E100 – z jedną kartą cała Europa w twoich rękach

Transkrypt

E100 – z jedną kartą cała Europa w twoich rękach
KWIECIEŃ 2015
E100 – z jedną kartą
cała Europa w twoich rękach
Andrei Florinel:
”Dziś przygotowujemy się do
wyzwań kolejnego dziesięciolecia”
Power MAX w Rosji – paliwo
zawsze wysokiej jakości
str. 4 – 6
str. 14 – 15
Wywiad z sekretarzem generalnym
rumuńskiego zrzeszenia ARTRI
Rejs grupy kontrolnej Е100 po
stacjach w obwodzie
smoleńskim i pskowskim
Bośnia i Hercegowina
teraz z E100
Ponad 10 stacji w nowym kraju,
który dołączył do sieci E100
str. 25
NOWE
ULGOWE
STACJE
Liczby numeru
15
kompleksów
paliwowych dołączyło do sieci
Е100 w Niemczech
w regionie
smoleńskim
0.5 ‰
wynosi
maksymalny dopuszczalny
poziom alkoholu we krwi
kierowców w Luksemburgu
29
państw
obejmuje od kwietnia sieć Е100
187
zgłoszeń
wpłynęło do Klubu Pomocy w
ubiegłym miesiącu
7 543
W marcu dwa nowe kompleksy paliwowe
BelOil (RU2222 i RU2225) jedocześnie
dołączyły do ulgowej sieci E100 w Rosji.
Obie stacje znajdują się na drodze
A141 Oriol – Briansk – Smoleńsk –
Rudnia – Witebsk – Wilnus w odległości
100 km: RU2222 w kierunku Pskowa od
Smoleńska,
RU2225 – w kierunku Brianska od Smoleńska.
Na stacjach sprzedawane jest wysokiej
jakości paliwo białoruskiej produkcji klasy
ekologicznej Euro-5.
Na każdej stacji kierowcy ciężarówek mogą
napić się aromatycznej kawy i zaopatrzyć się
w sklepie we wszystko, co potrzebne w trasie.
telefonów
wpłynęło na gorącą linię Е100
w ubiegłym miesiącu
Витебск
Демидов
Oznaczenie sieci E100
Р130
Рудня
Sieć zwykła – sieć stacji paliwowych w krajach
na których klienci E100 otrzymują minimalną zniżkę na
paliwo *
Sieć Power – siec stacji Е100 w Rosji, Białorusi, Polsce,
Орша
Ukrainie, Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii,
na których klienci E100 otrzymują maksymalną zniżkę
na paliwo *
M1
Р133
А141
Europy i Azji, na których jest akceptowana karta E100
Sieć ulgowa – sieć stacji Е100 w krajach Europy i Azji,
RU2222
M1
Смоленск
А141
E30
M1
А141
RU2225
Починок
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 22 stacji na
2
głównych drogach w Rosji, Polski i Litwy, na których
klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych
RU2222 – Р133 Olsza – Wieliż, przed zakrętem do
Demidowa, biało-zielona, po lewej
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz
formy płatności. Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela
regionalnego
RU2225 – А141 Smoleńsk – Rosławl, 320 km, m.
Poczynok, biało-zielona, po lewej
Nowy
Power MAX
na południu Rosji
Курск
Е105
W marcu sieć E100 została rozszerzona
o jeszcze jedną stację Power MAX –
RU2252. Kompleks paliwowy położony
jest w pobliżu granicy z Ukrainą na
terenie obwodu biełgorodzkiego w
okolicy osiedla Jakowlewo.
Яковлево
RU2252
М2
Белгород
Е105
Na stacji Power MAX sprzedawane są
produkty ropopochodne wyłącznie
wysokiej jakości. Stacja posiada
wygodne wjazdy z drogi,
sklep oraz toalety.
М2
Е105
Е40
RU2252 – „АЗС”, obw. biełgorodzki,
E105/M2 Moskwa – Charków, 634 km, osiedle
Jakowlewo, niebiesko-biała,
po lewej stronie
(50.871688, 36.434517)
Харьков
1.7
1,425
1,174
1,219
1,201
Serbia
1,16
1,199
Rumunia
1,129
1,08
1,129
1,05
1,091
Litwa
Łotwa
1,209
1,062
1,136
Czechy
1,099
1,156
1.1
Bułgaria
1.2
1,119
1.3
1,125
1.4
1,349
1,359
1.5
1
0,77
0.8
*ceny na koniec marca 2015
0,83
0.9
0,58
0.7
0.6
Węgry
Włochy
Ukraina
Szwecja
Słowacja
Słowenia
Rosja
Polska
Niemcy
Niderlandy
Luksemburg
Francja
Hiszpania
Estonia
Dania
Białoruś
Belgia
0.5
Austria
Analiza porównawcza
cen paliwa od E100*
1,437
1.6
3
Wywiad
Andrei Florinel (ARTRI):
”Dziś przygotowujemy się do wyzwań
kolejnego dziesięciolecia”
4
Wywiad
– Proszę opowiedzieć kilka słów o
historii zrzeszenia.
– W tym roku zrzeszenie ARTRI
obchodzi 50 lecie powstania. Nasz
związek rozpoczął swoją działalność
w trudnym momencie historycznym
i był narzędziem do podtrzymania
współpracy pomiędzy państwami
europejskimi. To oraz długi okres
rozwoju przewozów i handlu określiło
cele ARTRI.
W 1991 roku pod wpływem
zmian w społeczeństwie ARTRI
zmodernizowało swój status oraz
miejsce zajmowane w przewozach
krajowych i międzynarodowych.
Rok 2000 przyniósł podział
terytorialny i dywersyfikację
oferowanych usług na równi z
usługami świadczonymi przez
rumuńskie firmy handlowe. A obecnie
przygotowujemy się do wyzwań
kolejnego dziesięciolecia.
– Wiem, że w Rumunii poza ARTRI
działa inny związek przewoźników.
Czym odróżnia się wasze zrzeszenie
od tej organizacji (może kwestie
regionalne, orientacja na konkretne
kraje i t.p.)?
– Przede wszystkim poziomem
odpowiedzialności. ARTRI jest w
Rumunii zrzeszeniem gwarancyjnym
w ramach konwencji TIR, więc
jest zaangażowane w zarządzanie
Zrzeszenie rumuńskich przewoźników towarowych
w 2015 roku obchodzi 50-lecie istnienia. Tuż
przed tym znaczącym wydarzeniem «NewsE100»
spotkało się z sekretarzem generalnym ARTRI
Andrei Florinel.
działalnością wszystkich rumuńskich
oraz zagranicznych przewoźników.
Ta druga organizacja występuje
jako gwarant jedynie dla swoich
rumuńskich członków.
– Przez Rumunię przebiega wiele
głównych europejskich arterii
transportowych. Poza tym kraj ma
dostęp do morza. Uwzględniając
te czynniki proszę powiedzieć jaką
pozycję w Europie zajmuje rumuński
przewoźnik?
– Rumuński przewoźnik realizuje
przewozy towarowe od Iranu
po Holandię. Obecnie wiele firm
skorzystało z otwarcia się rynku
Unii Europejskiej. Jednocześnie my,
jako przedstawiciele danej branży,
wspólnie z lokalnymi organami
właściwymi kompetencyjnie
dokładamy wszelkich starań, aby
wykorzystać wszystkie możliwości
rozwoju branży. Przykładowo
przyłączyliśmy się do inicjatywy
IRU (Międzynarodowa Unia
Transportu Drogowego) o nazwie
Model Highway Initiative mającej
na celu realizację przewozów z
Eurazją. Z pełnym przekonaniem
mogę powiedzieć, że ARTRI będzie
ogniwem sprzyjającym tworzeniu
współpracy między wschodem i
zachodem i to właśnie określi rolę
rumuńskiego przewoźnika w Europie.
– Wiele państw z obszaru
postsowieckiego w kwestii
przewozów zorientowana jest na
Rosję. Jakie są główne kierunki
transportowe dla rumuńskich
przewoźników?
– Obecnie większość przewozów
realizujemy do państw Unii
Europejskiej. Niestety, w ubiegłym
roku miały miejsce duże zmiany w
Belgii, Niemczech i Francji, które
mają istotny wpływ na tych członków
zrzeszenia, których działalność
ukierunkowana jest wyłącznie na UE.
Ale realizujemy również przewozy do
Turcji, Gruzji, Iranu i zawsze jesteśmy
otwarci na współpracę ze wszystkimi
sąsiednimi państwami.
5
Wywiad
– Proszę powiedzieć jakie są
główne problemy rumuńskich
przewoźników drogowych i które
z nich rozwiązuje ARTRI?
– Jaki był dla zrzeszenia
rok 2014?
– Ubiegły rok wykazał konieczność
wprowadzenia strategicznych zmian
i nowych projektów. Chcemy je
przygotować w bieżącym 2015 roku
i wdrożyć wraz z obchodami 50-lecia
naszej działalności.
– Z jakimi zrzeszeniami
przewoźników obecnie
współpracujecie?
– Jesteśmy członkiem starszej
grupy Międzynarodowej Unii
Transportu Drogowego (IRU). Ściśle
współpracujemy także ze zrzeszeniami
sąsiadującymi z Rumunią, ponieważ
mamy wspólne interesy i problemy.
– Jak na rumuńskich przewoźnikach
odbiło się wprowadzone przez Rosję
embargo?
– Nasze wejście na rynek rosyjski
okupione było dużym wysiłkiem
ostatnich 5 lat. Wprowadzenie przez
Rosję embarga wyeliminowało znaczną
część przewozów. Najgorzej, że
doprowadziło to do utraty trwałych
relacji biznesowych, których
nawiązanie kosztowało wiele pracy.
A to jest duża strata. Mamy jednak
nadzieję, że przyszłość przyniesie
odnowienie tych relacji.
– W ostatnim czasie dużo mówi
się o wskrzeszeniu „Wielkiego
Jedwabnego Szlaku” (przewozy
z Chin do Europy). Jak to wpłynie
na rumuńską branżę przewozów
towarowych?
– Chiny są krajem, który dużo
produkuje i tym samym potrzebuje
efektywnych przewozów. My mamy
jeszcze sporo braków związanych z
ilością i jakością infrastruktury, ale
na poziomie wewnętrznym ARTRI
wspiera główny plan transportowy – projekt, który może podwoić
ilość dróg w Rumunii. Natomiast
na poziomie międzynarodowym
popieramy inicjatywę IRU pod
nazwą „Modelowa szosa” i projekt
korytarza TRACECA (program Unii
Europejskiej dotyczący organizacji
korytarza transportowego EuropaKaukaz-Azja).
– Rumuńscy przewoźnicy
muszą liczyć się z różnymi
ograniczeniami współpracując ze
wschodem. Na zachodzie, tak jak
pozostali przewoźnicy danego
regionu Europy, są oni celem
protekcjonistycznych działań, które
ciężko nazwać przypadkowymi:
tak zwane przepisy socjalne w
Belgii i Francji, przepisy dotyczące
minimalnej płacy w Niemczech
i odstraszający kurs w Anglii.
Nastąpił trudny okres po ostatnim
rozszerzeniu UE i jest to próba
nie tylko dla ARTRI, ale też dla
wszystkich partnerskich zrzeszeń.
– Czego życzy Pan
przewoźnikom drogowym?
– Bazując na naszym
pięćdziesięcioletnim
doświadczeniu zrozumieliśmy,
że największe problemy wiążą
się z brakiem konsensusu.
Potrzebujemy wewnętrznej
zgodności w sferze prawa,
infrastruktury, kodeksu
podatkowego, przepisów
drogowych, a także
międzynarodowej spójności w
sferze handlu, procedur celnych,
bezpieczeństwa. Przewozy
samochodowe wymagają istnienia
wielu dróg, ale konsensus, o
którym mówię, wymaga tylko
jednej drogi – wzajemnego
szacunku. Tego właśnie życzę
wszystkim przewoźnikom.
Rozmawiała główna redaktorka
«NewsE100» Nadzieżda Szyganowa
6
Rozbudowa sieci
w Kazachstanie
Kolejne trzy kompleksy paliwowe marki Helios dołączyły w ubiegłym miesiącu do sieci E100 w
Kazachstanie. Stacje znajdują się w pobliżu Astany, Karabutaku i Kandygaszu.
Na stacjach dostępny jest szereg produktów paliwowych, klienci mają też możliwość wymiany
opon, skorzystania z myjni czy innych usług dodatkowych. O wysokim poziomie tych kompleksów
paliwowych świadczy również to, że stacje Helios pięć razy zostały wyróżnione nagrodą
„Stacja paliw nr 1 w Kazachstanie” w konkursach pt.: „Wybór roku w Republice Kazachstanu”.
KZ128
Карабутак
Кандыагаш
KZ127
KZ126
42 stacje
85 stacji
KZ126 – М36 Karaganda – Astana, m.
Astana, skrzyżowanie prospektu Turan i
ul. Sagynak, żółto-niebieska
KZ127 – М32/А22 Aktobe – Karabutak,
przy wjeździe do miejsc. Karabatak, białoniebieska, po lewej
KZ128 – А27 Aktobe – Kandygasz, przy
wjeździe do miejsc. Kandygasz, białoniebieska, po prawej
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
7
8
PORADY
Gorącej linii Е100
Co miesiąc rośnie liczba zgłoszeń
wpływających na gorącą linię
E100. W marcu było ich 7543.
Większość pytań dotyczy
szczegółów związanych z
użytkowaniem kart.
Gorąca linia Е100
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 925 172 28 38 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
+380 44 3921 443 (24 h)
Kazachstan:
+7 727 3 507 568
Litwa: +370 5 2111 881
SMS Center:
+375447447100
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
K
UC
TR
K
CK
UC
RU
T
TR
Zagubienie
lub kradzież karty.
W przypadku zagubienia lub
stwierdzenia kradzieży karty
paliwowej należy jak najszybciej
zablokować kartę. Można to
zrobić na stronie internetowej w
panelu użytkownika lub dzwoniąc
na gorącą linię Е100.
Tymczasowa blokada
karty paliwowej E100 z
powodu kradzieży lub utraty
pomoże pracownikom
firmy E100 wyśledzić próby
nieautoryzowanego użycia, a
operatorom stacji – uniemożliwić
tankowanie przy pomocy tej karty
i i wycofać ją z obiegu.
Е100 przeciwko nielegalnym
transakcjom
Co jakiś czas w prasie pojawiają
się informacje o kradzieżach
związanych z użyciem kart
paliwowych.
