Numer styczeń/luty - szkolakatolicka.pl

Komentarze

Transkrypt

Numer styczeń/luty - szkolakatolicka.pl
__
___________________________________________
___________
Oficjalnaa gazeta Katolickiich Szkół SPSK w Dąbrowie Górnniczej, numer 4., styczeń/luty 2015
5r., cena 1 zł
W tym nume
erze:
Kochani
K
C
Czytelnicy
y!
Musieliście
M
e trochę poczek
kać na
kolejny nuumer naszzego pism
ma, ale
wreszcie
w
s doczeekaliście. Mamy
się
nadzieję, że
ż Was nnie zawied
dziemy.
Numer
N
jestt tym barddziej szczeególny,
żee podwójnny – na styyczeń i lutty 2015
ro
oku. Jakk zawszze znajdziecie
mnóstwo
m
ciekawyych arty
ykułów,
porad
trrochę
praktyczznych
i przepissów, a także nieco
tw
Waszyych
wórczości
Ko
olegów.
Wyjątkowo
W
o dużo m
mamy tym razem
ró
ównież reecenzji, sppecjalnie po to,
ab
byście niee zanudziili się w te
t ferie
i spędzili je z dobrąą książką w ręku.
Zresztą,
Z
z „The Kaatolem” przecież
p
nie da się nudzić!
n
życczyć
Wam
Pragniemy
P
wspaniałyc
w
ch ferii zim
mowych!
Reedakcja
Wywiad z Gośc
W
ściem Numeruu str. 2
Re
Refleksja
na początek
po
str. 2
re
elacje:
W
Wymiana
z Nie
emcami str. 3
na
a temat:
Cz
Czego
nie wiem
my o Niemcach
ch? str. 4
D
Dziadkowie
Pan
ana Jezusa strr. 5
O św. Walentyym i historii Walentynek
W
sttr. 6
Po
Pomysły
na wallentynkowe up
pominki str. 7
Zg
Zgapka
życzeńń na Walentynnki str. 8
(N
Nie)nudne ferrie str. 8
sz
zkoła:
A
Ankieta
– jak spędzacie
s
ferrie zimowe? str.
st 9
S
Stypendyści
dy
dyrektora
str. 9
re
ecenzje:
W
Wojciech
Cejrrowski „Wyspa
pa na prerii” sttr.10
Fi
Fiodor
Dostoje
ewski „Zbrodn
dnia i kara” str
tr.10
T
Tomek
Michnie
ewicz „Gorącz
zka w świecie
e poszukiwaczy
zy
sk
karbów” str.10
10
M
Martin
Abram
m „Quo vadis. Trzecie
T
Tysiąąclecie” str.111
M
Małgorzata
M
Musierowicz
„W
Wnuczka do orzechów”
o
strr.11
A
Andrzej
Malesszka „Magicznne Drzewo: Cień
Ci Smoka” sttr.12
Jo Green „G
John
Gwiazd naszycch wina” str.12
12
sp
port:
Ci
Ciekawostki
i aktualności
a
sttr.13
na
asza twórczoość:
Ga
Galeria
prac Agnes
Ag
i Oli strr. 14
„PPapież” str. 14
4
m
mixer:
Ba
Babeczki
blabllabla str. 15
hu
humor
str. 16
6
roozrywka str. 17
ko
komiks:
„PPrzygoda Olaffa” str. 18
Redaakcja
Dominiika Krajniew
wska, Agata Wichary
W
Dawid Baranek,
B
Adriian Stefaniszy
yn, Jakub
Skow
wron
Współłpraca: Jowita Kruk, Wiktorr Jaros,
Wiktoriaa Wójcik
O
Opieka:
Małggorzata Mazu
ur
[email protected]
1
Czy jest coś, co zmieniłabyś w naszej
szkole? Może przeniosłabyś coś do nas
z Twojej własnej?
Zdecydowanie
najbardziej
rażącym
niedociągnięciem w waszej szkole jest
rozstrojony fortepian w auli. Poza tym
raczej wszystko jest w porządku.
Co sądzisz o Dąbrowie Górniczej?
Absolutnie uwielbiam Dąbrowę, ponieważ
jest to bardzo duże miasto, a ja uwielbiam
wszystkie duże miasta. Sama mieszkam
w malutkiej wsi, a do równie wielkiego
miasta mam strasznie daleko. Kocham też
ludzi
mieszkających
w
Dąbrowie
Górniczej, których miałam okazję poznać
przez tydzień wymiany.
Czy Twoje zdanie o Polsce zmieniło się
podczas wymiany?
Nie, jedynie utwierdziłam się w swoim
przekonaniu. Polska jest po prostu bardzo
fajna i ładna. Polki zresztą też
Czy chciałabyś jeszcze do nas wrócić?
Żyję tą nadzieją! Chcę wracać jak
najszybciej. Na pewno wezmę udział
w kolejnej wymianie. Więc do zobaczenia!
Rozmawiała i tłumaczyła
Dominika Krajniewska
O Polsce, Dąbrowie
Górniczej i naszej
szkole – wywiad
z Simone Bloem
Dlaczego zdecydowałaś się na wymianę
z Polską? Wiemy, że Twoja szkoła daje
Ci możliwość podróży do wielu nie tylko
europejskich krajów.
Świadomie wybrałam wymianę z Polską.
Byłam już tu dwa lata temu na wakacjach
i naprawdę bardzo mi się podobało. Poza
tym u nas w szkole panuje świetna opinia
o współpracy między naszymi szkołami,
bo rok temu praktycznie każdy przyjechał
do domu zadowolony. Myślę, że inne
wymiany nie są aż tak dobre; chodzi tu
zarówno o wspaniałą organizację jak i po
prostu o super-gościnnych Polaków,
u których przecież chyba każdy chciałby
na kilka dni zamieszkać.
