INFORMACJE TURYSTYCZNE

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJE TURYSTYCZNE
2009 pl.indd 1
gratis
i
INFORMACJE TURYSTYCZNE
w w w. c h o r w a c j a . h r
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 2
Witamy!
INFORMACJE OGÓLNE
Położenie geograficzne:
Chorwacja rozciąga się do wschodnich krańców Alp na północnym
zachodzie, do Niziny Panońskiej i
Dunaju na wschodzie, w środkowej części Chorwacji znajduje się
masyw Gór Dynarskich, a południowa część kończy się na wybrzeżu
Adriatyku.
Powierzchnia:
Część lądowa zajmuje 56 594 km2,
a powierzchnia wód terytorialnych
31 067 km2.
Ludność:
4 437 460 mieszkańców.
Struktura narodowościowa:
Większość mieszkańców to
Chorwaci, a najliczniejsze mniejszości narodowe to: Serbowie,
Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi,
Włosi i Albańczycy.
System państwowy:
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną.
Stolica:
Zagrzeb (779 145 mieszkańców)
jest głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym
i akademickim w kraju.
Długość wybrzeża:
6 278 km, z tego 4 398 km to wybrzeża wysp i wysepek.
Liczba wysp i wysepek:
1 244. Największe wyspy to Krk i
Cres. 50 wysp jest zamieszkanych.
Najwyższy szczyt:
Dinara 1 831 m n.p.m.
Serdecznie witamy i cieszymy
się, że zdecydowali się Państwo
odwiedzić nasz kraj.
Każdy naród kocha swoją
ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają
swoją ojczyznę „Piękną Naszą”
zgodnie z pierwszym wersem
hymnu narodowego,.
Republika Chorwacji jest
państwem parlamentarnym,
należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod
względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości
krajów europejskich, takich jak
Dania, Irlandia, Słowacja czy
Szwajcaria.
Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste,
Chorwacja jest krajem spokojnym i szanującym gości.
Staramy się, by „Piękna Nasza”
była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi
wspomnieniami.
Witamy w Chorwacji!
2
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 3
Klimat:
W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: w części kontynentalnej
przeważa łagodny, ciepły, deszczowy klimat, na najwyższych
szczytach wysokogórski, wzdłuż
wybrzeża Adriatyku łagodny klimat
śródziemnomorski z dużą ilością
słonecznych dni; lata są suche i
gorące, zimy łagodne i wilgotne.
Średnia temperatura w kontynentalnej części kraju: styczeń - od 2 do
0˚C i nieco niższa w najwyżej położonych miejscach, sierpień - około
20˚C i około 12˚C na najwyższych
szczytach. Średnia temperatura na
wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9˚C,
sierpień - od 22 do 25˚C, temperatura morza w zimie wynosi 12˚C, a w
lecie około 25˚C.
Waluta:
Oficjalna waluta Chorwacji to kuna
(1 kuna = 100 lip)
Waluty obce można wymieniać w
bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży,
hoteli i kempingów.
Karty kredytowe (Eurocard/
Mastercard, Visa, American
Express i Diners) akceptowane
są w prawie wszystkich hotelach,
marinach, restauracjach, sklepach i
bankomatach.
Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne
Republiki Chorwacji za granicą lub
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej Republiki
Chorwacji (tel.: +385 1 4569 964;
e-mail: [email protected]; strona
internetowa: www.mvpei.hr).
Przepisy celne:
Przepisy celne Republiki Chorwacji
są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów
Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego
użytku zwolnione z opłat celnych i
podatku VAT są jedynie przedmioty
o wartości do 300,00 kun.
Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani za granicą mogą
bez ograniczeń wwozić i wywozić
walutę obcą i krajową w gotówce
i czekach, ale zobowiązani są do
każdorazowego zgłoszenia celnikowi kwoty przekraczającej 10.000,00
EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu
granicznym.
Obcokrajowcy nie mający na terenie
Chorwacji pobytu stałego lub czasowego mogą uzyskać zwrot podatku
od towarów i usług VAT, jeżeli kupili
towar o wartości minimum 500,00
kun, jednak wyłącznie na podstawie
poświadczonych przez urzędnika
celnego formularzy PDV-P albo Tax
cheque, przy wywozie zakupionych
towarów z Chorwacji. Wniosek o
zwrot podatku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
PRAKTYCZNE INFORMACJE
Dokumenty podróży:
Ważny paszport lub inny dokument
uznawany przez umowy międzynarodowe. W przypadku niektórych
państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i
obywatelstwo posiadacza).
3
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 4
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym
Urzędem Ceł (www.carina.hr)
Przewóz żywych zwierząt przez
granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji
weterynaryjnej o stanie zdrowia
zwierząt, przy czym psy i koty
muszą posiadać mikrochip. Wwóz
pięciu zwierząt domowych dozwolony jest przez wszystkie przejścia
graniczne, a większą ilość zwierząt
można wwozić przez przejście graniczne, gdzie znajduje się inspekcja
weterynaryjna.
Jeżeli podróżujesz ze swoim
zwierzakiem, odpowiadasz za
niego
Przywożąc do Republiki Chorwacji
swojego zwierzaka, ponosisz pełną
odpowiedzialność za spełnienie
warunków wwozu zwierzęcia.
Sprawdź, czy Twój zwierzak był
szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie i czy posiada ważny paszport
lub świadectwo weterynaryjne.
Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe
na przejście graniczne nie spełnia
wymienionych wymogów, istnieje
możliwość odmówienia Ci wjazdu
do Republiki Chorwacji, zwierzę
może zostać odesłane do kraju
pochodzenia albo poddane kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz
wszystkie koszty przeprowadzenia
powyższych czynności.
Zwierzę domowe, zgodnie z
Regulaminem warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu
zwierząt domowych, to następujące
gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz
zwyczajny (Mustela putorius) z rodziny kun (Mustelidae), bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i raków),
ozdobne ryby tropikalne, płazy,
gady, wszystkie rodzaje ptaków (z
wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz
króliki domowe.
Maksymalna ilość zwierząt
Pod pojęciem niekomercyjnego
wwozu zwierząt domowych rozumie
się wwóz pięciu lub mniej zwierząt
domowych na terytorium Republiki
Chorwacji. Muszą one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym
i identyfikacyjnym przez urzędników
celnych na przejściu granicznym z
Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za
towar i obowiązkowo muszą być w
towarzystwie właściciela albo osoby
upoważnionej przez właściciela, która odpowiada za zwierzę podczas
całej podróży. W przypadku wwozu
powyżej pięciu zwierząt domowych
mowa jest o wwozie komercyjnym i
zwierzęta podlegają badaniu przez
granicznego inspektora weterynarii i
muszą być wwożone przez zatwierdzone przejścia graniczne.
Warunki:
Ogólne wymogi dotyczące wwozu
zwierząt domowych: psów, kotów i
tchórza zwyczajnego (nazywa się
też tchórz domowy, biały tchórz,
tchórz afrykański, tchórzofretka,
tchórz amerykański, tchórz zwyczajny – Mustela putorius) pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz
krajów o niskim ryzyku spoza Unii
Europejskiej*:
psy i koty muszą być oznaczone
przy pomocy mikrochipu. Jeżeli
4
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 5
zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada
standardowi ISO 11784 lub 11785,
właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny
do odczytania mikrochipu. W każdym momencie musi być możliwe
stwierdzenie nazwiska i adresu
właściciela zwierzęcia. Weterynarz
zobowiązany jest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa,
które właściciel albo posiadacz nosi
wraz ze zwierzęciem.
muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza
upoważnionego przez odpowiedni
organ.
muszą być szczepione przeciwko
wściekliźnie.
Dopuszczone jest poruszanie się
zwierząt, które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii
Europejskiej*, które mają poniżej
trzech miesięcy i nie są szczepione,
jeżeli właściciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport i
jeżeli od urodzenia przebywało ono
w tym samym miejscu, nie miało
kontaktu z dzikimi zwierzętami, które
mogły być narażone na infekcję albo
poruszają się w towarzystwie matki,
od której są jeszcze zależne.
Psy, koty i tchórze zwyczajne
przywożone z krajów wysokiego
ryzyka muszą spełniać następujące
warunki:
muszą być oznaczone mikrochipem
muszą mieć świadectwo wydane
przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ
lub przy ponownym wjeździe do
Republiki Chorwacji paszport (psy z
Chorwacji)
muszą być szczepione przeciwko
wściekliźnie
muszą zostać poddane badaniu na
neutralizację przeciwciał poprzez
miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/
ml na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej
30 dni po szczepieniu i trzy miesiące
przed przemieszczaniem, przeprowadzonym w uprawnionym do tego
laboratorium, które można znaleźć
na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych:
http://ec.europa.eu/food/animal/
liveanimals/pets/approval_en.htm.
Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe
zwierząt na terytorium Republiki
Chorwacji, których paszport potwierdza, że miareczkowanie przeciwciał zostało wykonane z wynikiem
pozytywnym zanim zwierzę opuściło
Republikę Chorwacji.
Zwierzęta, które wwożone są w
celach komercyjnych i te, które
przewożone są w postaci przesyłki,
muszą zostać przebadane przez
weterynarza.
* W celu uzyskania dodatkowych
informacji o krajach, prosimy o
kontakt z Ministerstwem Rolnictwa,
Rybołówstwa i Rozwoju Wsi –
Departament Weterynarii (tel.:
+385 1 610 9749, +385 1 610 6703 i
+385 1 610 6669;
strona internetowa: www.mps.hr)
5
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 6
Święta i dni wolne od pracy:
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli
Wielkanoc
1 maja - Święto Pracy
Boże Ciało
22 czerwca - Dzień Walki z
Faszyzmem
25 czerwca - Święto Narodowe
Chorwacji
5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i
Dziękczynienia
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8 października - Dzień
Niepodległości
1 listopada - Wszystkich Świętych
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie
Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych:
W sezonie turystycznym większość
sklepów czynna jest w dni powszednie od godz. 8.00 do 20.00, wiele z
nich również w weekendy. Instytucje
publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do 16.00.
Służba zdrowia:
Szpitale i kliniki znajdują się we
wszystkich większych miastach, w
mniejszych działają przychodnie i
apteki.
Turyści zagraniczni posiadający
obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła
umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki
medycznej udzielanej w nagłych
wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji
pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie zaświadczenie
o prawie do korzystania z opieki
zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w
nagłych wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi
ubezpieczonych obywateli Republiki
Chorwacji, przy czym turyści w ten
sam sposób uczestniczą w kosztach
opieki medycznej (partycypacja).
Osoby przyjeżdżające z krajów, z
którymi umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie,
ponoszą jej pełne koszty same.
W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt z
Chorwackim zakładem ubezpieczeń
zdrowotnych (tel.: +385 1 4806 333,
www.hzzo-net.hr)
Poczta i telekomunikacja:
Urzędy pocztowe czynne są w dni
powszednie od godz. 7.00 do 19.00;
w mniejszych miejscowościach od
godz. 7.00 do 14.00, a niektóre
pracują z przerwą popołudniową. W
większych miastach i miejscowościach turystycznych poczty dyżurne
czynne są w soboty i niedziele.