Do wielu incydentów dochodzi
z powodu nierozważnego
posługiwania się kartą przez
kierowcę i nienależytego
zabezpieczenia PINu do karty.
Jak zawsze pracownicy gorącej
linii radzą kierowcom po każdej
transakcji sprawdzać numer
karty paliwowej (wystarczy
zapamiętać ostatnie cztery cyfry).
Poza tym w żadnym wypadku
nie należy trzymać PINu do karty
wraz z kartą, ani ujawniać go
nieupoważnionym osobom.
Rozstałeś się z kierowcą –
odbierz kartę paliwową
Niedawno na gorącą linię
zgłosił się jeden z kientów Е100
z informacją, że po zwolnieniu
kierowcy z pracy nie odebrał od
niego karty paliwowej i kierowca
nabył na nią kilkaset litrów paliwa.
Aby uniknąć takich sytuacji
pracownicy gorącej linii radzą od
razu po rozwiązaniu umowy z
kierowcą odbierać lub blokować
karty.
BelToll:
numer zgłoszenia
ma znaczenie
Od czasu do czasu klienci
Е100 zgłaszają problemy
związane z dokonywaniem
opłat za przejazd oraz karami
w systemie BelToll. Jeżeli z
jakiegoś powodu portal BelToll
lub urządzenie nie zadziałało,
kierowca powinien zatrzymać
się i zadzwonić na gorącą linię
BelToll (+375 172 798 798)
podając numer pojazdu,
umowy oraz kilometr drogi,
na którym urządzenie nie
zadziałało. Po potwierdzeniu
braku płatności kierowca
powinien udać się do
najbliższego punktu obsługi
i ustalić przyczynę problemu.
Uwaga! Na koniec rozmowy
z pracownikiem BelToll
kierowca otrzyma numer
zgłoszenia. Numer należy
zapisać i powołać się na niego
przy odwoływaniu się od
nałożonej kary.
9
%
%
Na rosyjskim rynku
międzynarodowych
drogowych przewozów
towarowych
odnotowuje się poważny
kryzys. Świadczą o
tym niezadowalające
statystyki. O ile w
2014 roku ogólny
spadek przewozów
międzynarodowych
wyniósł 12%, to w
2015 roku procent ten
wciąż wzrasta.
%
Według Konstantina
Szarszakowa, jednego
z szefów filii ASMAP
(międzynarodowego
zrzeszenia
przewoźników
drogowych) okręgu
północno-zachodniego
sytuacja sektora
transportowego jest
bardzo krytyczna:
„Tylko w ciągu dwóch
pierwszych miesięcy
spadek sięgnął 30%
... Sytuacja robi się
podobna do tej
z 2008 roku”.
%
10
Rosyjski rynek
przewozów
międzynarodowych
wrócił do roku 2008
WSZYSTKIE STRONY
KRYZYSU
Najbardziej zmniejszyła się liczba
przewozów z państw bałtyckich i
Finlandii. Biorąc pod uwagę wszystkie
skandynawskie państwa w ciągu
ostatniego pół roku spadek wyniósł
20%. Szczególnie negatywnie wpływa
to na działalność rosyjskich firm
przewozowych, ponieważ około
70% przewozów w tym kierunku
realizowanych było właśnie przez
przedstawicieli rosyjskiego sektora
transportowego.
Obecna sytuacja zmusza wielu
przewoźników drogowych do
przestawiania się na obsługę krajowych
portów morskich, głównie na transport
z portów do Kazachstanu.
Kryzys powodują też inne czynnikipoza wyżej wymienionymi. Średnio o
15 % wzrosły w ostatnim czasie koszty
ponoszone przez firmy transportowe.
Związane jest to z dewaluacją oraz
wzrostem kosztów wewnętrznych
(głównie z powodu przestoju
transportu). Poza tym rosyjskie firmy
znacznie przegrywają konkurencję
cenową z białoruskimi i kazachstańskimi
firmami z powodu różnic w wysokości
podatku VAT (różnica 4 – 6 %).
Istotną rolę odgrywają również
formalności na granicy. Rosja pod
względem procedur granicznych
zajmuje 144 miejsce na 150 państw.
O ile państwa europejskie starają się
ograniczać do minimum operacje na
granicy i przenosić je do punktów
dostawy towarów, o tyle w Rosji to na
razie nie następuje.
Obecnie rosyjscy przewoźnicy
chcieliby uzyskać jasne informacje w
zakresie kluczowych kwestii, takich
jak zaostrzenie kontroli wagowej
na drogach krajowych, ewentualne
podwyższenie akcyzy na paliwo,
wprowadzenie opłaty za przejazd
drogami krajowymi.
PROGNOZY NA
PRZYSZŁOŚĆ
Optymistyczny scenariusz na
rosyjskim rynku przewozów
towarowych możliwy jest tylko w
przypadku zachowania choćby
niewielkiego popytu na usługi
i braku nowych powodów do
wzrostu kosztów ponoszonych
przez przewoźników. Tylko w
takim przypadku obowiązujące
stawki utrzymają się lub wzrosną
maksymalnie do 5%. W przeciwnym
wypadku wzrost stawek na przewozy
towarowe może wynieść nawet 40% i
praktycznie zniszczyć branżę.
W jakim kierunku potoczy się
rozwój wydarzeń będzie wiadomo
pod koniec 2015 roku, a na razie
firmy transportowe robią wszystko,
by utrzymać się na powierzchni
i w jakimś stopniu konkurować z
przewoźnikami z innych państw.
Na podstawie materiałów ati.su
System poboru opłat za
przejazd BelToll został
wprowadzony na Białorusi
1 sierpnia 2013 roku. Łączna
długość sieci płatnych dróg w
tym kraju wynosi
1189 kilometrów. Dziś w
systemie zarejestrowanych
jest ok. 200 000 środków
transportu.
– Co zrobić, gdy podczas przejazdu
przez bramownicę nie było sygnału
potwierdzającego płatność?
– Jeżeli kierowca nie usłyszał
pojedynczego sygnału należy
sprawdzić czy urządzenie OBU
jest prawidłowo zamontowane.
Do większości nieprawidłowości
dochodzi właśnie z tego powodu.
Przykładowo kierowca nie
zamontował urządzenia na przedniej
szybie auta, tylko położył je po
prostu na desce rozdzielczej, albo
zamontował na odwrocie lusterka.
Zdarza się też, że wcale nie próbował
przymocować urządzenia, tylko
trzymał je w rękach próbując
dokonać płatności. Wszystko to są
wyraźne przykłady niewłaściwego
użytkowania urządzenia
pokładowego. W takich przypadkach
właściwe dokonanie płatności nie
jest gwarantowane.
Jeżeli urządzenie nie zadziałało i nie
wydało sygnału podczas przejazdu
przez bramownicę użytkownik
powinien zgłosić się do najbliższego
punktu obsługi BelToll lub zadzwonić
na całodobową infolinię
(+375 172 798 798). W przypadku
zgłoszenia osobistego operator
powinien sprawdzić sprawność
urządzenia, a w przypadku telefonu
na infolinię kierowcy zostanie
udzielona szczegółowa informacja co
musi zrobić w tej sytuacji. I co ważne:
zgłoszenie zostanie zarejestrowane,
a dalsze formułowanie wykroczeń
zostanie zawieszone do czasu
pełnego rozpatrzenia sytuacji.
BelToll:
pytania i odpowiedzi
Na terenie Białorusi już od prawie dwóch lat opłaty za przejazd
drogami dokonywane są w systemie BelToll. Mimo to zarówno
przewoźnicy jak i kierowcy wciąż mają pytania dotyczące
szczegółów działania tego systemu.
– Czy właściciel uszkodzonego
pojazdu o masie powyżej
3,5 tony, holowanego przez inne
auto, powinien płacić
za jego przejazd?
– Jeśli jedno auto holuje za sobą
drugi samochód po płatnej drodze,
to każdy z pojazdów podlegający
opłacie za przejazd, powinien
posiadać urządzenie pokładowe.
Na urządzeniu należy wtedy
ustawić liczbę osi przewidzianą
fabrycznie.
Jeżeli holowanie odbywa się
metodą częściowego załadunku,
to urządzenie pokładowe powinno
być zamontowane w aucie
holującym i zawierać dane dot.
łącznej liczby osi obu pojazdów.
Czyli urządzenia OBU nie trzeba
montować w aucie holowanym.
– Jeżeli urządzenie nie zadziałało,
czy trzeba je ręcznie przenieść przez
bramownicę?
– Rzeczywiście, do call-center czasem
wpływają zgłoszenia o tym, że urządzenie
nie wydaje pojedynczego sygnału przy
przejeździe przez bramownicę. Z reguły jest
to związane z nieprawidłowym montażem
urządzenia lub nieuważnością kierowcy.
Zdarza się, że kierowca nie słysząc sygnału
podczas przejazdu pod bramownicą przenosi
pod nią jeszcze raz ręcznie urządzenie. Tak nie
należy robić, ponieważ po pierwsze jest to
niezgodne z zasadami eksploatacji urządzenia,
po drugie – w takim przypadku może nastąpić
dwukrotne pobranie środków. Ponadto
metoda ta nie anuluje już zarejestrowanego
naruszenia. Jeżeli użytkownik uważa, że
urządzenie nie zadziałało prawidłowo, może
wystąpić z pisemną reklamacją, która zostanie
rozpatrzona z uwzględnieniem wszystkich
danych technicznych.
A tymczasem…
Przewoźnicy towarowi będą zobowiązani do zapłacenia mandatów
otrzymanych w pierwszych miesiącach działania systemu BelToll
Rząd nie zamierza anulować mandatów wystawionych w pierwszych miesiącach
działania systemu BelToll. Dla niektórych firm przewozowych oznacza to bankructwo,
ponieważ mandaty sięgają 80 tysięcy euro.
Przypominamy, że elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami BelToll
działa na Białorusi od 1 sierpnia 2013 roku. Po trzech miesiącach od jego wdrożenia
przewoźnicy otrzymali ogromne mandaty za naruszenia związane z korzystaniem z
systemu.
Półtora roku trwał dialog między białoruskimi władzami i firmami transportowymi.
Początkowo obiecano przewoźnikom anulowanie mandatów za pierwsze dni
działania systemu BelToll, ale ostatecznie odstąpiono od tego. Przewoźnicy, którym
zaczęto pobierać środki z konta na spłatę zadłużenia planowali akcję protestacyjną,
która się jednak nie odbyła i teraz przewoźnicy chcą utworzyć zrzeszenie gotowe
dochodzić ich praw.
Na podstawie materiałów strony beltoll.by oraz innych źródeł internetowych
11
«Петролстейт» –
najlepsze stacje w Surgucie
Федоровский
Ulgowa sieć E100 we wschodniej
części Rosji w zeszłym miesiącu została
rozszerzona o jeszcze jedną stację –
RU2251 marki „Петролстейт”. Stacja
znajduje się w Surgucie na trasie
Р404 Surgut – Niżniewartowsk.
Na stacji dostępne jest wszystko, co
może przydać się kierowcy w trasie.
RU1853
Сургут RU1854
RU2251
Нефтюганск
Мегион
Нижневартовск
RU1853 – Р404 Surgut – Neftejugańsk, 3 km, przy wyjeździe z
Surgutu, niebiesko-żółta, po prawej
RU1854 – Р404 Surgut – Niżniewartowsk, 33 km, przed obwodnicą, niebiesko-żółta, po prawej
RU2251 – Р404 Surgut – Niżniewartowsk, 191 km, przy wjeździe
do m. Megion, żółto-niebieska, po lewej
Skorzystaj z możliwości zakupu
towarów na kolejnych trzech
stacjach benzynowych
w Rosji
M1
Przy pomocy kart E100 możliwe jest nie tylko
nabycie paliwa, ale też korzystanie z innych usług
dodatkowych. Jedną z nich jest „E100-market”. Dzięki
tej funkcji funkcji kierowcy pojazdów ciężarowych
za pomocą karty E100 mogą nabyć oleje silnikowe,
płyny techniczne, usługi dotyczące obsługi pojazdu,
akcesoria samochodowe i towary konsumpcyjne.
Teraz z usługi tej można skorzystać na ponad 60
stacjach w Rosji i na wszystkich stacjach paliwowych
sieci ORLEN w Polsce. Warto zauważyć, że w tym
miesiącu usługa „E100-market” stała się dostępna na
kolejnych trzech stacjach benzynowych w Rosji,
z których dwie należą do sieci Power MAX.
Москва
RU279
RU280
Смоленск
Красная Горка
RU279 – «222», E30/M1 Moskwa – Brześć 454 km, wieś Kurhan, po lewej
RU280 – «222», E30/M1 Moskwa – Brześć 454 km, wieś Kurhan, po prawej
RU1062 – «Би-Ойл», E30/M5 Riazań – Szack 350 km,
wieś Kazaczja Słoboda, przy wjeździe do Szacka, po prawej, żółta
M5
RU1062
Шацк
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
12
Firma „Татнефтепродукт” zajmuje się sprzedażą oleju
napędowego i benzyny w Samarze i na terenie obwodu
samarskiego. Od marca do sieci E100 zostało dołączonych
dziesięć kompleksów paliwowych tej firmy.
Na korzyść stacji tej marki przemawia wiele faktów. Przede
wszystkim to własna flota cystern, co umożliwia całkowite
wyeliminowanie nadużyć na wszystkich etapach dostawy
paliwa od zakładu do stacji.
Ważne jest także to, że paliwo sprzedawane na tych stacjach
produkowane jest przez sprawdzonego dostawcę -firmę
„ТАНЕКО”. Wyniki analizy właściwości ON wykazują, że jego
parametry są wyższe od europejskich norm dla paliwa –
Euro-5. Oprócz ON dla kierowców dostępne są
dodatkowe towary i usługi.
DZIESIĘĆ
NOWYCH STACJI
«Татнефтепродукт»
teraz w E100
RU2265
RU2263
RU2262
Самара
RU2267
RU2266
RU2264
RU2268
RU2270
«Татнефтепродукт» –
dla tych, którzy lubią
swój samochód!
RU2269
Починок
RU2271
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
RU2262 – Е30/М5 m. Samara, Szosa Moskiewska 11,
biało-niebieska
RU2263 – Е30/М5 Samara, ul. Sokołowa 61, białoniebieska
RU2264 – Е30/М5 Samara, ul. Szosa Zawodzka 3А,
biało-niebieska
RU2265 – Р225 Samara – Kinel, 30 km, miejsc.
