Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla lekarzy

Transkrypt

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla lekarzy
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla lekarzy
Warianty
A
B
C
Podstawowy
Rozszerzony
Pełny
 Ochrona prawna w
sprawach karnych w
życiu zawodowym,
 Ochrona prawna w
zakresie sporów z NFZ,
 Telefoniczna asysta
prawna,
 Ochrona prawna przed
dochodzeniem
odszkodowań
skierowanych
przeciwko
Ubezpieczonemu w
życiu zawodowym,
 Suma ubezpieczenia
50.000 zł
 Wszystkie świadczenia
zawarte w wariancie A
+
 Umów związanych z
pojazdem
mechanicznym, (z
wyłączeniem sporów z
leasingodawcą)
 W sprawach karnych
oraz w sprawach o
wykroczenie w
komunikacji,
 Przy dochodzeniu
odszkodowań przez
Ubezpieczonego
związanych z pojazdem,
 Telefoniczna asysta
prawna – dodatkowe
uprawnienia,
 Suma ubezpieczenia
100.000 zł
 Wszystkie świadczenia
zawarte w wariancie A
+B
+
 Przy dochodzeniu
odszkodowań przez
Ubezpieczonego,
 Przy dochodzeniem
odszkodowań
skierowanych
przeciwko
Ubezpieczonemu w
życiu prywatnym,
 Ochrona prawna umów
w życiu prywatnym,
 W sprawach karnych w
życiu prywatnym,
 W zakresie prawa
pracy,
 W zakresie ubezpieczeń
społecznych,
 Suma ubezpieczenia
100.000 zł
Składka roczna 71 zł
Składka roczna 123 zł
Składka roczna 162 zł
Kontakt: Paweł Jakubiec: 604 483 097, Marta Rogala: 503 193 491
BIURO : 17 242 71 37, ul. Mickiewicza 41, 37-300 Leżajsk; e-mail: [email protected]
www.ubezpieczamlezajsk.pl

Podobne dokumenty