Wszystkie automaty telefoniczne
działają na karty telefoniczne, które
można kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą.
Służba weterynaryjna:
W całej Chorwacji jest sieć klinik i
przychodni weterynaryjnych.
Informacje: Ministerstwo Rolnictwa,
Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Departament Weterynarii
Web: www.mps.hr
E-mail: [email protected]
6
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 7
W nagłych wypadkach Centrum
112 umożliwi rozmowę w jednym
z języków obcych:
- angielski
- niemiecki
- włoski
- węgierski
- słowacki.
ZADZWOŃ POD NUMER 112!
Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego.
Adres internetowy chorwackiej
poczty: www.posta.hr
Energia elektryczna:
220 V, częstotliwość: 50 Hz.
Woda z kranu jest zdatna do picia
na terenie całej Chorwacji.
Ochrona środowiska:
Ochrona gatunków biologicznych
jest zgodna z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.
Jeśli chodzi o kąpiele, woda w
Adriatyku chorwackim jest wysokiej
jakości i zgodna z kryteriami Unii
Europejskiej.
W sytuacji wyjątkowego zanieczyszczenia środowiska, należy powiadomić Centrum alarmowe 112.
W celu uzyskania dodatkowych
informacji dotyczących środowiska
prosimy o kontakt z Ministerstwem
Ochrony Środowiska, Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pod
numerem +385 1 3782 413,
www.mzopu.hr
W nagłych wypadkach należy
dzwonić pod numer 112!
Pod numer 112 można dzwonić
przez całą dobę, bez względu na to,
gdzie się znajdujesz w Republice
Chorwacji albo w Unii Europejskiej.
Połączenie telefoniczne jest
bezpłatne.
Połączenie można zrealizować
przez każdego operatora i przy pomocy wszystkich aparatów telefonicznych wybierając numer 112.
Jeżeli potrzebna Ci:
- szybka pomoc medyczna
- pomoc straży pożarnej
- pomoc policji
- pomoc górskiego pogotowia
ratunkowego
- szybka pomoc innych służb i operacyjnych jednostek ratunkowych.
Jeżeli zauważysz:
- pożar
- wyciek niebezpiecznych substancji, zanieczyszczenie pitnej wody,
potoków, rzek i morza
- inne zjawiska, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia
ludzi albo zwierząt, dóbr kultury i
przyrody
Ja dzwonisz, należy powiedzieć:
- co się stało,
- gdzie się to stało,
- kiedy się to stało,
- czy są ranni,
- jakie odnieśli rany,
- jakiej pomocy potrzebujesz,
- kto dzwoni?
PRAKTYCZNE PORADY
Ochrona przeciwpożarowa:
Sprawdź czy zrobiłeś wszystko by
zapobiec pożarowi!
7
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 8
centrum poszukiwań i ratownictwa
morskiego) lub 112
- zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla
Adriatyku
- podczas pływania pozostań w polu
widzenia innych pływaków
- poinformuj rodzinę lub przyjaciół o
przybliżonej lokalizacji nurkowania i
zaznacz ją w odpowiedni sposób
- opalaj się w umiarkowany sposób i
używaj środków ochronnych
- zaopatrz się w dostateczną ilość
wody do picia.
W przyrodzie:
- powiadom rodzinę lub znajomych
o trasie lub planie wycieczki
- poruszaj się po wyznaczonych
szlakach i ścieżkach
- zaopatrz się w odpowiednią ilość
wody do picia
- przygotuj odpowiednią odzież i
obuwie
- weź ze sobą telefon komórkowy
- słuchaj informacji o prognozie
pogody
- otwartym ogniem manipuluj ostrożnie i zgodnie z przepisami
- nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych.
(Czas jest najważniejszym czynnikiem, szybka informacja umożliwia
szybką pomoc).
Ważne numery telefonów:
Międzynarodowy numer kierunkowy
do Chorwacji: 385
Pogotowie ratunkowe: 94
Straż pożarna: 93
Policja: 92
Pomoc drogowa: 987
Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów!
Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania ognia!
Zwróć uwagę, czy Twój samochód
nie zastawia drogi pożarowej!
Co zrobić w przypadku pożaru?
- pożar należy natychmiast zgłosić
straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 93 albo 112!
- użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że nie zagraża to Twojemu
bezpieczeństwu i bezpieczeństwu
innych osób.
- powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w pobliżu.
- POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z
POLECENIAMI STRAŻAKÓW.
PAMIĘTAJ:
Za nieprzestrzeganie przepisów
pożarowych Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie.
Na drodze:
- podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i święta
- prowadź będąc wypoczętym,
- dostosuj prędkość jazdy do
warunków na drodze i ograniczeń
prędkości
- w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu zachowaj cierpliwość i
zaopatrz się w odpowiednią ilość
wody do picia.
Nad morzem:
- w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza
dzwoń pod numer 9155 (Narodowe
8
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 9
W tym samym okresie, latem, wiadomości i komunikaty o sytuacji na
drogach nadawane będą o każdej
pełnej godzinie bezpośrednio ze
studia Trzeciego Programu Radia
Austriackiego, RAI Uno, brytyjskiego VIRGIN Radio, Radio Praga
oraz międzynarodowego programu Chorwackiego Radia - Głos
Chorwacji.
Latem dziennikarze Radia Praga
raz dziennie przekazywać będą
informacje dla czeskich turystów za
pośrednictwem regionalnych radiostacji: Radio Split, Radio Dubrownik
i Radio Rijeka.
(przy połączeniach z zagranicy lub
z telefonów komórkowych należy
wybrać +385 1 987)
Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155
Ogólny numer ratunkowy: 112
Górska służba ratunkowa +385 1
4821 049
Informacje ogólne: 981
Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonu: 988
Informacja o międzynarodowych
numerach telefonu: 902
Prognoza pogody i sytuacja na drogach: 060 520 520
Chorwacki Automobilklub (HAK):
+385 1 4640 800;
E-mail: [email protected]
www.hak.hr
Wiadomości radiowe w językach
obcych, w sezonie turystycznym:
Radio chorwackie w kilku programach nadaje audycje w językach
obcych dla turystów przebywających w Chorwacji. Co dziennie
o 20:05 w Programie Pierwszym
Chorwackiego Radia nadawana
jest dziesięciominutowa audycja w
języku angielskim.
W sezonie letnim na Drugim
Programie Chorwackiego Radia
(98,5 Mhz Chorwacja Północno
- zachodnia oraz Wybrzeże
Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1
Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie;
93,3 Gorski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą ważne wiadomości w
językach obcych (angielski, niemiecki, włoski)
SAMOCHODEM DO
CHORWACJI
Dokumenty:
Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu.
Międzynarodowe prawo jazdy jest
mile widziane przy korzystaniu z
usług wypożyczalni samochodów.
Dokument ten wydaje automobilklub
w miejscu zamieszkania.
Kierowca, który wjeżdża na terytorium Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym zagranicą,
musi posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje
na terenie Unii Europejskiej albo
inny dokument ubezpieczenia. Za
międzynarodowy dokument uważa
się oficjalną tablicę rejestracyjną,
którą posiada pojazd, który zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju,
9
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 10
Stacje benzynowe:
Stacje benzynowe we wszystkich
większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę. Na
stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa:
Eurosuper 95, Super 95, Super 98,
Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel,
a na stacjach w większych miastach
i na autostradach również gaz.
Informacje o cenach paliw i stacjach
sprzedających gaz znajdują się na:
www.ina.hr; www.omv.hr;
www.hak.hr; www.tifon.hr
którego Urząd podpisał wielostronne
porozumienie albo zielona karta wydana dla pojazdu z kraju, w którym
Urząd nie podpisał wielostronnego
porozumienia oraz inne dokumenty,
które uznaje Chorwacki urząd do
spraw ubezpieczeń.
Ograniczenia prędkości:
50 km/h na terenie zabudowanym,
90 km/h poza terenem
zabudowanym,
110 km/h na drogach ekspresowych
i drogach szybkiego ruchu,
130 km/h na autostradach,
80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców,
80 km/h dla autobusów i autobusów
z lekkimi przyczepami, 100 km/h na
autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci.
Na mokrej jezdni dostosuj prędkość
do warunków na drodze.
W okresie obowiązywania czasu
zimowego obowiązkowa jest jazda
z włączonymi światłami mijania lub
krótkimi.
Podczas prowadzenia samochodu
zabronione jest używanie telefonu
komórkowego.
Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa.
Kamizelka odblaskowa stanowi
obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca obowiązany jest
do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie
(zmiana koła, niewielkie naprawy
pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go
zabraknie, potrzebna jest pomoc i
kierowca zatrzymuje inne pojazdy).
Opłaty drogowe:
Na autostradach: A1 Zagrzeb –
Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split
– Šestanovac - Ravča, A2 Zagrzeb
– Zaprešić – Krapina - Macelj, A3
Bregana –Zagrzeb - Slavonski Brod
– Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb
– Varaždin - Goričan, A5 OsijekĐakovo - Sredanci, A6 Zagrzeb
– Karlovac – Bosiljevo - Vrbovsko Rijeka i A7 Rijeka - Rupa.
Na drogach ekspresowych:
“Istryjski Y“ z punktami opłaty drogowej “Tunel Učka” i wiadukt “Mirna”;
Informacje znajdują się pod adresami internetowymi:
www.hak.hr, www.hac.hr,
www.bina-istra.hr, www.arz.hr,
www.azm.hr, www.huka.hr.
Podstawowe obowiązki w razie
wypadku samochodowego:
O wypadku drogowym najpierw
należy powiadomić Policję (tel.: 92)
lub zadzwonić pod europejski numer
alarmowy 112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do wypadku, w
10
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 11
SAMOLOTEM
którym powstała tylko szkoda materialna na pojazdach.
Jeżeli są ranni, należy wezwać
Pogotowie ratunkowe (tel.: 94).
Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy
i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego
zagrożenia. Zaczekaj na Policję.
W przypadku uszkodzenia pojazdu
koniecznie należy zażądać od Policji
zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego nie można przekroczyć granicy państwa. Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia
albo holowanie pojazdu do serwisu,
wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc
pod numer telefonu 987 (przy połączeniach z zagranicy należy wybrać
+385 1 987).
Porty lotnicze przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym
Port Lotniczy Dubrownik
Tel.: +385 20 773 333
www.airport-dubrovnik.hr
Port Lotniczy Pula
Tel.: +385 52 530 140
www.airport-pula.hr
Port Lotniczy Rijeka
Tel.: +385 51 842 134
www.rijeka-airport.hr
Port Lotniczy Split
Tel.: +385 21 203 555
www.split-airport.hr
Port Lotniczy Zadar
Tel.: +385 23 205 800
www.zadar-airport.hr
Port Lotniczy Zagrzeb
Tel.: +385 1 4562 222
www.zagreb-airport.hr
Małe lotniska przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym
Lotnisko Brač
Tel.: +385 21 559 701
www.airport-brac.hr
Port Lotniczy Osijek
Tel.: +385 31 514 402
www.osijek-airport.hr
Lotnisko Mali Lošinj
Tel.: +385 51 235 148
www.airportmalilosinj.hr
Mniejsze lotniska przyjmujące samoloty ogólnego przeznaczenia i
okresowy przewóz aviotaxi:
Varaždin, Pribislavec (Čakovec),
Koprivnica, Lučko (Zagrzeb),
Slavonski Brod, Čepin (Osijek),
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac,
Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar),
Unije i Sinj.
