poprzez pracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagoupowszechnianie edukacji przedszkolnej giczną. Ilość godzin pracy świetlicy szkolnej
i dostosowanie ilości oddziałów przedszko- dostosowana jest do potrzeb uczniów i rola do potrzeb mieszkańców. To nie wszyst- dziców. We wszystkich placówkach organiko – wazne jest również przeciwdziałanie zowane są spotkania pozalekcyjne w postaci
wszelkiemu wykluczeniu społecznemu po- pikników edukacyjno-rekreacyjnych, wyjazKurnos - zakończenie roku szkolnego.
Gimnazjaliści otrzymali
w prezenie karnety do Solparku
dów, zabaw integracyjnych z okazji np. Dnia
Dziecka, Dnia Rodziny, obchodów Światowego Dnia Ziemi. Realizowane są programy
autorskie i projekty oraz wdrażane innowacje pedagogiczne, m.in. z zakresu edukacji przyrodniczej oraz edukacji dla zdrowia
i bezpieczeństwa.
- Rok szkolny 2013/2014 zakończony bardzo
dobrymi wynikami zarówno sprawdzianu
szóstoklasistów jak i po raz pierwszy wynikami egzaminu gimnazjalnego jest podstawą do stwierdzenia, że działania podejmowane przez Gminę w zakresie realizacji
działań oświatowych przyniosły zamierzone
efekty – podsumowuje Wójt Kamil Ładziak Odpowiednia organizacja procesu nauczania, realizacja zajęć dodatkowych, i tych rozwijających zainteresowania uczniów, i tych
wspomagających rozwój dziecka przyczyniły
się do odniesionego sukcesu.
Model edukacji proponowany w Gminie Bełchatów to nie tylko nauka w szkolnej ławce.
To także zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie odpowiednich postaw poprzez aktywny udział w konkursach
wiedzowych, artystycznych i sportowych,
uroczystościach i imprezach szkolnych, piknikach, wyjazdach do kina i teatru czy wycieczkach. A takich przedsięwzięć w gminnych placówkach oświatowych w minionym
roku szkolnym nie brakowało.
Duża część zorganizowanych spotkań i uroczystości ma już charakter cykliczny i powoli
staje się tradycją poszczególnych placówek
– zauważa Mariola Czechowska - To uroczystości patriotyczne z okazji świąt państwowych: 11 Listopada i 3 Maja, spotkania
w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
czy udział w marszu szlakiem powstańców
styczniowych. Wiele przedsięwzięć ma na
celu obok dobrej zabawy również integrację
społeczności szkolnej i lokalnej. Są to pikniki
rodzinne, integracyjne, patriotyczne. Dużym
zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły
się wszystkie zawody sportowe.
W minionym roku oprócz rywalizacji organizowanej przez nauczycieli wychowania
fizycznego, uczniowie uczestniczyli w roz-
nr 11 sierpień 2014
9
grywkach zorganizowanych przez Referat
Promocji i Sportu Gminy Bełchatów. Do
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
przyczynia się również realizacja projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki projektowi „Blisko do przedszkola, bliżej do Europy” utworzony został
dodatkowy oddział przedszkola w Kurnosie Drugim, do którego w roku szkolnym
2013/2014 uczęszczało 18 wychowanków.
Uczniowie gminnych placówek korzystali również z zajęć realizowanych w ramach
małych projektów sportowych.
W minionym roku szkolnym trzecioklasiści
odbywali cotygodniowe zajęcia na basenie,
których głównym celem była nauka pływania. W trzech placówkach, tj. Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim, Gimnazjum
Publicznym w Domiechowicach i Gimnazjum Publicznym w Łękawie, dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi powstały profe-
sjonalne pracownie biologiczno-chemiczne.
Pracownia taka funkcjonowała wcześniej
w Gimnazjum Publicznym w Dobrzelowie.
Ale to nie wszystko!
- Realizacja programu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bełchatów – szansą na lepsze jutro” pozwoli wyposażyć placówki w dodatkowe komputery
z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem
do Internetu oraz pozwoli na modernizację posiadanych zestawów komputerowych
– dopowiada Radny Jacek Ludwiczak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych - Z kolei
przystąpienie do projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” wzbogaci placówki
gminne o sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, dzienniki elektroniczne oraz dostęp do platformy edukacyjnej dla uczniów,
nauczycieli i rodziców.
Pożegnanie gimnazjalistów
w Dobrzelowie - młodzież przygotowała
wyjątkowy program artystyczny
Wszystko to sprawia,
że na pierwszy dzwonek
w gminnych szkołach możemy czekać bez obaw.
Placówki są przygotowane
do nowego roku, a jeśli
uczniowie powrócą do klas
wypoczęci i z dużym zapałem do nauki, to o ich wyniki możemy być spokojni.
Okres wakacyjny
Okres wakacyjny
to dla organu prowadzącego czas
p r zygo to wa n i a
do kolejnego roku
szkolnego.
W
placówkach
trwają niezbędne remonty i prace porządkowe. Mariola Czechowska,
Gminny
Zespół Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi Szkół
Obsługi Szkół we
współpracy z dyrektorami placówek rozpoczyna przygotowania do realizacji kolejnych przedsięwzięć. I tak we wrześniu
uczniowie klas pierwszych rozpoczną realizację projektu „Mały Mistrz”, w ramach
którego będą uczestniczyć w dodatkowych
ogólnorozwojowych zajęciach wychowania fizycznego. Gimnazjaliści rozpoczną
realizację programu „Akademia kompetencji kluczowych”. Projekt zapewnia organizację zajęć dodatkowych w formie
kół zainteresowań, pomoce dydaktyczne
oraz zajęcia z preorientacji zawodowej w
ramach utworzonych Szkolnych Ośrodków
Kariery.
BEZPŁATNY GMINNY SERWIS SMS
Gmina Bełchatów zaprasza do bezpłatnego zarejestrowania się w
SMS-owym Systemie Powiadamiania Mieszkańców. Jego celem
jest przede wszystkim szybkie informowanie o najważniejszych wydarzeniach z życia Gminy.
- Na obecną chwilę to najszybszy i najpewniejszy sposób dotarcia z
informacją. Szybka i rzetelna informacja w dzisiejszych czasach jest
kluczem dobrej komunikacji – przekonuje Wójt Kamil Ładziak – Nie
zawsze przeczytamy gazetę, czy zajrzymy na stronę internetową
Gminy, a telefon przy sobie ma praktycznie każdy. Dlatego podnosząc poziom usług zdecydowaliśmy się na wdrożenie tego systemu
na naszym terenie. Chcemy przede wszystkim ostrzegać naszych
mieszkańców przed zagrożeniami, ale także docierać do nich z ciekawą, bieżącą informacją – dodaje Wójt.
Dzięki rejestracji w systemie będą Państwo mogli otrzymywać informacje o:
- bieżących wydarzeniach w Gminie Bełchatów,
- imprezach kulturalnych,
- wydarzeniach sportowych,
- zagrożeniach pogodowych,
- przerwach w dostawie mediów np. wody, prądu,
- sesjach Rady Gminy, zebraniach wiejskich,
- terminach płatności.
Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut
Zasady zapisywania się do systemu określa Regulamin dostępny na stronie
www.ugbelchatow.pl. Rejestracja odbywa się w sposób łatwy i przejrzysty
poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Można również wypełnić
Rejestracja w systemie sprawi, że będą Państwo zawsze dobrze po- papierowy formularz dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy w Bełchatowie.
informowani o tym, co dzieje się w Naszej Gminie. W systemie może Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać wyrejestrowania
się zarejestrować każdy Mieszkaniec Gminy Bełchatów. Serwis sms numeru telefonu z Systemu poprzez wypełnienie formularza na stronie.
jest całkowicie bezpłatny. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów
z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez organizatora sySerdecznie zapraszamy do rejestracji!
stemu SMS.
