Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
70 - 231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10A
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
:
:
:
:
:
:
:
Naprawa ogrodzenia zewnętrznego oraz bramy wjazdowej
Skład Mosty
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Szczecin ul. Narutowicza 10A
Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
:
DATA OPRACOWANIA
:
Mariusz Fic
06.04.2016
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
06.04.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
przedmiar Naprawa ogrodzenia zewnętrznego oraz bramy wjazdowej.PRD
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Naprawa ogrodzenia zewnętrznego oraz bramy wjazdowej
1 KNR 4-01
Rozbiórka pokrycia z dachówki - mur ogrodzeniowy
0508-03
analogia
(42.6+36.1+3+3)*0.3
j.m.
m2
m2
3 KNR 0-17
2608-01
analogia
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
m2
(42.6+36.1+3.0+3.0)*2.5*2
m2
5 KNR 19-01
1310-01
analogia
m2
m2
m2
m3
7 KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
0308-01
70
szt.
m3
szt.
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm - zwieńczenie muru
ogrodzeniowego.
m2
25.41
m2
9 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - nakrywy muru
1130-01
ogrodzeniowego.
25.41
m2
m2
Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga rurowego
3-5 m
1
szt.
Montaż zapór drogowych o napędzie elektrycznym i długości drąga rurowego
3-5 m - analogia - kolczatka
1
szt.
13 TZKNBK VIII Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
05-135
zaprawy
46
m2
14 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - brama
1212-05
5.0*1.2
m2
15 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - ogro1212-05
dzenie
25.0*1.3+4.6*1.3+16.0*1.3
m2
16 TZKNBK
XXIV 180101
Słupki ogrodzeniowe międzysegmentowe z kształtowników o wys.do 250 cm
kg
27.0*9.5
kg
12 KNR 5-26
0601-05
17 TZKNBK
XXIV 170104
25.410
RAZEM
25.410
423.500
RAZEM
423.500
50.000
RAZEM
50.000
25.000
RAZEM
25.000
1.298
RAZEM
1.298
70.000
RAZEM
70.000
25.410
RAZEM
25.410
25.410
RAZEM
25.410
25.410
RAZEM
25.410
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
46.000
RAZEM
46.000
6.000
RAZEM
6.000
59.280
RAZEM
59.280
256.500
RAZEM
256.500
420.000
RAZEM
420.000
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania - nakrywy betonowe muru ogrodzeniowego.
25.41
11 KNR 5-26
0601-05
25.410
m2
6 KNR-W 4-01 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
0348-04
(0.52*0.52*2.4)*2
10 KNR 2-02
1505-11
25.410
RAZEM
Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian - analogia - usu- m2
nięcie starej farby ze ścian ceglanych
25
8 KNR 2-02
0219-05
analogia
Razem
m2
2 KNR-W 4-01 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16
0441-03
cm - pokrycie muru
analogia
25.41
4 KNR-W 7-12 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i
0301-02
cylindrycznych
50
Poszcz.
m2
szt.
szt.
m2
m2
m2
Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm wypełnione prętami prosty- kg
mi spawane
14*30.0
kg
-2-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 9552

Podobne dokumenty