W jaki sposób uniknąć korków na
drogach?
Aby uniknąć zbędnego przedłużania
się podróży oraz długiego czekania
w korkach, radzimy
zaplanować podróż przy pomocy
planera ruchu, w którym zostały podane dni i kierunki spodziewanego
największego natężenia ruchu.
Przed podróżą należy zasięgnąć
informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując
się z HAK-iem (Centrum Informacji
HAK: +385 1 4640 800) lub słuchać
informacji w Drugim Programie
Chorwackiego Radia (98,5 Mhz).
11
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 12
Lotniska międzynarodowe:
Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula,
Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali
Lošinj.
Informacje: Zagrzeb +385 1 6265
222, Split +385 21 203 506, +385
21 203 555, Dubrownik +385 20 773
377, Pula +385 52 530 105, Rijeka
+385 51 842 132, Zadar +385 23
313 311, Osijek +385 31 514 441,
+385 31 514 442, Brač +385 21 559
711, Mali Lošinj +385 51 231 666.
TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air,
EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/
Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria
Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan
Air, Darwin Airline, Skyeurope
Slovakian, SN Brussels Airlines.
DROGĄ MORSKĄ
Agencja ds. Morskiej Żeglugi
Przybrzeżnej
Tel.: +385 21 329 370;
Fax: +385 21 329 379
E-mail: [email protected]ija-zolpp.hr
www.agencija-zolpp.hr
Międzynarodowe linie promowe:
Zadar – Ancona, Split – Ancona,
Split – Stari Grad – Pescara,
Ancona – Split – Pescara i Rijeka –
Split – Stari Grad (Hvar) – Korčula –
Sobra (Mljet) – Dubrownik – Bari
Dubrovnik – Bari (bezpośrednio):
Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona
Croatia Airlines:
Chorwackie linie lotnicze i członek
aliansu lotniczego Star Alliance,
posiada bezpośrednie połączenia
z Chorwacji do wielu miast europejskich: Amsterdam, Bruksela,
Frankfurt, Londyn, Monachium,
Paryż, Rzym, Sarajewo, Skopie,
Wiedeń, Zurych, Dusseldorf,
Kopenhaga, Podgorica i Prisztina.
Istnieją sezonowe połączenia wybrzeża z miastami w Austrii, Francji,
Niemczech i Wielkiej Brytanii. We
współpracy ze swoimi partnerami
Croatia Airlines umożliwia swoim
pasażerom loty do miast na całym
świecie.
Kontakt: +385 1 6676 555
www.croatiaairlines.com
e-mail: [email protected]
Pozostałe linie lotnicze w
Chorwacji:
Aeroflot, Air France, Austrian
Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT,
Malev, Germanwings, Scandinavian
Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna,
Air One, British Airways, Hapag
Lloyd, Norwegian Air Shuttle,
Przybrzeżne linie promowe:
Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar –
Korčula – Dubrownik.
Lokalne linie promowe łączą ląd
z wyspami: Cres, Lošinj, Rab,
Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba,
Premuda, Ist, Molat, Sestrunj,
Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac,
Rava, Zlarin, Dugi Otok, Iž, Šolta,
Brač, Hvar, Vis, Półwysep Pelješac,
Korčula, Lastovo, Mljet i Šipan,
a lokalne linie żeglugi morskiej i
linie ekspresowe łączą pozostałe
zamieszkane wyspy, na których nie
ma ruchu samochodowego.
12
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 13
Linie ekspresowe (połączenia z
lądem lub między wyspami):
Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije,
Cres, Ilovik, Pag, Rab
Region Zadaru – Ist, Molat, Dugi
Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj,
Olib, Silba, Premuda
Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta,
Lastovo, Korčula, Vis
Region Dubrownika - Mljet, Šipan,
Korčula, Lastovo
Region Szybenika - Žirje, Kaprije
Linie sezonowe: Sezonska linija:
Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik
– Zadar.
Linie żeglugi morskiej (połączenia
z lądem lub między wyspami):
Region Rijeki – Lošinj, Srakane,
Unije, Ilovik, Susak
Region Zadaru – Dugi Otok, Iž,
Rava, Vrgada
Region Szybenika – Prvić, Zlarin
Region Splitu – Drvenik Veli i Mali,
Čiovo, Biševo
Region Dubrownika – Šipan, Lopud,
Koločep
Jadrolinija:
Główny chorwacki morski przewoźnik pasażerski utrzymuje największą
liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych linii promowych
i ekspresowych. Siedziba mieści
się w Rijece tel.: +385 51 666 111,
+385 51 666 100.
www.jadrolinija.hr
Pozostali przewoźnicy morscy:
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Mediteranska plovidba d.d.:
www.medplov.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d:
www.lnp.hr
G&V Line d.o.o. www.gv-line.hr
Split Tours: www.splittours.hr
Miatours: www.miatours.hr
Ivante d.o.o: www.ivante.hr
Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines:
www.venezialines.com
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Emilia Romagna Lines
www.emiliaromagnalines.it
Urzędy celne dla statków
zagranicznych:
Stałe: Umag, Poreč, Rovinj,
Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali
Lošinj, Zadar, Szybenik, Split,
Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i
Dubrownik.
Sezonowe (w sezonie letnim):
ACI marina Umag, Novigrad, Sali,
Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad
(Hvar),Vis, Komiža i Cavtat.
ŻEGLOWANIE NA
TERYTORIUM REPUBLIKI
CHORWACJI
Osoba dowodząca jednostką
wpływającą na terytorium Republiki
Chorwacji drogą morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą
do najbliższego portu otwartego dla
ruchu międzynarodowego w celu
odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety, wydania i poświadczenia listy załogi i pasażerów lub
listy osób w kapitanacie portu lub
jego oddziale.
13
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 14
pływającej, a termin ważności
winiety wynosi jeden rok od dnia jej
wydania. Odcinek winiety musi być
naklejony na liście osób.
Na jednostce pływającej po wodach
Republiki Chorwacji muszą się
znajdować oryginały następujących
dokumentów:
- winieta
- poświadczona lista załogi i
pasażerów
- poświadczona lista osób, które
mogą przebywać na jednostce
pływającej (dla jednostek pływających, na których będzie zmieniana
załoga w trakcie żeglugi po wodach
Republiki Chorwacji)
- dokument potwierdzający, że jednostka pływająca jest sprawna
- dokument potwierdzający, że osoba dowodząca jednostką pływającą
posiada odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia jednostki pływającej
- dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone
osobom trzecim (OC)
- dokument potwierdzający własność lub upoważnienie do użytkowania jednostki pływającej wydane
przez właściciela.
Osoba dowodząca jednostką pływającą, która na terytorium Republiki
Chorwacji została przywieziona
drogą lądową, znajduje się w porcie
lub innym przeznaczonym do tego
celu miejscu na terenie Republiki
Chorwacji, obowiązana jest przed
rozpoczęciem żeglugi
w odpowiednim kapitanacie portu
wykupić winietę lub dostarczyć listę
załogi i pasażerów oraz listę osób
(jeżeli chce ją utworzyć).
Winietę muszą posiadać jednostki
pływające o długości od 3 m wzwyż
oraz jednostki pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli łączna moc
jednostek napędowych wynosi 5 kW
lub więcej.
Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami, bez względu na długość (np.
kajak, rower wodny, itp.).
Winiety nie musi posiadać jednostka
pływającą w czasie przechowywania
jej w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu na
terenie Republiki Chorwacji.
Identycznym przepisom o konieczności posiadania winiety podlegają
również łodzie pomocnicze i jet-ski
(skutery wodne).
Łodzie pomocnicze należące do
macierzystej jednostki lub jachtu,
muszą posiadać oznakowanie tej
jednostki lub jachtu i muszą być
wpisane w dokumentach macierzystej jednostki pływającej. W takim
wypadku nie jest wymagane wykupienie dla nich winiety.
Winieta musi się znajdować w
widocznym miejscu na jednostce
Lista załogi i pasażerów oraz lista
osób
Lista Załogi i Pasażerów
Lista załogi i pasażerów zawiera
wykaz załogi i pasażerów znajdujących się na jednostce pływającej,
poświadczana jest przez kapitanat
portu pieczęcią i podpisem.
Jeżeli dowódca jednostki pływającej w trakcie pływania po wodach
14
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 15
Listę osób poświadcza się odcinkiem winiety.
Lista osób może być w całości
wypełniona w momencie wykupienia
winiety, ale można ją również wypełniać sukcesywnie, jednak najpóźniej
do chwili pierwszego zaokrętowania
się osoby wymienionej w liście osób.
Jeżeli lista osób wypełniana jest
sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi zostać poświadczona w
kapitanacie portu lub jego oddziale.
Ilość zmian osób wymienionych na
liście osób jest nieograniczona.
Na listę osób nie wpisuje się osób,
które przebywają na jednostce pływającej w trakcie postoju w porcie
lub miejscu do kotwiczenia.
Na listę osób nie wpisuje się osób
w wieku poniżej 12 roku życia i nie
wlicza się ich do maksymalnej liczby
osób.
Lista osób na jednostkach wpływających na wody chorwackie nie
musi być wystawiona w momencie
wykupu winiety, można ją wystawić
w późniejszym terminie tzn. w momencie zmiany załogi na terytorium
Chorwacji.
chorwackich nie zamierza zmieniać
załogi w okresie ważności winiety,
nie musi się już zgłaszać do kapitanatu portu lub jego oddziału.
Jednostki pływające, na których nie
ma możliwości dłuższego pobytu
(jednostki bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i pasażerów.
Dowódca jednostki pływającej może
w Chorwacji wyokrętować załogę
(lub jej część), z którą przypłynęła z
zagranicy i zaokrętować nową załogę. W takim przypadku musi zgłosić
zmianę załogi w kapitanacie portu
i z tą załogą wypłynąć z Republiki
Chorwacji.
Lista osób
Dowódca jednostki pływającej,
która zamierza zmieniać załogę w
trakcie żeglugi po wodach Republiki
Chorwacji, obowiązany jest w
kapitanacie portu lub jego oddziale
przedstawić listę osób, które będą
przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety,
a ogólna liczba osób wpisanych
na listę nie może być większa od
dwukrotnego dozwolonego stanu
osobowego powiększonego o 30 %
pojedynczego dozwolonego stanu
osobowego jednostki pływającej.
Stan osobowy jednostki pływającej
określany jest na podstawie dokumentów jednostki pływającej, wydanych przez odpowiednie organy
kraju pochodzenia bandery, a
jeżeli w dokumentach nie ma
określonej liczby miejsc, wyliczony
zostanie na podstawie Regulaminu
o jachtach i łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji jachtów i łodzi.
Zameldowanie
Obcokrajowcy przypływający do
Republiki Chorwacji na jednostkach pływających pod obcą banderą, przeznaczonych dla celów
rekreacyjnych lub sportowych,
zakwaterowani na tych jednostkach
zgłaszają swój pobyt tylko w porcie
lub przystani, gdzie po wpłynięciu
do Chorwacji odbywa się kontrola
graniczna.