Alieksiejewka, biało-niebieska, po prawej
RU2266 – Е30/М5 Samara, ul. Szosa Jużna 3,
biało-niebieska
RU2267 – Р226 Samara – Nowokujbyszewsk,
m. Nowokujbyszewsk, ul. Sadowa 8, biało-niebieska
RU2268 – Р226 Samara – Nowokujbyszewsk,
przy wjeździe do Nowokujbyszewska, rejon
strefy przemysłowej «Woskriesienkа»,
biało-niebieska
RU2269 – Р226 Samara – Pugaczew, 47 km,
miejsc. Czapajewsk, biało-niebieska, po lewej
RU2270 – Р226 Samara – Pugaczew, 47 km,
miejsc. Czapajewsk, biało-niebieska, po prawej
RU2271 – Czapajewsk – Krasnoajmierskoje,
miejsc. Kamienny Brod, biało-niebieska,
po lewej
13
Power MAX
w Rosji –
paliwo zawsze
wysokiej jakości
Niedawno pracownicy zespołu kontroli ponownie przeprowadzili
badanie stacji sieci E100 Power i Power MAX w Rosji. Weryfikacji
poddano około 20 kompleksów paliwowych w obwodzie
smoleńskim i pskowskim. Oprócz paliwa i działania
dystrybutorów członkowie zespołu zwracali uwagę na jakość
obsługi na stacjach, a także przeprowadzili wywiady z kierowcami
tankującymi samochody przy pomocy kart E100.
Według relacji kierownika zespołu kontroli Aleksandra,
na każdej stacji benzynowej sprawdzano przede
wszystkim precyzyjność działania dystrybutorów paliwa.
„Wykonane pomiary po raz kolejny pokazały, że sprzęt
na stacjach działa jak w zegarku. Tylko w dwóch
przypadkach wykryliśmy niedolanie: 1-2 litry na 1000
litrów, co mieści się w granicach normy”, – komentuje
Aleksander.
Jak zaznaczył kierownik zespołu kontroli na wszystkich
stacjach pracuje przyjazny i wykwalifikowany personel,
działający zgodnie z instrukcjami.
„Na stacjach rozmawialiśmy z kierowcami, tankującymi
paliwo przy pomocy kart E100. Dzięki nim udało nam się
wykryć kilka wad, które należy wyeliminować do czasu
naszej następnej wizyty kontrolnej”, – dodał Aleksander.
Na koniec rozmowy Aleksander powiedział o tym, co
najistotniejsze, – o jakości paliwa.
„Analiza pobranych próbek wykazała, że odpowiada
ono krajowym i międzynarodowym standardom. Takie
wyniki badań cieszą nas, bo czujemy się odpowiedzialni
za jakość paliwa przed klientami E100”, – podsumował
kierownik zespołu kontroli.
Jeśli nie jesteś zadowolony z pracy operatorów,
jakości paliwa lub wiesz o niedolaniu,
poinformuj o tym swojego regionalnego
managera. Na pewno sprawdzimy tę
informację.
14
TYLKO LICZBY:
Co wykazały analizy próbek paliwa
na stacjach Power MAX w Rosji?
Próbka
Gęstość w
temp. 15 stopni
Zawartość
siarki, mg/kg
Temperatura zapłonu w
tyglu zamkniętym, stopnie
RU1800
837,9
3
81
RU279
815,9
3
63
RU280
814,3
3
72
RU539
813,4
5
63
RU526
814,3
4
64
RU1060
815,4
6
68
RU1801
818,4
8
72
15
UWAGA! dla klientów Е100
PROMOCJA
DO
w Serbii
Od 1 lutego do 31 lipcaa 2015 na stacjach NISS
Gazprom i NIS Petrol w Serbii na klientów
w E100
czeka specjalna promoccja.
HU
50 L
• espresso z mlekiem
RS7
NIS Petrol
NIS Gazprom
RS48
RS3
POWYŻEJ
RS8
50 L
RS28
• espresso z mlekiem
• woda Jazak (0,5l)
POWYŻEJ
200 L
NIS Petrol
NIS Gazprom
• panini (włoska kanapka)
z indykiem
• espresso z mlekiem
• woda Jazak 0,5l
RS57
RS1
RS9
POWYŻEJ
200 L
• kanapka z kurczakiem
• espresso z mlekiem
• woda Jazak 0,5l
NIS Gazprom
RS39
panierowana
RS17
RS16
NIS Petrol
POWYŻEJ
L
450
• espresso z mlekiem
• napój energetyczny
z guaraną
NIS Gazprom
• rolada
POWYŻEJ
450 L
«Cordon Bleu» z indyka
• espresso z mlekiem
• napój energetyczny
z guaraną
NIS Petrol
16
RS51
RS56
ME
• pierś kurczaka
RS10
RS3 – NIS Petrol Adaševci
RS51 – NIS Petrol Gornji Milonovac 2
RS10 – NIS Petrol Lozovička Česma
RS7 – NIS Petrol Novi Sad 16
RS57 – NIS Petrol Sava Most
RS8 – NIS Petrol Stari Banovci
RS48 – NIS Petrol Vršac 1
RS1 – NIS Petrol Zmaj 2
RS28 – NIS Gazprom Dunav
RS16 – NIS Gazprom Fontana
RS9 – NIS Gazprom Mali Požarevac
RS17 – NIS Gazprom Nais
RS39 – NIS Gazprom Preljina 2
RS56 – NIS Gazprom Zlatibor
45.041370 19.263690
44.018075 20.463538
44.469373 21.038046
45.275817 19.921496
44.752164 19.706812
44.971418 20.233512
45.128403 21.288543
44.831042 20.369232
44.83863831 20.49834251
43.385611 21.807668
44.574215 20.649018
43.379881 21.809299
43.912997 20.408252
43.725543 19.706619
Nowe stacje w marcu
M20
E95
Великий
Новгород
Псков
RU2227
Тверь
M20
RU2296
E95
M9
P133
RU2222
RU2298
RU2295
Москва
RU2220
Чебоксары
RU2221
E22
M7
E101
RU2297
Уфа
RU2230
M5
RU2256 – „ОПТАН”, E30/M5 Penza – Kuźnieck,
690 km, obwodnica miasta Gorodiszcze, żółta
RU2257 – „ОПТАН”, E30/M5 Oktiabrskij – Ufa,
1454 km, wjazd do Ufy, pierwszy zakręt za
posterunkiem policji drogowej, biała, po prawej
RU2258 – GT Oil, Е105/М2 Moskwa – Sierpuchow, przy
wjeździe do Sierpuchowa, wieś Buturlino,
szaro-niebieska, po prawej
RU2259 – GT Oil, Е101/М3
RU2254 Moskwa – Naro-Fomińsk,
m. Naro-Fomińsk, ul. Moskiewska
Челябинск 40А,
szaro-niebieska
Уфа
RU2295 – «ТК Никойл», Naro-Fomińsk – Wierieja,
RU2253
35 km, Szosa Dorochowskiego,
miejsc. Wierieja,
RU2257
szaro-niebieska,RU2255
po lewej
RU2296 – «ТК Никойл», Е22/М9 Moskwa – Wielikije
Łuki, 122 km, miejsc. Berkino, szaro-niebieska
RU2297 – «ТК Никойл», Е101/М3 Moskwa – Kaługa,
wieś Bałabanowo, ul. 50-lat Oktiabria 17,
szaro-niebieska
RU2298 – «ТК Никойл», MKAD, m. Moskwa, ul. Poliany
12, szaro-niebieska
RU2260 – «ТНК», Е30/М5 Toliatti – Ufa, 1045 km,
miejsc. Krasnyj Jar, niebieska, po lewej
RU2220 – TATNEFT, Kokszajsk – Krasnogorski, 19 km,
biało-zielona, po prawej
RU2221 – TATNEFT, Joszkar Ola – Zielienodolsk,
92 km, biało-zielona, po prawej
RU2223 – «Сибирская Сырьевая Компания»,
Р380 Nowosybirsk – Barnaul, m. Barnaul, czerwonobiała, po lewej
RU2224 – «Сибирская Сырьевая Компания», А322
Barnaul – Rubcowsk, miejsc. Kałmanka, czerwono-biała
Тольятти
RU2256
E105
M2
Пенза
M5
RU2260
M5
RU2257
E30
M5
RU2255
M36
RU2253
Самара
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
Новосибирск
M52
RU2223
M7
M5
Челябинск
M7
RU2258
А101
RU2231
E30
RU2254
Казань
RU2259
M1
Смоленск
Нижний
Новгород
RU2232
Барнаул
M36
M52
А332
RU2224
RU2227 – «ТК», Е95/М20 Petersburg – Psków, 215 km,
miejsc. Ludoń, po lewej, pomarańczowa
RU2230 – «AMI», Е105/М2 Moskwa – Tuła, 121 km,
żółto-biała, po prawej
RU2231 – «АЗС», А130 Moskwa – Rosławl,173 km,
niebieska, po prawej
RU2232 – «АЗС», Krasnogorsk – Istra, miejsc.
Nachabino, ul. Liesoparkowa 2
RU2253 – SALAVAT, Е30/М5 Ufa – Czelabińsk, 1830 km,
miejsc. Timiriaziewski, biało-pomarańczowa, po prawej
RU2254 – «Куб», Е30/М5 Ufa – Czelabińsk, 1830 km,
miejsc. Timiriaziewski, biało-niebieska, po lewej
RU2255 – «Куб», Czebarkul – Plast, miejsc. Warłamowo,
biało-niebieska, po lewej
17
Rozszerzenie
sieci ulgowej
w obwodzie
tulskim
Москва
E105
RU2290
E115
Алексин RU2286
RU2292 RU2285
RU2282
Новомосковск
Щекино
Pod koniec marca ulgowa sieć w Rosji
została rozszerzona o dwanaście stacji.
Kilka stacji zlokalizowanych jest wzdłuż
tras, inne – w pobliżu miast. Na wszystkich
stacjach benzynowych jest sklep, toaleta,
przestronny parking.
RU2281 – Р95 Odojew – Pieriemyszl, m. Suworow,
ul. Czerepiecka 4b, żółta
RU2282 – Р143 m. Aleksin, ul. Droga Gorodzka 11А,
żółta
RU2284 – m. Nowomoskowsk, ul. Kujbyszewa 13А,
żółta
RU2285 – m. Nowomoskowsk, Szosa Komsomolska
2А, żółta
RU2286 – Е105/М2 Moskwa – Tuła, miejsc.
Oktiabrski, biało-zielona, po prawej
RU2284
E105
RU2281
RU2287
RU2288
RU2291
M4
M2
RU2287 – Е115/М4 Moskwa – Jeliec, 210 km, miejsc.
Dziediłowo, żółta, po lewej
RU2288 – Tuła – Szczokino, miejsc. Pierwomajski, ul.
Administratiwna 12А, żółta
RU2290 – Е105/М2 Moskwa – Tuła, 115 km, wieś
Michajłowo, żółta, po lewej
RU2291 – Е105/М2 Tuła – Orzeł, 242 km, miejsc.
Argoles, żółta, po prawej
RU2292 – Р140 Tuła - Uzłowaja, wieś Krzywołucze,
przed kurhanem Sławy, żółta, po lewej
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
«Белоруснефть»: + 2 stacje
Karta paliwowa E100 na Białorusi objęła
swoim zasięgiem kolejne dwie stacje
benzynowe. Oba kompleksy paliwowe
działają pod marką «Белоруснефть».
Zawsze wysokiej jakości paliwo, dobrze
rozwinięta infrastruktura i przyjazny
personel – wszystko to można znaleźć na
stacjach benzynowych tej marki.
BY298
Феликсово
BY298 – Е85/М6 Lida – Grodno, 173 km,
wieś Możejkowo, biało-zielona, po lewej
BY299 – Р99 Wołkowysk – Grodno,
miejsc. Oleszyce, biało-zielona, po lewej
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
18
P99
BY299
Олекшицы
Малая
Берестовица
P78
19
w Rosji
RU385
RU386
RU383
• RU228 – “Сургутнефтегаз”, A212, 5 km od Pskowa
• RU435 – “Сургутнефтегаз”, Е95/М20, Petersburg – Kijów, 332 km
• RU510 – “Сургутнефтегаз”, E95/M20, Petersburg – Newel, 333 km
• RU201 – “Сургутнефтегаз”, E22/М9, Moskwa – Ryga, 575 km
• RU287 – “М10”, Е22/М9, Moskwa – Ryga, 206 km
• RU282 – “М10”, Е105/M10, Moskwa – Petersburg, 160 km
• RU184 – “Славнефть”, М13, Briańsk – Homel, 164 km
• RU260 – “СТС”, A101, Moskwa – Bobrujsk, 333 km, wieś Krapiwna
• RU234 – “T-Oйл”, P133, Smolensk – Wielkie Luki, m. Wieliz, przy wjezdzie do miasta
• RU361 – “CTCA141”, Smolensk – Roslawl, w. Stodoliszcze
• RU428 – “CTCP133”, Smolensk – Wielkie Luki, m.Mihajlenki, 114 km
• RU451 – “Газпром”, Е50/М1, m. Nowoszachtińsk, ul. Charkowskaja 32
• RU547 – “ДОРИСС”, E22/М7, Moskwa – Czeboksary, 576 km, miejsc. Nikolskoje, przed zakrętem na Jadrin
• RU548 – “ДОРИСС” , E22/M7, Moskwa – Czeboksary, 625 km, wieś Kałajkasy
• RU570 – “ПТК”, E18/М10 S.Petersburg – Wyborg, 160 km, wyjazd z m. Wyborg
• RU580 – “Сибнефть74”, Е30/М5 Ufa – Czelabińsk, 1841 km, Witaminnyj
• RU582 – “Сибнефть74”, Е123/М36 Czelabińsk – Troick, 42 km, m. Jemanżelinsk
• RU584 – “Сибнефть74”, E30/M51 Czelabińsk – Kurhan, 40 km, m. Miaskoje
• RU596 – “Газпром” , Е101/M3 Żeleznogorsk – Trojebortnoje, 500 m od granicy z Ukrainą
• RU395 – “696 км”, М2, Moskwa – Charkow, Niechotejewka, 696 km
• RU448 – “Газпром”, M23, Rostów nad Donem – granica z Ukrainą, Taganrog, ul Marszałka Żukowa 4
• RU602 – “Сибнефть74”, Е30/М5, Czelabińsk – Jekaterynburg, 26 km, obwodnica Czelabińska
• RU255 – “Нефтика“, М3 Moskwa – Kijów, 482 km, Sewsk , przed posterunkiem GAI
• RU586 – “Петролит”, Е38/Р199 Kursk – Głuchow, miejsc. Nowoiwanowka, 10 km od granicy z Ukrainą
• RU573 – “Газпром”, А141 Smoleńsk - Witebsk, na wyjeździe z Rudni, 6-ty km obwodnicy
• RU575 – “Газпром”, А101 Moskwa – Rosławl – granica Białorusi, 420 km, skręt na Szumiaczy
Петрозаводск
ск
RU381
RU570
RU382
RU384
RU1027
RU1030
RU1024
RU1028
RU1029
RU1021
RU1026
RU1023
RU228
MAX
MAX
MAX
• RU505 – “Газпр
• RU194 – “Сургу
• RU195 – “Сургу
• RU200 – “Сургу
• RU877 – "Тенко
• RU878 – "Тенко
• RU920 – “Маги
• RU990 – “Pure F
• RU550 – «Сургу
• RU568 – «ДЭН P
• RU1000 – «Plus
• RU1018 – «Неф
• RU1065 – «Сиб
• RU1067 – «Сиб
• RU1221 – «АЗС»
• RU1264 – «Про
• RU1265 – «Про
• RU176 – «Сургу
• RU381 – «ВТК»,
• RU382 – «ВТК»,
• RU383 – «ВТК»,
• RU384 – «ВТК»,
• RU385 – «ВТК»,
• RU386 – «ВТК»,
• RU1500 – АЗС, Р
• RU1505 – ТEНК
Szczebekino-W
RU1909
RU550
RU435
RU176
RU510
RU200
RU282
RU1800
RU201
RU194
RU195
RU428
RU526
RU539
RU279
Нижний
Новгород
RU287
RU1000
RU234
Владимир
RU303
RU349
RU1819
RU295 RU153
RU275
RU573
RU312
RU280
RU154
RU325
RU313 RU349
RU294
RU1060
RU946
RU155
RU361
RU1801
RU260
RU575
RU1805
RU274
RU990
RU184
RU568
RU505
RU1018
RU1955
RU255
RU586
RU596
RU2252
RU1221
RU395
Stacje E100 Power – to unikalna oferta
na rynku kart paliwowych.