10
sierpień 2014 nr 11
OCHRONA ŚRODOWISKA
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W ZAWADACH
Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Bełchatów
funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (tzw. PSZOK),
do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Bełchatów, mogą bezpłatnie dostarczyć posegregowane surowce wtórne
- m. in. tworzywa sztuczne,
szkło, papier, bioodpady
oraz inne odpady wytworzone w gospodarstwie domowym.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
znajduje się w miejscowości
Zawady, zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.
Punkt jest czynny w następujące dni i godziny:
Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych przez PSZOK:
• w każdy wtorek i czwartek od 11:00 do 19:00 (w okresie od
kwietnia do października),
• w każdy wtorek i czwartek od 9:00 do 17:00 (w okresie od listopada do marca),
• w każdą sobotę od 9:00 do 13:00.
• płyty azbestowo-cementowe;
• materiały izolacyjne tj. wełna izolacyjna, styropian budowlany,
papa itp.;
• części od samochodów i maszyn;
• zmieszane odpady komunalne;
• odpadów pochodzące od podmiotów gospodarczych;
• odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.
Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
• opakowania ze szkła;
• opakowań z tworzyw sztucznych;
• opakowania z papieru i tektury;
• przeterminowane leki;
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• odpady wielkogabarytowe, w tym stolarka okienna;
• odzież;
• odpady budowlano – rozbiórkowe;
• zużyte opony z samochodów osobowych;
• odpady zielone;
• popiół, żużel.
Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone. Akumulatory, opakowania po chemikaliach i innych
płynnych substancjach niebezpiecznych muszą być szczelnie zamknięte i nie uszkodzone. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w stanie pozwalającym na jego przeniesienie do kontenera.
nr 11 sierpień 2014
Kilka wskazówek dla mieszkańca
1. Do PSZOK odpady należy dostarczyć własnym transportem.
2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może
dostarczać do PSZOK wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane.
3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz
właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
4. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, potwierdzenia złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Bełchatów lub dowodu wniesienia
ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
6. Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach ponoszonej przez
mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11
IMPREZY GMINNE
Grillowanie „Nie NaŻarty” w Gminie Bełchatów
Aż 29 sołectw zgłosiło swój udział
w I Mistrzostwach Gminy Bełchatów
w Grillowaniu „Nie NaŻarty”. Przez cały
lipiec walczyły w eliminacjach o pięć
miejsc w wielkim finale, który rozegrany
został 2 sierpnia w Niedyszynie. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Bełchatów Kamil Ładziak.
Po raz pierwszy w szranki ekipy uczestniczące w nietypowych zawodach stanęły 28
czerwca w Podwodach. Startujące sołectwa
miały przygotować jak najpyszniejsze potrawy z grilla. Dzień wcześniej wszystkie ekipy
dostały produkty „bazowe” tzn. karczek, filety z kurczaka, kiełbasę, mięso mielone oraz
warzywa. W pierwszej eliminacji walczyło
pięć sołectw: Domiechowice, Kolonia Podwody, Podwody, Wola Kruszyńska oraz Wola
Mikorska. Uczestnicy zabawy mieli godzinę
na rozpalenie grilli, upieczenie i przystojenie
potraw.
Co by tu jeszcze ulepszyć - zastanawiali
się uczestnicy pierwszych eliminacji
Już wszystko jasne - w Podwodach
najlepsi okazali się gospodarze
emocje przez cały czas rozgrywki, a przede
wszystkim dostarczyło wielu smakołyków.
To były już trzecie eliminacje i trzeci dowód
na to, że mieszkańcy Gminy potrafią się bawić. Imprezę w Wólce Łękawskiej możemy
zaliczyć do udanych i podziękować gospodarzom za wspaniałą atmosferę.
Od samego początku czynny udział
w Mistrzostwach brali gminni Radni
Równie udany pokaz kulinarnych umiejętności zaserwowano w kolejny weekend
w Ludwikowie – tu do rywalizacji przystapili
gospodarze oraz Mazury, Kurnos II, Oleśnik
i Księży Młyn. Bezkonkurencyjna okazała się
reprezentacja Ludwikowa, która zaskoczyła
oceniających pomysłowością w przystrojeniu potraw.
- Oprócz walorów kulinarnych ta zabawa
ma jeszcze inne zalety – mówił Wójt Kamil
Ładziak, przyglądając się rywalizującym ekipom - Przedstawiciele sołectw dzięki tej imprezie integrują się, wymieniają poglądami,
poznają się i kto wie - być może nawiązują
właśnie nowe przyjaźnie...
Gdy już wszystkie ekipy były gotowe, aby zaprezentować swoje kulinarne arcydzieła na
placu OSP pojawili się członkowie Jury, którego skład do ostatniej chwili był tajemnicą.
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Mariola Czechowska, ksiądz Mirosław Simka
z Łękawy oraz Krzysztof Iwański, Prezes OSP
z Dobrzelowa mieli trudne zadanie. Po podliczeniu wszystkich wyników okazało się, że
najwięcej punktów uzyskały Podwody, które minimalnie wyprzedziły swoich sąsiadów
zza miedzy czyli Kolonię Podwody. Zwycięzcy przyrządzili m.in. kalafiora nadziewanego
mięsem mielonym.
- Generalnie używaliśmy mało przypraw – tłumaczyła przedstawicielka zwycięskiej ekipy,
Jolanta Bartczak - Sól, pieprz, przyprawa do
grilla i sosiki, które wcześniej przygotowaliśmy. Prosto, ale tak jest zawsze najlepiej.
12
Czas start! Początek eliminacji
w Wólce Łękawskiej
Bilet do finału otrzymuje ekipa z Ludwikowa
- Trzeba mieć zgraną ekipę, dobrego kucharza i pamiętać o tradycyjnych smakach – tłumaczyła sukces swojej drużyny Ela Komicz
z Ludwikowa – Gotowaliśmy tak jak robimy
to na co dzień, dla naszych rodzin. No, może
więcej trudu włożyliśmy w nadanie daniom
ciekawego wizerunku.
Niespodziankę odnotowaliśmy 12 lipca
- monopol gospodarzy został przełamany,
bo po triumfie Podwód i Ludwikowa tym razem rozgrywane w Wólce Łękawskiej eliminacje wygrała ekipa z Łękawy. Do pokonania
miała jednak godnych przeciwników, oprócz
gospodarzy – drużyny z Wólki – w szranki
stanęli też kucharze amatorzy z Mokracza,
Kielchinowa, Zawadowa, Bukowej i Janowa. Siedem grillujących ekip zapewniło nam
Twardy orzech do zgryzienia - Jury w
Wólce musiało ocenić pracę aż 7 ekip
- Ta atmosfera, to zaangażowanie jest najważniejsze – mówił Radny Mariusz Stanowski, przedstawiciel gospodarzy – Nieważne
które miejsce zajmujemy, stawialiśmy na
dobrą zabawę i cieszę się, że udało się zgromadzić tu aż siedem grillujacych ekip.
Postękalice były gospodarzem czwartej
i zarazem przedostatniej już eliminacji Mistrzostw Gminy Bełchatów w Grillowaniu.
Na placu przed remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej stawiły się cztery ekipy, które rywalizowały o bilet będący przepustką do
wielkiego finału w Niedyszynie. Zdzieszulice
Górne, Zdzieszulice Dolne, Kolonia Dobiecin i Postękalice - każda z ekip starannie już
od kilku dni szykowała się do zawodów. Po
podliczeniu wszystkich ocen jurorów okazało się, że na czwartym miejscu jest Kolonia
Dobiecin, na trzecim są Postękalice, na drugim Zdzieszulice Dolne, a zwycięstwo zale-
Ekipa ze Zdzieszulic Górnych wygrywa
w czwartych eliminacjach
sierpień 2014 nr 11
dwie 12 punktami przypadło Zdzeszulicom
Górnym.
