Członkowie Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016

Komentarze

Transkrypt

Członkowie Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016
Członkowie Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020
1. dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka, prof. UwB
2. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ
3. dr Martyna Kawińska
4. prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
5. prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
6. prof. Piotr Szukalski
7. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
8. prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
9. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba
10. prof. dr hab. Piotr Błędowski
11. dr n.med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak
12. Mirosław Dębiński
13. Dariusz Obiegło
14. Zbigniew Skawiński
15. ks. dr Krzysztof Bąk
16. prof. dr hab. Barbara Bień
17. Ewa Biłek-Regnowska
18. Janusz Czyż
19. Małgorzata Duda
20. prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz – przewodnicząca Rady
21. Krystyna Lasek
22. Krystyna Lewkowicz
23. Elżbieta Ostrowska
24. Bożena Stępień
25. Jolanta Szmidt
26. Elżbieta Szwałkiewicz
27. Przemysław Wiśniewski
28. Sylwia Kowalczyk
29. Grażyna Marciniak

Podobne dokumenty