Czy
Twoi
przyjaciele
również
zdecydowali się na udział w naszej
wymianie?
Niestety przyjechałam sama, bez moich
najlepszych przyjaciół. Jednak w Polsce
poznałam nowych, zarówno wśród
Niemców jak i Polaków.
Która z wycieczek podobała Ci się
najbardziej?
Wszystkie wycieczki były bardzo fajne,
jednak chyba najmilej wspominam dzień,
kiedy zwiedzaliśmy Kraków. Wieczorem
był kulig, świetne było to, że kompletną
ciemność rozświetlały tylko trzymane
przez nas pochodnie. A potem jeszcze
ognisko
z
kiełbaskami.
Panowała
wspaniała atmosfera i powoli wszyscy się
integrowaliśmy. Później był jeszcze nocleg
w ośrodku, który jeszcze bardziej scalił
naszą grupę. Choć, tak jak wspomniałam,
wszystkie wycieczki były świetne!
Czy zaprzyjaźniłaś się z kimś
szczególnie?
Kocham
wszystkich
uczestników
wymiany, jesteśmy naprawdę super zgraną
grupą i wszyscy trzymaliśmy się razem.
__refleksja na początek_
„Nie ten umiera, co właśnie
umiera,
Lecz ten, co żyjąc,
w martwej kroczy chwale.”
Jacek Kaczmarski „Samosierra”
Znowu głębokie przemyślenie w naszej
gazetce, znowu Jacka Kaczmarskiego.
Znowu uderzające w sedno. Bo ludzkie
życie na ziemi przecież nic nie znaczy,
a śmierć jest tylko Przejściem. Do tamtego,
lepszego świata, jakim jest Niebo. Śmierć
duszy jest o wiele poważniejsza niż śmierć
ciała, a może się dokonać jeszcze za życia.
Dziwne, ale prawdziwe. Odsyłam do całej
„Samosierry” Jacka, bo naprawdę jest
warta wysłuchania.
Nutella
2
________relacje_______
Wymiana z Niemcami
Udekorowana aula i najlepsze ciasto na
świecie! ☺
Madzieg: Ale nudy…
Śnieg!!!
Kiełbaski w Małym Cichym. Mmm,
pycha…
W tym roku wymiana polsko-niemiecka
odbyła się w dniach od 15 do 21 stycznia.
Brała w nie udział nasza szkoła oraz
uczniowie gimnazjum w Norden.
Podczas wymiany odwiedziliśmy Małe
Ciche,
Zakopane
i
Kraków.
Uczestniczyliśmy także w warsztatach,
które odbywały sie w Osikowej Dolinie.
Robiliśmy tam ciekawe ozdoby z drewna
osikowego. W trakcie wymiany dwie
niemieckie uczennice miały urodziny
i obchodziły je razem z nami, co było dla
nas wielkim zaszczytem.
Wymiana była bardzo udana i my polscy
uczniowie już nie możemy sie doczekać
wyjazdu
do
Niemiec.
Składamy tez gorące podziękowania dla
Pani
profesor
Anny
Paśko
za
zorganizowanie
tak
wspaniałego
przedsięwzięcia. Dziękujemy również
Pani
Dyrektor
za
nadzorowanie
wszystkiego.
Czekając
na
przewodnik.
przemiłą
panią
Bez komętaża.
BYŁO SUPER!!!
Wiaterek
3
_______na temat______
Czego nie wiemy
o Niemcach?
jest w litrowych kuflach. Utrzymanie
takiego kufla w rękach jest nie lada sztuką,
szczególnie dla kelnerek, które potrafią
utrzymać tuzin kufli jednocześnie!
Niemcy dopiero co od nas wyjechali,
a nam wydaje się, że o nich i o ich kraju
wiemy wszystko. Ale czy na pewno…?
Przedstawiamy Wam kilka ciekawostek,
o których niekoniecznie słyszeliście.
Z ostatnich badań wynika, że 84%
młodych Niemców (od 19 do 29 roku
życia)
wolałoby
zrezygnować
z dotychczasowego partnera życiowego niż
żyć bez łącza internetowego. Te same
badania wskazują, że 97% osób nie
wyobraża sobie życia bez telefonu
komórkowego. Jak widać Niemcy są
narodem
ceniącym
nowoczesność
i swobodę.
Nazwa „Niemcy” wzięła się w języku
polskim i słowiańskim od słowa „niemy”.
Dla Polaków język sąsiadów był po prostu
niezrozumiały. Dlatego nazywano ich
„niemymi”.
W ciągu roku szkolnego jest więcej dni
wolnych, Już w październiku niemieccy
uczniowie mają 2 tygodnie przerwy
jesiennej. Następnie w grudniu 2-3
tygodnie zimowych wakacji, a w lutym
tydzień przerwy tak zwanej "narciarskiej".
Potem w okolicach kwietnia 2-3 tygodnie
ferii wiosennych, oraz jeszcze kilka dni
świątecznych w maju.
W odżywianiu Niemców dużą rolę pełni
chleb. Uważa się, że Niemcy są krajem,
w którym istnieje najwięcej różnych
gatunków chleba. Kuchnia niemiecka jest
bardzo pożywna, królują w niej ziemniaki
i wieprzowina. Mięsa wieprzowego używa
się do wyrobu kiełbasy (Wurst), która jest
nie tylko popularną przekąską, ale
i podstawowym elementem kuchni.