Po co przepłacać?
Oszczędzajcie na różnicy pomiędzy ceną
hurtową a detaliczną zaopatrując się
w paliwo na stacjach E100 Power.
20
RU1500
Алексеевка
RU1505
ром”, Е105/M2 Mceńsk – Orzeł, obwodnica Orła, ul. Posiełkowaja 21
утнефтегаз”, М9/E22 Moskwa - Ryga, 435 km, obwód Pskowski, miejsc. Kuńja
утнефтегаз”, М9/E22 Moskwa - Ryga, 617 km, Siebież, miejsc. Buraczki
утнефтегаз”, М9/E22 Moskwa - Ryga, 617km, Siebież, miejsc. Buraczki
о", Р320 Jelabuga, 126 km, miejsc. Ilinskoje
о", Р321 Iżewsk-Głazow, 36 km, 2 km do Jakszur-Bodi
истраль”, Е30/М5 Penza – Samara, 836 km, m. Novospasskie
Fuel”, E101/M3 Kaługa – Briańsk, 355 km, przy wjeździe do miasta Briańsk, Mały Polpino
утнефтегаз», E77/A212 Psków-Pieczory, m. Pieczory, 3 km od prz. granicznego «Kuniczyna Gora»
Petrol», М2/Е105 Tuła – Orzeł, 371 km obwodnicy miasta Orzeł
s», 22/М7 Moskwa – Władimir, 103 km, wyjazd z Pokrowa
фтика», Е101/М3 Briańsk – granica z Ukrainą, 518 km, miejsc. Trojebortnoje
бнефть74», E30/M5 Ufa – Jekaterynburg, obwodnica miasta Czelabińsk, m. Klucze
бнефть74», E30 / 51 M Kurhan – Czelabińsk, 5 km obwodnicy "Wostocznyj obchod", m. Vakhrushevo
», Alieksiejewka, ul. Zawodzka 2
отон», Е017/М7 Nabiereznyje Czelny – Mienzelinsk, 1130 km, m. Aleksandrowka
отон», Е017/М7 Nabiereznyje Czelny – Mienzelinsk, 1165 km, m. Bajsarowo
утнефтегаз», E95/М20 Petersburg – Kijów, 285 km, Psków
, А124 Wyborg - Zelenogorsk, wyjazd z Wyborgu
, Е18/М10 Biełoostrow - Wyborg, 722 km, wieś Ogonki
, А127 Wyborg - Nujamaa, miejsc. Brusniczne
, Е18/М10 Wyborg – granica z Finlandią, przed przejściem gr. Torfianowka
, Е18/М10 Wyborg – granica z Finlandią, przejście gr. Swietogorsk
, А124 Wyborg - Wozrożdzienie, wyjazd z Wyborgu
Р185 Belgorod - Pawłowsk, 166 km, wjazd do Alieksiejewki
К, obwód biełgorodzki, miejsc. Ustinka, na granicy z Ukrainą (przejście graniczne
Wołczańsk)
MAX
MAX
MAX
MAX
• RU566 – «ОПТАН», E30/М51 Czelabińsk - Kurhan, obwodnica Kurhanu (strona wewnętrzna), na
skrzyżowaniu z drogą Kurhan – Jekaterynburg, 11 km
• RU567 – «ОПТАН», E30/М51 Kurhan - Pietropawłowsk (Kazachstan), 350 km, w pobliżu miejsc. Liebiaże
• RU674 – «ОПТАН», Е30/M51 Czelabińsk - Kurhan, miejsc. Kajasan, przy wyjeździe z Czelabińska
• RU675 – «ОПТАН», Е30/M51 Czelabińsk - Kurhan, 207 km, miejsc. Jurgamysz
• RU676 – «ОПТАН», Р327 Kurhan – Zwierinogołowskoje (granica z Kazachstanem), przy zakręcie na miejsc.
Kietowo
• RU1389 – «ОПТАН», Е30/М51 Czelabińsk - Kurhan, m. Kurhan, prospekt Golikowa 24
• RU1800 – «Шельф», 575 km E22/М9 Moskwa – Riga, w. Idrica
• RU1021 – «TATNEFT», Е95/М20 Petersburg-Psków, 69 km, wieś Poddębie
• RU1023 – «TATNEFT», Е105/М10 Petersburg – Wielikij Nowogród, wieś Babino-2,
• RU1024 – «TATNEFT», Е105/М10 Petersburg – Wielikij Nowogród, wieś Babino-2
• RU1028 – «TATNEFT», Е20/М11 Kingisep-Narwa, 145 km, Iwanogród
• RU1797 – «Магистраль», obwód penzeński, Rejon Gorodiszczeński, М5, 675 km, miejsc. Russkij Iszym
• RU1805 – «Евро 5», М13 Briańsk - Homel, 179 km, szara, po prawej
• RU1955 – «Савала», Żerdewka, ul. Dorożnaja 7Е
• RU1942 – «Автоланч», E30/M51 Chelyabinsk – Kurgan, 126 km, m. Szumicha
• RU1026 – «TATNEFT», Е20/М11 Petersburg-Kingisep, wieś Gurlewo, biało-zielona, po prawej
• RU1027 – «TATNEFT», Е20/М11 Petersburg-Kingisep, wieś Tikopis, biało-zielona, po prawej
• RU1909 – «TATNEFT», Е95/М20 Petersburg - Psków 158 km, przy wyjeździe z Ługi, zielono-biała, po prawej
• RU1029 – «TATNEFT», Е20/М11 Petersburg-Kingisep, 42 km, wieś Kipeń, biało-zielona, po prawej
• RU1030 – «TATNEFT», Е20/М11 Petersburg-Kingisep, 31 km, wieś Łagolowo, biało-zielona, po lewej
• RU2045 – «12 Сиб-нефть», А295, Joszkar-Ola – Wołżsk 88 km + 600 m, miejsc. Małyje Paraty,
niebiesko-szara, po prawej
• RU2252 – «АЗС», obw. biełgorodzki, E105/M2 Moskwa – Charków, 634 km, osiedle Jakowlewo,
niebiesko-biała, po lewej stronie
Нижний
Н
йТ
Тагил
П
Пермь
RU878
Екатеринбург
RU877
Ижевск
RU548
RU547
Чебоксары
RU602
RU2045
Казань
Набережные
Челны
Шад
RU1264
RU584
RU1065
Елабуга
RU1265
RU1942
Шумиха
Челябинск
Уфа
RU580
RU1067
RU582
RU1797
Магнитогорск
Кос
Самара
Пенза
RU920
w Rosji
Legenda
RU274
RU589
Уральск
ьс
Sieć Power – siec stacji Е100 w Rosji, Białorusi, Polsce, Ukrainie,
Litwie, Luksemburgu, Austrii, Belgii i Hiszpanii, na których klienci
E100 otrzymują maksymalną zniżkę na paliwo *.
MAX
MAX
MAX
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 22 stacji na głównych
drogach w Rosji, Polsce i Litwie,
na których klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych.
MAX
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz formy płatności.
Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela regionalnego.
MAX
MAX
MAX
MAX
na trasie E30/M1 Moskwa – Brześć
• RU312 – “M10”, 452 km
• RU313 – “M10”, 452 km
• RU294 – “ASPEC”, 444 km
• RU526 – “Стиль”, 408 km
• RU539 – “E100”, 408 km
• RU349 – “Русснефть” (CTC), 397 km, wieś Olsza
• RU325 – “КАМП”, 365 km
Актобе
• RU295 – “ASPEC”,
338 km
• RU155 – “332 km”, 332 km
• RU303 – “Нефтика”, 331 km
• RU153 – “ASPEC”, 328 km
• RU154 – “ASPEC”, 320 km
• RU274 – “M10”, 192 km
• RU275 – “M10”, 192 km
• RU1060 – «ДИАЛ», 387 km, wieś Diwasy (za hangarem)
• RU279 – «222», 454 km, wieś Kurhan, po lewej
• RU280 – «222», 454 km, wieś Kurhan, po prawej
• RU946 – “Нефтика”, 386 km
• RU1801 – «TATNEFT», PARKoil, 444 km, w. Bielieji
• RU1819 – «СТС», 263 km
21
Атырау
Göteborg
København
Владимир
PL621
LT15
LT130
LT8
BY41
PL625
LT16
BY210
BY275
LT17
BY39
BY50
BY42
BY290
BY253 BY32
BY215
BY286
PL623
BY201 BY256
BY34 BY252
BY284
BY278
BY251
BY297
BY294
BY213
BY254 BY33
BY274
BY248
PL667
BY257
BY212
BY283
PL665
PL676
BY211
BY214
BY255
BY155
PL668
BY300
BY53
BY285
LT14
BY43
BY242
BY263
BY293
UA38
UA2
UA53
UA106
Алексеевка
UA25
UA3
UA52
UA7
UA9
UA22
UA51
UA21
w Polsce
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
• PL621 – «Baltic-Trade», Gdynia 81-212, ul. Hutnicza 35
• PL625 – DK29, 3 km od autostrady A2 Warszawa – Berlin, port Świecko
• PL667 – DK94, 57 km od przejścia granicznego z Niemcami
• PL668 – A18, 74 km od przejścia granicznego z Niemcami
• PL623 – Speed, А18, 1 km przed granicą z Niemcami, terminal Południe
• PL676 – Agromex, S8, ul. Swędzieniejewice 49, 98-161 Zapolice 1 km od znazdu
z S8 w kierunku Zduńskiej Woli, po lewej
• PL665 – E100, 10 km od stacji Świebodzin w kompleksie Las Vegas, po lewej
na Ukraine
• UA2 – “WOG”, E40/M06 Równe – Kijów, w. Branow
• UA3 – “WOG”, E40/M06 Równe – Kijów, Goszcza
• UA7 – “WOG”, E50/М06 Lwów – Czop, m. Sołonka
• UA9 – “WOG”, E50/М06 Lwów– Czop, Kliaczanowo
• UA21 – “WOG”, E95/M05 Kijów – Odessa, obwód mikołajewski, w. Kriwoje Oziero
• UA22 – “WOG”, Р16 Kirovograd – Kamenka, m. Kirovograd
• UA25 – “WOG”, E95/M01 Kijów – Homel (BY), m. Browary
• UA38 – “WOG”, Е373/М07 Kijów – Kowel, przy wjeździe do m. Kowel
• UA51 – “WOG”, Makiejewka, ul. Danilowa, 4А
• UA52 – “WOG”, E40/М06 Kijów – Czop
• UA53 – “WOG”, E40/М06 Kijów – Czop
• UA106 – “WOG”, E40/М06 Kijów – Czop
na Litwie
MAX
• LT8 – “Rvtransport”, E67/A5, Suwałki – Kowno, obok przejścia granicznego
• LT14 – “Rotada”, E67/A5, Suwałki – Kowno, 13 km od polskiej granicy
• LT15 – “Rotada”, E67/A5, Suwałki – Kowno, m. Mariampole
• LT16 – “Rotada”, E85/А1, Kowno– Wilno, wjazd do miasta
• LT17 – “Rotada”, E85/А1, Kowno– Wilno, wjazd do miasta
• LT130 – «VakOIL», E67/A5 Suwałki - Kaunas, 170 km, Kalwaria
w Austrii
• АТ9 – «Diesel24», Inntaler Logistik Park GmbH, Endach 33, Kufstein
w Hiszpanii
• ES8 – «Valcarce», N-II на 772 км, съезд 2 с дороги А-7, La Junquera
• ES25 – Staroil, Combustibles Plaza S.L., Autovia A-52 (Rias Baixas) Salida 132,
Erosa – A Gudina (Ourense)
• ES26 – Staroil, Staroil Tarjeta de Transporte S.L., Autovia 1 – Salida 385,
Poligono Industrial San Roman de San Milan, Arraia
22
• ES27 – Staroil, Plaza Energia S.L., Autovia A-3 Salida 270, Caudete de las
Fuentes (Valencia)
na Białorusi
• BY32 – «Газпромнефть», M1 Brześć – Moskwa, 435 kм
• BY33 – «Газпромнефть», M1 Brześć – Moskwa, 403 kм, w. Polewaja
• BY34 – «Газпромнефть», M4 Mińsk – Mohylew, 63 kм, m. Czerweń
• BY39 – «Газпромнефть», M11/E85 Słonim – Lida, przy wjeździe do miasta Lida
• BY41 – «Газпромнефть», Grodno, pr. Kleckowa, 2a
• BY42 – «Газпромнефть», M6, Grodno, ul. Bielusza, 60
• BY43 – «Газпромнефть», М10 Homel – Kobrin, m. Homel, szosa Reczicka, 135а
• BY50 – «Газпромнефть», Wilno – Lida, m. Lida, ul. Swierdlowa, 187a, przy wjeździe domiasta
• BY53 – «Газпромнефть», P21 Smoleńsk – Witebsk, przy wjeździe do miasta Witebsk
• BY155 – «Газпромнефть», Р99, miejsc. Mincziki, (obok granicy)
• BY201 – «Газпромнефть», М1/Е30 Brześć – Mińsk, 263 km, skrzyżowanie М1 i autostrady Р-11 (Mir – Nieswiż )
• BY215 – «Газпромнефть», Е28/М6 Mińsk – Grodno, 120 km, wieś Kenti
• BY242 – «Газпромнефть», Р82 Reczyca – Swietłogorsk, m. Reczyca, ul. Proletarskaja 11, przy wyjeździe z miasta
• BY251 – «Газпромнефть», Р6 Iwacewicze – Pińsk, przy wjeździe do Pińska, wieś Posenicze
• BY252 – «Газпромнефть», М4 Mińsk-Mohylew, Bieriezino
• BY253 – «Газпромнефть», М2 Mińsk – lotnisko Mińsk-2, gmina Kołodiszczańsk
• BY254 – «Газпромнефть», Obwodnica Mińska (МКАД), skrzyżowanie z ul. Kuprewicza, strona zewnętrzna
• BY255 – «Газпромнефть», М9 Obwodnica Mińska (МКАД), 20 km, gmina Sienick, strona zewnętrzna
• BY256 – «Газпромнефть», Р23 Mińsk – Słuck, przy wyjeździe z Mińska, ul. Kiżewatowa 48