15
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 16
Na podstawie zmian i uzupełnień
Regulaminu o łodziach i jachtach
z 11 lutego 2009 roku Republika
Chorwacji jednostronnie uznaje uprawnienia innych krajów do
prowadzenia chorwackich łodzi i
jachtów. Informacje o zagranicznych uprawnieniach uznawanych w
Republice Chorwacji można znaleźć
na oficjalnych stronach Ministerstwa
Morza, Komunikacji i Infrastruktury
www.mmpi.hr
Jeżeli obcokrajowiec przekroczy
granicę państwa na jednym z lądowych przejść granicznych przewożąc jednostkę pływającą, na której
będzie zakwaterowany, jego pobyt
rejestruje marina, w której jednostka
jest wodowana. Jeżeli wodowanie
odbywa się w którymś z mniejszych
portów, obcokrajowiec obowiązany
jest osobiście zgłosić swój pobyt na
lokalnym posterunku policji.
Powyższe odnosi się wyłącznie do jednostek pływających,
na których cudzoziemiec będzie
zakwaterowany.
Obcokrajowcy, których jednostki
pływające zacumowane są w jednej
z chorwackich marin, obowiązani są zgłosić w nich fakt swojego
przybycia.
KOLEJĄ
Chorwacja posiada bezpośrednie
połączenia kolejowe ze Słowenią,
Bośnią i Hercegowiną, Węgrami,
Włochami, Austrią, Szwajcarią,
Niemcami i Serbią. Prawie ze
wszystkimi pozostałymi krajami
Europejskimi istnieją połączenia z
przesiadką.
Opuszczenie przez jednostkę pływającą wód Republiki Chorwacji
Dowódca jednostki pływającej przed
wypłynięciem z Republiki Chorwacji
obowiązany jest:
- poddać się kontroli granicznej w
jednym z portów otwartych dla żeglugi międzynarodowej
- poświadczyć listę załogi i pasażerów w kapitanacie portu lub jego
oddziale.
Po wypełnieniu powyższych obowiązków dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód morskich
i wód terytorialnych Republiki
Chorwacji najkrótszą trasą.
Prowadzenie chorwackich łodzi
i jachtów przez zagranicznych
żeglarzy.
Pociągi Eurocity, Intercity i
Euronight:
EC „Mimara”: Zagrzeb – Villach –
Frankfurt – Zagrzeb
EC „ Croatia”: Zagrzeb – Wiedeń –
Zagrzeb (Przez Słowenię)
EN „Venezia”: Wenecje – Zagrzeb
– Budapeszt (Moskwa, Kijów,
Bukareszt) - Wenecje
IC „Zagreb”: Zagrzeb – Wiedeń
(przez Węgry) – Zagrzeb
IC „Sava”: Belgrad – Zagrzeb –
Villach – Monachium – Belgrad
IC „Kvarner”: Zagrzeb - Budapeszt
– Zagrzeb
IC „Drava“: Budapeszt – Osijek –
Sarajewo – Budapeszt
16
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 17
AUTOBUSEM
Pociągi pospieszne:
„Lisinski“: Zagrzeb – Monachium –
Zagrzeb (pociąg nocny)
„Maestral”: Zagrzeb – Budapeszt
– Zagrzeb (Moskwa, Kijów, St.
Petersburg)
Zagrzeb – Villach - Zagrzeb
Belgrad – Zagrzeb – Zurych
– Belgrad
„Nikola Tesla“: Zagrzeb – Belgrad
- Zagrzeb
Vinkovci – Banja Luka – Vinkovci
Zagrzeb – Sarajewo – Ploče
– Zagrzeb
Zagrzeb – Sarajewo – Zagrzeb (pociąg nocny)
Ploče – Sarajewo – Ploče
Villach – Zagrzeb – Belgrad –
Villach (pociąg nocny)
„Opatija“: Rijeka – Lublana – Rijeka
(Monachium, Wiedeń)
„Ljubljana“: Rijeka – Lublana
(Wiedeń) – Rijeka
Pociągi sezonowe:
Lublana – Pula – Lublana
Budapeszt – Zagrzeb – Split –
Budapeszt (pociąg nocny)
Pociągi specjalne
Belgrad – Rijeka – Belgrad (czerwiec – wrzesień w weekendy,
pociąg nocny)
Belgrad – Knin – Split – Belgrad
(czerwiec - wrzesień, w weekendy,
pociąg nocny)
Praga – Split – Praga
Tel.: +385 1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informacje:
Tel.: 060 333 444
www.hznet.hr
Regularne międzynarodowe linie
autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów
Europy Środkowej i Zachodniej.
Numer Informacji dla dzwoniących z
Chorwacji: 060 313 333
Numer Informacji dla dzwoniących
spoza Chorwacji: +385 1 61 12 789
Transport międzynarodowy (kasa):
+385 1 60 08 631
Transport krajowy (kasa):
+385 1 60 08 620
Dworzec Autobusowy Rijeka
Tel.: +385 51 66 03 00;
+385 060 302 010
E-mail: [email protected]
www.autotrans.hr
Dworzec Autobusowy Split
Tel.: +385 21 329 180;
+385 060 327 777
E-mail: [email protected]
www.ak-split.hr
Dworzec Autobusowy Szybenik
Tel.: +385 060 368 368
E-mail: [email protected]
Dworzec Autobusowy Zadar
Tel.: +385 23 211 555
Dworzec Autobusowy Zagrzeb
Tel.: +385 060 313 333
www.akz.hr
Dworzec Autobusowy Dubrownik
Tel.: +385 20 357 020,
+385 060 305 070;
E-mail: [email protected]
www.libertasdubrovnik.com
Dworzec Autobusowy Osijek
Tel.: +385 060 33 44 66
Dworzec Autobusowy Pula
Tel.: +385 060 304 090
17
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 18
TAXI I WYPOŻYCZALNIE
SAMOCHODÓW
Makarska - Muzeum
Malakologiczne – muzeum ryb,
krabów i muszli morskich, Muzeum
Miejskie
Našice - Muzeum Regionalne w
dworku rodziny Pejačević
Osijek - Muzeum Slavonii
Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii
i Muzeum Miasta Pazina
Pula - Muzeum Archeologiczne,
Muzeum Historyczne Istrii, Arena
(amfiteatr)
Rijeka – Muzeum Morskie
i Historyczne Wybrzeża
Chorwackiego, Muzeum
Przyrodnicze
Poreč –Muzeum Regionalne
Regionu Poreča
Split - Muzeum Chorwackich
Zabytków Archeologicznych,
Muzeum Archeologiczne Splitu,
Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum
Miejskie, Muzeum Etnograficzne,
Muzeum Przyrodnicze, Galeria
Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec
Katedry
Trakošćan - Zamek Trakošćan –
muzeum w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej
Varaždin - Muzeum Varaždina na
Starym Mieście - Dział Historyczny,
Wystawa Entomologiczna „Świat
owadów” oraz Galeria Dawnych i
Nowych Mistrzów
Zadar - Muzeum Archeologiczne stała ekspozycja sztuki sakralnej,
Muzeum Ludowe Zadaru, Muzeum
szkła antycznego
Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne,
Muzeum Etnograficzne, Chorwackie
Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria
Taxi - usługi świadczone są we
wszystkich miastach i miejscowościach turystycznych.
Usługa wynajmu samochodów (rent
a car) dostępna jest we wszystkich
miastach, ośrodkach turystycznych i
portach lotniczych.
Ważniejsze muzea:
Čakovec - Muzeum Međimurja
Dubrownik - Muzeum
Dubrownickie - Knežev Dvor,
Muzeum Etnograficzne - Rupe,
Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru
Dominikanów, Muzeum Morskie,
Skarbiec Katedry, Dom Marina
Držicia, Akwarium – Instytut
Biologiczny Dubrownik, Muzeum
Klasztoru Franciszkanów „Braci
Mniejszych”, Muzeum Cerkwi
Prawosławnej
Gornja Stubica - Muzeum Powstań
Chłopskich
Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi Smiljan znajduje się
Centrum Pamięci „Nikola Tesla”
Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór
muzealny Ivana Generalicia
Karlovac - Muzeum Miejskie
Karlovac, Stare Miasto Dubovac
Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna
Augustinčicia
Krapina - Muzeum Ewolucji i znalezisko praczłowieka Hušnjakovo,
Muzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec - Dawna wieś – jedyny
w swoim rodzaju skansen z oryginalnymi wiejskimi chatami, dom
rodzinny Josipa Broz Tito
18
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 19
Sztuki Współczesnej, Muzeum
Miasta Zagrzebia, Muzeum Mimara,
Muzeum Sztuki i Rzemiosła,
Muzeum Sztuki Współczesnej,
Chorwackie Muzeum Przyrodnicze,
Galeria Strossmayera dawnych
mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria
„Klovićevi Dvori”, Chorwackie
Muzeum Historyczne, Muzealne
Centrum Pamięci im. Dražena
Petrovicia, Pawilon Sztuki.
są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeziora Plitwickie,
najpiękniejszy i najbardziej znany
chorwacki park narodowy jest jedynym dobrem przyrody znajdującym
się na tej prestiżowej liście.
Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa światowego UNESCO znajduje się
Festa św. Vlaha, koronkarstwo w
Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu,
coroczne pochody dzwonników
z terenów Kastavu, chorwacka
procesja za krzyżem, śpiew i granie
dwugłosem bliskich interwałów na
Istrii i w na północnym wybrzeżu,
wiosenna procesja Ljelja i Królowej
z Gorjan oraz sztuka wytwarzania
tradycyjnych, drewnianych zabawek
z Chorwackiego Zagorja. Chorwacja
należy do krajów z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Ważniejsze sanktuaria:
Marija Bistrica: Matka Boża z
Bistricy
Trsat: NMP Trsatska
Sinj: Cudowna NMP Sinjska
Aljmaš: NMP Opiekunka
Krasno: NMP z Krasna
Karlovac-Dubovac: Św. Józef
Lobor: Matka Boska Górska
Ludberg: Przenajświętsza Krew
Chrystusowa
Remete: Matka Boska z Remete
Solin: NMP z Wyspy
Trški Vrh: Matka Boska
Jerozolimska
Vepric: Matka Boska z Lourdes
Voćin: Matka Boska Voćińska
PARKI NARODOWE
Brijuni - archipelag składający się z
dwóch większych wysp i 12 mniejszych wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii.
Informacje:
Adres: NP Brijuni, 52214 Brijun
Tel.: +385 52 525 888;
Fax: +385 52 521 367
E-mail: [email protected]
www.brijuni.hr
Zabytki kultury i przyrody wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO
W Chorwacji jest wiele zabytków
kultury i przyrody, wśród których
wyróżniają się: Pałac Dioklecjana w
Splicie, zabytkowe centrum Trogiru,
Bazylika Eufrazjusza w Poreču,
Katedra w Szybeniku, miasto
Dubrownik, Starigradsko polje na
wyspie Hvar, wszystkie wpisane
19
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 20
Kornati – archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza
Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek i grzbietów morskich.