W Bawarii są np. specjalne Wurstküchen
(kuchnie kiełbasowe).
Foto wyborcza.pl
W Niemczech jest bardzo dużo teatrów
operowych. Jest to kraj, w którym ich
zagęszczenie jest największe. Niemcy
lubią spędzać w nich wolny czas, często
siedzą w nich także w święta
i uroczystości.
W Niemczech występuje 6 tyś. gatunków
piwa. Jednak podobno to polskie jest
lepsze ☺
W języku niemieckim bardzo często łączy
się wyrazy w jeden większy. Przykładowy
bardzo długi wyraz:
Das_Rindfleischetikettierungsüberwachun
gsaufgabenübertragungsgesetz,
a oznacza to regulacje prawne dotyczące
przeniesienia
obowiązków
nadzoru
znakowania bydła i wołowiny.
Orzeszek
Niemcy należą do czołówki narodów pod
względem ilości spożycia piwa. Roczne
spożycie piwa na jednego mieszkańca tego
kraju wynosi około 140 litrów (wliczając
w to starców i dzieci).
Oktoberfest to największe święto piwa na
świecie. Z tej okazji do Monachium
przybywają licznie sympatycy piwa
z całych Niemiec i nie tylko. Warto dodać,
że podczas tego festynu piwo podawane
4
i ponadto znieważył wytykając mu głośno
sromotę bezpłodności. Poniżony Joachim
nie wrócił już w tym dniu do żony, ale udał
się w góry do swej trzody i tam żalił się
Panu Bogu w modlitwie. Porzucona przez
męża św. Anna wznosiła do Boga gorące
modły w ogrodzie pod drzewem figowym.
Ślubowała Bogu wówczas oddanie
dziecka, gdyby ją nim uszczęśliwił, na
wyłączną Jemu służbę. Wtedy zjawił się
anioł i oświadczył św. Annie, że urodzi
córkę i da jej na imię Maryja, i że będzie
ona łaski pełna. Podobne widzenie w tym
samym czasie miał św. Joachim i dlatego
wrócił do opuszczonej małżonki. Inny
przekaz podaje, że Joachim gdy nie mógł
złożyć w ofierze kilku gołębi, zasnął z żalu
i zmęczenia. Wtedy przyśnił się mu anioł
i oświadczył, że będzie miał córkę.
Dziadkowie Pana
Jezusa
"Życie ich było proste i prawe" - tymi
słowami anonimowy autor średniowiecznej
legendy "Księga o narodzeniu świętej
Maryi" opisuje życie rodziców Matki Pana
Jezusa,
świętych
Joachima
i
Anny.Ewangelie
nie
przekazały
o rodzicach Maryi żadnej wiadomości.
Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura
apokryficzna (czyli „księgi nienatchnione”,
nie
wchodzące
w
skład
Biblii).
Wiadomości z życia św. Anny pochodzą
z II wieku. Anna przyszła na świat
w Betlejem, około 70 lat przed
narodzeniem Chrystusa. Jej imię pochodzi
z hebrajskiego i oznacza: łaskę. Anna
wywodziła się z królewskiego rodu
Dawida. Gdy miała 24 lata poślubiła
Joachima, Galilejczyka z zamożnej
i znakomitej rodziny.
Foto dziennik parafialny.pl
W tym samym czasie anioł przyśnił się
także Annie i nakazał jej udać się pod
Złotą Bramę w Jerozolimie. Tam Anna
spotkała Joachima i ucałowali się
z radości. Wtedy też - z mocą Bożą poczęła się Maryja. Według jeszcze innego
przekazu Joachim - będąc już w podeszłym
wieku - udał się na pustynię, by tam przez
40 dni pościć i modlić się o potomstwo.
Anna "zaś błagała Boga w swoim domu
o zdjęcie z niej piętna niepłodności". I tak,
w 44 roku życia, św. Anna powiła dziecię
przecudnej urody. Według panującego
zwyczaju w piętnastym dniu dano dziecku
na imię Maryja, które tłumaczy się
w różny sposób, między innymi jako: pani,
piękna lub napawająca radością. W 80 dniu
Foto diak.swidnica.pl
Zamieszkali w Nazarecie. Małżonków
łączyło wielkie uczucie, ale nie byli
zupełnie szczęśliwi, bowiem mimo
dwudziestu lat wspólnego pożycia nie
mieli potomstwa. Stare świadectwa podają,
że Joachim i Anna - będąc już w
podeszłym wieku - przybyli z Galilei do
Jerozolimy, by tu zamieszkać. Według
opisu ks. Piotra Skargi pewnego dnia
Joachim pragnął jako pierwszy złożyć na
ołtarzu w czasie nabożeństwa przyniesioną
przez siebie ofiarę. Miał takie prawo, bo
jego ofiara była największa, ale kapłan
odprawiający nabożeństwo zawrócił go
5
małżonkowie zanieśli niemowlę do
świątyni, aby je poświęcić Bogu i oddać
przewidzianą prawem ofiarę. Św. Joachim
umarł bardzo wcześnie, gdy Maryja była
jeszcze
dzieckiem.
Nie
wiadomo
natomiast, kiedy umarła św. Anna.
Apokryfy mówią, że gdy Maryja została
zaślubiona Józefowi, Anna odeszła w cień
- jej rola w historii została już spełniona.
Kult rodziców Najświętszej Maryi Panny
rozwijał się w Kościele w miarę rozwoju
kultu Matki Bożej. Już w IV/V wieku
istniał w Jerozolimie kościółek przy
dawnej sadzawce Betsaida, w pobliżu
dawnej świątyni, wzniesiony ku czci
świętych Joachima i Anny. Istnieje on do
dziś. Według podania tam miał nawet
znajdować się ich grób. Inne miejsce grobu
rodziców Maryi, na jakie wskazuje
tradycja, to dolina rzeki Ezdrelon przy
wejściu na górę Oliwną. W ikonografii św.