Wielkie emocje towarzyszyły walce o ostatnie miejsce w finale. Do Dobrzelowa zjechały mocno zmotywowane reprezentacje
Kałdun, Niedyszyny, Helenowa oraz Ław,
a i sami gospodarze ani myśleli o łatwym
Grille w pogotowiu - zaraz zaczynamy wielki finał
Ostatnie eliminacje wygrała
reprezentacja Kałdun
oddaniu pola. Grille rozpalono do czerwoności i punktualnie o 17.30 zawodnicy przystąpili do kulinarnych „zapasów”. Obronną
ręką z tych zmagań wyszły Kałduny, zdobywając największe uznanie Jury; drugie miejsce przypadło Niedyszynie. Mimo dobrego
wyniku reprezentanci tej miejscowości nie
kryli zawodu, ale los uśmiechnął się do nich
i dał „zieloną kartę” upoważniającą do startu
w finale.
Dzika Karta pozwoliła Niedyszynie
na wejście do finału
- Ta decyzja Pana Wójta wcale nas nie zaskoczyła – mówiła zasiadająca w Jury Mariola
Czechowska, Dyrektor GZOSz – Niedyszyna
przegrała o włos, a poza tym jest gospodarzem wielkiego finału, start „na własnym
podwórku” po prostu im się należy.
Po grillowaniu w Dobrzelowie poznaliśmy
już wszystkich finalistów, zespoły miały tydzień na opracowanie strategii i zaskoczenie
sędziów nowymi smakami. Finisz Mistrzostw
w Niedyszynie zgromadził wielu widzów, relację na żywo z imprezy przeprowadzało Radio Łódź, całość filmowali też dziennikarze
telewizji NTL, a Dziennik Łódzki zamieścił
bogatą galerię zdjęć. Organizatorzy na końcową rozgrywkę przewidzieli 4 potrawy. Jury,
w skład którego weszli Mariola Czechowska,
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół,
Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łodzkiego oraz Marcin Stańczyk,
mistrz gastronomiczny i mieszkaniec naszej
Gminy, oceniali dania przygotowane przez
Ludwików, Kałduny, Podwody, Łękawę,
Zdzieszulice Górne i Niedyszynę. Na pierwszy ogień poszedł pstrąg, następnie żeberka,
wołowina i ziemniaki.
nr 11 sierpień 2014
- Dziękuję za zaproszenie na finał tej wspaniałej zabawy – mówił po zakończeniu prac
Jury, Przewodniczący Marek Mazur – Właśnie takie imprezy budują lokalną społeczność, świadczą o jej sile i pomysłowości. Nie
wyobrażam sobie, by Mistrzostwa Gminy
Bełchatów w Grillowaniu nie były kontynuowane i już rezerwuję czas na przyszły rok!
Po podliczeniu głosów można już było ogłosić zwycięzców ponad miesięczych zmagań
– najwięcej głosów zdobyła Łękawa i to do
niej trafiła nagroda główna – czek na tysiąc
złotych. Na drugim miejscu gospodarze, Niedyszyna (800 zł), trzecie miejsce przypadło
Zdzieszulicom Górnym (600 zł). Pozostałe
drużyny również zdobyły nagrody pieniężne
(200 zł).
- Gratuluję nie tylko zwycięskiej ekipie, ale
wszystkim uczestnikom – mówił po zakończeniu finałowej rozgrywki Wójt Kamil Ładziak
– Podejmujemy w Gminie różne inicjatywy
na rzecz mieszkańców. Staramy się poprawiać warunki bytowe, wspierać potrzebujących, stwarzać ofertę spędzenia wolnego
czasu. Korzystając z wakacji zaproponowaliśmy udział w gminnych mistrzostwach
w grillowaniu – to spodobało się tak bardzo,
że już teraz mogę zapewnić, że impreza będzie organizowana w latach kolejnych. Myślimy nawet o poszerzeniu jej formuły o udział
najmłodszych, tak by swój wkład we wspólne gotowanie miały także dzieci. Mieszkańcy
otrzymali szansę pokazania swoich umiejętności, wykazania się pomysłowością i z niej
skorzystali. Każde takie spotkanie gromadziło tłumy, były wielkie emocje ale też i okazja
do spotkania, porozmawiania i poznania się
bliżej.
W Niedyszynie przy grillu
staneli też Radni serwując mięsa
Przed Jury wielka odpowiedzialność
- decyzja kto będzie finalistą
Nie mieli sobie równych w tym roku Mistrzostwa wygrywa Łękawa
Bez wątpienia Mistrzostwa były znakomitą ofertą na lato i jak zapewnia Wójt, będą
miały ciąg dalszy. Padła propozycja by jesienią lub zimą zorganizować podobne zawody
- tym razem już nie potrawy z grilla, ale słodkie wypieki, według babcinych przepisów,
z pysznymi składnikami. To dowodzi,
że mieszkańcy Gminy Bełchatów chcą się
integrować, lubią się spotykać, a przede
wszystkim mają wiele do zaprezentowania.
Nie samym grillem człowiek żyje
- pokaz umiejętności OSP
13
Gminne Centrum Kultury
w Zdzieszulicach Dolnych
Zdzieszulice Dolne 20a
nr telefonu: 44 635 14 80,
godziny otwarcia: pon-pt: 9:00 -21:00,
www.gckzdzieszulice.pl
[email protected]
Lato bez nudy?
Tylko w Gminnym Centrum Kultury!
- Zorganizowaliśmy dla dzieci wyjazdy do Wioski Indiańskiej Tatanka
w Solcy Małej, muzeum PGE Giganty Mocy oraz do Parku Linowego
w Arturówku – mówi Anna Kamieniak, Dyrektor placówki - Ponadto zapewniliśmy też inne atrakcje: naukę fotografowania połączoną
z sesją fotograficzną, zajęcia z ZUMBY, wycieczkę do lasu oraz pożegnalne ognisko z kiełbaskami i dyskoteką.
Tego typu inicjatywy to znakomita propozycja dla dzieci z środowisk
wiejskich. Z badań socjologów wynika, że ta grupa społeczna w praktyce niezwykle rzadko korzysta ze zorganizowanych form wypoczynku letniego poza miejscem swojego zamieszkania.
To już tradycja - letnie półkolonie
w Gminnym Centrum Kultury
I turnus półkolonii w siedzibie GCK Zdzieszulice Dolne trwał
od 30 czerwca do 11 lipca.
W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 45 dzieci w wieku 6
-13 lat. W sierpniu GCK organizuje drugi turnus.
Opiekę nad dziećmi sprawuje troje wychowawców, kierownik
oraz przeszkolona soba odpowiedzialna za bezpieczeństwo medyczne. Program letniego wypoczynku został tak zorganizowany,
by zapewnić uczestnikom maksimum wrażeń.
Wakacje bez nudy
14
Pierwsza lekcja zumby
- Nie wszystkich stać na opłacenie wyjazdu
na kolonie czy obozy, zakup niezbędnego
ekwipunku i zabezpieczenie „kieszonkowego” - mówi Wójt Kamil Ładziak – My jako
Gmina staramy się pomóc najbardziej potrzebującym. Obserwując zadowolone maluchy w Zdzieszulicach wiem, że takie działania mają głęboki sens.
4 sierpnia rozpoczął się II turnus półkolonii, przewidziany dla 31 osób. Koszt to 150
złotych za osobę, przy ogólnym koszcie na
dziecko wynoszącym 500 zł - różnicę dopłaca Gmina. Turnus będzie trwał do 14 sierpnia. W programie półkolonii atrakcji nie
zabraknie – przewidziano wyjście do kina,
dzień pieczonego ziemniaczka, wycieczki do
Tatanki i do parku linowego, sesję zdjęciową, zajęcia z ZUMBY, zawody sportowe, muzyczne animacje i zajęcia plastyczne.
sierpień 2014 nr 11
Wyjazd do Teatru
im. Stefana Jaracza
13 czerwca, dzięki Gminnemu Centrum Kultury, mieszkańcy Gminy Bełchatów mogli
wziąć udział w spektaklu w Teatrze im. Stefana Jaracza. Tym razem nie był to typowy
spektakl - raczej nastrojowy wieczór muzyczny. Aktorzy oraz zespół muzyczny zabrali
nas we wspaniałą podróż, pokazując nam
piękny świat kultury żydowskiej, zaklęty
w piosenkach. Czasem radosne, czasem nostalgiczne i melancholijne melodie oraz poetyckie teksty przywołały magiczną atmosferę
i przypomniały kulturę niezwykłego narodu.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli zachwyceni głosami, strojami i całym występem młodych i zdolnych aktorów.
