Komunikat Prasowy: W ciągu 10 lat nastąpił gwałtowny wzrost cen

Transkrypt

Komunikat Prasowy: W ciągu 10 lat nastąpił gwałtowny wzrost cen
Komunikat Prasowy: W ciągu 10 lat nastąpił gwałtowny wzrost cen
środków do produkcji rolnej
W ostatnich 10 latach gwałtownie wzrosły ceny środków produkcji rolnej w
Polsce. Miało to duży wpływ na dochody rolników. Nawozy stanowią grupę w której
można było zaobserwować jedne z największych wzrostów cen.
W Unii Europejskiej zużycie nawozów mineralnych charakteryzuje się dużym
zróżnicowaniem. Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce państw, w których jest
najwyższe zużycia NPK.
W Polsce w ostatnich latach zużywa się prawie 2 mln ton nawozów
mineralnych rocznie. Co daje dawkę około 110-130 kg NPK/ha użytków rolnych.
Najwięcej wykorzystuje się nawozów azotowych. Możemy zauważyć zróżnicowany
poziom nawożenia między województwami. Najniższe nawożenie mineralne jest w
województwie podkarpackim - 67,7 kg NPK/ha użytków rolnych, a najwyższe w
opolskim - 232,4 kg NPK/ha.
Analizując rynek nawozów azotowych w latach 2003-2013, można
zauważyć bardzo duży wzrost cen podstawowych nawozów. Saletra amonowa
w tym okresie wzrosła o 173 %, Saletrzak o 169 %, Mocznik o 114 %.
Duży wzrost cen nawozów azotowych miał miejsce w 2008 roku. Później gdy
nastąpił kryzys światowej gospodarki ceny spadły. Jednak w 2011 r. mogliśmy znów
zaobserwować wzrost cen, spowodowany zwiększonym popytem.
Koszty produkcji nawozów azotowych w największym stopniu zależą od cen
gazu ziemnego, który różni się w zależności od kraju lub regionu. Jednym z
najtańszych producentów nawozów azotowych na świecie jest Rosja i USA. Warto
dodać, że Polska płaci Gazpromowi jedną z najwyższych stawek za gaz w Europie.
Drugi czynnik mający wpływ na cenę nawozów to oczywiście cena surowców.
Spadek cen nawozów w przyszłości jest możliwy tylko w przypadku, jeżeli będą
spadały ceny gazu oraz udział roślin zbożowych w produkcji roślinnej.
Marcin Wroński
- prezes Instytutu Rozwoju Rolnictwa
im. Władysława Grabskiego
tel. 600-05-88-30
www.jablonowo.com
2014-04-28
1/1

Podobne dokumenty