Informacje:
Adres: NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Tel.: +385 22 435 740;
Fax: +385 22 435 058
E-mail:[email protected]
www.kornati.hr
Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) –
najstarszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy, wpisany na Listę
światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Informacje:
Adres: NP Jeziora Plitwickie
53231 Plitvička Jezera
Tel.: +385 53 751 015,
+385 53 751 014
Fax: +385 53 751 013
E-mail: [email protected]
www.np-plitvicka-jezera.hr
Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w
Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Krka
Trg Ivana Pavla II 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 201 777
Fax: +385 22 336 836
E-mail: [email protected]
www.npkrka.cro.hr
Risnjak – masyw górski na północ od
Rijeki, w przeważającej części pokryty
lasami, w którym znajduje się również
hydrologiczny zabytek przyrody –
źródła rzeki Kupa.
Informacje:
Adres: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 513174 Crni Lug
Tel.: +385 51 836 133,
+385 51 836 246
Fax: +385 51 836 116
E-mail: [email protected]
www.risnjak.hr
Mljet - wyspa położona na południowy
zachód od Dubrownika.
Informacje:
Adres: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Tel.: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Fax: +385 20 744 043
E-mail: [email protected]
www.np-mljet.hr
Północny Velebit (Sjeverni Velebit)
- z przyrodniczego punktu widzenia
najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne
tereny najwyżej położonych partii północnego Velebitu.
Informacje:
Adres: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
E-mail: [email protected]
www.np-sjeverni-velebit.hr
Paklenica - park narodowy położony na południowej stronie Velebitu,
największego masywu górskiego w
Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad Paklenica
Tel.: +385 23 369 155,
+385 23 369 202
Fax: +385 23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
www.paklenica.hr
20
8.12.2009 16:54
ROZKŁAD PODRÓŻY
Czerwiec
L ipiec
godz.
07-14
godz.
07-14
Dzień
2009 pl.indd 21
godz.
14-22
1
i
i
i
4
5
Dzień
godz.
07-14
1
i
i
2
i
i
3
h
4
1
2
3
Dzień
Sierpień
godz.
14-22
2
3
i
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
i
6
h
i
13
i
9
i
i
10
i
h
11
RUCH OCZEKIWANY
godz.
14-22
i
i
i
h
12
i
13
14
14
14
i
h
15
15
15
h
h
16
16
17
18
19
i
i
i
17
i
i
17
18
i
h
18
i
19
i
20
21
21
21
h
h
22
h
h
h
22
23
24
i
25
i
26
i
i
24
i
25
i
23
KIERUNEK RUCHU
Ruch obustronny
i
Główny kierunek
ruchu w stronę
wybrzeża
h
Główny kierunek
ruchu od wybrzeża
25
27
28
28
28
h
h
29
29
29
h
h
30
30
i
Ruch o wyjątkowo
dużym natężeniu
24
h
26
31
h
27
h
Ruch o dużym
natężeniu
h
26
27
19
20
23
Ruch wzmożony
h
20
22
h
16
i
Ruch minimalny
i
13
h
i
30
i
31
h
21
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 22
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 23
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 24
PARKI PRZYRODY
Papuk - najpiękniejsza część wzgórz
Slavonii, członek Stowarzyszenia
Europejskich Geoparków i światowej
sieci geoparków UNESCO.
Informacje:
Adres: PP Papuk
Stjepana Radića 46, 34300 Velika
Tel.: +385 34 313 030
Fax: +385 34 313 027
E-mail: [email protected]
www.pp-papuk.hr
Biokovo - pasmo górskie położone
nad Riwierą Makarską.
Informacje:
Adres: PP Biokovo
Marineta – mala obala 16
21300 Makarska
Tel./Fax: +385 21 616 924
E-mail: [email protected]
www.biokovo.com
Kopački Rit – jeden z największych,
zachowanych obszarów bagiennych
w Europie, znajdujący się przy ujściu
rzeki Dravy do Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Kopački Rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.: +385 31 285 370
Fax: +385 31 285 380
E-mail: [email protected],
[email protected]
www.kopacki-rit.com
Telašćica – znajduje się w południowo
wschodniej części wyspy Dugi Otok,
niedaleko Parku Narodowego Kornati.
Informacje:
Adres: PP Telašćica
Ulica D. Grbin d.d., 23281 Sali
Tel.: +385 23 377 395
Fax: +385 23 377 096
E-mail: [email protected]
www.telascica.hr
Učka - góra położona we wschodniej
części Istrii, nad Riwierą Kvarnerską.
Informacje:
Adres: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.: +385 51 293 753
Fax: +385 51 293 751
E-mail: [email protected]
www.pp-ucka.hr
Lonjsko Polje – największy, chroniony obszar rozlewiskowy Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Lonjsko Polje
Krapje 30, 44325 Krapje
Tel.: +385 44 672 080; +385 44 611 190
Fax: +385 44 606 449
GSM: +385 98 222 080
E-mail: [email protected]
www.pp-lonjsko-polje.hr
Velebit – obejmuje największą część
masywu górskiego o tej samej nazwie,
największy obszar chroniony na terenie Chorwacji, wpisany na listę międzynarodowych rezerwatów biosfery
UNESCO
Informacje:
Adres: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 53 560 450
Fax: +385 53 560 451
E-mail: [email protected]
www.velebit.hr
Medvednica - masyw górski koło
Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
E-mail:
[email protected]
www.pp-medvednica.hr
24
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 25
ZAKWATEROWANIE
Vransko Jezero - największe naturalne jezioro w Chorwacji, park przyrody
z rezerwatem ornitologicznym, znajduje się między Zadarem a Szybenikiem.
Istnieje tu możliwość wędkowania i
obserwowania ptaków.
Informacje:
Adres: PP Vransko Jezero
Kralja Petra Svačića 2
23510 Biograd n/m
Tel.: +385 23 383 181, +385 23 386 452;
Fax: +385 23 386 453
E-mail: [email protected]
www.vransko-jezero.hr
W Chorwacji oferowane jest zakwaterowanie w licznych hotelach,
kompleksach apartamentowych, domach prywatnych, gospodarstwach
agroturystycznych, apartamentach,
na kempingach oraz kempingach
naturystycznych o długiej tradycji.
W kontynentalnej części kraju znajdują liczne uzdrowiska z leczniczymi
źródłami mineralnymi i termalnymi.
Informacje: Wspólnoty Turystyczne
oraz agencje turystyczne.
Hostele dla młodzieży (Hostelling
International) znajdują się w
Dubrowniku, Gradcu, Osijeku, Puli,
Zaostrogu, w Velim Lošinju, Rijece,
Zadarze i Zagrzebiu.
Informacje: Hrvatski Ferijalni i
Hostelski Savez
Tel.: +385 1 4847 474
Fax: +385 1 4870 477
E-mail: [email protected]
www.hfhs.hr
Turystyka żeglarska i mariny:
Na terenie Chorwacji działa 58 marin (w tym 10 suchych), z czego 21
wchodzi w skład ACI d.d. Opatija.
Łączna liczba miejsc do cumowania
we wszystkich chorwackich marinach wynosi 16.403 miejsca na
morzu i 5.189 na lądzie. Większe
mariny posiadają serwisy techniczne, dźwigi, stacje benzynowe oraz
obiekty handlowe i gastronomiczne.
W większości marin można wynająć
jacht, organizowane są też kursy
żeglarskie.
Informacje:
Udruženje Hrvatskih Marina
Žumberak – Samoborsko Gorje –
malowniczy obszar górzysty na południowy zachód od Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Žumberak – Samoborsko
Gorje
Slani dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 1 3327 660
Fax: +385 1 3327 661
E-mail:
[email protected]
www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Archipelag Lastovo (Lastovsko
Otočje) – należy do grupy wysp
Południowej Dalmacji, oprócz wyspy
Lastovo w skład archipelagu wchodzą tzw. grupy wysp „Lastovnjaci”,
„Vrhovnjaci” i wyspa Sušac.
Informacje:
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Tel.: +385 20 801 250
Fax: +385 20 801 252
E-mail: [email protected]
du.t-com.hr, [email protected]
www.pp-lastovo.hr
Ministerstwo Kultury
Informacje:
Tel.: +385 1 4866 113
www.min-kulture.hr
25
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 26
Wszystkie artykuły żywnościowe
pochodzenia zwierzęcego podlegają przepisom identycznym,
jakie obowiązują w krajach Unii
Europejskiej i są pod stałą kontrolą
weterynaryjno-medyczną.
Co zjeść?
Oprócz standardowej kuchni europejskiej w Chorwacji podawane
są również miejscowe, najbardziej
popularne dania domowe i specjały. Wśród zimnych przekąsek jest
słynny pršut dalmatyński lub istryjski
(szynka suszona), ser paški lub
lički (z wyspy Pag lub regionu Lika),
ser owczy, kulen slavoński (rodzaj
pikantnej wędliny), znakomite samoborskie lub zagorskie češnjovke
(kiełbasy czosnkowe), twaróg ze
śmietaną i inne. Oferta dań głównych zależy od regionu. W Dalmacji
i Primorju, na wyspach i Istrii dania
główne przyrządzane są z ryb i owoców morza, z dań mięsnych pašticada (pieczeń wołowa) lub gotowana
jagnięcina.
W kontynentalnej części Chorwacji
oferta dań mięsnych jest naprawdę
bogata, a specjały to indyk z mlinci
(rodzaj macy), pieczona jagnięcina,
pieczone młode prosię i gotowane albo pieczone štrukle. Z ciast,
oprócz wymienionych štrukli, jest
jeszcze orehnjača (strucla z masą
orzechową), makowiec oraz strudel
z serem lub z różnymi owocami.
Co pić?
Uprawa winorośli i produkcja win
wysokiej jakości mają wielowiekową
tradycję w części kontynentalnej
Chorwacji, Primorju i Dalmacji. Z
Tel.: +385 51 209 147;
Fax: +385 51 216 033,
E-mail: [email protected],
www.hgk.hr
ACI - Adriatic Croatia International
Club Opatija
Informacje:
Tel.: +385 51 271 288;
Fax: +385 51 271 824,
E-mail: [email protected],
www.aci-club.hr
Nurkowanie:
W celu uprawiania nurkowania
rekreacyjnego w Chorwacji należy
skontaktować się
z centrum nurkowym, które zadba
o Twoje bezpieczeństwo i udzieli
informacji.
Informacje: HGK (Chorwacka Izba
Gospodarcza) – Departament
Turystyki, Wydział Turystyki
Nurkowej
Tel.: +385 1 4561 570,
+385 4561 792
Fax: +385 1 4828 499
E-mail: [email protected]
strony internetowe:
www.croprodive.info
DANIA I TRUNKI
Gdzie zjeść?
Poza hotelami oferującymi noclegi
ze śniadaniem i obiadokolacją lub
z trzema posiłkami dziennie, we
wszystkich miejscowościach, ośrodkach turystycznych i przy głównych
drogach znajdują się restauracje,
tawerny, pizzerie oraz bary szybkiej
obsługi, ale dla smakoszy najciekawsze są restauracje, w których
serwowane są dania domowej kuchni chorwackiej.