Kolorowa Lokomotywa
Nasz Dom Kulury przystąpił do realizacji
przedsięwzięcia „Kolorowa Lokomotywa
– projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką
małą ojczyznę”. Inicjatorem akcji jest Łódzki
Dom Kultury. Wszystkie działania w ramach
projektu ukierunkowane są na stworzenie
spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza
spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich z terenu województwa łódzkiego, aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie. Uczestnicy projektu
wezmą udział w bezpłatnych warsztatach
realizujących ideę recyklingu, których celem jest wykonanie kostiumów, scenografii
i aranżacji wnętrz do przedstawienia. Zajęcia
realizowane są w okresie czerwiec - wrzesień.
Ideą projektu „Kolorowa Lokomotywa” jest
stworzenie oferty edukacyjnej w postaci
programu edukacji ekologicznej, łączącego
warsztaty artystyczne z praktycznymi zada-
niami ochrony i pielęgnowania najbliższego
otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży
województwa łódzkiego. Organizatorzy stawiają sobie za dodatkowy cel zainteresowanie młodych ludzi z regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi. Kierując swoją ofertę do
uboższych gmin Województwa Łódzkiego,
Łódzki Dom Kultury adresuje ją do dzieci
i młodzieży, mających ograniczony kontakt
z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź.
Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi
z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej w dostępie do
edukacji. W czasie wiosenno-jesiennej edycji uczestnicy wezmą udział w sześciu typach
warsztatów. Nie zabraknie także konkursów.
Partnerami wiosennej edycji projektu są:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz
Fundacja „Ocalić od zapomnienia”.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień.
W projekcie biorą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Domiechowicach. W czerwcu
odwiedziły Łódzki Dom Kultury, gdzie odbyły się warsztaty z filcowania na mokro oraz
wykonywania przedmiotów artystycznych
z koronki, tiulu, włóczki… Dotarliśmy też
do Domu Papiernika, gdzie uczestnicy zapoznali się z metodami produkcji i odzyskiwania papieru. Były też warsztaty prowadzone
przez artystów z Akademii Sztuk Pięknych
w zakresie projektowania ubiorów i elementów scenografii. Przed nami ostatnie spotkanie, które odbędzie się już we wrześniu.
Dzieci odwiedzą Politechnikę Łódzką, gdzie
poznają proekologiczne rozwiązania architektoniczne pozwalające tworzyć elementy
dekoracji.
Chwalimy się…
Z radością informujemy, że nasz Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację
dwóch operacji. Udało nam się pozyskać
środki na organizację Rodzinnego Festynu
Ekologicznego, a także na zakup wyposażenia do naszych świetlic wiejskich i organizację różnorodnych spotkań warsztatowych.
Mamy nadzieję, że te działania przyciągną
kolejnych odbiorców wydarzeń kulturalnych
do naszych placówek, i każdemu z Państwa
pozwolą rozwijać swoje zainteresowania
oraz przyjemnie spędzić czas. Już wkrótce opracujemy szczegółowy plan realizacji
konkretnych działań, wśród których nie zabraknie warsztatów zdrowego odżywiania
oraz dotyczących ekologii i wtórnego wykorzystania surowców, prelekcji poświęconych regionalnemu folklorowi, odkrywaniu
kulturowego dziedzictwa kraju, poznawaniu
geografii regionu i promocji Lokalnej Grupy
Działania „BUD-UJ RAZEM.
Ważne !!!!
Sprawozdanie
z przeprowadzonej
zbiórki publicznej
W terminie od 25.04.2014 r.do 30
czerwca na terenie Gminy Bełchatów podczas organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury
w Zdzieszulicach Dolnych imprez
plenerowych oraz koncertu charytatywnego
dnia 25.04.2014r.
w Szkole Podstawowej w Dobrzelowie odbyła się zbiórka publiczna z przeznaczeniem zebranych
środków na udzielenie wsparcia
materialnego dla p. Moniki Jaguszewskiej - mieszkanki Gminy Bełchatów, chorej na białaczkę limfatyczną.
Decyzja o pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej z dnia
24.04.2014 r. nr OG.5311.02.2014,
wydana przez Wójta Gminy Bełchatów.
Łącznie ze zbiórki otrzymano kwotę: 6.304,63 zł.
Poniesiono koszty w wysokości:
400,00 zł.
Zbiórka została zakończona w dniu
30 czerwca 2014 r.
Dyrektor GCK
mgr Anna Kamieniak
Umowa podpisana, Kolorowa Lokomotywa zawita także do nas
nr 11 sierpień 2014
15
GMINNA STRAŻ
OSP Dobrzelów i Niedyszyna dobrze przygotowane
do zawodów wojewódzkich
W niedzielę, 6-go lipca na stadionie w Emilinie rozegrano zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu gminy Bełchatów.
Do turnieju jednostki przygotowywały się
intensywnie, wszyscy więc szykowali się na
ciężką rywalizację, tym bardziej, że temperatura przekraczała 30 stopni, a bojowe
umundurowanie w takich warunkach raczej
nie pomagało.
Po młodzieży do rywalizacji stanęli seniorzy,
walcząc o Puchar Wójta, Przewodniczących
Rady Gminy oraz Sekretarza. Tu również nie
brakowało emocji, zdarzały się punkty karne, ale koniec końców wszystkie drużyny
pokazały, że w warunkach bojowych radzą
sobie dobrze.
Po blisko 4 godzinach zmagań w pełnym słońcu można było podsumować punkty i podać
wyniki. Puchar Wójta dla MDP dziewcząt powędrował do Dobrzelowa, również ich koledzy zajęli pierwsze miejsce, wyprzedzając
Łękawę, Zawadów, Niedyszynę i Postękalice.
Najlepiej punktowały też seniorskie drużyny
Dobrzelowa - panie wyprzedziły Niedyszynę,
a panowie Zawadów i Postękalice.
Zawody w Emilinie obserwowali
Wójt i gminni Radni
Na placu zostawić trzeba sporo sił, ale wszyscy startujący pokazali się z jak najlepszej
strony. Turniej rozpoczęły zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – oprócz
dziewcząt z Dobrzelowa wystartowali też ich
koledzy oraz drużyny z Postękalic, Niedyszyny, Łękawy i Zawadowa.
Jednym z elementów zawodów
w Emilinie była bojówka
Strażackie zawody w Emilinie były dobrym
przetarciem dla OSP Dobrzelów. To właśnie
ta jednostka, wsparta siłami druhen z Niedyszyny, dzięki zeszłorocznym triumfom w zawodach gminnych i powiatowych wystartuje
w turnieju wojewódzkim, który odbędzie się
we wrześniu w Mogielnicy.
Powodzenia!
Młodzież z Dobrzelowa czy pójdzie w ślady starszych kolegów?
Nowe motopompy dla naszych strażaków
Są nowoczesne, lekkie, wydajne i przede
wszystkim niezwykle potrzebne – mowa
o motopompach, które w czerwcu trafiły
do pięciu jednostek OSP w naszej Gminie. Strażacy z Postękalic, Niedyszyny,
Łękawy, Ludwikowa i Zawadowa przeszli
krótkie szkolenie, bo nowy sprzęt różni
się klasą od dotychczas używanego.
- To zupełnie inna „półka” - mówi Jacek Młynarczyk z OSP Niedyszyna – Do tej pory korzystaliśmy ze sprzętu wyprodukowanego w
1979 roku. Robimy krok w XXI wiek, to całkiem nowe rozwiązania ale poradzimy sobie
bez problemu.