Anna ukazywana jest w scenach
z apokryfów oraz obrazujących życie
Maryi. Ulubionym tematem jest św. Anna
ucząca czytać Maryję. Niektóre jej
atrybuty to: palec na ustach, księga i lilia.
Św. Anna jest wzywana w modlitwie
o deszcz, poprawę pogody, o znalezienie
rzeczy zgubionych. Natomiast św. Joachim
ukazywany jest jako starszy, brodaty
mężczyzna w długiej sukni lub płaszczu.
Występuje
w
licznych
cyklach
mariologicznych oraz z życia św. Anny.
Jego atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w
ramionach, dwa gołąbki w dłoni na
zamkniętej księdze lub w małym koszyku,
jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga,
zwój. W Kościele, oboje św. Joachim i św.
Anna patronują małżonkom, a ponadto
należy pamiętać, iż są oni naszymi
duchowymi dziadkami. Teraz, kiedy
niedawno obchodziliśmy święto naszych
dziadków, warto pomodlić się za nich
właśnie do tych świętych.
O św. Walentym
i historii Walentynek
Znamy go chyba wszyscy, bo głośno o nim
wszędzie, zwłaszcza przed i 14 lutego.
Roześmiany pulchny amorek z kołczanem
strzał, jeżeli cię ustrzeli, to się zakochasz.
No tak, przyszło więc nam obalać kolejny
mit o świętym Kościoła Katolickiego (w
poprzednim
numerze
rozwiewaliśmy
wątpliwości odnośnie św. Mikołaja).
Foto archidiecezja.pl
Kim więc właściwie był św. Walenty?
Żył na przełomie II i III wieku na
terytorium
Cesarstwa
Rzymskiego
- w mieście Terni koło Rzymu. Jak to
w cesarstwach zwykle bywa – rządził
cesarz; ten panujący wtedy to Klaudiusz II
Gocki.
Walenty
był
biskupem
(z wykształcenia lekarzem) i zajmował się
normalnymi sprawami należącymi do
księdza. Chociaż, dla wspomnianego
cesarza Klaudiusza chyba wydały się one
„niebezpieczne”. No tak, chodziło
o
sakrament
małżeństwa.
Władca
wychodził z założenia, że mężczyźni
posiadający rodzinę będą słabiej służyć
w wojsku, rozkojarzać się. A ponieważ
mógł zrobić wszystko, to po prostu
powiedział: „Nie”. I udzielanie ślubów
Laskowiec
6
mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat
zostało zakazane. Walenty wiedział, że
wola Boska przewyższa tę cesarską, więc
nie wysłuchał rozkazu i dalej udzielał
sakramentu
małżeństwa
zakochanym
chrześcijanom. Został za to wtrącony do
więzienia,
gdzie
zakochał
się
w niewidomej córce swojego strażnika.
Legenda mówi, że jego narzeczona pod
wpływem tej miłości odzyskała wzrok.
Gdy o tym dowiedział się cesarz, kazał
zabić Walentego. W przeddzień egzekucji
Walenty napisał list do swojej ukochanej,
który podpisał: „Od Twojego Walentego”.
Zmarł 14 lutego 269 roku. Dzień
św. Walentego stał się prawdziwym
świętem
zakochanych
dopiero
w średniowieczu, kiedy to pasjonowano się
żywotami
świętych
i
tłumnie
pielgrzymowano do ich grobów, aby
uczcić ich relikwie. Przypomniano więc
sobie także dzieje św. Walentego. Święto
najbardziej rozpowszechniło się w Anglii
i Francji. W 1800 r. Esther Howland
zapoczątkowała tradycję wysyłania kart
walentynkowych, zaś do dzisiaj w Austrii
i
Anglli
w
dniu
wspomnienia
św. Walentego jest obchodzony dzień
zaręczyn.
W Polsce mamy również tradycję wiążącą
się ze św. Walentym, związaną
z obecnością jego relikwii w Krakowie,
Lublinie i Chełmnie. W szczególny sposób
świętuje się w ten dzień w bazylice
św. Floriana w Krakowie, w której są
relikwie
świętego
męczennika.
Odprawiana jest Msza święta dla
zakochanych jak również dla wszystkich,
którzy tak jak św. Walenty szukają
prawdziwej Miłości. Po Mszy św.
odbywają się specjalne koncerty.Może
warto aby ten dzień był nie tylko okazją do
wzajemnego przekazywania fantazyjnych
kart z serduszkami i miłosnymi
westchnieniami, lecz także był dniem
pamięci w modlitwie za tych, których
kochamy.
Pomysły na
walentynkowe upominki
Dowiedzieliśmy się już co nieco
o św. Walentym i walentynkach, pora więc
zabrać się za walentynkowe upominki.
Oczywiście przede wszystkim warto się za
daną osobę pomodlić, ale przecież jedno
nie szkodzi drugiemu, prawda?
Możesz postawić na sprawdzone
metody – kup lub najlepiej samodzielnie
wykonaj kartkę walentynkową. Najlepiej
w środku napisz coś od siebie, jeśli jednak
kompletnie nie masz pomysłu, skorzystaj
z naszych propozycji zawartych w innym
artykule.
Jeśli chcesz podarować coś swojej
drugiej połówce, dobrym pomysłem będzie
podarowanie przedmiotu z Waszym
zdjęciem. Może to być bluzka, kubek czy
chociażby ładnie oprawiona fotografia.