• BY257 – «Газпромнефть», М9 Obwodnica Mińska (МКАД), 27 km, gmina Szczemyślińsk
• BY263 – «Газпромнефть», М10 Briańsk – Homel, przed skrętem na obwodnicę Homla
• BY210 – «TATNEFT», М3 Mińsk – Witebsk, 111 km, za wsią Babcy
• BY211 – «TATNEFT», E95/М8 Orsza – Witebsk, 117 km, wieś Osipowo
• BY212 – «TATNEFT», Е30/М1 Brześć – Mińsk, 250 km, rejon Baranowicki, naprzeciwko monumentu „Żubr"
• BY213 – «TATNEFT», Е95/M8 Orsza – Mogilew, 183 km, za miejsc. Antonowka
• BY214 – «TATNEFT», Е30/М1 Mińsk – Orsza, 548 km, miejsc. Zadrowie, na wjeździe do m. Orsza
• BY274 – «Беларусьнефть», Е30/М1 Baranowicze – Mińsk 213 km, wyjazd z m. Baranowicze
• BY275 – «Газпромнефть», obwód Grodzieński, rejon Woronowski, m. Bieniakonie
• BY278 – «TATNEFT», М10 Mozyr – Homel, zjazd z obwodnicy Homla na ul. Barykina, biało-zielona, po lewej
• BY248 – «TATNEFT», Е30/М1 Brześć - Mińsk, 49 km, wieś Pieski
• BY283 – «TATNEFT», М1/Е30 Brześć – Mińsk, 258 km, Miński obwód, Nieswieżskij rejon
• BY284 – «TATNEFT», P-12 Nieswiż – Kleck, 6 km drogi, Miński obwód, Nieswieżskij rejon
• BY286 – «TATNEFT», Brzeski obwód, m. Baranowicze, ul. Kirowa 79A
• BY290 – «ТРАЙПЛ», Е85/М6 Mińsk - Lida 92 km, wieś Rassoliszki, biało-czerwona, po prawej
• BY291 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 177 km, biało-czerwona, po prawej
• BY292 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 177 km, biało-czerwona, po lewej
• BY293 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 68 km, obwodnica Kobrina, biało-czerwona, po prawej
• BY294 – «ТРАЙПЛ», Е30/М1 Brześć - Baranowicze 68 km, obwodnica Kobrina, biało-czerwona, po lewej
• BY285 – «АЗС», Р45 Połock – granica z Litwą 151 km, wieś Szwakszty, biało-czerwona, po prawej
• BY297 – «Газпромнефть», Е30/М1 Brześć - Baranowicze, 11 km obwodnicy Brześcia, za rondem, biało-niebieska
• BY300 – «Газпромнефть», P20 Witebsk – Połock, 12 km, m. Kirovskaja, biało-niebieska, po lewej
w Luksemburgu
• LU10 – “GULF MARNACH”, E421/N7, 21, rue de Marbourg, L-9764 Marnach
w Belgii
• BE18 – «Romacfuels», N390, 1,5 km od E40/A18, Veurne city, Welvaartstraat str. 7
Paliwa wzbogacone Verva
na stacjach ORLEN
Paliwa Verva dostępne na stacjach ORLEN
cieszą się coraz większą popularnością wśród
użytkowników kart E100, a kierowcy szczególnie chętnie tankują Verva ON.
oszczędność paliwa i wydłużają okres
bezawaryjnej pracy pomp wtryskowych, co
ma wpływ na koszty związane z eksploatacją
floty.
Udoskonalone paliwa nowej generacji Verva
ON i Verva 98 zostały stworzone z myślą o
poprawie warunków pracy silnika w różnych,
nawet ekstremalnych warunkach i przy zmiennym obciążeniu. Zastosowanie odpowiednio
dobranych dodatków uszlachetniających,
pozwala zwiększyć osiągi silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa, co jest
bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia
kierowcy, ale także osób zarządzających flotą.
Verva ON to paliwo szczególnie polecane do
samochodów wyposażonych w nowoczesne
silniki diesla.
Olej napędowy Verva ON posiada
podwyższoną do 55 liczbę cetanową, co
ułatwia rozruch i obniża temperaturę pracy
silnika. Specjalne dodatki smarne zapewniają
Paliwa wzbogacone Verva produkowane są z
wyselekcjonowanych najwyższej jakości
frakcji z przerobu ropy naftowej w nowoczesnej rafinerii w Płocku.
Paliwa Verva gwarantują bardziej spontaniczną reakcję na każde dodanie gazu, znaczną
poprawę osiągów silnika, zwiększenie momentu obrotowego, obniżenie zużycia paliwa oraz
zmniejszenie ilości szkodliwych osadów w
silniku.
23
Bułgaria: z E100 ceny w sieci Gazprom taniej o 0,02 €
Rumunia: z E100 ceny w sieci Gazprom taniej o 0,02 €
niezależnie od taryfy lub ilości paliwa (od 01.04 do 30.04)
niezależnie od taryfy lub ilości paliwa (od 01.04 do 30.04)
-0,02
€
od ceny słupa
BG300
BG298
BG299
BG309
RO202
RO197 RO204
BG301
RO211
RO192
RO190
RO194
BG297
BG310
-0,02
€
od ceny słupa
RO193 RO200
RO199
RO201
BG305
BG291
RO198 RO205
BG292
RO189
BG311
BG295
RO195
BG306
RO196
BG286
BG296
VAT
BG286
BG291
BG292
BG295
BG296
BG297
BG298
BG299
BG300
BG301
BG305
BG306
BG309
BG310
BG311
RO191
VIGNETTE
42.139472, 24.725536
42.031033, 24.009236
42.090864, 25.211906
42.153536, 24.676997
41.968408, 23.096042
42.461653, 27.409189
43.106739, 27.831431
43.085425, 25.568014
44.001617, 22.875469
43.224281, 23.527981
42.206881, 24.733264
42.031322, 24.851347
42.993108, 22.845600
42.704517, 23.396022
41.933036, 25.901997
VAT
PALIWO
RO189
RO190
RO191
RO192
RO193
RO194
RO195
RO196
RO197
RO198
RO199
RO200
RO201
RO202
RO203
RO204
RO205
RO211
GAZPROM, E00/375, Plovdiv, Peshtersko shose
GAZPROM, E00/I-84, Velingrad, exit of city towards Sofia (Varvara, Pazardzhik)
GAZPROM, E00/I-667, Parvomay, entrance in city from main road to Haskovo
GAZPROM, E00/I-8, Plovdiv, ring road, roundabout (after METRO)
GAZPROM, E79/I-1, Е79 Main road E79 exit to Kulata
GAZPROM, E00/I-79, Meden Rudnik district, Zahari Stoyanov str., main road to Sredec
GAZPROM, E87/I-9, Centralna Str., Main road Varna - Burgas
GAZPROM, E772/I-4, Ledenik,Enter in the city, from main road Sofia - Varna
GAZPROM, E00/I-1, Panonia Blvd.66
GAZPROM, E00/I-1, Ilinden Blvd. 22, exit of city towards Montana
GAZPROM, E00/I-64, Karlovsko shose 38, exit to HW Trakya
GAZPROM, E00/I-86, main road Plovdiv-Asenovgrad, Bulgaria Blvd. 189, 3 km. before enter in the city
GAZPROM, E80/I-8, Trap(Dragoman) GKPP Kalotina, enter in Bulgaria from Serbia
GAZPROM, E80/I-6, v. Dolni Bogrov, exit to Hemus HW
GAZPROM, E85/I-8, "Zad khana" exit to old road to Plovdiv Е-80
VIGNETTE
45.7025, 24.247222
46.180449, 21.34233
45.788826, 24.175516
45.909765, 23.735588
47.100833, 21.844722
46.129167, 21.316389
44.608153, 25.451921
44.607287, 25.454881
46.20087, 21.291855
45.785207, 21.218736
45.813596, 21.261973
47.111667, 21.895
44.872062, 26.68753
47.043848, 21.901965
44.397277, 25.980606
46.210412, 21.352062
45.764621, 21.232789
46.798633, 23.610555
PALIWO
Gazprom, Intersectia DN1 cu DN7, Com Selimbar, Sat Vestem
Gazprom, Calea Radnei nr. 116, Arad
Gazprom, Stefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
Gazprom, DN 1 km 349+930, Miercurea Sibiului Sibiu
Gazprom, Municipiul Oradea, Strada Borsului 53C, jud. Bihor
Gazprom, DN 69, km 46+100, Arad
Gazprom, Bucharest-Pitesti Highway, km 59
Gazprom, Bucharest-Pitesti Highway, km 59
Gazprom, Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 207, jud. Arad
Gazprom, Calea Aradului, nr. 56A, Timsora
Gazprom, Comuna Dumbrăvița, DN 69 km 6 +885, Județ Timiș
Gazprom, Municipiul Oradea, Strada Suișului, nr. 10, jud. Bihor
Gazprom, DN2, KM 74+866 Dreapta, Jud. Buzau
Gazprom, Calea Aradului nr. 85
Gazprom, Com. Clinceni, Sos. De Centura km 51+270
Gazprom, Intersectie DN7 cu DN79
Gazprom, Bulevardul Antenei 2A
Gazprom, Bd Muncii 1-15, orasul Cluj-Napoca, jud Cluj
W sprawie współpracy prosimy o kontakt z E100:
+48 22 441 98 00 • +48 501 581 721 • +48 536 513 079 • Gorąca Linia: +48 669 300 100
[email protected] • e100.eu
W sprawie współpracy prosimy o kontakt z E100:
+48 22 441 98 00 • +48 501 581 721 • +48 536 513 079 • Gorąca Linia: +48 669 300 100
[email protected] • e100.eu
Bułgaria, Rumunia, Gruzia - TANIEJ o 2 eurocenty (od 01.04 do 30.04)
Gruzja: z E100 ceny w sieci Gulf taniej o 2%
niezależnie od taryfy lub ilości paliwa (od 01.04 do 30.04)
-2%
od ceny słupa
GE4
GE6
GE5
GE3
E100 poleca PALIWO na stacjach POWER MAX
Zniżki do
GE7
od Spot PKN
pl621
GE8
GE9
GE11
GE2
GE1
GE10
pl625
PLS13
PLS12
PLS14
PLW12
pl665
VAT
GE1
GE2
GE3
GE4
GE5
GE6
GE7
GE8
GE9
GE10
GE11
24
41.585778,41.593266
41.712877,41.732928
42.007694, 41.780458
42.158460,41.684524
42.189648,41.708076
41.989960,43.613833
41.902174,44.721048
41.593644,42.824105
42.038057, 43.809640
41.818248,44.770755
41.459326,44.807987
VIGNETTE
PALIWO
Gulf, Е70, Batumi - Ardeszen, przy wyjeździe z Batumi, miejsc. Avgia, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е70, Kobuleti – Batumi, przy wyjeździe z miejsc. Chaisubani, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е70, Poti-Batumi, przy wjeździe do miejsc. Ureki, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е60, Senaki – Poti, m. Poti, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е60, Senaki – Poti, przy wjeździe do Poti, przed mostem, biało-niebieska, po lewej
Gulf, Е60, Gori – Chaszuri, przy wjeździe do m. Khashuri, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е117, Tbilisi - Władykaukaz, przed miejsc. Natakhtari, biało-niebieska, po lewej
Gulf, Е961, Achalciche – granica z Turcją, 5 km od przejścia granicznego, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е60, Gori – Chaszuri, przy wyjeździe z miejsc. Agara, biało-niebieska, po prawej
Gulf, Е60, Tbilisi-Mccheta, przy wyjeździe z Tbilisi, biało-niebieska, po lewej
Gulf, Е117, Tbilisi – granica z Armenią, wyjazd z m. Marneuli, biało-niebieska, po prawej
W sprawie współpracy prosimy o kontakt z E100:
+48 22 441 98 00 • +48 501 581 721 • +48 536 513 079 • Gorąca Linia: +48 669 300 100
[email protected] • e100.eu
PL676
pl668
pl667
PLS11
PL567
pl668
W sprawie współpracy prosimy o kontakt z E100:
+48 22 441 98 00 • +48 501 581 721 • +48 536 513 079 • Gorąca Linia: +48 669 300 100
[email protected] • e100.eu
Od kwietnia sieć Е100 obejmuje swoim
zasięgiem 29 państw. Teraz klienci
naszej firmy mogą korzystać z karty
Е100 również w Bośni i Hercegowinie.