Anna Lewandowska, koordynująca pracę
OSP – Intencją pana Wójta oraz Rady Gminy
jest zapewnienie strażakom jak najlepszych
warunków służby, a to wyraża się między
innymi w regularnym doposażaniu naszych
jednostek.
Chrzest bojowy nowego sprzętu
Nowe motopompy zastapią wysłużony sprzęt
Bez wątpienia nowe motopompy przydadzą
się naszym jednostkom OSP. Średni koszt
jednego urządzenia to 31 tysięcy złotych;
Urząd Gminy uzyskał jednak spory rabat i za
pięć sztuk zapłaciliśmy około 130 tysięcy.
Oprócz tego do OSP w Łękawie trafił nowy
agregat prądotwórczy i system szybkiego
wywołania – te zakupy współfinansowało
Starostwo Powiatowe.
Nowe motopompy cechuje większa wydajność, mniejsza awaryjność, posiadają więcej
akcesoriów przydatnych na miejscu zdarzenia no i są – co niezwykle istotne – dużo lżejsze, a więc do ich transportu nie musi być
zaangażowanych wiele osób.
Odbiór motopomp porzedził krótki instruktaż
16
- Kwestia bezpieczeństwa jest przez nas
traktowana niezwykle poważnie – mówi
sierpień 2014 nr 11
20 lat w służbie Bogu
W połowie czerwca 20-lecie posługi kapłańskiej świętował Ksiądz Mirosław
Simka, Proboszcz parafii Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Łękawie.
Z tej okazji jubilata odwiedzili koledzy,
którzy tak jak i on, przyjmowali święcenia 20 lat temu.
Wyjątkowy dzień w kapłańskiej posłudze
Księdza Mirosława Simki
Tylu kapłanów razem celebrujących mszę w
naszej Gminie chyba jeszcze nie było. Oprócz
seminaryjnych kolegów Księdza Mirosława
Simki, w uroczystości wziął udział właśnie
Arcybiskup Janusz Bolonek, dyplomata watykański i Nuncjusz Apostolski w Wybrzeżu
Kości Słoniowej, Rumunii i Macedonii. Celebrowana przez niego msza miała bardzo
podniosły charakter i z pewnością na długo
zapadnie w pamięć mieszkańcom Łękawy.
- Żeby być dobrym kapłanem trzeba być
najpierw zwykłym, ludzkim, przyjaznym
człowiekiem – mówił w kazaniu Arcybiskup
Janusz Golonek – Służba kapłańska dopuszcza łzy – szczęścia i radości, jak również te
pochodne przeżycia bolesnego, którego nie
można już wyrazić słowami. Są to łzy, które rozumie tylko Chrystus, nasz Najwyższy
Kapłan. Wszyscy jesteśmy ubogaceni różnorodnym doświadczeniem duszpasterskim.
I jesteśmy tu po to, by służyć.
- Taką mamy tradycję, że spotykamy się co
roku i swiętujemy ten miły jubileusz wspólnie – mówił Ksiądz Mirosław – Cieszę się
niezwykle, że mogłem zaprosić przyjaciół do
gościnnej Łękawy, stawili się niemal wszyscy. Z dużą satysfakcją i radością przyjąłem
obecność wśród nas Księdza Arcybiskupa Ja- Wójt Kamil Ładziak wystosował do wszystnusza Bolonka, który nam, młodym wówczas kich kapłanów listy z podziękowaniami za
wizytę duszpasterską w naszej Gminie.
klerykom, udzielał święceń kapłańskich.
Mszę koncelebrował Arcybiskup
Janusz Bolonek
Ksiądz Arcybiskup Janusz Golonek zapewnił
o pamięci w modlitwach i udzielił błogosławieństwa mieszkańcom Gminy Bełchatów.
Księdzu Proboszczowi Mirosławowi Simce
składamy najlepsze życzenia dalszych lat
udanej posługi kapłańskiej.
Wójt Kamil Ładziak przygotował
listy z podziękowaniami dla
wszystkich duchownych
Ksiądz Krakowiak Honorowym Obywatelem naszej Gminy
Decyzję podjęli Radni podczas uroczystej sesji, która
odbyła się na początku maja. Dwa tygodnie później, w
Postękalicach – rodzinnej miejscowości Księdza Janusza Krakowiaka, odbyła się msza w intencji zmarłego
Prałata.
Ksiądz Janusz Krakowiak zmarł w 2013 roku
Podczas majowej
sesji Radni oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć specjalnie przygotowaną
na tę okazję prezentację fotograficzną
upamiętniającą życie Księdza Janusza
Krakowiaka, nie tylko to duchowe, ale
również i prywatne.
Po sesji władze Gminy Bełchatów złożyły na grobie Księdza Janusza
Krakowiaka kwiaty. A w niedzielę, 18 maja, w kościele świętego
Rocha w Postękalicach odbyła się msza w intencji zmarłego przed
rokiem Księdza Janusza. Prałat pochodził właśnie z Postękalic,
w tutejszym kościele uczęszczał na lekcje religii, znał i pomagał
dawnym sąsiadom, nic więc dziwnego, że oprócz zaproszonych gości w uroczystości wzięła udział także liczna grupa mieszkańców.
Pomysłodawcą ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bełchatów oraz
inicjatorem uhonorowania w pierwszej kolejności właśnie byłego Prałata był Wójt Kamil Ładziak.
- Księdza Janusza poznałem krótko po objęciu przez niego parafii – wpominał Wójt Ładziak – Dał się wtedy poznać z jak najlepszej
strony Żartował z mieszkańcami, był pełen
energii i werwy. Przez szereg lat swojej posługi zrobił wiele dla społeczności Miasta
i Gminy Bełchatów.
nr 11 sierpień 2014
Uchwałę Rady Gminy odczytała
Przewodnicząca Lucyna Masiarek
Podczas mszy rodzinie Prałata Krakowiaka
wręczono akt nadania tytułu „Honorowego
Obywatela Gminy Bełchatów”. W imieniu
rodziny za pamięć o zmarłym uczestnikom
uroczystej mszy dziękował brat Księdza
Janusza, Sławomir Krakowiak.
Akt nadania Honorowego Obywatelstwa
odebrali bliscy zmarłego Prałata
Ksiądz Janusz Krakowiak był Proboszczem
Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie i Dziekanem Dekanatu
bełchatowskiego. Od lat zmagał się z ciężką
chorobą, zmarł w 2013 roku.
17
JUBILEUSZ
Razem mają 555 lat
Z Postękalic pochodzi najstarsza rodzina
z terenu Gminy Bełchatów. Wielodzietna rodzeństwo Haładaj to cztery siostry
i dwóch braci - razem mają ponad 555 lat.
Aż 99 lat przypada na najstarszą z rodzeństwa, Panią Stanisławę. 9 lipca w Postękalicach córka seniorki rodu Haładaj, pani
Anna Pal zorganizowała spotkanie długowiecznego rodzeństwa, w którym poza rodziną uczestniczył Wójt Gminy Bełchatów
Kamil Ładziak.
Kowalczyków będzie obchodziła
piękną rocznicę 66 lat pożycia
małżeńskiego. Pani Stefania ujmuje swoja skromnością i serdecznością, jest zadowolona
ze swojego życia, które do dziś
wiedzie w Postękalicach.