Być może dysponujesz małym
budżetem. Zrób prezent samodzielnie.
Wszystko zależy od Twojej wyobraźni –
czy będzie to uszyty przez Ciebie misiek,
czy może napisany przez Ciebie wiersz.
Jeżeli jesteś chłopakiem – kwiaty.
Najlepiej dyskretnie dowiedz się, jakie lubi
dziewczyna – być może nie cierpi ciętych
albo ubóstwia róże.
Jedzonko ☺ Wcześniej upewnij się,
że droga Ci osoba nie jest na diecie.
Chociaż w sumie ten raz w roku nie
zaszkodzi zjeść coś słodkiego. Możesz
kupić czekoladki, ale najlepiej będzie
jeżeli sam coś upieczesz lub zrobisz.
Nutella
Laskowiec
7
Zgapka życzeń na
Walentynki
(Nie)nudne ferie
Tak! Wreszcie będziemy mieć ferie. Część
z Was wyjeżdża, ale część zostaje
w domach. Jak spędzić te ferie tak, żeby
nie zmarnować wolnego czasu? Jak się nie
nudzić? Przed Wami kilka propozycji!
Nie masz pomysłu co mógłbyś napisać
w walentynkowym SMSie czy kartce?
Skorzystaj z naszych propozycji!
Z okazji Dnia Walentego, ślę całusa
ogromnego, Kocham Cię swym sercem
małym, jesteś dla mnie światem całym.
Dąbrowska akcja „Zima w mieście” to
oferta dla starszych i młodszych, lubiących
aktywny wypoczynek, pasjonujących się
sztuką czy chcących rozwinąć artystyczne
skrzydła. Zajęcia przygotowane zostały
przez miejskie instytucje – szkoły,
Centrum Sportu i Rekreacji, Pałac Kultury
Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną,
Pałac Kultury Zagłębia, Muzeum Miejskie
„Sztygarka” i Młodzieżowy Ośrodek Pracy
Twórczej – a także przez partnerów
prywatnych. Po więcej szczegółów
zapraszamy na stronę internetową:
Foto emocjami pisane.blog.pl
Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście!
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce!
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce!
Pragnę być z Tobą i…już z nikim więcej!
Dzień świętego Walentego to dzień dobry
dla każdego! W tym dniu wszyscy to
wyznają, że chcą kochać i kochają!
https://dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc29104-zima_w_miescie.html
Na Świętego Walentego me serduszko lgnie
do Twego. Szepce cicho i kusząco, abyś
kochał mnie gorąco!
W te ferie naprawdę nie musisz się nudzić!
Koniecznie dowiedz się, którzy z Twoich
znajomych zostają w domu. Możecie
spotkać się w domu czy gdzieś razem
wybrać, lub razem skorzystać z oferty
proponowanej przez nasze miasto. Jeżeli
będzie śnieg to obowiązkowe jest wyjście
na sanki. W Dąbrowie funkcjonuje też
kilka darmowych lodowisk.
Życzenia na Walentynki wesołej minki
niech się spełnią wszystkie twoje sny
w mych myślach jesteś Ty!
Choć się boję odrobinkę, ślę do Ciebie
Walentynkę bo nadzieję cichą mam, że Ci
troszkę szczęścia dam. W kawiarence przy
deserze, na kolacji, na spacerze, o północy
i w południe, będzie nam ze sobą cudnie!
Nutella
Orzeszek
8
_______szkoła_______
Stypendyści dyrektora
Kończy się semestr, więc tak jak zawsze
zostały przyznane specjalne wyróżnienia
dyrektora szkoły – stypendia. W każdej
klasie gimnazjum i liceum stypendium
otrzymała osoba, która uzyskała najwyższą
średnią
ocen
semestralnych.
Przedstawiamy
listę
świeżych
stypendystów:
Wyniki ankiety: jak
uczniowie naszej szkoły
spędzają ferie zimowe?
9 stycznia przeprowadziliśmy ankietę
wśród uczniów naszej szkoły. Pytanie
brzmiało: „Jak Ty spędzasz ferie zimowe”?
Pod spodem przedstawiamy wyniki ów
ankiety.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.
św. Brata Alberta SPSK w Dąbrowie
Górniczej:
Jak Ty spędzasz ferie zimowe?
Klasa I – Maciej Bugaj
Klasa II – Jakub Skowron
Klasa III – Aleksandra Mendrek
jadę na narty
Katolickie Gimnazjum im. św. Brata
Alberta SPSK w Dąbrowie Górniczej:
wyjeżdżam do rodziny Klasa I – Dominika Krajniewska
Klasa II – Maja Walnik
Klasa III – Dawid Drożdż
biorę udział w akcji "Zima w mieście"
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim
stypendystom.
Jesteśmy
szczególnie
dumni, ponieważ wśród wyróżnionych
uczniów znaleźli się redaktorzy naszej
gazetki.
gram na komputerze
inne
Orzeszek
_____________REKLAMY___________
Jak widać, każdy ma swój sposób na
spędzanie ferii zimowych. Najbardziej
jednak niepokoi duży procent osób, które
zamierzają spędzić całe ferie przed
komputerem. Jeżeli Ty również masz takie
plany, stanowczo Ci odradzamy. Jest
naprawdę tyle ciekawych rzeczy do
roboty! W razie skrajnej nudy zapraszamy
do napisania artykułu do kolejnego numeru
„The Katola” ☺
Nutella
9
dochodzi do zbrodni. Jakie wynikają z tego
konsekwencje i dlaczego człowiek nie
może tak po prostu zabijać? Czy morderca
potrafi wciąż kochać, a prostytutka może
nawrócić niewierzącego? Moim zdaniem
jest to jeden z najlepszych punktów listy
lektur
szkolnych.