26
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 27
Ambasada Zjednoczonej Republiki
Brazylii
Trg N.Š. Zrinskog 10 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4002 250
Fax: +385 1 4002 266
czerwonych win pochodzących z
wybrzeża i wysp znane są teran,
merlot, kabernet, opolo, plavac,
dingač i postup, z białych malvazija,
pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina,
muškat i inne. W kontynentalnej
części kraju znany jest rizling,
graševina, burgundac, traminac
i pozostałe szczepy. Z mocnych
trunków znane są rakije: śliwowica, travarica, loza (grappa), biska
a z trunków deserowych prošek i
maraschino.
Ambasada Republiki Bułgarii
Nike Grškovića 31, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Fax: +385 1 4646 625
Ambasada Republiki Chile
Smičiklasova 23/2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4611 958,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Fax: +385 1 4610 328
PLACÓWKI
DYPLOMATYCZNE I
KONSULARNE
Ambasada Chińskiej Republiki
Ludowej
Mlinovi 132, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4637 011
Fax: +385 1 4637 012
Ambasada Republiki Albanii Jurišićeva
2a, 10000 Zagrzeb;
Tel.: +385 1 4810 679;
Fax: +385 1 4810 682
Ambasada Czarnogóry
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 45 73 362
Fax: +385 1 45 73 423
Ambasada Australii
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4891 200
Fax: +385 1 4891 216
Ambasada Republiki Czeskiej
Romeo Tower,
Radnička cesta 47/6, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6177 246, +385 1 6121 558
Fax: +385 1 6176 630
Ambasada Republiki Austrii
Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 050,
+385 1 4881 051, +385 1 4881 052
Fax: +385 1 4834 461
Konsulat Generalny Królestwa Danii
Gramača 2L, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 3760 536
Fax: +385 1 3760 535
Ambasada Królestwa Belgii
Pantovčak 125 B I, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 901
Fax: +385 1 4578 902
Fax konsularny: +385 1 4578 903
Ambasada Arabskiej Republiki
Egiptu
Petrova 51/B, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 2310 781,
+385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619
Ambasada Bośni i Hercegowiny
Torbarova 9, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4501 070,
Fax: +385 1 4501 071
27
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 28
Konsulat Generalny Republiki Filipin
Tomašićeva 7, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4612 000
Fax: +385 1 4618 414
Ambasada Państwa Izraela
Ulica grada Vukovara 271,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6169 500
Fax: +385 1 6169 555
Ambasada Republiki Finlandii
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6312 080
Fax: +385 1 6312 090
Ambasada Japonii
Boškovićeva 2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4870 650
Fax: +385 1 4667 334
Ambasada Republiki Francji
Hebrangova 2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4893 600
Fax: +385 1 4893 660
Konsulat Republiki Jemenu
Biankinijeva 6, 10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4553 114
Ambasada Republiki Grecji
Opatička 12, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4810 444,
+385 1 4810 437
Fax: +385 1 4810 419
Konsulat Haszymidzkiego
Królestwa Jordanii
Gračanska cesta 84, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4645 957
Fax: +385 1 4645 956
Ambasada Królestwa Hiszpanii
Tuškanac 21a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4848 950, +385 1 4834
365, +385 1 4834 367
Fax: +385 1 4848 711
Ambasada Kanady
Prilaz Gjure Deželića 4,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 200
Fax: +385 1 4881 230
Ambasada Republiki Indii
Kulmerska 23a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4873 240,
+385 1 4873 239
Fax: +385 1 4817 907
Konsulat Republiki Kazachstanu
Tomislavov trg 8, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4614 723;
Fax: +385 1 4573 796
Ambasada Republiki Macedonii Kralja
Zvonimira 6/I, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4620 261; +385 1 4572 812
Fax: +385 1 4617 369
Konsulat Republiki Indonezji
Vlaška 83/II, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4610 671, +385 1 4611 296
Fax: +385 1 4611 299
Ambasada Malezji
Slavujevac 4a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Fax: +385 1 4834 348
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987
Konsulat Republiki Malty
Pavlinovićeva 1, 10000 Zagrzeb;
Tel.: +385 1 3900 515
Fax: +385 1 3900 575
Konsulat Irlandii
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6310 025
Fax: +385 1 2413 901
28
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 29
Konsulat Księstwa Monako
„Centar Kaptol”, Nova Ves 17,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4860 377
Fax: +385 1 4860 081
Ambasada Federacji Rosyjskiej
Bosanska 44, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 3755 040
Ambasada Rumunii
Mlinarska ulica 43, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Fax: +385 1 4677 854
Ambasada Królestwa Niderlandów
Medveščak 56, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4642 200
Fax: +385 1 4642 211
Ambasada Republiki Serbii
Pantovčak 245, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Fax: +385 1 4573 338
Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6300 100
Fax: +385 1 6155 536
Ambasada Republiki Słowackiej
Prilaz Gjure Deželića 10,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4877 070, +385 1 4877 073
Fax: +385 1 4877 078
Ambasada Królestwa Norwegii
Petrinjska 9/I, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831
Fax: +385 1 4922 828
Ambasada Republiki Słowenii
Alagovićeva 30/ANNEX, 10000
Zagrzeb
Tel.: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 6177 236
Konsulat Nowej Zelandii
Vlaška 50a/V, 10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4612 060
Konsulat Islamskiej Republiki
Pakistanu
Pasarićeva 12, 10000 Zagrzeb
Tel./fax: +385 1 3646 161
Ambasada Stanów Zjednoczonych
Ameryki
Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6612 200
Fax: +385 1 6612 371
Konsulat Republiki Peru
Ksaverska cesta 19, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4677 325
Fax: +385 1 4677 324; +385 1 4677 381
Konsulat Republiki Sudanu
Vramčeva 17, 10000 Zagrzeb
Tel./Fax: +385 1 4817 613
Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4899 444;
Fax: +385 1 4834 577
Ambasada Szwajcarii
Bogovićeva 3, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4878 800
Fax: +385 1 4810 890
Ambasada Republiki Portugalii
Trg Bana J. Jelačića 5/2, 10000
Zagrzeb
Tel.: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663
Ambasada Królestwa Szwecji
Frankopanska 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4925 100
Fax: +385 1 4925 125
29
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 30
INFORMACJE
Konsulat Królestwa Tajlandii
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagrzeb;
Tel./fax: +385 1 4830 359
HRVATSKA TURISTIČKA
ZAJEDNICA (CHORWACKA
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA)
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 Zagrzeb, CHORWACJA
Tel.: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
E-mail: [email protected]
www.hrvatska.hr
Ambasada Republiki Turcji
Masarykova 3/II, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4864 660
Ambasada Ukrainy
Voćarska 52, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4616 296
Fax: +385 1 4633 726, 4633 728
Kroatische Zentrale für Tourismus,
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich,
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Watykan - Nuncjatura Apostolska
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Fax: +385 1 4673 997
Ambasada Republiki Węgier
Pantovčak 255-257, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4890 900
Fax: +385 1 4579 301
Kroatische Zentrale für Tourismus,
60313 Frankfurt, Hochstrasse 43,
Deutschland
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: [email protected]
Ambasada Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
I. Lučića 4, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6009 100
Fax: +385 1 6009 111
Kroatische Zentrale für Tourismus,
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44;
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail:[email protected]
Ambasada Republiki Włoskiej
Medulićeva 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4846 386
Fax: +385 1 4846 384
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3,
Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97;
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Konsulat Republiki Wybrzeża Kości
Słoniowej
Špansko 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 3895 127, +385 1 3817 916
Fax: +385 1 3893 684
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia
Tel.: + 39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: [email protected]
W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej Republiki
Chorwacji
E-mail: [email protected]
Web: www.mvpei.hr
30
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 31
Chorvatské turistické sdružení,
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká
Republika
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected], [email protected]
Narodowy Ośrodek Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji, 00675 Warszawa, IPC Business Center,
ul. Koszykowa 54, Polska
Tel.: +48 22 828 51 93;
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Chorvátske turistické združenie,
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 55 562 054;
+ 421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Kroatiska turistbyrån,
11135 Stockholm, Kungsgatan 24,
Sverige
Tel.: +46 8 53 482 080
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: [email protected]
Horvát Idegenforgalmi Közösség,
1054 Budapest, Akademia u. 1,
Magyarország
Tel.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme,
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]t.nl
Office National Croate de Tourisme,
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo,
France
Tel.: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57;
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Office National Croate du Tourisme,
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés
38, Belgique
Tel.: +32 2 55 018 88;
Fax: +32 2 51 381 60,
E-mail: [email protected]
Croatian National Tourist Office,
London W6 9ER, 2 Lanchesters,
162-164 Fulham Palace Road, United
Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Хорватское туристическое
сообщество,
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07;
Fax: +7 495 258 15 07
E-mail: [email protected]
Croatian National Tourist Office,
New York 10118, 350 Fifth Avenue,
Suite 4003, U.S.A.