I wreszcie szósty, zarazem najmłodszy brat - Stanisław Haładaj
ma 84 lata, doczekał się dwojga
dzieci, czworga wnucząt oraz
Najstarsza z rodzeństwa, Stanisława Mroczczworga prawnucząt. Dawniej
O prezencie dla wiekowego rodzeństwa
kowska ma 99 lat, doczekała się trojga dziebył pracownikiem Poczty Polpamiętali przedstawiciele Urzędu Gminy Bełchatów
ci, dziewięciorga wnucząt, trzynaściorga
skiej, jednak po wykonaniu oboprawnucząt oraz dwojga praprawnucząt.
wiązków zawodowych wspólnie
Zostając wdową w wieku 32 lat była samot- Druga z rodzeństwa, Maria Ofiara ma 97 lat,
z żoną prowadził gospodarstwo
ną matką z trójką dzieci i musiała dzielnie doczekała się dwojga dzieci, trojga wnucząt, rolne. Pan Stanisław jest pracowity i ma
stawiać czoła przeciwnościom losu.
jednego prawnuka. Owdowiała już 67 lat w sobie duże pokłady pozytywnej energii ży- W tych trudnych i biednych powojennych
temu i samotnie wychowywała ciowej, którą dzieli się z innymi.
dzieci, dzieląc swoje życie między domem a pracą. Zawodowo Rodzina Haładaj ma zapisane grube księgi
zajmowała się krawiectwem. swoich przeżytych lat natomiast graficznie
Już od młodych lat lubiła szyć, przypomina ogromny i zdrowo rosnący stacerować i haftować. Pani Maria ry dąb, który przetrwał wiele życiowych zajest zawsze miła i życzliwa dla wirowań. Karty rodu Haładaj wypełnione są
rodzinnymi tradycjami, przeżytymi doświadotoczenia.
czeniami życiowymi i bogatą historią. Każdy
Trzecia siostra, Zofia Droz- świadomie dokonując wyborów życiowych
dek ma 94 lata, doczekała się konsekwentnie realizował postawione sobie
cele.
dwojga dzieci, czworga wnucząt, sześciorga prawnucząt. Do
emerytury pracowała
w Przedszkolu w Bełchatowie zawsze lubiTort dla Pani Stanisławy kroją
ła dzieci i miała z nimi
przedstawicielki młodszego pokolenia
doskonały
kontakt.
Pani Zofia jest osobą
uśmiechniętą i konlatach pozostała bez domu, który spalili taktową, szybko zjednującą sobie
Niemcy – opowiada o losach swojej rodzi- sympatie innych.
ny Anna Pal - Wtedy pozostałe rodzeństwo
podało jej swoje pomocne dłonie i pomogło 91 lat ma czwarty z rodzeństwa,
Dobry humor - recepta
zbudować domek dla rodziny Mroczkow- brat Józef Haładaj. On rózwnieź
na
długowieczność
rodzeństwa Haładaj
skich, w którym mieszkali długie lata. Aby doczekał się sporego potomstwa
utrzymać rodzinę prowadziła gospodarstwo - dwojga dzieci, czworga wnucząt,
rolne jednocześnie pracując w przedszkolu. sześciorga prawnucząt. Do emerytury pracował w budownictwie jednocześ- Wójt Gminy Bełchatów Pan Kamil Ładziak
99 letnia pani Stanisława w swoim życiu nie prowadził z żoną gospodarstwo rolne. obecny w doniosłej rodzinnej uroczystości
pracowała od świtu do nocy, ale kiedy tyl- Po śmierci żony od 29 lat jest wdowcem; ma uczczenia 555 lat rodzeństwa Haładaj żyko znalazła wolny czas chętnie angażowała duży dystans do życia. Usposobienie Pana czył każdemu jeszcze wielu lat w zdrowiu
się społecznie pomagając w przygotowywa- Józefa sprawia, że jest przesympatyczny, we- i spokoju oraz zadedykował zwrotkę wiersza
niach różnych spotkań okolicznościowych soły dzięki czemu utrzymuje dobre samopo- Reinera Kerna:
w Postękalicach.
czucie.
„Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia,
Receptą na długowieczność jest dużo pra- Najmłodsza z pań, Stefania Kowalczyk ma
gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia...
cować i jeść proste polskie potrawy – mówi 90 lat, doczekała się trojga dzieci, siedmiorWięc wiwat starość! Niechaj nam służy,
Pani Stanisława Mroczkowska – może dla- ga wnucząt, ośmiorga prawnucząt. Wraz
nawet gdy trochę chwilami nuży.
tego mimo swojego leciwego wieku wciąż z mężem prowadziła gospodarstwo rolne,
Bowiem, jak sądzę, w tym jest rzecz cała,
cieszę się dobrym zdrowiem?
by jak najdłużej ta starość trwała!!!”
zajmowała się domem. W tym roku rodzina
18
sierpień 2014 nr 11
nr 11 sierpień 2014
19
SPORT
I Gminna ZaDyszka
Wystartowali - do pokonania 10 kilometrów
Blisko 200 osób z całej Polski wzięło udział w I Gminnej ZaDyszce
- imprezie rekreacyjnej, z której dochód w całości przeznaczony był
na pomoc dla chorej na białaczkę Moniki Jaguszewskiej, mieszkanki
Gminy Bełchatów.
Przygotowania przed biegiem
- do pomocy włączyli się druhowie z OSP
Do pokonania były trzy ponad 3-kilometrowe pętle czyli w sumie 10 kilometrów, ale dla tych, którzy nie radzą sobie z takim dystansem przygotowano krótszą trasę. Organizatorzy zadbali też o najmłodszych uczestników, dla których
przydotowano Bieg Krasnali – choć trasa nie była tak rozbudowana, jak
w przypadku dorosłych biegaczy, to i tu emocji nie brakowało. A skoro
pogoda dopisała, to nic dziwnego, że do Kurnosa, gdzie odbywał się
bieg, przyjechały całe rodziny.
- Muszę przyznać, że kończąc bieg miałem „ZaDyszkę” i to niezłą – mówił po pierwszej pętli Wójt Kamil Ładziak – To mój pierwszy taki bieg
od wielu lat i cieszę się, że udało mi się dobiec do mety. Ale przede
wszystkim cieszę się, że tak wiele osób zdecydowało się dzisiaj pobiec
z nami. Widzę że inicjatywa się podoba, a skoro tak to już na stałe
wpiszemy ją do kalendarza naszych imprez sportowych.
Humory dopisywały nie tylko startującym ale i dopingującej publiczności. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety startowe i pamiątkowe
medale, dla zwycięzców ufundowano puchary i nagrody rzeczowe.
Z opłaty startowej oraz kwesty do puszki udało się zebrać ponad 5,5
tysiąca złotych.
W imieniu Moniki Jaguszewskiej organizatorzy dziękują za wsparcie
i zapraszają na kolejną Gminną ZaDyszkę – już za rok.
Przewodnicząca Lucyna Masiarek nie dała się
namówić na start, może w przyszłym roku
Mali zawodnicy, duże emocje
- uczestnicy Biegu Krasnali
20
sierpień 2014 nr 11
SPORT
Łękawa potwierdza sportową klasę
Wyjątkowo słoneczny dzień wybrano na rozegranie turnieju piłki nożnej dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych z powiatu bełchatowskiego. 27-go maja do zawodów przystąpiły zespoły z Kluk, Kleszczowa, Wadlewa, Łękawy i Ruśca.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym; dziewczęta grały po osiem, chłopcy
po 10 minut.
Reprezentantki Gminy Bełchatów pokazały się z najlepszej
strony. Nie tylko nie przegrały żadnego spotkania, to straciły
w całym turnieju najmniej bramek i w efekcie wygrały zawody. Nasi chłopcy rozpoczęli od trzech efektownych zwycięstw
z Kleszczowem, Klukami i Wadlewem. Niestety, przegrana
z triumfatorem turnieju, ekipą z Ruśca odebrała im palmę
pierwszeństwa i musieliśmy się zadowolić drugim miejscem.
