Kalendarz w marcu - Biblioteka w Szkole

Transkrypt

Kalendarz w marcu - Biblioteka w Szkole
KALENDARZ w marcu:
1 marca 1810 – urodził się Fryderyk Chopin, polski kompozytor
5 marca 1946 – Winston Churchill po raz pierwszy uŜył
określenia "Ŝelazna kurtyna", co przyjmuje się za
początek "zimnej wojny"
5 marca 1901
- urodził się JULIAN PRZYBOŚ, wybitny
poeta, eseista, współredaktor czasopism literackich, autor
zbiorów poetyckich, a takŜe rozpraw o literaturze i sztuce.
Pod koniec Ŝycia zainteresował się poezją dla dzieci, pod
wpływem kontaktu z córeczką Utą, napisał wiersze o niej i
dla niej, zebrane w tomie Wiersze i obrazki. (zm. 6 X 1970)
110. rocznica urodzin
6 marca 1475 – urodził się Michał Anioł, włoski malarz,
rzeźbiarz, poeta i architekt
7 marca 1876 – Alexander Graham Bell
opatentował telefon
8 marca 1968 – wiec studencki na Uniwersytecie
Warszawskim - początek tzw. wydarzeń
marcowych
13 marca 1707 – w kościele św. KrzyŜa w Warszawie po raz
pierwszy odprawiono naboŜeństwo "gorzkich Ŝali"
20 marca 1957 – w Warszawie
wyprodukowano
pierwsze samochody
Syrena
22 marca 1963 – zespół The Beatles
wydał swój pierwszy
album, Please Please Me.
25 marca 1977 – powstał Ruch Obrony Praw
Człowieka i Obywatela
27 marca -
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ TEATRU
27 marca 2006 – zmarł Stanisław Lem, pisarz i krytyk sciencefiction, filozof
30 marca 1853 – urodził się Vincent van Gogh, malarz holenderski
30 marca 1912 – zmarł Karl May, pisarz niemiecki znany z powieści
przygodowych o Dzikim Zachodzie
31 marca 1809 – urodził się Mikołaj Gogol, rosyjski literat
ukraińskiego pochodzenia
Stanisław Lem
Julian Przyboś

Podobne dokumenty