Jeśli
skrycie
zastanawiasz się, jak to jest wziąć do ręki
siekierę i zabić człowieka, ta książka
umożliwi ci stanięcie po drugiej stronie,
w obcej skórze, a dzięki wspaniałej intuicji
Dostojewskiego, nigdy nie będzie to
bardziej wiarygodne. Przerażające? Tym
bardziej zachęcam do czytania.
~Mądrala
_______recenzje_______
Wojciech Cejrowski
„Wyspa na prerii”
Tomek Michniewicz
„Gorączka w świecie
poszukiwaczy skarbów”
Tym razem pan Wojtek postanawia wrócić
do domku na bezkresnej prerii, który nabył
jako student w
dość nietypowych
okolicznościach. Dla każdego, kto myślał,
że Ameryka ogranicza się tylko do
Nowego Jorku, Los Angeles, San
Francisco i ogromnych upraw kukurydzy,
Wyspa na prerii będzie ogromny szokiem.
Jak stwierdza sam autor, Dziki Zachód już
przeminął, lecz jego mieszkańcy często
o tym zapominają. Gdybyś postanowił(a)
wybrać się w fascynującą podróż po
ogromnych płaskich przestrzeniach, po
których
wiatr
toczy
zupełnie
nieoczekiwane przedmioty, gdzie na
każdym kroku czai się niebezpieczeństwo
lub czasem jeszcze groźniejszy kowbojski
dowcip, pamiętaj: stado nie dzwoni po
policję, stado rozwiązuje sprawy samo.
Gnębiony pytaniem, skąd bierze się
obsesja popędzająca ludzi
na skraj
finansowych katastrof i do narażania
swojego życia dla pieniędzy, Tomek
wyrusza w podróż po Ameryce i Afryce.
Spotyka tam osoby siedzące w tym
biznesie
od
dawna:
nurków
przetrząsających dno w poszukiwaniu
wraków,
nielegalnych
wydobywców
diamentów, kłusowników i szaleńców
poszukujących skarbu w środku wojny.
Jest to wspaniały reportaż z jego podróży,
od którego nie można się oderwać. A czy
na pytanie zostaje udzielona odpowiedź?
Tego dowiesz się z lektury.
~Mądrala
~Mądrala
Fiodor Dostojewski
„Zbrodnia i kara”
Młody student cierpiący na dziwaczną
chorobę wciąż wyobraża sobie, jakby to
było, gdyby zabił szkodliwą dla
społeczeństwa wesz - pewną lichwiarkę,
u której posiada zastawy. W końcu
10
Małgorzata
Musierowicz „Wnuczka
do orzechów”
Martin Abram
„Quo vadis. Trzecie
tysiąclecie”
Kto już sięgał po tomy serii „Jeżycjada” na
pewno dopadł już najnowszą jej część
– „Wnuczkę do orzechów”. I na pewno się
na niej nie zawiódł. Jak zwykle wesoła,
liryczna i krzepiąca. Tym razem jednak
akcja rozgrywa się na wsi, z daleka od
zgiełku mieszkania przy Roosevelta
5 w Poznaniu. Wnuczka do orzechów
z pewnością ucieszy i nastoletnie, i starsze
fanki poznańskiej rodziny. Są tu wszystkie
Borejkówny, ich rodzice, mężowie i dzieci,
które akurat nie wyjechały na wakacje. Ale
są też nowi bohaterowie. Przede
wszystkim Dorota Rumianek, która
mieszka na wsi z dwiema uroczymi
babciami. I to właśnie ona pewnego dnia
spotka w lesie Idę Pałys... W tomie
„Wnuczka do orzechów” opisane też
zostały kłopoty sercowe przemądrzałego
Ignaca i poważnego Józinka. Tego się nie
można było spodziewać...
Nutella
Był rok 2112. Petroniusz obudził się jak
zwykle koło południa. Gdy otworzył oczy,
holograficzne okna sypialni rozjaśniły się,
wyświetlając poranny wschód słońca. Tak
zaczyna się powieść polskiego pisarza
przenosząca nas w świat niesamowitego
postępu
cywilizacyjnego
i wszechobecnego dobrobytu. Stanami
Zjednoczonymi Świata rządzi jeden
prezydent, a słowo obywatele zamieniono
w konstytucji na konsumenci. Ludzie mają
w domach maszynki do robienia pieniędzy,
najnowszy trend w sztuce to narcyzm,
wszystkim rządzi pieniądz. Słowem,
człowiek nie był nigdy szczęśliwszy niż
obecnie. Jednak w pewnym momencie
wydaje się, że cały ten wybudowany
ciężkim wysiłkiem świat wali się. Kto jest
za to odpowiada? I jak go ukarać?
Jedynym słusznym rozwiązaniem dla
winowajców
jest
wyrok
śmierci.
W dodatku orzekli tak w demokratycznym
głosowaniu… konsumenci.
~Mądrala
11
po jej nieuchronnej śmierci. Przez całe
życie towarzyszy jej aparat tlenowy, bez
którego oddychanie byłoby niemożliwe.
Jedyną rozrywką są spotkania grupy
wsparcia. Właśnie tam Hazel poznaje
przystojnego i inteligentnego Augustusa.