Kraj ten nie tylko posiada dostęp do
Morza Adriatyckiego, ale także graniczy z
Chorwacją, Serbią i Czarnogórą.
Wszystkie stacje należą do niezawodnej
marki – NIS Gazprom. Każda stacja tej
marki oferuje wysokiej jakości paliwo,
oleje i szeroki asortyment produktów.
Ponadto na stacjach znajduje się sklep,
restauracja i kawiarnia. Klienci mogą
skorzystać z usług dodatkowych, w tym z
bezprzewodowego Internetu i myjni.
OTWA
RCIE M
IESIĄC
A
Bośnia
i Hercegowina
teraz z Е100
NOWY KRAJ
BA15
BA7
Prijedor
Banja Luka
Bihać
BA14
BA2
BA4
BA8
Doboj
BA1
BA5
BA9
BA25
BA17
BA1 – Krajiških brigada 3, 78000, Banja Luka
BA2 – Irfana Ljubijankića, 77000, Bihać
BA4 – Stefana Decanskog 119, 76300, Bijeljina
BA5 – Banjalučka bb, 76000, Brčko
BA7 – Mala Lisa bb, 77220, Cazin
BA8 – Magistralni put bb, 74000, Doboj
BA9 – Branilaca Kule grada bb, 75320, Gračanica
BA11 – Magistralni put m-17, Zalik, 88000, Mostar
BA14 – Prvog maja 63, 79000, Prijedor
BA15 – Njegoševa 14, 76230, Šamac
BA16 – Alipašina bb, 71000, Sarajevo
BA17 – Safeta Zajke 139, 71000, Sarajevo
BA19 – Bulevar Meše Selimovića bb, 71000, Sarajevo
BA21 – Klanac bb, 88220, Široki Brijeg
BA25 – Vjekoslava Tunjića bb, 75000, Tuzla
BA11
Sovići
BA19
Bijeljina
Tuzla
BA16
Sarajevo
E36
Mostar
BA21
25
DK59
DANIA:
Hirtshals
Frederikshavn
E39
DK57
pięć ulgowych
stacji
Do sieci Е100 w Danii dołączyło pięć ulgowych kompleksów
paliwowych marki BestOil. Stacje zlokalizowane są w pobliżu
granicy (DK56 i DK80) oraz głównych portów krajowych (DK57,
DK58, DK59).
Każda stacja wyposażona jest w nowoczesne dystrybutory
paliwa i wygodne podjazdy. Ponadto na wszystkich stacjach
dostępny jest sklep, bar, toalety i całodobowy parking dla
samochodów ciężarowych.
DK56 – Best Oil, between E45 and E20, Vestermarksvej 11, 6600,
Vejen
DK57 – Best Oil, E45, 1 km from the port, Nordvej 6, 9900,
Frederikshavn
DK58 – Best Oil, 1 km from the port, Kongeleddet 52, 4970, Rødby
DK59 – Best Oil, 1 km from the port, Dalsagervej 3, 9850, Hirtshals
DK80 – Best Oil, E45, Hermesvej 2, 6330, Padborg
E45
wszystkie stacje są automatyczne
E45
E45
Dania
DK56
E20
E20
Vejen
E20
E45
DK80
DK58
Padborg
E47
Rødby
Szczegółowe informacje na stronie www.e100.eu
ZNIŻKI
na dwóch drogach
we Włoszech
Użytkownicy dokonujący opłat za przejazd drogami we
Włoszech do 31 maja 2015 objęci są specjalną promocją.
Podczas płatności za przejazd jedną z dróg A35 (Brebemi) i A58
(Arco Tangenziale Esterna) klienci Е100 otrzymają zniżkę do 15%.
Aby skorzystać z promocji należy wypełnić wniosek w języku
włoskim i przesłać go do swojego opiekuna regionalnego.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną oraz
podstemplowany.
E64
Pozzuolo
Martesana
Liscate
A58
26
Treviglio
Chiari Est
Chiari
A35
Brescia
A35
SP19
Milano
SP14
E64
Antegnate
Obszar obowiązywania zniżki:
– Chiari est / Liscate i / lub odwrotnie;
– Chiari est / Pozzuolo Martesana
i / lub odwrotnie.
A21
Rozszerzenie sieci Е100
w Niemczech
15 stacji paliw w Niemczech dołączyło do
sieci Е100. Wszystkie nowe stacje należą
do marki Greenline – firmy specjalizującej
się w sprzedaży wysokiej klasy paliwa
ekologicznego. Każda stacja posiada
dobrze rozwiniętą infrastrukturę.
Pritzwalk
DE905
DE908
DE910
DE903
DE901
E30
E30
Braunschweig
DE904
DE914
Magdeburg
DE902
Wernigerode
DE909
Göttingen Nordhausen
Berlin
E30
DE907
DE911
E36
DE900
DE912
Cottbus
E36
DE913
DE906
DE900 – Magdeburger Straße 161, 39218 Schönebeck
DE908 – Gewerbestraße 2b, 15366, Hoppegarten
DE901 – Mausesteig 2, 39326, Meitzendorf
DE909 – Gustav-Ricker-Straße 1, 39120, Magdeburg
DE902 – Appendorfer Weg 1, 39171, Osterweddingen
DE903 – Tuchmacher Weg 16, 39288, Burg
DE904 – Martin-H.-Klaproth-Straße 26, 38855, Wernigerode
DE905 – Feldmarkt 1, 16928, Falkenhagen
DE910 – Hansestraße 84, 38112, Braunschweig
DE911 – Am Birkengrund 12, 14974, Ludwigsfelde
DE912 – Am Stadtring 3, 3042, Cottbus
DE906 – Heringer Weg 18, 99734, Nordhausen
DE913 – Claude-Breda-Straße, 6406, Bernburg
DE907 – Industriepark Straße A 1, 39245, Gommern
DE914 – Herbert-Quandt-Straße 28, 37085, Göttingen
27
MOL w Rumunii:
+ 36 stacji
Sieć Е100 w Europie rozrosła się o 30 kompleksów paliwowych.
Na każdej stacji marki MOL znajduje się bar, toaleta i parking.
Przedstawicielstwo MOL w Rumunii działa w kraju od 1994 roku.
Firma jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm
paliwowych na rumuńskim rynku. Obecnie liczba stacji tej marki
w tym kraju przekracza 200.
SSînmartin
Arad
R
Rupea
Timişoara
Reşiţa
Petroşanii
BBuzău
TTârgu
â Jiu
Piteşti
Craiovaa
RO212 – Str. Augustin Bena, Nr. 92, Sebes
RO213 – DN 7, Km. 534 + 310, Vladimirescu, Arad
RO214 – B-dul Nicolae Balcescu, Nr. 206, Pitesti
RO215 – str Nicolae Balcescu, Nr. 85, Pitesti
RO216 – Bd. Republicii, Nr. 220, Pitesti
RO217 – DN1 (E60) Km. 640+500, Bors
RO218 – Str. Mestesugarilor, Nr. 32A, Oradea
RO219 – Str. Pe Hill 1; DN13, Rupea
RO220 – alea Vacaresti, Nr. 132 – 134, Bucuresti
RO221 – str Nicolae Caramfil, Nr. 76 – 80, Bucuresti
RO222 – str Barbu Vacarescu, Nr. 164 B, Bucuresti
RO223 – B-dul Decebal, Nr. 23, Bucuresti
RO224 – B-dul Iuliu Maniu, Nr 10, Sector 6, Bucuresti
RO225 – Sos. Virtutii, nr. 22A, Sector 6, Bucuresti
RO226 – str Progresului, Nr. 154, Sector 5, Bucuresti
RO227 – Soseaua Colentina, Nr. 258 - 260, Sector 2, Bucuresti
RO228 – B-dul Iuliu Maniu, Nr. 194, Sector 6, Bucuresti
RO229 – Calea 13 Septembrie, nr. 193-197, Sector 5, Bucuresti
28
BBucureşti
Constanţaa
RO230 – B-dul Ion Mihalache, Nr. 176, Sector 1, Bucuresti
RO231 – Soseaua Oltenitei, Nr. 83 A, Sector 4, Bucuresti
RO232 – DN 2, KM. 116+300, Comuna Maracineni, Maracineni
RO233 – B-dul Timisoarei, Nr. 1A, Resita
RO234 – B-dul Tomis, Nr. 310D, Constanta
RO235 – Str. Dezrobirii, Nr. 82B, Constanta
RO236 – Sos. I.C. Bratianu, Nr. 50C70, Constanta
RO237 – Autostrada Bucuresti-Pitesti, Km.49+280, stanga, Corbii Mari
RO238 – str Al.I.Cuza, Nr. 100, Targoviste
RO239 – str Decebal, Nr. 17, Craiova
RO240 – Adunatii Copaceni Adunatii, Copaceni
RO241 – str Ecaterina Teodoroiu, Nr. 88, Targu Jiu
RO242 – Intersectia Str. Avram Iancu - Str.Mihai Viteazu - Str.1848, Hunedoara
RO243 – Str. Aviatorilor FN, Petrosani
RO244 – Drumul National 1 Bucuresti - Ploiesti, кm 16, Otopeni
RO245 – Floresti
RO246 – Str. Strandului, Nr. 42, Ploiesti
RO247 – str Liviu Rebreanu, Timisoara
Zgodnie z rozporządzeniem rządu w Czechach od 1 stycznia
2015 roku obowiązują zniżki na przejazd drogami. Wynoszą
one od 5% dо 13% i zależą bezpośrednio od rocznej sumy
opłat za przejazd.
Aby otrzymać zniżkę należy wypełnić
elektroniczny wniosek
(na stronie www.mytocz.cz), wydrukować,
podpisać, a następnie załączyć kopie
dowodów rejestracyjnych każdego pojazdu
i wysłać na następujący adres:
Road and Motorway Directorate
of the Czech Republic
Department of the Electronic
Toll Collection Operator of the Road
and Motorway Directorate
of the Czech Republic
Zelený pruh 95/97
140 Prague 4
• W celu skrócenia czasu rejestracji należy zwrócić
uwagę na prawidłowość i kompletność wpisanych
danych.
• Dokumenty wydrukowane na kilku stronach
powinny być złączone razem.
• Jeżeli suma opłat za przejazd za miniony rok
równa się lub przewyższa kwotę roczną na adres
e-mail użytkownika przyjdzie informacja z prośbą
o wysłanie wniosku o wypłatę rocznej zniżki oraz
prośba o wskazanie numeru bankowego do
przelania środków.
• Po otrzymaniu wniosku o wypłatę zniżki, w
ciągu 4 miesięcy pieniądze zostaną zwrócone na
wskazany rachunek bankowy.
PŁACĄC ZA
DROGI W
CZECHACH
KORZYSTAJ ZE
ZNIŻEK
Opłata za drogi ≥75 000 CZK = 5 %
Opłata za drogi ≥110 000 CZK = 8 %
Opłata za drogi ≥190 000 CZK = 11 %
Opłata za drogi ≥300 000 CZK = 13 %
29
HISTORIA
RENAULT
117 LAT NA ŚWIATOWYM
RYNKU PRODUKCJI
SAMOCHODÓW
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wiele znanych
europejskich firm samochodowych obchodziło swoje
jubileusze. Wśród nich znajduje się francuska firma Renault.
Z HISTORII FIRMY
1899 – Bracia Louis, Marcel i Fernand zakładają firmę Société Renault
Frères. W 1955 roku Renault łączy się z Latil i SOMIA. Nowa firma
otrzymuje nazwę Saviem-LRS. W 1978 roku dochodzi do kolejnego
połączenia firmy Renault z Berliet i Saviem oraz przyjęcia nazwy
Renault V.I. W 2001 firma wchodzi w skład Volvo Group i występuje
pod nazwą Renault Trucks.
W 1998 roku obchodziła ona swoje
100-lecie istnienia. Jej historia zaczęła
się w 1898 roku, gdy młody Francuz
Louis Renault i jego brat zdecydowali
się założyć firmę samochodową.
Na początku bracia postanowili
produkować samochody osobowe, ale
ich produkcja była bardzo kosztowna.
Aby się utrzymać na rynku i jakoś
pokryć straty firma życzyła sobie za
auta duże pieniądze, ale na takie
drogie zabawki mogli sobie pozwolić
tylko bogacze, którzy wcale nie
spieszyli się z zawierzaniem swojego
życia nowoczesnym technologiom.
Biorąc pod uwagę ograniczenia tego
rynku zarząd Renault postanawia
przestawić się na produkcję taksówek
oraz ciężarówek.
Wtedy na pomoc Renault przyszła
założona trzy lata wcześniej (przypis
30
autora – w 1895 roku) firma Berliet,
posiadająca już doświadczenie w
produkcji samochodów ciężarowych.
Właśnie z jej pomocą w 1906 roku
ujrzały światło dzienne pierwsze
ciężarówki i autobusy Renault.
W 1909 roku pojawił się
samochód o ładowności 5 ton z
łańcuchowym napędem rozrządu,
z którego wkrótce zrezygnowano.
Najpopularniejsza w tym czasie
była mini ciężarówka do przewozu
poczty i towarów drobnicowych
z dwucylindrowym silnikiem o
pojemności 1060 cm³.
W 1910 roku Renault produkuje
ciężarówkę z 4-cylindrowym
silnikiem benzynowym i ładownością
3 ton. Charakterystyczny wygląd
maski wraz z chłodnicą umieszczoną
pomiędzy silnikiem, a siedzeniem
kierowcy stają się główną cechą i
wizytówką Renault na długie lata.
W 1911 roku uruchomiono fabrykę
samochodów ciężarowych i liczba
pracowników firmy zwiększyła się do
4 tysięcy osób. Istotnym czynnikiem
dla rozwoju produkcji ciężarówek były
przygotowania do wojny.
W 1914 roku pojawił się
najpopularniejszy 3-tonowy
samochód «ЕР» z 4-cylindrowym
3,5-litrowym silnikiem
wykorzystywany na froncie do
transportu. Podczas pierwszej
wojny światowej produkcja Renault
była całkowicie podporządkowana
technice wojennej na potrzeby armii
francuskiej. Fabryki wyprodukowały z
przeznaczeniem na front ponad
9000 samochodów.
W 1916 roku do 3-tonowego modelu
«ЕР» doszedł 3,5-tonowy model «GZ»
(30 – 35 koni mechanicznych). Dо
1925 roku wyprodukowano
20 tysięcy takich ciężarówek. Seryjne
ciężarówki Renault z tych lat były
proste i słynęły z trwałości oraz
stosunkowo niewysokiej ceny.