Tel.: + 1 212 279 8672;
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: [email protected]
Hrvaška turistična skupnost,
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2,
Slovenija
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: [email protected]
31
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 32
Kroatische Zentrale für Tourismus,
8004 Zürich, Badenerstr. 332,
Switzerland
Tel.: +41 43 336 2030
Fax: +41 43 336 2039,
E-mail: [email protected]
Dubrovačko-neretvanska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 20 324 999
Fax: +385 20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Oficina Nacional de Turismo de Croacia,
28001 Madrid, Calle Claudio Coello
22, esc.B,1°C , Espana
Tel.: +3491 781 551
Fax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
Istarska
Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel.: +385 52 452 797
Fax: +385 52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
Kroatiens Turistkontor,
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J;
Danmark
Tel.: +45 70 266 860
Fax: +45 70 239 500
E-mail: [email protected]
Karlovačka
Ambroza Vraniczanyja 6
47000 Karlovac
Tel.: +385 47 615 320
Fax: +385 47 601 415
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkz.hr
JAPONIA,
Ark Hills Executive Tower N613,
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo
107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: [email protected]
Koprivničko-križevačka
Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 48 624 408
Fax: +385 48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Krapinsko-zagorska
Zagrebačka 6,
49217 Krapinske Toplice
Tel./Fax: +385 49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-zagorje.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
– ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE
Bjelovarsko-bilogorska
Trg Eugena Kvaternika 4,
43000 Bjelovar
Tel.: +385 43 243 944
Fax: +385 43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Ličko-senjska
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel./Fax: +385 53 574 687
E-mail: [email protected]
Web: www.lickosenjska.com
Brodsko-posavska
Petra Krešimira IV. br. 1
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 35 408 393
Fax: +385 35 408 392
E-mail:
[email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Međimurska
Ruđera Boškovića 3, 40000 Čakovec
Tel./Fax: +385 40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
32
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 33
Osječko-baranjska
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 214 852
Fax: +385 31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Virovitičko-podravska
Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 33 726 069
Fax: +385 33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.zupanija.info
Požeško-slavonska
Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega
Tel.: +385 34 274 900
Fax: +385 34 274 901
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
Vukovarsko-srijemska
Glagoljaška 27/3, 32100 Vinkovci
Tel./Fax: +385 32 344 034
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr
Zadarska
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1
23000 Zadar
Tel.: +385 23 315 107
Fax: +385 23 315 316
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
Primorsko-goranska
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Fax: +385 51 272 909
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Sisačko-moslavačka
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44000 Sisak
Tel.: +385 44 540 163
Fax: +385 44 540 164
E-mail: [email protected]com.hr
Web: www.turizam-smz.hr
Zagrebačka
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4873 665
Fax: +385 1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
CENTRA TURYSTYCZNOINFORMACYJNE
Splitsko-dalmatinska
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Tel./Fax: +385 21 490 032,
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
ISTRIA
WOJEWÓDZTWO ISTARSKA
ISTRIA
Adres: Dalmatinova 4, 52100 Pula
Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.istra.hr; www.istra.com
Šibensko-kninska
Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 219 072
Fax: +385 22 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
FUNTANA
Adres: Bernarda Borisija 2,
52452 Funtana
Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
Varaždinska
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
Tel./Fax: +385 42 390 544
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
33
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 34
LABIN
Adres: Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
ISTRIA ŚRODKOWA
Adres: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
MEDULIN
Adres: Centar 223, 52203 Medulin
Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
KVARNER
WOJEWÓDZTWO
PRIMORSKO-GORANSKA
NOVIGRAD
Adres: Porporela 1, 52466 Novigrad
Telefon: 052 757 075, Fax: 052 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
KVARNER INFO - WROTA
ADRIATYKU
Adres: Čikovići bb, 51215 Kastav
Telefon: 051 623 333, Fax: 051 623 334
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
POREČ
Adres: Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
KVARNER INFO - OPATIJA
Adres: Mučići bb, 51215 Matulji
Telefon: 051 279 816, Fax: 051 279 817
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
PULA
Adres: Forum 3, 52100 Pula
Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
KVARNER INFO - JUG
Adres: Kralja Tomislava 6,
51250 Novi Vinodolski
Telefon: 051 791 171, Fax: 051 224 306
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
ROVINJ
Adres: Obala Pina Budicina 12,
52210 Rovinj
Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
PORT LOTNICZY RIJEKA
Adres: Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: 051 841 865, Fax: 051 222 336
E-mail: [email protected]
Web: www.krk.hr
UMAG
Adres: Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
INFO GORSKI KOTAR
Adres: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Telefon: 051 812 156, Fax: 051 812 156
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-delnice.hr
VRSAR
Adres: Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
OPATIJA
Adres: M. Tita 101, 51410 Opatija
Telefon: 051 271 310, Fax: 051 712 290
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
34
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 35
RAB
Adres: Trg Municipium Arba 8,
51280 Rab
Telefon: 051 771 111, Fax: 051 771 110
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-rab.hr
RIJEKA
Adres: Korzo 33a, 51000 Rijeka
Telefon: 051 335 882, Fax: 051 214 706
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-rijeka.hr
KASTAV
Adres: Trg Matka Laginje 5,
51215 Kastav
Telefon: 051 691 425, Fax: 051 691 330
E-mail: [email protected]
Web: www.kastav-touristinfo.hr
BAŠKA
Adres: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7),
51523 Baška
Telefon: 051 856 817, Fax: 051 856 544
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-baska.hr
KRALJEVICA
Adres: Rovina bb, 51262 Kraljevica
Telefon: 051 282 078, Fax: 051 282 078
E-mail: [email protected]
Web: www.kraljevica.hr
DRAMALJ
Adres: Stara cesta bb, 51515 Šilo
Telefon: 051 852 107, Fax: 051 852 107
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-dobrinj.hr
CRIKVENICA
Adres: Trg S. Radića 1c,
51260 Crikvenica
Telefon: 051 241 051, Fax: 051 241 867
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-crikvenice.hr
MALINSKA
Adres: Obala 46, 51511 Malinska
Telefon: 051 859 207, Fax: 051 858 254
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malinska.hr
NJIVICE - OMIŠALJ
Adres: Prikešte 11, 51513 Omišalj
Telefon: 051 841 042, 841 042
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
KRK
Adres: Obala hrvatske mornarice 3,
51500 Krk
Telefon: 051 220 226, Fax: 051 220 226
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tz-krk.hr
PUNAT
Adres: Pod Topol 2, 51521 Punat
Telefon: 051 854 860, Fax: 051 854 970
E-mail: [email protected]
Web: www.tzpunat.hr
CRES
Adres: Cons 10, 51557 Cres
Telefon: 051 571 535, Fax: 051 571 535
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-cres.hr
FUŽINE
Adres: Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Telefon: 051 835 163, Fax: 051 830 000
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-fuzine.hr
MALI LOŠINJ
Adres: Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Telefon: 051 231 547, Fax: 051 233 373
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malilosinj.hr
35
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 36
SELCE
Adres: Šetalište Ivana Jeličića 1,
51266 Selce
Telefon: 051 765 165, Fax: 051 765 165
E-mail: [email protected]
Web: www.tzselce.hr
ZATON
Adres: Zadarska cesta 39a,
23232 Zaton-Nin
Telefon: 023 265 461, Fax: 023 265 462
E-mail: [email protected]
Web: www.zaton-zd.hr
DALMACJA – REGION
ZADARU
VIR
Adres: Put mula bb, 23234 Vir
Telefon: 023 362 169, Fax: 023 362 169
E-mail: [email protected]
Web: www.otok-vir.info
WOJEWÓDZTWO ZADARSKA
BIOGRAD N/M
Adres: Trg hrvatskih velikana 2,
23210 Biograd n/m
Telefon: 023 383 123, 383 123
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
PAKOŠTANE
Adres: Kraljice Jelene 78,
23211 Pakoštane
Telefon: 023 381 892, Fax: 023 381 608
E-mail: [email protected]
Web: www.pakostane.hr
PAG
Adres: Od špitala 2, 23250 Pag
Telefon: 023 611 286, Fax: 023 611 301
E-mail: [email protected]
Web: www.pag-tourism.hr
SV. FILIP I JAKOV
Adres: Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Telefon: 023 389 071, Fax: 023 389 239
E-mail: [email protected]
Web: www.sv-filipjakov.hr
ZADAR
Adres: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Telefon: 023 316 166, Fax: 023 211 781
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
DALMACJA – REGION
SZYBENIKA
WOJEWÓDZTWO
ŠIBENSKO-KNINSKA
NIN
Adres: Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Telefon: 023 264 280, 265 247
E-mail: [email protected]
Web: www.nin.hr
SZYBENIK
Adres: Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Szybenik
Telefon: 022 214 411, Fax: 022 214 266
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenik-tourism.hr
STARIGRAD
Adres: Trg Tome Marasovića 1, 23244
Starigrad
Telefon: 023 369 245, Fax: 023 369 255
E-mail: [email protected]
Web: www.rivijera-paklenica.hr
VODICE
Adres: Obala Vladimira Nazora bb,
22211 Vodice
Telefon: 022 443 888, Fax: 022 442 111
E-mail: [email protected]
Web: www.vodice.hr
36
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 37
PRIMOŠTEN
Adres: Trg Biskupa Arnerića 2,
22202 Primošten
Telefon: 022 571 111, Fax: 022 571 703
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-primosten.hr
BETINA
Adres: Trg na moru 2, 22244 Betina
Telefon: 022 435 231, Fax: 022 434 996
E-mail: [email protected]
BRODARICA - KRAPANJ
Adres: Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj - Brodarica
Telefon: 022 350 612, Fax: 022 350 612
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-brodarica.hr
ROGOZNICA
Adres: Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Telefon: 022 559 253, Fax: 022 558 030
E-mail: [email protected]
Web: www.rogoznica.net
GREBAŠA
Adres: Grebaštica donja bb,
22216 Grebaštica
Telefon: 022 577 044, 577 044
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-grebastica.hr
SKRADIN
Adres: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Telefon: 022 771 306, Fax: 022 771 336
E-mail: [email protected]
Web: www.skradin.hr
JEZERA
Adres: Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Telefon: 022 439 120, Fax: 022 439 905
E-mail:
[email protected]
Web: www.summernet.hr/jezera
TISNO
Adres: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Telefon: 022 438 604, Fax: 022 438 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tisno.hr
KNIN
Adres: Tuđmanova 24, 22300 Knin
Telefon: 022 664 822, Fax: 022 664 819
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-knin.hr
TRIBUNJ
Adres: Badnje bb, 22212 Tribunj
Telefon: 022 446 143, Fax: 022 446 143
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tribunj.hr
MURTER - KORNATI
Adres: Rudina bb, 22244 Murter
Telefon: 022 434 995, Fax: 022 434 950
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-murter.hr
ZLARIN
Adres: Zlarin bb, 22232 Zlarin
Telefon: 022 553 557
E-mail: [email protected]
PIROVAC
Adres: Kralja Krešimira IV br. 6,
22213 Pirovac
Telefon: 022 466 770, Fax: 022 466 770
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-pirovac.hr
37
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 38
DALMACJA – REGION
SPLITU
VIS
Adres: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Telefon: 021 717 017, Fax: 021 717 018
