Uwaga, lekarze pierwszego kontaktu! Klinika Onkologii Instytutu

Transkrypt

Uwaga, lekarze pierwszego kontaktu! Klinika Onkologii Instytutu
Uwaga, lekarze pierwszego kontaktu!
Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i Fundacja Project HOPE
Polska zapraszają lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z województwa
mazowieckiego na jednodniowe nieodpłatne kursy dotyczące onkologii i hematologii dziecięcej.
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskanie 6 punktów edukacyjnych.
Tematyka:
− epidemiologia i etiologia nowotworów u dzieci i młodzieży,
− nietypowe i alarmujące objawy stwierdzane w chorobach nowotworowych u dzieci i
młodzieży,
− przypadki opóźnionego rozpoznawania chorób nowotworowych,
− algorytmy postępowania w razie stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną
chorobę nowotworową,
− rozpoznanie środowiska z uwazględnieniem genogramu rodziny,
− elementy kontaktu i komunikacji z pacjentem w środowisku.
Kursy będą się odbywać w soboty w sali konferencyjnej Centrum Zdrowia Dziecka przy Al. Dzieci
Polskich 20 w Warszawie.
Terminy:
27 października 2012 r.;
10 listopada 2012 r.;
16 lutego 2013 r.;
6 kwietnia 2013 r.;
25 maja 2013 r.;
8 czerwca 2013 r.
Uwaga! W każdym szkoleniu może wziąć udział 20 lekarzy i 20 pielęgniarek POZ. O
zakwalifikowaniu się na dany termin decydować będzie kolejność zgłoszenia.
Organizatorzy proszą o dokonywanie zgłoszeń na formularzu zamieszczonym pod adresem:
www.szybka-diagnoza.org (tam także więcej informacji o programie) lub pisząc na adres:
[email protected]
Program opracowany został przez Fundację Project HOPE Polska oraz Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Krakowie. Szkolenia są rekomendowane przez Komitet Naukowy, w którego skład
wchodzą konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego oraz
onkologii i hematologii dziecięcej, a także konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii i
hematologii dziecięcej z pięciu województw objętych programem.

Podobne dokumenty