DEKLARACJA ZGODNOSCI CE_LED LINE E

Transkrypt

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE_LED LINE E
CORA LIGHTING FACTORY
Deklaracja Zgodności CE
Nr. 2015/0008/S
Producent:
C.L.F. Sp.z o.o.
ul. Podmiejska 7
41-940 Piekary Śląskie
Oświadczamy, że nasz produkt:
nazwa:
LED LINE
model:
E
zastosowanie: Oprawa systemowa
jest zgodny z następującymi dyrektywami:
2006/95/WE - niskonapięciowa
2004/108/WE - kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE - ograniczenia substancji niebezpiecznych
Rok oznaczenia produktu symbolem CE: 16
Piekary Śląskie: 25.05.2016r.
Andrzej Leszczyński
Kierownik Produkcji

Podobne dokumenty