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vis.hr
WOJEWÓDZTWO
SPLITSKO-DALMATINSKA
HVAR
Adres: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Telefon: 021 741 059, Fax: 021 741 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tzhvar.hr
DALMACJA – REGION
DUBROWNIKA
MAKARSKA
Adres: Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Telefon: 021 612 002, Fax: 021 616 288
E-mail: [email protected]
Web: www.makarska.hr
STON
Adres: Pelješka cesta 2, 20230 Ston
Telefon: 020 754 452, Fax: 020 754 452
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-ston.hr
WOJEWÓDZTWO DUBROVAČKO
- NERETVANSKA
KLEK
Adres: Trg palmi 1, 20356 Klek
Telefon: 020 691 336, Fax: 020 691 336
E-mail: [email protected]
SINJ
Adres: Vrlička 41, 21230 Sinj
Telefon: 021 826 352, Fax: 021 826 352
E-mail: [email protected]
Web: www.sinj.hr
OREBIĆ
Adres: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić
Telefon: 020 713 718, Fax: 020 714 001
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.com
SPLIT
Adres: Peristil bb, 21000 Split
Telefon: 021 345 606, Fax: 021 348 604
E-mail: [email protected]
Web: www.visitsplit.com
KORCZULA
Adres: Obala Vinka Paletina,
20260 Korczula
Telefon: 020 715 867, Fax: 020 715 866
E-mail: [email protected]
Web: www.korcula.net
SUPETAR
Adres: Porat 1, 21400 Supetar
Telefon: 021 630 551, Fax: 021 630 551
E-mail: [email protected]
Web: www.supetar.hr
VELA LUKA
Adres: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
Telefon: 020 813 619, Fax: 020 813 619
E-mail: [email protected]
Web: www.vela-luka.net
TROGIR
Adres: Trg Pape Ivana Pavla II 1,
21220 Trogir
Telefon: 021 885 628, Fax: 021 885 628
E-mail: [email protected]
Web: www.trogir.hr
LASTOVO
Adres: 20290 Lastovo
Telefon: 020 801 018, Fax: 020 801 140
E-mail: [email protected]
Web: www.lastovo-tz.net
38
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 39
OGULIN
Adres: Alojzija Stepinca 1,
47300 Ogulin
Telefon: 047 532 278, Fax: 047 532 278
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web: www.tz-ogulina.hr
GOVEĐARI
Adres: Polače bb, 20226 Polače
Telefon: 020 744 186, Fax: 020 744 086
E-mail: [email protected]
Web: www.mljet.hr
SLANO
Adres: 20232 Slano
Telefon: 020 871 236, Fax: 020 871 236
E-mail:
[email protected]
WOJEWÓDZTWO
LIČKO-SENJSKA
JEZIORA PLITWICKIE
Adres: Rastovača b.b., 53230 Korenica
Telefon: 053/ 751 058
E-mail: [email protected]
Web: www.tzplitvice.hr
DUBROWNIK
Adres: Sv. Dominika 7, 20000 Dubrownik
Telefon: 020 312 011, Fax: 020 323 725
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdubrovnik.hr
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
MIASTA NOVALJA
Adres: Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Telefon: 053 661 404, Fax: 053 663 238
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novalja.hr
ŽUPA DUBROVAČKA
Adres: Srebreno, 20207 Mlini
Telefon: 020 486 254, Fax: 020 487 003
E-mail: [email protected]
Web: www.dubrovnik.riviera.com
CAVTAT
Adres: Zidine 6, 20210 Cavtat
Telefon: 020 478 025, Fax: 020 479 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
SENJ
Adres: Stara cesta 2, 53270 Senj
Telefon: 053 881-068, Fax: 053 881-219
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-senj.hr
LIKA - KARLOVAC
CHORWACJA CENTRALNA
WOJEWÓDZTWO KARLOVAČKA
WOJEWÓDZTWO
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
KARLOVAC
Adres: Trg Petra Zrinskog 3,
47000 Karlovac
Telefon: 047 615 320, Fax: 047 600 602
E-mail: [email protected]
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
DARUVAR
Adres: Trg kralja Tomislava 14,
43500 Daruvar
Telefon: 043 331 382, Fax: 043 331 285
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-daruvar.hr
RAKOVICA
Adres: Grabovac bb, 47245 Grabovac
Telefon: 047 784 303, Fax: 047 784 039
E-mail: [email protected]
Web: www.rakovica.hr
39
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 40
KRAPINSKE TOPLICE
Adres: Zagrebačka 4,
9217 Krapinske Toplice
Telefon: 049 232 106, Fax: 049 232 106
E-mail: [email protected]
Web: www.krapinsketoplice.net
BJELOVAR
Adres: Frana Supila 8 (Korzo),
43000 Bjelovar
Telefon: 043 243 944, Fax: 043 241 229
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
WOJEWÓDZTWO MEĐIMURSKA
WOJEWÓDZTWO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ČAKOVEC
Adres: Kralja Tomislava 1,
40000 Čakovec
Telefon: 040 313 319, Fax: 040 310 991
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-cakovec.hr
KOPRIVNICA
Adres: Trg bana Jelačića 7,
48000 Koprivnica
Telefon: 048 621 433, Fax: 048 623 178
E-mail: [email protected]
Web: www.koprivnicatourism.com
KRIŽEVCI
Adres: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Telefon: 048 681 199, Fax: 048 681 199
E-mail: [email protected]
SVETI MARTIN NA MURI
Adres: Trg Sv. Martina 7,
40313 Sv. Martin na Muri
Telefon: 040 868 619, Fax: 040 868 922
E-mail: [email protected]
Web: www.svetimartin.hr
WOJEWÓDZTWO
KRAPINSKO-ZAGORSKA
WOJEWÓDZTWO
SISAČKO-MOSLAVAČKA
KRAPINA
Adres: Magistratska 11, 49000 Krapina
Telefon: 049 371 330, Fax: 049 371 330
E-mail: [email protected]
Web: www.krapina.hr
SISAK
Adres: Rimska bb, 44000 Sisak
Telefon: 044 522 655, Fax: 044 521 615
E-mail: [email protected]
Web: www.sisakturist.com
MARIJA BISTRICA
Adres: Zagrebačka bb,
49246 Marija Bistrica
Telefon: 049 469 380, Fax: 049 301 011
E-mail: [email protected]
Web: www.info-marija-bistrica.hr
KUTINA
Adres: Crkvena 42, 44320 Kutina
Telefon: 044 681 004, Fax: 044 680 110
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-kutina.hr
PARK PRZYRODY LONJSKO POLJE
Adres: Krapje 30, 44325 Krapje
Telefon: 044 672 080, 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
STUBIČKE TOPLICE
Adres: Viktora Šipeka 24,
49244 Stubičke Toplice
Telefon: 049 282 727, Fax: 049 283 404
E-mail: [email protected]
Web: www.stubicketoplice.hr
40
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 41
WOJEWÓDZTWO VARAŽDINSKA
IVANIĆ GRAD
Adres: Moslavačka 11,
10310 Ivanić Grad
Telefon: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591
E-mail:
[email protected]
Web: www.tzig.hr
VARAŽDIN
Adres: Ivana Padovca 3,
42000 Varaždin
Telefon: 042 210 987, 210 985
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-varazdin.hr
VELIKA GORICA
Adres: Kurilovečka 2,
10410 Velika Gorica
Telefon: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvg.hr
VARŽDINSKE TOPLICE
Adres: Trg Slobode 16,
42223 Varaždinske Toplice
Telefon: 042 633 133, 205 635
E-mail: [email protected]
Web: www.toplice-vz.hr
SVETA NEDELJA
Adres: Trg Ante Starčevića 2,
10431 Sveta Nedelja
Telefon: 01 3373 919, Fax: 01 3373 919
E-mail: [email protected]
Web: www.svetanedelja.hr
ZAGRZEB
ZAGRZEB
Adres: Trg bana J.Jelačića 11, 10000
Zagrzeb
Telefon: 01 4814 051, Fax: 01 4814
056
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZAPREŠIĆ
Adres: Trg žrtava fašizma 9,
10290 Zaprešić
Telefon: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309
E-mail: [email protected]
Web: www.zapresic.hr
WOJEWÓDZTWO ZAGREBAČKA
SAMOBOR
Adres: Trg kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
Telefon: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-samobor.hr
KRAŠIĆ
Adres: Krašić 102, 10454 Krašić
Telefon: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910
E-mail: [email protected]
JASTREBARSKO
Adres: Strossmayerov trg 4,
10450 Jastrebarsko
Telefon: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgj.hr
WOJEWÓDZTWO
BRODSKO-POSAVSKA
SLAWONIA
NOVA GRADIŠKA
Adres: M.A.Relkovića br.9,
35400 Nova Gradiška
Telefon: 035 361 494, Fax: 035 361 494
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgng.hr
41
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 42
OSIJEK - TWIERDZA
Adres: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Telefon: 031 210 120, Fax: 031 210 120
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
TWIERDZA BROD
Adres: Vukovarska bb,
35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 411 442
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
BELI MANASTIR
Adres: Imre Nagya 2,
31300 Beli Manastir
Telefon: 031/702 080, Fax: 031/702 080
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
BROD - TURIST
Adres: Trg Pobjede br.13,
35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 445 765, Fax: 035 448 594
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
BARANJA
Adres: M. Tita 90, 31307 Zmajevac
Telefon: 031/734-131, Fax: 031/734-131
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
WOJEWÓDZTWO
OSJEČKO-BARANJSKA
PARK PRZYRODY KOPAČKI RIT
Adres: Ritska bb, 31327 Kopačevo,
Kopački Rit
Telefon: 031 752 320, Fax: 031 752 321
E-mail: [email protected]
Web: www.kopacki-rit.hr
WOJEWÓDZTWO
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
VIROVITICA
Adres: Trg kralja Tomislava 1,
33000 Virovitica
Telefon: 033 721 241, Fax: 033 721 241
E-mail: [email protected]
Web: www.virovitica.hr
ĐAKOVO
Adres: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo
Telefon: 031 812 319, Fax: 031 822 319
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-djakovo.hr
SLATINA
Adres: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Telefon: 033 553 629, Fax: 033 553 629
E-mail: [email protected]
DONJI MIHOLJAC
Adres: ukovarska 1,
31540 Donji Miholjac
Telefon: 031 633 103, Fax: 031 633 103
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
WOJEWÓDZTWO
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
BILJE
Adres: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Telefon: 031 751 480, Fax: 031 751 481
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-bilje.hr
VINKOVCI
Adres: Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Telefon: 032 334 653, Fax: 032 334 658
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vinkovci.hr
OSIJEK - GORNJI GRAD
Adres: Županijska 2, 31000 Osijek
Telefon: 031 203 755, Fax: 031 203 947
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
42
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 43
IMPRESUM:
WYDAWCA: Chorwacka
Wspólnota Turystyczna we
współpracy z Ministerstwem
Turystyki, Ministerstwem
Gospodarki Morskiej, Transportu
i Infrastruktury, Ministerstwem
Kultury, Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwem
Rolnictwa, Rybołówstwa i
Rozwoju Wsi - Departament
Weterynarii, Ministerstwem
Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej, Chorwackim
Automobilklubem (HAK);
Chorwackimi Autostradami,
Chorwacką Izbą Gospodarczą,
Chorwackimi Kolejami,
Państwowym Centrum Ochrony i
Ratownictwa, Chorwackim Radiem.
Szanowni Państwo,
ze względu na własny komfort
i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa prosimy,
o sprawdzenie, czy jesteście
Państwo zameldowani na cały
okres pobytu, od dnia przyjazdu
do dnia wyjazdu.
Jest to szczególnie ważne i
potrzebne w przypadku kwater
prywatnych, ponieważ wpływa
to na jakość oferowanych usług
oraz Państwa bezpieczeństwo.
Poza tym uniemożliwia nielegalną
działalność osobom, które nie
zarejestrowały świadczenia usług
zakwaterowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ZA WYDAWCĘ:
mr.sc. Niko Bulić
REDAKTOR:
Slavija Jačan Obratov
Tłumaczenie: Artur Jan Bukowski
DESIGN: ZVIZ
FOTOGRAFIE:
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević,
Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj
Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli,
Petar Trinajstić, Mario Romulić,
Mario Brzić, Milan Babić, Saša
Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner,
Josip Mandračević, Goran Vranić
Z góry dziękujemy za współpracę
i życzymy udanego pobytu.
Chorwacka Wspólnota
Turystyczna
WYKONANIE MAPY:
STUDIO BREGANT
NADZÓR NAD MAPĄ:
prof. dr. sc. Zoran Klarić
Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie
zamieszczone informacje są prawdziwe i nie ponosi odpowiedzialności za
niedokładności lub zmiany podanych
informacji.
DRUK:
Rotooffset Tiskara Meić
Zagrzeb, 2009
43
8.12.2009 16:54
2009 pl.indd 44
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
Iblerov trg 10/4
10000 Zagreb
Chorwacja
Tel: + 385 (1) 4699 333
Fax: + 385 (1) 4557 827
E-mail:
[email protected]
w w w. c h o r w a c j a . h r
8.12.2009 16:54

Podobne dokumenty

Informacje Turystyczne - Business

Informacje Turystyczne - Business ––muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie ––muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ml na próbce pobranej przez uprawnionego weteryn...

Bardziej szczegółowo

Pełna szlaków - Business

Pełna szlaków - Business na nizinach, w części kontynentalnej przeważa łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach powyżej 1200 m panuje klimat górski, wzdłuż wybrzeża Adriatyku klimat nadmorski z dużą ilością słonecznyc...

Bardziej szczegółowo