Cieszy znakomita postawa młodych sportowców z Łękawy, dla
których tak dobre występy – jak mogliśmy się wielokrotnie Dziewczęta z Łękawy nie przegrały
przekonać - to nie jednorazowe „wybryki”.
w tym turnieju żadnego meczu
Postękalice najlepsze w letnich igrzyskach
Mecze chłopców trwały po 10
minut, był też czas na odpoczynek
Trener Robert Gembicki może być
zadowolony ze swoich
podopiecznych
Była piłka nożna, w której zmagali się panowie i panie, były rozgrywki piłki siatkowej,
bieg na 2 tysiące metrów, skok w dal i pchniecie kulą – mowa oczywiście o letnich igrzyskach mieszkańców naszej Gminy. Do rywalizacji stanęły ekipy z Dobiecina, Postękalic,
Kurnosa, Zawadowa, Janowa, Łękawy i Domiechowic. Areną zmagań był gminny Orlik w
Dobiecinie.
Imprezy sportowe odbywały się w słoneczne weekendy na przełomie maja i czerwca,
nic więc dziwnego, że sportowcom towarzyszyły gromady dopingujących. Wiele emocji
wzbudziły rozgrywki piłkarskie, w których najsilniejszą ekipa okazała
się drużyna Łękawy. Mocno obsadzony okazał się skok w dal, w którym
zarówno wśród pań, jak i panów najlepiej punktował Janów. Reprezentant Janowa najlepszy był też w pchnięciu kula, wśród pań najmocniejsza okazała się zawodniczka z Postękalic. Warto odnotować też rywalizację biegaczy – w biegu przełajowym na 2000 metrów triumfował
Błażej Braun z Kurnosa, na 1000 metrów najlepiej pobiegła Mariola
Błażej Braun z Kurnosa
Kołomycka z Postękalic.
zwyciężył w biegu przełajowym
W klasyfikacji generalnej zwyciężyły Postękalice, przed Janowem i Zawadowem.
Najlepsi z najlepszych
- Dobiecin 2014
Zwycięzca pchnięcia kulą
- Kamil Cichuta z Janowa
W Ręcznie lepiej niż przed rokiem
Tradycyjnie już Ręczno było gospodarzem wojewódzkich Letnich Igrzysk
LZS. Na imprezie nie mogło zabraknąć reprezentacji naszej Gminy. Wyjeżdżając liczyliśmy na poprawę ubiegłorocznej lokaty, czyli dziewiątego
miejsca. Nasi zawodnicy wystartowali we wszystkich konkurencjach w tym
np. w pchnięciu kulą, biegach przełajowych, przeciąganiu liny oraz grach
zespołowych czy koszykówce. Duże nadzieje wiązaliśmy również z występem naszej żeńskiej reprezentacji piłkarskiej. Podopieczne Roberta Gembickiego walczyły bardzo dzielnie,
by ostatecznie wyjść z grupy i uplasować się na miejscach 5-8.
Występ w Ręcznie można zaliczyć
do udanych. Na 21 startujących
ekip reprezentacja Gminy Bełchatów zajęła ósme miejsce, czyli
o jedno lepiej niż rok temu.
Przemek Płomiński pchnął kulę
w Ręcznie na odległość 10,40
nr 11 sierpień 2014
Nasze piłkarki zajęły w tym
roku miejsca 5-8
O punkty w Ręcznie powalczyli
też nasi koszykarze
21
SPORT
Olimpiada dla najmłodszych
W czerwcu o raz pierwszy została zorganizowana Mała Olimpiada Sportowa czyli zawody dla przedszkolaków z naszych
gminnych placówek.
Frekwencja dopisała ponieważ na zawody przyjechało aż
pięć reprezentacji. Najwięcej było oczywiście konkurencji sprawnościowych,ale były także i takie w których trzeba się było wykazać wiedzą. Każda konkurencja była na wagęzłota w przenośni i dosłownie, bo rywalizowano w końcu
o medale.
Ci najlepsi otrzymali oczywiście złote,ale nikt nie wyjechał
z Domiechowic,bo tam właśnie rozgrywana była olimpiada,
bez krążka. Medale dostały bowiem wszystkie dzieciaki.
Zwyciężył Janów, który wyprzedziłDomiechowice i Dobrzelów.
Gramy też w piłkę plażową
15 zespołów wystartowało w pierwszych mistrzostwach Gminy
Bełchatów w siatkówce plażowej w kategorii gimnazjów. Zawody
rozegrane zostały pod koniec czerwca na Słoku, gdzie młodzież
miała do dyspozycji trzy boiska. Gimnazja mogły wystawić po
dwie drużyny w kategorii dziewcząt oraz chłopców. Każda startująca para mogła mieć zawodnika rezerwowego, choć nie wszyscy
z tego skorzystali.
Zespoły podzielono na grupy: dwie wśród chłopców i dwie wśród
dziewcząt. Zwycięzcy grali później w finale, a zespoły z drugich
miejsc rywalizowały o trzecią lokatę.
W finale chłopców Domiechowice spotkały się z Łękawą; mecz
zakończył się zwycięstwem Domiechowic 2-0, z kolei w finale
dziewcząt spotkały się dwie drużyny z Łękawy. Lepszy okazał się
team Madejczyk-Ludwiczak-Zaręba i to właśnie te dziewczęta zostały tegorocznymi mistrzyniami Gminy Bełchatów, trzecie miesjce przypadło Domiechowicom.
Puchar Wójta wędruje do Dobiecina
Dobiecin zwyciężył w tegorocznej edycji Mistrzostw Gminy Bełchatów w piłce nożnej drużyn niezwiązkowych o Puchar Wójta Gminy Bełchatów. Zawody rozgrywane były od 15
czerwca, a w meczach finałowych systemem „każdy z każdym” zagrały Wólka Łękawska,
Dobiecin, Zdzieszulice i Łękawa. Triumfatorzy z zeszłego roku postawili wysoko poprzeczkę,
ale w meczu o wszystko z dobrze punktującym Dobiecinem padł
remis i w efekcie podopieczni Jacka Bakalarczyka zajęli pierwsze
miejsce.
Finały zupełnie nie poszły drużynie z Łękawy, która kończy turniej
z zerowym bilansem punktowym, a na podium stanęli jeszcze gospodarze turnieju, Zdzieszulice. Finałowe spotkania rozgrywane
były w cieniu brazylijskich mistrzostwa świata, gdzie walczyły ze
sobą reprezentacje Holandii i Meksyku. Zabawiliśmy się w małe
W tym roku Dobiecin odebrał Puchar
typowanie wyników i górą – odwrotnie niż na boisku okazali się
Wójta reprezentacji Wólki Łękawskiej
zawodnicy z Wólki Łękawskiej.
Puchar Wójta powedrował do Dobiecina, to właśnie ta drużyna
reprezentowała nas 13 lipca na turnieju powiatowym w Kleszczowie,
zdobywając tam drugie miejsce. Ta lokata pozwoliła z kolei na wyjazd do
Zelowa, gdzie dwa tygodnie później rozgrywano zawody szczebla wojewódzkiego. Tu również zaprezentowaliśmy się z dobrej strony – ekipa z
Gospodarze turnieju, Zdzieszulice Górne
Dobiecina zdobyły srebrne medale.
22
musieli się zadowolić trzecim miejscem
sierpień 2014 nr 11
INFORMACJA
W przypadku wystąpienia zdarzeń związanych
z awariami sieci wodociągowej powodującymi brak dostaw
wody, awarii sieci kanalizacyjnej lub awarii sieci energetycznej w zakresie oświetlenia ulicznego, transportu (dowóz
dzieci do szkół) lub innych zdarzeń występujących w infrastrukturze technicznej na terenie Gminy Bełchatów, prosimy
o ich zgłaszanie pod następującymi numerami telefonu:
1. Awarie w infrastrukturze technicznej (brak dostaw wody,
awarie sieci kanalizacyjnej, awarie sieci energetycznej) tel.
