komunikat_2015.06.12_Zabrze.

Transkrypt

komunikat_2015.06.12_Zabrze.
Polski Związek Tenisowy | Polish Tennis Association
Kolegium Sędziów | Officiating Committee
Warszawa, dnia 20 maja 2015 r.
Stadion Narodowy
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03 – 901 Warszawa
www.sedziowiepzt.pl | [email protected]
KURS NA SĘDZIEGO REGIONALNEGO PZT
Zabrze, 12-14 czerwca 2015 r.
Miejsce Kursu:
część teoretyczna: Hotel Alpex, ul. Franciszkańska 8, sala konferencyjna; część praktyczna: do ustalenia
Termin Kursu:
12-14.06.2015 r. (piątek, sobota, niedziela)
Plan Kursu:
12.06.2015 piątek
13.06.2015 sobota
14.06.2015 niedziela
od godz. 16:00 do 20:00
od godz. 09:00 do 18:00
od godz. 09:00 do 16:00
Organizator:
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisowego
Termin zgłoszeń:
do 31.05.2015 r.
Sposób zgłoszeń:
Formą zgłoszenia jest odesłanie na adres Kolegium Sędziów ([email protected]) wypełnionego
formularza Kandydata na Kurs na Sędziego Regionalnego, do pobrania na stronie KS PZT w zakładce
Dokumenty/Aplikacje na kursy. Jako temat wiadomości prosimy wpisać miejsce kursu.
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Wyniki selekcji na kurs oraz szczegółowe informacje
zostaną rozesłane uczestnikom drogą elektroniczną po 01.06.2015 r.
Warunki uczestnictwa:
- ukończone 16 lat;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego sportowego;
(zaświadczenie może być wydane przez lekarza dowolnej specjalności, nie jest wymagane zaświadczenie od
lekarza medycyny pracy lub medycyny sportowej, zaświadczenie należy obowiązkowo dostarczyć podczas
trwania kursu)
Opłata za Kurs:
300zł - płatne po uzyskaniu informacji o przyjęciu na kurs, nie później niż 04.06.2015 r.,
na konto KS PZT:
BZ WBK 21 1090 1883 0000 0001 2972 9252
Tytuł wpłaty: „Kurs podstawowy ZABRZE – Imię i Nazwisko”
(potwierdzenie dokonania wpłaty będzie podstawą przyjęcia na kurs)
Prowadzący:
Ariel Lisowski
Krzysztof Malczyk
(sędzia międzynarodowy, ITF White Badge Chair Umpire)
(sędzia międzynarodowy, ITF White Badge Chair Umpire)
Kurs podstawowy na sędziego regionalnego PZT kończy się egzaminem składającym się z części
teoretycznej, w ramach którego sprawdzana jest wiedza z zakresu Przepisów Gry w Tenisa, Procedur
i Obowiązków Sędziów PZT, oraz ocenianej praktyki na korcie.
Uczestnictwo w szkoleniu nie stanowi gwarancji uzyskania uprawnień Sędziego Regionalnego PZT.
Więcej informacji: [email protected]

Podobne dokumenty