Po wojnie firma staje się jednym
z największych prywatnych
producentów we Francji i kontynuuje
udoskonalanie oraz rozszerzanie
gamy oferowanych przez siebie aut.
Tak więc w 1923 roku pojawia się
pierwszy ciągnik siodłowy, a wkrótce
potem ciężarówka z hamulcami i
napędem na wszystkie koła. Ciężkie
powojenne lata 20-te Renault
pokonuje produkując lekkie, trwałe
i niedrogie samochody ciężarowe o
prostej konstrukcji. Na bazie
31
CIEKAWOSTKA
W 1923 roku przed wszystkimi ciężarówkami pojawiło się poważne
wyzwanie. Zarządca kolei państwowych we Francji Raul Dutri
postanowił odebrać pozycję samochodom ciężarowym i uzyskać
przewagę kolei nad transportem drogowym. Pragnął on zbudować
w Afryce kolej transsaharyjską. Ryzykując utratę wszystkiego Renault
Berliet podjęło wyzwanie. Co prawda dopiero po 10 latach udało
się udowodnić przewagę pojazdów 4-kołowych nad pociągami.
W 1932 roku ciężarówki Berliet wyposażone w pierwsze na świecie
silniki diesla własnej produkcji przewiozły towar przez Saharę trzy razy
szybciej od pociągu, w dodatku „door to door” i 2 razy taniej. Kolej
poniosła niekwestionowaną porażkę.
3-tonowego GZ produkowane są
różne warianty pojazdów z różnymi
naczepami i nadwoziami.
3,5 – 6,0 ton z 6-cylindrowym silnikiem
603 o pojemności 4,08 litra i mocy
75 koni mechanicznych.
503 koni mechanicznych, z
18-stopniową skrzynią biegów i
maksymalną ładownością 44 ton.
W 1932 roku pojawia się pierwsza
ciężarówka YFDB o ładowności
3,5 tony z 4-cylindrowym silnikiem
o modelu 505 własnej konstrukcji
o mocy 90 koni mechanicznych z
bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Natomiast do szybkiej dostawy
dużych partii ładunków na dalekie
odległości słuzyła pojemna
ciężarówka – model «ZYAB».
W 1951 roku wystartowała produkcja
samochodów o ładowności 5 – 8,5 tony
z siodłowymi naczepami
burtowymi 4x2/4x4 oraz rzędowymi
horyzontalnymi 6-cylindrowymi
silnikami umieszczonymi pod ramą,
bezpośrednio za kabiną i przednim
drążkiem skrętnym. Ciężarówki te
przybrały charakterystyczny wygląd z
podwyższoną platformą ładunkową i
kabiną nie posiadającą tradycyjnych
wywietrzników z rozmieszczonymi po
skosie czterema światłami.
Co ciekawe, był to pierwszy samochód
ciężarowy z płaską podłogą w kabinie,
bez tunelu na silnik, co znacznie
zwiększało powierzchnię i poprawiało
komfort poruszania się kierowcy w
kabinie. Nic dziwnego, że od razu
po pojawieniu się Renault Magnum
w 1991 roku otrzymało ono tytuł
„Ciężarówki roku”. Do końca XX wieku
model poddawany był wielokrotnym
modernizacjom. Na początku ХХI wieku
pojawiła się wersja E-Tech wyposażona
w silniki diesla o mocy 401– 472 koni
mechanicznych z bezpośrednim
wtryskiem i elektronicznym cyfrowym
układem sterowania silnikiem. Właśnie
ten model pozostawał niezmiennym
liderem programu produkcyjnego
Renault dо 2013 roku, gdy zastąpiły go
zmodernizowane ciężarówki
R/Evolution.
W roku 1940 zarządzanie
fabrykami Renault przeszło w ręce
niemieckich okupantów, ale praca
w przedsiębiorstwie nie ustawała.
W latach 1942 – 43 fabryka Renault
została w połowie zburzona, a po
wyzwoleniu Paryża Louis Renault
został aresztowany i oskarżony o
kolaborację z Niemcami i osadzony
w więzieniu. W październiku
1944 roku Louis Renault został
znaleziony martwy w swojej celi.
Podczas drugiej wojny światowej
produkowana była nowa seria
samochodów AH (AHN, AHR, AHS) –
z kabiną bez maski, o ładowności
32
Początek lat 50-tych to nowy okres
w historii firmy Renault. W wyniku
połączeń, przeobrażeń i modernizacji
gamy modeli, które trwały do końca lat
70-tych francuska firma przeobraziła
się w jeden z największych światowych
koncernów produkujących auta.
W 1990 roku pojawia się nowy
przedstawiciel produktów AE – Renault
Magnum. Ta ciężarówka przeznaczona
do realizacji przewozów na dalekie
odległości wyposażona była w
16,4-litrowy silnik V8 o mocy
Na podstawie materiałów bibliotekar.ru, av.by
oraz innych zasobów internetowych
Kontynuacja w następnym numerze
«NewsE100»
ТОP 30
POLSKICH
STACJI
Szanowni klienci, przedstawiamy Państwu TOP 30 polskich stacji paliw w sieci E100. Stacje te zostały wybrane
jako najbardziej atrakcyjne cenowo. Wszystkie stacje są zlokalizowane przy głównych drogach w kraju.
Większość z nich, poza dobrą ceną, oferuje wszystkie niezbędne dla transportu międzynarodowego usługi:
sklep, bar, parking, wc, prysznic. E100 poleca te stacje – jako niezawodnych partnerów swojej sieci.
Słupsk
Gdańsk
4.46
20
11
Tczew
Człuchów
PL62
25
E65
4.52
4.41
22
Gorzów
pl665
Wielkopolski
pl625
4.60 Skwierzyna PL128
Kostrzyń
24
PL30
PL52
PL602
92
4.53
Włocławek
4.54
4.44 4.54
32
4.34
PoznańE261
E30
PL560
12
94
E40
Lubin
Legnica
4.58
E261
Wieruszów
E67
92
4.41
Łódź
PL676
E40
46
Opole
50
Grójec
Tomaszów E77
PL122
Mazowiecki
72
E75
74
A1
42
45
4.57
PL584
63
Zwoleń
4.56
Lublin
74
Sandomierz
Chmielnik
E40
CH
Cieszyn
A4
28
BielskoBiała
Kraków
74
Zamość
E372
77
78
Stalowa
E371
Wola
79
19
73
44
Chełm
19
Kielce
E77
Katowice
E372
79
42
Miechów
Kłodzka
19
Radom
73
4.50
11
94
4.59
Łuków
E371
Częstochowa
46
PL126
78
A4
E30
Biała
Podlaska
PL586
48
Piotrków
Trybunalski12PL605
E67
4.57
PL92
E30
4.57
Bełchatów
E75
Jalenia
pl667
Góra
4.41
Wałbrzych
33
Sochaczew
42
35
Warszawa 50 4.42
63
PL608
Siedlce
E372
11
A4
34
62
12
Trzebnica 25
PL618
62
72
14
4.60
19
PL82
Kutno
15
Wrocław
36
E65
PL669
25
Kalisz
4.41
Rawicz
Zgorzelec
Konin
Ostrów
63
Mazowiecka
60
A1
12
E36
A4
PL586
4.56
pl668
PL623
92
4.59
11
BY
E67
50
4.34 Płock
E75
25
PL83
E261
Zielona
Góra pl668
D
4.51
PL136
62
61 Ostrołęka
PL149
Ciechanów
60
11
E30
E65
E77
10
Białystok
4.58
57
25
4.34
4.57
PL135
15
19
65
Łomża 64
15
23
61
Szczytno
Ostróda
63
91
Wyrzysk
Bydgoszcz
10
Piła
Toruń
PL61
E261
Kalisz
Pomorski
Olsztyn
Świecie
Wałcz
10
31
16
11
20
16
E77
55
E28
PL144
A1
22
16
Augustów
Mrągowo
91
4.52
4.41
65
57
51
Malbork
Szczecin
Suwałki
Elbląg
22
E28
LT
Bartoszyce
E28
21
Koszalin
PL568
RU
pl621
4.43
Gdynia
E28
Rzeszów
79
Tarnów
87
RabkaZdrój Nowy
Sącz
A4
E40
Pilzno
28
77
Jasło
Krosno
E371
UA
Przemyśl
28
SK
Cena w PLN na dzień 23.03.2015 w maksymalnej taryfie
33
Z kartą E100 po Europie
Е100 poleca w Europie
Bośnia i Hercegowina BA15
Belgia BE64
CENA MARCA*
CENA MARCA*
BA15
BE64
Kierunek: Bośnia
Kierunek: port
Verne, Nieuwpoort oraz Ostende
w Belgii, przez
miasto Antwerpen
1,028 €/l
E70
Babina Greda
A3
E73
Stacja całodobowa
zlokalizowana na
drodze E73/M17 przy
wjeździe do kraju, 2 km
od granicy z Chorwacją.
HR
R464
Prud
Šamac
R464
E73
BA15
R464
E73
Tišina
1,011 €/l
BA
R464
A27
E19
Na stacji znajduje się
sklep, bar, parking,
free wi-fi.
NL
Stacja Automatyczna
znajduje się na autostradzie E19/A1, przy
granicy Belgii i
Holandii – miasto Meer.
BE64
Meer
R462a
E19
BE
BA15 – Gazprom, Njegoševa 14, 76230, Šamac
BE64 - G&V, E19/A1, Londenstraat3, 2331, Meer
Dania DK80
Niemcy DE910
GPS 45.054166 18.477092
GPS 51.481703 4.728570
CENA MARCA*
CENA MARCA*
1,040 €/l
DK80
Padborg
E45
Kierunek: Dania
Samoobsługowa stacja
zlokalizowana przy
wjeździe do kraju na
Niehuus drodze E45, w mieście
Padborg, 5 km od
granicy niemieckiej.
DE910
E30
2
E30
DE
Na stacji dostępny jest
płyn AdBlue.
DE
E45
DE
Kierunek:
Holandia
(jadąc drogą
E30/A2)
391
E30
DE910
Magdeburg
Kolding
DK80
DK
0,939 €/l
Hannover
E45
Stacja jest czynna 24/7.
Jest dostępny AdBlue.
Brecht
391
214
Braunschweig
Całodobowa stacja
zlokalizowana przy
zjeździe z autostrady
E30, w mieście
Braunschweig.
Na stacji jest sklep oraz
AdBlue.
392
DK80 – Best Oil, E45 Hermesvej, 26330, Padborg
DE910 – Greenline, Hansestraße 84, 38112, Braunschweig
GPS 54.832234 9.337849
GPS 52.309610 10.506438
34
*cena NETTO
Е100 informuje
Mandaty i szczegóły
dot. ruchu drogowego w Luksemburgu
Dobre jakościowo i niedrogie paliwo oraz lokalizacja Luksemburga w samym środku Europy czynią kraj
atrakcyjnym dla kierowców. Jednakże wjeżdżając do kraju należy pamiętać
o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
W przypadku stwierdzenia złamania przepisów pracownicy policji od razu wypisują mandat. Jeśli mandat wynosi
mniej niż 145 €, to należy go opłacić na miejscu, jeśli jest wyższy – tylko za pośrednictwem banku.
Pracownicy drogówki swobodnie rozmawiają w języku angielskim, niemieckim i francuskim, dlatego spokojnie
można uniknąć bariery językowej.
Prędkość
Alkohol
W Luksemburgu dopuszczalny poziom alkoholu we krwi
kierowcy wynosi 0.5 ‰ (dla kierowców ze stażem poniżej
2 lat – 0.2 ‰). Jeśli poziom alkoholu waha się od 0.5 ‰
dо 0.8 ‰, kierowcy grozi kara w wysokości 145 €. Jeśli wynosi
od 0.8 ‰ do 1.2 ‰ kierowcy grozi mandat w wysokości 500 €.
Jeśli we krwi stwierdzone zostanie 1.2 ‰, kara wyniesie
od 500 dо 10 000 €, kierowcy odbierane jest prawo jazdy i grozi
mu kara pozbawienia wolności od 8 dni do 3 lat.
Standardowe ograniczenia prędkości w
Luksemburgu (o ile znaki nie stanowią
inaczej):
w terenie zabudowanym – 50 km/h;
poza terenem zabudowanym – 75 km/h;
na autostradzie – 90 km/h.
Dla pojazdów wyposażonych w opony
kolcowane maksymalna prędkość na
autostradzie wynosi 90 km/h.
Przekroczenie prędkości
Mandaty
Wykroczenie
Mandat
Parkowanie w miejscu niedozwolonym
от 25 €
Naruszenie zasad wyprzedzania
1450 €
Przejazd na niedozwolonym świetle
145 €
Nieprzestrzeganie zakazów przejazdu w weekendy
i święta
74 €
dо 15 km/h w terenie zabudowanym
49 €
powyżej 15 km/h w terenie zabudowanym
145 €
dо 20 km/h poza terenem zabudowanym
49 €
powyżej 20 km/h poza terenem
zabudowanym
145 €
Brak zezwolenia zwalniającego
z zakazu przejazdu
74 €
dо 25 km/h na autostradzie
49 €
145 €
powyżej 25 km/h na autostradzie
145 €
Uchylanie się od decyzji organów kontrolnych dotyczącej
powrotu do swojego kraju lub miejsca załadunku w
przypadku złamania zakazu przejazdu lub parkowania
Wjeżdżając do kraju należy pamiętać, że:
•
•
•
Obowiązkowe jest posiadanie znaku awaryjnego zatrzymywania
się. Kara za jego brak wynosi 74 €.
•
Krótkie światła należy stosować tylko w przypadku ograniczonej
widoczności (poniżej 100 m) z powodu mgły, śniegu, deszczu i t.p.
Ponadto są one obowiązkowe podczas przejazdu przez tunele,
nawet jeśli są one oświetlone.
•
Kierowca mа obowiązek zakładania kamizelki odblaskowej w
przypadku wychodzenia z auta na ulicy lub poboczu, w nocy lub w
warunkach słabej widoczności. Za nieprzestrzeganie tego przepisu
obowiązuje mandat w wysokości 49 €.
•
Mandat
W trakcie jazdy nie można korzystać z telefonu
niewyposażonego w zestaw hands free. Mandat za złamanie tego
przepisu wynosi 79 €.
