praktykant_Dział Transportu

Transkrypt

praktykant_Dział Transportu
Grupa Raben to jeden z liderów branŜy logistycznej funkcjonujący na rynku europejskim juŜ od 80 lat, a w Polsce
od 1991 r. Dzięki ludziom, działającym z pasją, firma jest w stanie oferować kompleksowe usługi logistyczne
najwyŜszej jakości.
Raben Transport Sp. z o.o. poszukuje Kandydatów na stanowisko:
PRAKTYKANT W DZIALE TRANSPORTU KRAJOWEGO
Miejsce praktyk: Chorzów; Termin: CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ lub WRZESIEŃ
Nr ref.: PDTK/CHO
Poszukujemy osób ambitnych, które chcą się realizować i aktywnie uczestniczyć w codziennym Ŝyciu Grupy
Raben. Kierunek wykształcenia oraz średnia ocen są mniej istotne.
Przebieg praktyk
Programy praktyk w Grupie Raben mają kilkuletnią tradycję. Rozpoczynają się szkoleniem adaptacyjnym, które
obejmuje ogólne informacje dotyczące Grupy Raben oraz bardziej szczegółowe na temat działalności i struktury
danej firmy.
Masz wpływ
Jako młodzi ludzie jesteście bardzo kreatywni, posiadacie mnóstwo pomysłów i zapału, a to jest dla nas bardzo
cenne. Realizujecie powierzone obowiązki, odciąŜając często innych Pracowników. W tym teŜ czasie efekty
Waszych działań są obserwowane i oceniane, poniewaŜ to one decydują o ewentualnym zatrudnieniu po
ukończeniu szkoły.
Od Kandydatów oczekujemy:
• determinacji w dąŜeniu do celu,
• inicjatywy własnej, umiejętności współpracy,
• zainteresowania mechaniką pojazdową,
• otwartości na zmiany i dociekliwości.
Zakres obowiązków:
• zapoznanie z pracą Działu Transportu Krajowego oraz całego oddziału,
• planowanie transportu na podstawie przyjętych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu,
• stały kontakt z kierowcami,
• współpraca z oddziałami i spółkami w ramach Grupy Raben.
Wybranym osobom oferujemy:
• odbycie określonego programu dotyczącego danego działu oraz praktyczne zapoznanie się z jego
zadaniami;
• udostępniamy niezbędne środki, jesteśmy pomocni, ale liczymy na Waszą samodzielność
i zaangaŜowanie;
• praktyki mogą być traktowane jako okres próbny, zdarza się bowiem często, Ŝe po ich ukończeniu
proponujemy stałą współpracę.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniŜej adres.
Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”
Nr referencyjny:
PDTK/CHO
Raben Transport Sp. z o.o., ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k. Poznania
Tel. +48 (61) 898 85 74, [email protected]

Podobne dokumenty