Komputerowe systemy zarządzania szkołą wyższą

Transkrypt

Komputerowe systemy zarządzania szkołą wyższą
Komputerowe systemy zarządzania szkołą wyższą – analiza wydajności i bezpieczeństwa
Projekt obejmuje trzy podstawowe etapy. W pierwszym etapie zostały opracowane metody pomiaru
parametrów systemu zarządzania, związanych przede wszystkim z obsługą części dydaktycznej
uczelni. Pomiary mają określić maksymalną liczbę użytkowników przy zachowaniu właściwych
czasów wygenerowania przez system odpowiedzi na zapytanie. W drugiej części pracy opracowano
model systemu zarządzania uczelnią pozwalającego na symulowanie określonych jego funkcji oraz
zostały przeprowadzone badania symulacyjne i badania fizyczne systemu pracującego w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, mające na celu zlokalizowanie nieprawidłowości typu „wąskie
gardła”. W trzecim etapie ustalono określenie prawidłowe rozwiązanie mechanizmów bezpieczeństwa
informacji oraz jej przesyłu dla systemu zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Praca została obroniona jako rozprawa doktorska mgr inż. Piotra Pikiewicza.

Podobne dokumenty