1 nom: prénom: date: PAUL VALERY śył w latach 1871-1945

Transkrypt

1 nom: prénom: date: PAUL VALERY śył w latach 1871-1945
nom:
prénom:
date:
PAUL VALERY
śył w latach 1871-1945. Francuski poeta i eseista. Urodził się w Sète. Jego ojciec pochodził z
Korsyki, matka z Genui. Początkowo chciał zostać marynarzem, potem prawnikiem.
Ostatecznie poświęcił się karierze literackiej. W pierwszym okresie pozostawał pod wpływem
dwóch nurtów modernistycznych: dekadenckiego i symbolistycznego. Studiował w
Montpellier. W 1892 roku przybył do ParyŜa, gdzie zetknął się z tamtejszym środowiskiem
artystycznym. Poznał m.in. André Gide’a. Na jakiś czas przerwał działalność pisarską i zajął
się naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką. Pełnił funkcję urzędnika w Ministerstwie
Wojny, był takŜe sekretarzem dyrektora Agencji Havas. Później powrócił do literatury. Pisał
poematy i zbiory wierszy podtrzymujące tradycję poetycką Mallarmé’go, przedmowy,
artykuły, przygotowywał prelekcje. Był prezesem francuskiego Pen Clubu. W 1937 roku
objął katedrę poetyki w Collège de France. Zmarł w ParyŜu.
W dorobku poetyckim Valéry’ego znalazły się poezje (Album dawnych wierszy 1890—1900;
Gusła; poemat Młoda Parka), a takŜe zbiory aforyzmów i poematy sceniczne.
1

Podobne dokumenty