Zmienia to całkowicie jej życie. Częste
spotkania i rozmowy bardzo zbliżają do
siebie Hazel i Gusa. Nareszcie Hazel ma
dla kogo żyć. Wyruszają razem w podróż,
poszukując odpowiedzi na ważne dla nich
pytania. Niestety, po powrocie znów
rozpoczyna się ciągła walka z chorobą…
Kto zwycięży? Jaki los czeka tych
zakochanych młodych ludzi? Dowiecie się
o tym, czytając tę fascynującą książkę.
Andrzej Maleszka
„Magiczne Drzewo.
Cień Smoka”
Nutella
Kolejna
część
bestsellerowej
serii
„Magiczne Drzewo”. Jak zwykle wszystko
zaczęło się od głupiego czaru – takiego,
którego trzeba była potem odkręcać.
Pomoc mogła zaoferować tylko figurka
wykonana z magicznego drzewa, która
okazała się nagrodą w prestiżowym
konkursie tańca. Kuki, Gabi i Blubek
wyruszają na pełną przygód wyprawę, aby
zdobyć upragniony przedmiot. Niestety,
gdy cel był już niemal osiągnięty, coś
zaczęło się komplikować… Całemu światu
nagle zagraża smok, nieuważnie wywołany
z morskiej głębiny. Towarzyszy mu cała
armia groźnych stworów. Czy grupce
przyjaciół i „magicznemu dziecku” uda się
ocalić ludzkość…?
Laskowiec
To jest miejsce na Twoją
recenzję!!!
John Green
„Gwiazd naszych wina”
Przeczytałeś coś ciekawego? Obejrzałeś
fajny film? Może chcesz odradzić komuś
lekturę beznadziejnej książki? Czekamy na
Twoją recenzję!
Hazel to główna bohaterka powieści
„Gwiazd naszych wina”. Choruje na
złośliwy nowotwór, który bardzo utrudnia
jej życie. Nie chodzi do szkoły, nie spotyka
się ze swoimi rówieśnikami, ponieważ nie
chce, by ktoś oprócz najbliższych cierpiał
[email protected]
12
Kamil Stoch wraca do formy
________sport________
Doczekaliśmy się powrotu mistrza. Od
Kamila Stocha jeszcze wiele nie
oczekiwano – powroty po kontuzji bywają
bardzo trudne. Jednak już po niedługim
czasie
Kamil
znowu
rywalizuje
z najlepszymi. Podczas zawodów Pucharu
Świata w Zakopanem 18 stycznia
zwyciężył, natomiast w Sapporo o włos
przegrał walkę o najwyższy stopień
podium i ostatecznie skończył rywalizację
na drugim miejscu. Inni biało-czerwoni
również spisali się bardzo dobrze. Oby
więcej takich skoków!
Orzeszek
Przegrana ze Stelmet Zielona
Góra
MKS rozpoczął mecz odważnie, bez
respektu dla faworyzowanego rywala. Od
pierwszych sekund beniaminek toczył
zaciętą walkę z wicemistrzami kraju.
Dąbrowianie byli czujni i agresywni
w obronie. Przechwytywali piłkę, grając
nie tylko efektywnie, ale i efektownie.
Widowiskowe wsady Daltona Peppera,
Davida
Weavera
i
Przemysława
Szymańskiego, sprytne przejęcia piłki
przez Marcina Piechowicza i Davida
Weavera oraz wiele składnych akcji
gospodarzy dało im po pierwszej kwarcie
prowadzenie 20:19. Drugą odsłonę od
ośmiu
punktów
z
rzędu
zaczęli
zielonogórzanie. Serię przerwał jednak
"niemal wsad" Kena Browna, a za moment
trójkę dołożył Mateusz Dziemba (25:28).
Tuż przed przerwą bardziej skuteczni
okazali się przyjezdni, którzy po rzucie zza
łuku Łukasza Koszarka odskoczyli na
jedenaście oczek (30:41).Po powrocie na
parkiet Przemysław Zamojski powiększył
przewagę Stelmetu trafieniem za trzy.
W festiwalu trójek wzięli udział Myles
McKay, ponownie Zamojski i Dalton
Pepper. Pepper rzucił też z nieco
mniejszego dystansu i było 38:47.
W barwach gości błyszczał Zamojski,
dołożył dwa celne wolne i kolejny rzut
trzypunktowy (38:52). Po sześciu minutach
i wolnym Zamojskiego wicemistrzowie
uciekli na piętnaście punktów (40:55).
Spektakularny wsad Daltona Peppera był
sygnałem, że MKS nie zamierza rzucać
ręcznika. Przed decydującą odsłoną
dąbrowianie
mieli
do
odrobienia
czternaście oczek (45:59). Doświadczony
Stelmet pilnował przewagi. Gdy z dystansu
trafił Russell Robinson, po nim Kamil
Chanas za trzy i Chevon Troutman spod
kosza, miejscowi tracili 21 punktów
(45:66). Beniaminek nie odpuszczał, ale
nie był już w stanie odmienić losów
meczu.
źródło: mksdabrowa.pl
13
Galeria prac Agnés i Oli
____nasza twórczość___
Prezentujemy
Wam
prace
jednej
z uczennic naszej szkoły o pseudonimie
Agnés oraz Oli.
W tym numerze przedstawiamy Wam
próbkę poezji jednego z uczniów naszej
szkoły,
który
pragnął
pozostać
anonimowy. My myślimy, że na pewno
takiego wiersza nie ma się co wstydzić,
więc zachęcamy do przeczytania.
