ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI ŻURAWIEM SAMOJEZDNYM

Transkrypt

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI ŻURAWIEM SAMOJEZDNYM
……………………..…, dnia …………………
ZLECENIE
WYKONANIA USŁUGI ŻURAWIEM SAMOJEZDNYM
ZLECENIOBIORCA
USŁUGI DŹWIGOWE TADEUSZ RÓG
92-431 Łódź ul. Ketlinga 15 m 54
tel. 601 22 18 44 fax. 42 670 13 58
NIP: 725-105-16-42 REGON: 470599808
www.dzwigilodz.pl usł[email protected]
ZLECENIODAWCA
Nazwa i adres :
Telefon:
Fax:
NIP:
e-mail:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Typ dźwigu:
Data i miejsce
wykonania usługi:
Opis usługi:
Osoba kontaktowa tel.:
Przewidywany okres zatrudnienia
-godzina rozpoczęcia pracy:
Uzgodniona cena:
(netto)
Forma / termin
płatności:
Praca / h:
□ Przelew
Dojazd / km:
........ dni
Ryczałt:
□ Gotówka
Uwagi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zleceniobiorca świadczy usługę poprzez wynajem sprzętu i pracę operatora na żurawiu samochodowym.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nawierzchni powstałe podczas pracy dźwigów.
Żuraw musi mieć zapewnione drogi dojazdowe i miejsce do rozstawienia się.
W przypadku garażowania żurawia na terenie prac prowadzonych przez Zleceniodawcę jest on odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie żurawia
przed uszkodzeniem
Obowiązkiem Zleceniodawcy jest kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem żurawia i nadzór nad ich przebiegiem poprzez upoważnioną osobę
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu
..............................................................................
Zleceniodawca / pieczęć i podpis /
………………................................................
Zleceniobiorca /pieczęć i podpis/

Podobne dokumenty