Na terenie Luksemburga obowiązuje zakaz przewożenia
paliwa w kanistrach.
Wszystkie koła powinny posiadać opony jednego rodzaju
(zimowe lub letnie). Głębokość bieżnika powinna wynosić co
najmniej 1.6 mm. W kraju od 1 grudnia do 31 marca dopuszcza
się używania łańcuchów antypoślizgowych i kolcowanych
opon. A od 1 października w przypadku gołoledzi lub śniegu
na drogach samochód powinien posiadać opony zimowe z
oznakowaniem M&S.
•
W kraju obowiązuje zakaz używania wykrywaczy radarów.
W razie złamania przepisu kierowcy grozi mandat lub
pozbawienie wolności na okres od 3 dni do 8 lat. Urządzenie
zostanie skonfiskowane.
•
Dozwolone jest używanie nawigatora wskazującego
lokalizację stacjonarnych kamer kontroli prędkości.
35
E100 pomaga
DOBRO
NIE ZNA
GRANIC
Pomaganie dzieciom znajdującym się sam na
sam ze swoimi problemami - jest bardzo ważne.
Szczególnie jeśli jest ono bezinteresowne. W
taki właśnie sposób pomaga dzieciom fundacja
charytatywna „Nowe pokolenie”.
Jednym z głównych zadań fundacji jest niesienie pomocy
ciężko chorym dzieciom, takim jak Ksenia Goregliad i
Maksim Rabczuk. Dla Kseni co miesiąc przez cały rok
fundacja dokonuje zakupów pokarmów dojelitowych
oraz specjalnych filtrów niezbędnych dziewczynce do
oddychania. Pięcioletniemu Maksimowi Rabczukowi
fundacja podarowała komplet sportowy do rehabilitacji
oraz środki higieny osobistej.
Jak zawsze „Nowe pokolenie” nie pozostawia bez pomocy
Brzeskiego Obwodowego Szpitala Dziecięcego. Dla
oddziału rehabilitacyjnego szpitala zakupiony został przez
fundację specjalistyczny pokarm dla wcześniaków.
W marcu dla centrum rehabilitacyjnego „Tonus” fundacja
zakupiła stół dziecięcy do karmienia, a dla organizacji
„Dzieci w biedzie” i „Serce dzieciom” – zorganizowała w
restauracji „Wenecja” dzień imienin. Dzięki inicjatywie
„Nowego pokolenia” dzieci z Wieloprofilowego Centrum
Brześcia mogły zobaczyć koncert grupy Muzzart i pójść do
teatru.
Ponadto „Nowe pokolenie” jak zawsze wspiera dzieci
utalentowane. W ubiegłym miesiącu za środki fundacji
12 uczniów Brzeskiej Szkoły Sportowej Rezerwy Olimpijskiej
nr 3 mogły wziąć udział w zawodach z fechtunku
odbywających się w Grodnie i Homlu. Oprócz tego, pięcioro
dzieci z brzeskiego Klubu Szachowo-Warcabowego dzięki
fundacji wzięło udział w zawodach szachowych w Mińsku.
36
Przegląd wiadomości
Białoruś
Koszt paliwa nie jest już związany z
kursem dolara
okazaniu pracownikowi urzędu celnego
dokumentu potwierdzającego
uiszczenie kary.
Na jednej z ostatnich konferencji
prasowych prezes koncernu
«Belneftechim» Igor Liaszenko
Białoruś
Rozszerzono wykaz ładunków
przewożonych bez listów
przewozowych
ogłosił, że na Białorusi cena produktów
paliwowych nie będzie związana z
kursem dolara.
Według szefa koncernu ceny ropy na
świecie spadły i nie warto zrównywać
ceny litra benzyny
do jednego dolara. Cena na rynku
krajowym może ulegać zmianom na
podstawie dwóch
czynników: ceny ropy na świecie i cen
paliwa w sąsiednich państwach
We wrześniu 2014 roku podjęta została
decyzja o indeksowaniu ceny benzyny
92-K5-Еurо w zależności od kursu
dolara. 1 października cena 92-K5-Еurо,
zgodnie z powyższym, ustalona została
na poziomie 1 dolara USD za
1 litr.
Rosja
Urząd celny otrzymał nowe
pełnomocnictwa w zakresie
przewozów międzynarodowych
17 marca rząd przyjął rozporządzenie
«O wprowadzeniu zmian do Uchwały
o kontroli państwowej (nadzorze)
nad realizacją międzynarodowych
przewozów drogowych». Zmiany
upoważniają pracownika urzędu
celnego do nakładania kar
administracyjnych na kierowców
(przewoźników) w przypadku
stwierdzenia przekroczenia parametrów
wagowych i gabarytowych.
Jednocześnie w rosyjskim zezwoleniu
na przejazd sporządza się stosowną
adnotację.
Wcześniej w takich przypadkach
przewoźnikowi (kierowcy) wydawane
było powiadomienie o stwierdzonym
naruszeniu i konieczności przybycia do
najbliższego punktu kontrolnego w celu
jego wyeliminowania.
Obecnie opuszczenie przez taki środek
transportu terenu Rosji możliwe
będzie tylko po usunięciu naruszenia i
Rząd przyjął rozporządzenie, zgodnie
z którym rozszerzył listę towarów,
które mogą być przewożone bez
samochodowego listu przewozowego.
Teraz za dokument towarzyszący
przesyłce przewożonej spoza Białorusi
mogą służyć:
- lotniczy list przewozowy (AWB),
sporządzony zgodnie z Konwencją o
ujednoliceniu niektórych przepisów
dotyczących międzynarodowego
przewozu lotniczego (z 12 października
1929 roku);
- kolejowy list przewozowy określony w
Umowie o Międzynarodowej Kolejowej
Komunikacji Towarowej (z 1 listopada
1951 roku);
- międzynarodowy samochodowy list
przewozowy CMR z załączoną fakturą
(invoice) i innymi dokumentami
sporządzonymi przez nadawcę towaru.
WNP
Łącznie przewozy spadły o 0,4%
Komitet statystyczny państw WNP
opublikował dane dotyczące przewozów
towarowych zrealizowanych przez
wszystkie rodzaje transportu na terenie
Wspólnoty w styczniu 2015 roku.
Po raz pierwszy po długim okresie
wzrostu przewozów odnotowane zostały
negatywne wyniki.
Przewozy spadły łącznie o 0,4% w
porównaniu z tym samym okresem roku
2014 (dо 528,2 milionów ton), a praca
przewozowa – o 0,5% (dо 255,3 miliardów
tonokilometrów). W Rosji przewozy
spadły o 6,9% (dо 199,1 miliona ton),
praca przewozowa – o 2,8%
(dо 200,4 miliardów tonokilometrów).
Kazachstan stał się liderem logistycznym
państw WNP. Przewozy towarowe wzrosły
tu o 8,2% (dо 251 milionów ton), praca
przewozowa wzrosła o 24%
(dо 30,1 miliarda tonokilometrów).
Rosja
W Moskwie przełożono
wprowadzenie zakazu na przejazd
ciężarówek z silnikiem klasy Euro-3
Z danych zamieszczonych na stronie
ionternetowej transler.ru wynika,
że z powodu zaistniałej sytuacji
gospodarczej w kraju zakaz wjazdu
na Moskiewską Obwodnicę (MKAD)
i Trzecią Obwodnicę Transportową
w stolicy dla pojazdów ciężarowych
kategorii Еurо-3 przełożony został na
1 września 2016 roku.
Jednocześnie przedstawiciele branży
transportowej proszą o wydłużenie
terminu o dwa lata, ponieważ zakładają,
że wcześniejsze wprowadzenie zakazu
może oznaczać utratę pracy dla
20% kierowców.
Litwa
Przewoźnikom towarowym zostanie
zwrócone 1,4 miliona euro
Zrzeszenie «Linava» zatwierdziło
przyjętą przez komisję TIR decyzję
o zwróceniu właścicielom karnetów
TIR różnicy pomiędzy ustaloną
początkowo (na 5 000 dolarów USD) a
faktycznie wpłaconą kwotą na fundusz
gwarancyjny. Na konta tych firm
transportowych, które nie dokonały
poważnych naruszeń systemu TIR
wpłynie około 1,4 miliona euro.
Wniosek o zwrot środków pieniężnych
mogą złożyć przewoźnicy, którzy
zapłacili składki początkowe oraz nie
naruszyli w istotny sposób postanowień
Konwencji TIR, ani Deklaracji
zobowiązań firmy transportowej.
Ponadto środki wypłacone zostaną tym
przewoźnikom, w stosunku do których
nie była stosowana kwota gwarancji
zwiększonego ryzyka określona w
instrukcji zasad przystąpienia do
Konwencji TIR. Przewoźnik nie może
również widnieć na liście dłużników
zrzeszenia.
Na podstawie zasobów internetowych
37
Klub Pomocy
Szybka i sprawna pomoc w naprawie, dowozie i wymianie części, czy też w
zorganizowaniu specjalistycznego sprzętu oraz sporządzeniu dokumentów –
to tylko część spraw, którymi na co dzień zajmują się pracownicy Klubu
Pomocy. Według nich każde zgłoszenie wpływające do Klubu (a w ubiegłym
miesiącu było ich 187) jest samo w sobie inne i za każdym razem należy
indywidualnie podejść do problemu.
Dzień powszedni Klubu Pomocy
Awaria na granicy
Na początku miesiąca pomocy Klubu potrzebował polski przewoźnik na przejściu
granicznym Jezieriszcze (granicy białorusko-litewska). Ciężarówka nie mogła jechać
dalej z powodu problemów z elektryką. Na miejsce wyjechała grupa mechaników z
Mińska. Już po godzinie specjaliści byli na miejscu awarii, przeprowadzili diagnostykę i
w ciągu pół godziny całkowicie usunęli usterkę.
Szybka wymiana chłodnicy
Nа 147 km drogi Е30/М1 Mińsk – Moskwa u kierowcy z Polski pojawił się problem
z samochodem. Podczas jazdy w chłodnicę ciężarówki trafiło koło z samochodu
jadącego przeciwległym pasem. Kierowca zatelefonował do swojego szefa, a ten
zgłosił problem do Klubu Pomocy. Chłodnica wymagała wymiany. Pracownik Klubu
znalazł część zamienną oraz mechanika i wspólnie z nim wyjechał do uszkodzonej
ciężarówki. Część została sprawnie wymieniona i ciężarówka kontynuowała kurs.
38
Klub Pomocy
Ciężarówka stanęła na koła podczas
przeładunku
Wiosenna pogoda bywa często zdradliwa. W obwodzie
moskiewskim na drodze А108 Oriechowo-Zujewo – Dmitrow z
powodu gołoledzi przewróciła się ciężarówka z ładunkiem opon.
Samochód należał do polskiego przewoźnika, który zadzwonił
do Klubu i poprosił o pomoc w zorganizowaniu holownika i
przeładunku.
Na miejsce zdarzenia wyjechał pracownik Klubu. W celu
sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów pojechał on
po przedstawiciela urzędu celnego. Następnie pracownik Klubu
i kierowca rozpoczęli przeładunek i, o dziwo, samochód sam
stanął na kołach. Pomoc holownika nie była już więc potrzebna i
samochód mógł kontynuować kurs do miejsca rozładunku.
Decyzja zawsze należy do szefa
Na przejściu granicznym Privałka na granicy białorusko-litewskiej
doszło do awarii polskiej ciężarówki. Kierowca sam nie był w stanie
zlokalizować przyczyny awarii, więc zadzwonił do swojego szefa, a
ten – do Klubu. Na granicę wyjechał pracownik Klubu i mechanik.
Awaria okazała się poważna i dotyczyła elektryki. Zgodnie z
decyzją szefa na granicę przyjechała ciężarówka, która odholowała
uszkodzone auto do polskiego punktu serwisowego.
Dowóz części na czas
32 km od stolicy Białorusi na trasie Е28/М6 Mińsk – Grodno w
samochodzie kierowcy z Polski okazała się niezbędna wymiana
szpilek w jednym z tylnych kół. Pracownik Klubu uzgodnił cenę
kompletu części zamiennych z szefem firmy i dostarczył je na
miejsce awarii. Wraz z kierowcą wymienili zepsute części i już po
kilku godzinach samochód był w drodze.
Jak wezwać pomoc Klubu
Kierunek wschodni
Zadzwonić na gorącą linię pod nr
+375 296 911 000 [24h]
Wysłać SMS
Uwaga! SMS musi zawerać 4 pozycje:
• nazwę firmy i miasto
• numer rejestracyjny pojazdu i markę
• telefon kierowcy
• lokalizację kierowcy i rodzaj niezbędnej pomocy
39
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Smolensk, 214025,
ul. Normandija-Nieman 35 (biuro 305),
+7 481 253 51 00
[email protected]
Obwód moskiewski, 140002,
m. Lubiercy, prospekt Oktiabrski 1
(centrum biznesowe „Lermontowski”)
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
[email protected]
Estonia
Reklama
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 622 58 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul. Tolbuchina 2, biuro 415
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
[email protected]
Ukraina
ul. Mezhigorskaya 43, Kijów
+38 044 229 16 65 fax
+38 067 364 61 00
+38 067 325 01 00
[email protected]
Łotwa
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Andrzej Końka
Rīga, Grēdu iela 4a-1.1
+371 20256677
+371 27638485
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Turcja
+ 90 212 856 02 14
[email protected]
Gorące linie
01 956 W
01-956
Warszawa
ul. Marymonska 143/77
NIP 118-006-68-62
tel./fax
f (22)639 74 75
MOBIL tel. 608 477 633
e-mail: [email protected]
+375 447 447 100 (tylko SMS)
+7 925 172 28 38 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100, +380 44 3921 443 (UA)
+7 727 3 507 568 (KZ)
+370 5 2111 881 (LT)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%.

z e100 paliwo na białorusi taniej o 5%. (308 km + 983 m; 312 km + 373 m; 330 km + 660 m; 380 km + 90 m; 434 km + 600 m); dojazd do Homla z drogi М8 (13 km + 700 m; 7 km + 450 m); Р150 Homel - Chutor (w okolicy mostu na rzece Soż); Н4739 ...

Bardziej szczegółowo

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5% W związku z tym przypominamy, że po przestawieniu karty na tryb online (Е100Security), szereg usług w Europie stanie się niedostępna. Przede wszystkim klienci E100 nie będą mogli nabyć paliwa w His...

Bardziej szczegółowo