mz-informator 2006-2007

Komentarze

Transkrypt

mz-informator 2006-2007
PROGRAM MAGISTERSKICH STUDIÓW II STOPNIA
(TRYB NIESTACJONARNY)
r. a. 2006/07
1. PODSTAWOWE DANE ORGANIZACYJNE
Nazwa studiów:
studia latynoamerykańskie
Kierunek studiów:
kulturoznawstwo
Specjalność:
Ameryka Łacińska
Czas trwania:
4 semestry
Tok studiów:
niestacjonarne magisterskie II stopnia
Zasady zaliczenia:
zaliczenie roczne
Języki wykładowe:
polski (podstawowy), hiszpański, portugalski, angielski (uzupełniające)
Nabór:
licencjaci z UW oraz innych uczelni; studenci jednolitych studiów
magisterskich po 6 semestrach nauki
Kryteria przyjęcia:
wyniki testu merytorycznego
2. STRUKTURA PROGRAMU
Grupy
Bloki przedmiotów
przedmiotów
Ogólne
Przedmioty
kształcenia
Lektorat
ogólnego
Obowiązkowe
Przedmioty
podstawowe
Do wyboru w ramach bloków
Obowiązkowe
Przedmioty
kierunkowe
Fakultatywne
Seminarium magisterskie
Inne
Razem:
I rok
II rok
Razem
30*
30
60
120
60
270
150
90
30
30
165
30
90
195
60
360
345
705
3. LISTA PRZEDMIOTÓW
3.1. Przedmioty kształcenia ogólnego (120 godzin):
Historia filozofii
Język hiszpański
Logika
Semiotyka
(30)
(60)
(15)
(15)
3.2. Przedmioty podstawowe (120 godzin):
Filozofia wiedzy o AŁ
Historia społeczeństw i kultur w AŁ
Współczesne społeczeństwa latynoamerykańskie
Wstęp do wiedzy o kulturze
(15)
(45) (30 w, 15 ćw)
(30) (15 w, 15 ćw)
(15)
3.3. Przedmioty podstawowe do wyboru w ramach bloków (150 godzin)
Blok “Filozofia kultury” (do zaliczenia 30 g.)
Filozofia kultury
(15)
Myśl społeczno – filozoficzna AŁ
(15)
Z. Freuda i F. Nitzschego filozofia kultury
(15)
Blok “Socjologia kultury” (do zaliczenia 15 g.)
*
Uwzględnione zostały tylko przemioty oferowane w CESLA, tj. logika i semiotyka; pozostałe do zaliczenia na
innym wydziale UW i/lub do przepisania
Futbol w AŁ
Kościół Katolicki w AŁ
Los latinoamericanos en EE. UU
(15)
(15)
(15)
Blok “Estetyka i historia sztuki” (do zaliczenia 90 g.)
Archeologia Mezoameryki
El Dorado: mit a rzeczywistość
Imágenes de México a través de su literatura
Kultura muzycza w AŁ
Monografia muzyczna: Atahualpa Yupanqui
Sztuka filmowa w AŁ
Sztuki plastyczne i architektura w AŁ
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(30)
(15)
Blok “Wiedza o literaturze” (do zaliczenia 30 g.)
Literatura hispanoamerykańska
Literatura brazylijska
(15)
(15)
3.4. Przedmioty kierunkowe obowiązkowe (90 godzin)
Antropologia AŁ
Geografia społeczno – gospodarcza AŁ
Systemy polityczne i stosunki międzynarodowe w AŁ
Współczesne gospodarki AŁ
(15)
(30) (15 w, 15 ćw)
(15)
(30) (15 w, 15 ćw)
3.5. Przedmioty kierunkowe fakultatywne (195 godzin)
América Central
Bieżące procesy społeczne, polityczne i gospodarcze w AŁ
Brazylia
Chile
Dyktatury wojskowe i procesy demokratzacji w AŁ
Emigracja latynoamerykańska w świecie
Historia regionalna: Misiones
Interwencje zbrojne USA w AŁ
Kobieta w społeczeństwach AŁ
Kultura żywienia w AŁ
México contemporáneo
Narkobiznes w AŁ
Odkrycia geograficzne
Procesy globalizacji: wyzwania dla rozwoju AŁ
Relacje Unia Europejska – Ameryka Łacińska
Wenezuela
Współczesna dyplomacja: teoria i praktyka latynoamerykańska
(15)
(30)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
3.6. Seminaria magisterskie (60 godzin):
- Kultura iberoamerykańska w kontekście globalnych procesów kulturowych (prof. R. Paradowski)
- Literatura hispanoamerykańska (prof. A. Elbanowski)
- Problematyka przestrzeni społecznych (dr K. Dembicz)
- Stosunki międzyamerykańskie: historia i współczesność (prof. R. Mroziewicz)
- Tożsamości i dialog międzykulturowy w Ameryce Łacińskiej (prof. A. Dembicz)
- Współczesne społeczeństwa latynoamerykańskie (prof. M. Chmara)
- Zmiany kulturowe w Latynoameryce (prof. M. Śniadecka – Kotarska)
4. CESLA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie podczas trwania roku
akademickiego.