RZEPAK OZIMY – kolekcja odmian Strona prawa

Transkrypt

RZEPAK OZIMY – kolekcja odmian Strona prawa
RZEPAK OZIMY – kolekcja odmian
Strona prawa
Klasa gleby: IV a
Przedplon: pszenica ozima
Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 23, P – 120, K - 60
– pogłówne: N - 210
Siew: 29.08.2007r.
Ilość wysiewu: 2,5 – 4 kg/ha
Odmiany: – kolejność od drogi
1. Obsiew
14. Herkules F1
27. Baldur F1
2. Californium
15. Livius
28. Brise
3. Casoar
16. Taurus F1
29. Caletta
4. Cabriolet
17. Winner
30. Libomir
5. Castille
18. Betty F1
31. Saphir F1
6. CWH 077
19. Olano F1
32. Bakara
7. Excalibur
20. Olpop
33. Bazyl
8. Extend F1
21. Digger
34. Bojan
9. Adriana
22. Remy
35. Kaszub
10. Champlain F1
23. Rodeo
36. Monolit
11. Ontario
24. PR46W09
12. Gabriella
25. PR46W014
13. Dante
26. PR45D03 (półkarłowy)
Zabiegi pielęgnacyjne:
Nawożenie
azotowe w kg/ha
31.07.2007. 23 - Mocznik
Data
Zwalczanie
chwastów
Butisan Star 416 SC –
3 l/ha
Fusilade Forte 150 EC
- 1l/ha
29.08.2007.
01.10.2007.
Zwalczanie
chorób
Zwalczanie
szkodników
Caramba 60 SL 1l/ha
Agroleaf total
- 5kg/ha
25.10.2007.
21.02.2008
31.03.2008
90 – Salmag B
80 – Salmag S
Caramba 60 SL
1l/ha
14.04.2008
24.04.2008
09.05.2008
20.05.2008
Dokarmianie
dolistne
40 – Salmag B
Pictor 400 SC –
0,5l/ha
Talstar 100
EC – 0,1l/ha
Mospilan 20
SP – 0,12
kg/ha
Karate Zeon
050 CS –
0,15l/ha
Bulldock 025
EC – 0,25l/ha
Agroleaf
azotowy 5kg/ha
RZEPAK OZIMY– charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2007 COBORU”
Porażenie przez
Lp.
Odmiana
Plon nasion
% wzorca
lata 2004-2006
a1
a2
Wzorzec (dt/ha)
50,2
55,0
103
103
1.
Californium
2.
Casoar
3.
Cabriolet
105
4.
Castille
105
5.
CWH 077*
6.
Excalibur*
7.
Extend F1
8.
Adriana*
Zawartość
tłuszczu w
nasionach
% s.m.
Ocena przezimowania
%
Wysokość
roślin a1
cm
45,4
89
45,5
113
105
4,5
9.
Champlain*
10.
Ontario*
11.
Gabriella*
12.
Dante
13.
Herkules F1
113
14.
Livius
100
15.
Taurus F1
16.
104
Zgniliznę
twardzikową
% roślin
Czerń
krzyżowych
skala 90
149
13
7,1
143
10
6,9
45,6
91
147
11
7,4
45,3
89
143
11
7,1
45,7
89
162
14
7,1
46,0
89
143
13
7,1
45,1
91
156
16
6,7
46,6
92
157
10
6,9
109
47,2
89
157
14
7,3
Winner
105
46,3
88
154
13
7,3
17.
ES Betty F1
111
46,0
88
153
16
7,1
18.
Olano F1
19.
Olpop
100
100
45,6
89
146
13
7,2
20.
Digger
104
104
44,7
90
152
15
6,9
46,3
88
152
12
7,0
45,6
90
158
17
7,0
45,9
89
155
14
6,6
45,7
90
156
12
7,3
45,2
81
162
14
7,1
45,4
87
157
14
7,1
45,5
89
160
15
6,9
45,1
87
159
15
7,3
4,5
21.
Remy
22.
Rodeo*
23.
PR46W09*
24.
26.
PR46W014*
PR45D03
(półkarłowy)*
Baldur F1
110
27.
Brise
102
28.
Caletta*
29.
Libomir
25.
30.
Saphir F1*
103
101
111
105
105
107
6
99
104
5,6
31.
Bakara
32.
Bazyl
98
33.
Bojan
100
34.
Kaszub
104
35.
Monolit*
99
104
* odmiana nie znajduje się na liście opisowej odmian 2007 (brak danych)
a1 – przeciętny poziom agrotechniki, a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe,
ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)
Wzorzec: 2006 - Californium, Castille, Lisek, 2005 - Californium, Lirajet, Lisek, 2004 - Lirajet, Lisek, Californium,
Contact,
5,6 -
średnia plonu z roku 2005 i 2006
średnia plonu z roku 2004 i 2005
6 –
plon z roku 2006
4,5 -
Plony:
Nr
Odmiana
Plon
dt/ha (13%)
1
Californium
45,1
2
Casoar
46,6
3
Cabriolet
39,2
4
Castille
51,3
5
CWH 077
60,9
6
Excailbur
44,6
7
Extend
52,9
8
Adriana
35,0
9
Champlain F1
52,3
10
Ontario
51,9
11
Gabriella
48,8
12
Dante
41,7
13
Herkules F1
55,1
14
Livius
37,0
15
Taurus F1
50,4
16
Winner
36,2
17
Betty F1
56,5
18
Olano F1
47,2
19
Olpop
44,4
20
Digger
42,6
21
Remy
46,7
22
Rodeo
45,2
23
PR 46 W 09
45,8
24
PR 46 W 14
51,9
25
PR 45 D 03 (półkarlowy)
54,2
26
Baldur F1
36,3
27
Brise
36,7
28
Caletta
31,3
29
Libomir
32,1
30
Saphir F1
32,0
31
Bakara
37,4
32
Bazyl
32,4
33
Bojan
35,6
34
Kaszub
42,7
35
Monolit
42,4
Ogółem
44,1

Podobne dokumenty