Jak chronić dzieci przed cyberprzemocą?

Transkrypt

Jak chronić dzieci przed cyberprzemocą?
Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie
zaprasza do udziału w POWIATOWEJ KONFERENCJI dla dyrektorów, nauczycieli
bibliotekarzy, nauczycieli wychowawców oraz pedagogów wszystkich typów szkół nt.:
Jak chronić dzieci przed cyberprzemocą?
Konferencja organizowana jest we współpracy z Wojewódzką Biblioteką
Pedagogiczną w Rzeszowie – Filią w Dębicy.
Celem konferencji jest ukazanie pedagogom zagrożeń jakie niesie ze sobą niekontrolowane
korzystanie przez dzieci i młodzież z narzędzi IT oraz przedstawienie roli książki jako
narzędzia terapeutycznego.
Konferencję objął patronatem honorowym
Starosta Powiatu Dębickiego Pan Andrzej Reguła.
Termin: 7 marca 2016 r. godz. 11.00 – 15.00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28 ( sala sesyjna – III piętro )
W programie konferencji:
Zagrożenia w sieci – prawne aspekty cyberprzestępczości - Tomasz Totko
Jak chronić dzieci i młodzież przed cyberprzestępczością? – Andrzej Iskrzycki
Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji – Wanda Matras
Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające
uczestnictwo w konferencji.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 3 marca 2016 r.
tel. 14 6820001; 601728218 lub e-mailem: [email protected]
Serdecznie zapraszamy

Podobne dokumenty