„Papież”
W Argentynie w stolicy mały Jorge się
narodził
tam dorastał, tańczył tango i do szkoły
chodził
Był człowiekiem tak jak my, nawet kiedyś
się zakochał
Lecz Bóg miał inne plany, a on po cichu
szlochał
Prócz przyjaciółki kochał też Maryję,
Józefa i Jezusa
Któż by pomyślał, że zostanie
namiestnikiem Chrystusa
Poszedł do seminarium i uczył się od
niebieskiego Pana
Tam studiował i modlił się aż go bolały
kolana
Uczył się naprawdę wiele
I gorliwie siedział w kościele
Wszystkim trudom sprostał
wkrótce księdzem został
ciężkie czasy, każdy o pomoc błagał
A on z zapałem i gorliwością pomagał
Wszystko co robił, było z prawdziwą
miłością
Aż na konklawe, papieżem go ogłosili z
radością
Chociaż się tej funkcji bardzo bał
Za głosem serca Franciszkiem został
I wielką rewolucję w Watykanie zaczyna
Unowocześnić kościół, taka jest tego
przyczyna
Lecz to dopiero początek jego
znakomitego panowania
Mogę się założyć, że będzie dużo jeszcze
do opowiadania.
- Ola
-Agnés
14
_______mixer_______
Czekoladowe
babeczko-ciasteczka
Wiktor wraz z panią Małgorzatą Mazur
mile zaskoczyli klasę I gimnazjum na
lekcji języka polskiego. Na prośbę
nauczycielki
uczeń
przygotował
przepyszne
czekoladowe
babeczkociasteczka. Specjalnie dla naszych
Czytelników zdradził swój sekretny
przepis.
Składniki:
2 szklanki mąki
1 szklanka cukru pudru
3 jajka
¼ szklanki kakao
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Sposób przygotowania:
Wymieszać mąkę, cukier puder, jajka,
kakao, cukier waniliowy i proszek do
pieczenia (wszystkie składniki).
Piec w piekarniku w 180 stopniach przez
ok. 5-10 minut.
15
________humor_______
– Mamo, kup mi taką z zoo. Ich nie wolno
karmić.
Idzie baca i ciągnie łańcuch.
– Baco, a po co wy ciągniecie ten łańcuch?
– pyta turysta.
– No przeca nie bede go pchoł!
* Kowalska z wyrzutem do męża:
– Tobie naprawdę trudno dogodzić.
W poniedziałek lubiłeś fasolę, we wtorek
też, w środę i w czwartek również i nagle
w piątek oświadczasz, że jej nie cierpisz!
* Rozmawiają blondynki:
– Wiesz, w nocy budzi mnie moje
chrapanie.
– To spróbuj spać w innym pokoju.
* Rozmawiają dwaj myśliwi:
– O, jaki piękny niedźwiedź! Ile razy
strzelałeś?
– Dziesięć.
– A ile razy trafi łeś?
– Ani razu.
– Jak to?! To czemu niedźwiedź nie żyje?!
– Bo pękł ze śmiechu.
* Na pocztę wchodzi pies. Bierze formularz
i dokładnie go wypełnia: „Hau... hau
hau... hau, hau hau hau... hau”.
– To tylko osiem słów – mówi pracownik
poczty.
– Za tę samą cenę może pan dodać jeszcze
dwa „hau”.
– Co Pan mówi? Przecież wtedy to nie
będzie miało żadnego sensu!
* Dżdżownica do dżdżownicy:
– Mąż w domu?
– Nie, koledzy zabrali go na ryby.
* W przedszkolu Jaś siedzi na nocniczku
i płacze.
– Dlaczego płaczesz? – pyta pani
wychowawczyni
– Bo pani Zosia powiedziała, że jak ktoś
nie zrobi kupki, to nie pójdzie na spacer.
– I co? Nie możesz zrobić...
– Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł!
*– Nie bałeś się zjeżdżać z Kasprowego na
nartach?
– Tylko trochę za pierwszym razem.
– A potem?
– Potem założyli mi gips.
* Z pamiętnika partyzanta:
„Poniedziałek. Goniliśmy Niemców po
lesie.
Wtorek. Niemcy gonili nas po lesie. Środa.
Przyszedł leśniczy i nas wygonił...".
* Dwie blondynki przeglądają kalendarz:
– Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. Znamy
jakiegoś Maxa?
– Tak, Ibuproma.
* Syn zrobił prawo jazdy i prosi ojca
o pożyczenie samochodu.
– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię
i zetnij włosy, to wrócimy do tematu. Po
miesiącu chłopak przychodzi do ojca:
– Poprawiłem stopnie, Biblię znam już
prawie na pamięć. Pożycz mi samochód,
tato.
– A włosy?
– Ale tato, w Biblii wszyscy: Samson,
Mojżesz, a nawet Jezus mieli długie włosy!
– O, widzisz?! I chodzili na piechotę!
* Nad rzeką siedzą wędkarze: starszy pan
i młody chłopak.
Chłopak co chwila wyciąga z wody kolejną
rybę.
Starszy pan przygląda mu się z zazdrością.
W końcu nie wytrzymuje:
– A lekcje już odrobiłeś?!
*– Mamo... kup mi małpkę. Proszę!
– A czym ją będziesz karmił?
16
zagadki
_______rozrywka______
Przełóż jedną zapałkę tak, aby wynik był
prawidłowy.
walentynkowe sudoku
rebusy
STYCZLUTOWA
KRZYŻÓWKA
1)Jeden z przedmiotów uczonych przez
Pana Engelhardta.
2) Niemka z wymiany, mieszkała
u Agaty.
3) Obchodzi imieniny 14 lutego.
4) Nazwisko Gościa z grudniowego
numeru.
5)* Miesiąc, w którym 6 stycznia
wypada we wtorek.
6) Z komina.
17
__________________________komiks________________________
Jowisz
18