(44) 632 33 24, tel. 609 200 094
2. Transport (dowóz dzieci do szkół): tel. 609 200 024
Dodatkowo infomujemy, iż mieszkańcy Gminy Bełchatów
mają możliwość podawania stanu wodomierzy pod numerem
telefonu: (44) 632 52 83 (wew. 25) lub poprzez wypełnienie
formularza na stronie internetowej www.ugbelchatow.pl
Urząd Gminy w Bełchatowie
Gmina Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
NIP:769-205-43-68,
Telefon: (44) 632-52-11,
Fax: (44) 632-68-54
e-mail: [email protected]
www.ugbelchatow.pl
Radni Gminy Bełchatów
Przewodnicząca
Rady Gminy
Lucyna Masiarek
pełni dyżury
w każdy drugi
wtorek miesiąca
od 9:00 do 11:00
Tel.: 504-264-194
Lucyna Masiarek
Przewodnicząca Rady Gminy
Jacek Wąsik
Jacek Ludwiczak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Bełchatów Kamil Ładziak
przyjmuje interesantów w każdy
wtorek od godz. 13:00 do 17:00
oraz czwartek od godz. 9:00 do 12:00
w pokoju nr 20.
Organizacja Urzędu Gminy:
Godziny pracy
Pon-Pt. 7:30-15:30
Wt. 9:00-17:00
Referaty Urzędu Gminy Bełchatów:
Referat Administracyjno-Kadrowy:
kierownik Dorota Pytlewska
nr telefonu: 44 632-59-87 wew. 40
Referat Organizacyjno-Gospodarczy:
kierownik Sławomir Kuśmierek
nr telefonu: 44 632-59-87 wew. 41
Referat Budżetu i Finansów:
z-ca skarbnika GB, kierownik referatu Sylwia Rozpara
nr telefonu: 44 632-52-11 wew. 24
z-ca kierownika Elwira Jędrzejczyk
nr telefonu: 44 632-52-83 wew. 25
Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Działalności Gospodarczej:
kierownik Włodzimierz Galimski
nr telefonu: 44 632-65-68 wew. 32
Referat Inwestycji:
kierownik Sebastian Brózda
nr telefonu: 44 635-65-68 wew. 50
Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
koordynator Elżbieta Naturalna
nr telefonu: 44 635-65-68 wew. 44
Zespół Radców Prawnych
koordynator Jan Polak
nr telefonu: 44 632-59-87 wew. 48
Zespół Spraw Obywatelskich
koordynator Agnieszka Soboń
nr telefonu: 44 632-66-39 wew. 49
Referat Skarbu i Ochrony Środowiska
kierownik Katarzyna Marczak-Stępczyńska
nr telefonu: 44 632-52-83 wew. 39
Zespół ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
koordynator Anna Lewandowska
nr telefonu: 44 632-66-39 wew. 43
Zespół Promocji i Sportu
koordynator Joanna Sokół
nr telefonu: 44 632-52-83 wew. 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
kierownik Anna Kumor
nr telefonu: 44 632-42-01 wew. 46
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Bełchatowie
dyrektor Mariola Czechowska
z-ca dyrektora Grzegorz Zegarek
nr telefonu: 44 632-47-54 wew. 36
Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych
dyrektor Anna Kamieniak
nr telefonu: 44 635-14-80
godziny otwarcia: pon-pt: 9:00-21:00
www.gckzdzieszulice.pl
[email protected]
Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. Z o.o.
Prezes zarządu Sylwester Marczak
nr telefonu: 44 632-33-24
Grażyna Kałużna
Tomasz Kołatek
Jerzy Kowalczyk
Jacek Bakalarczyk
Andrzej Mastalerz
Krzysztof Polak
Bogumiła Robak
Wojciech Rzepecki
Teresa Ceglarek
Mariusz Stanowski
Aleksander Wolski
Adam Zieliński
Przewodniczący Rady Gminy:
Przewodnicząca Rady Gminy Bełchatów Lucyna Masiarek pełni dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 9:00 - 11:00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bełchatów Jacek Wąsik pełni dyżur w każdy czwarty wtorek miesiąca w godz. 15:30 - 17:00
e-mail: Biura Rady Gminy: [email protected]
NOWINY Z GMINY BEŁCHATÓW
Bezpłatna Gazeta Gminy Bełchatów
Wydawca: Urząd Gminy w Bełchatowie
Redaktor naczelna: Joanna Sokół
Zespół redakcyjny: Urząd Gminy w Bełchatowie oraz
www. gminabelchatow.info
Adres Redakcji: Urząd Gminy Bełchatów,
ul. Kościuszki 13, 97 - 400 Bełchatów,
Skład: PAPIERówka Krzysztof Iwański, Dobrzelów 34C,
Bełchatów, www.papierowka.pl, 515124611
Druk: ProMedia
nr 11 sierpień 2014
23
Gminne Centrum Kultury
w Zdzieszulicach Dolnych
Zdzieszulice Dolne 20a
nr telefonu: 44 635 14 80,
godziny otwarcia: pon-pt: 9:00 -21:00,
www.gckzdzieszulice.pl
[email protected]
Dobrzelów gospodarzem gminnych Dożynek
Zgodnie z zapowiedzią sprzed roku, tegoroczne Święto Plonów odbędzie się
w Dobrzelowie. Plac przy szkole będzie
areną podziękowań za rolniczy trud,
prezentacji wieńców przygotowanych
przez sołectwa, występów artystycznych i imprez towarzyszących. Wieczorem zaśpiewają Brathanki, Margaret
i Toples.
Dożynki rozpocznie barwny korowód,
po którym odprawiona zostanie msza
święta. Tuż po niej rozpocznie się część
oficjalna Święta Plonów – prezentacja wieńców, podziękowania rolnikom,
dzielenie się dożynkowym chlebem.
W uroczystości uczestniczyć będą
mieszkańcy, władze Gminy, przedstawiciele lokalnych samorządów, poczty
sztandarowe delegowane przez gminne
placówki oświatowe i jednostki OSP.
Około godziny 14.30 na scenie zaprezentują się nasze zespoły wokalne –
Kurnosianki i Moderato. Po niezbędnej
przerwie technicznej przyjdzie pora na
Brathanków – koncert tej popularnej
grupy grającej melodyjne połaczenie
popu, folka i rocka zaplanowano na godzinę 16.00. Grupa, której największy
Margaret
tegoroczny przebój to „Mamo ja nie
chcę za mąż” da dla mieszkańców Gminy Bełchatów półtoragodzinny występ,
w którym nie zbaraknie i starszych przebojów zespołu.
studyjnej płyty, która zaplanowano na
26 sierpnia, a więc kilka dni przed koncertem w Dobrzelowie. Margaret wystąpi na naszych Dożynkach z gorącym,
świeżym materiałem!
To nie konciec folkowych akcentów
w programie dożynkowym, tuż po Brathankach przewidziano czas dla zespołu ludowego Ziemia Sędziejowicka.
O 19.30 w programie odnajdziemy
występ grupy Credo, zaś o 21.00 pokaz pirotechniczy „taniec z ogniem”.
I wreszcie godzina 21.20 - Marcin Siegieńczuk z zespołu Toples. Były wokalista tej popularnej formacji discopolowej
wystepuje teraz solo, a dodatkowo od 5 października 2013
roku prowadzi autorski program
Profesorre Toplalala na antenie
Polo TV. Jako gospodarz
show analizuje treść
największych przebojów
disco polo pod kątem
„bezsensu w densie”.
Oprócz atrakcji muzycznych będą także
stoły z tradycyjnymi polskimi potrawami, warsztaty rękodzieła (ceramika,
sizal, osikowe wiórki, akwarela). Wzorem ubiegłego roku przewidziano warsztaty i konkursy ekologiczne dla dzieci
i młodzieży. Konkursy będą prowadzone
przez wykwalifikowanych instruktorów,
którzy zachęcać będą dzieci do czynnego udziału w zaplanowanych wydarzeniach. Dla najmłodszych - szczudlarze,
malowanie buziek i mnóstwo innych
niespodzianek. Zapraszamy do Dobrzelowa, 31 sierpnia.
Ostatni akcent muzyczny to występ gwiazdy
tegorocznych Dożynek
– Margaret. Piosenkarka
i blogerka modowa poinformowała niedawno
o dacie premiery swojej
24
sierpień 2014 nr 11